Oferty na realizację zadania publicznego składanego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 r.

A A A

Oferta pn.: "Zajęcia pedagogiczno – rehabilitacyjne z dziećmi niepełnosprawnymi" złożona przez Fundację „AMIGO”


Pismo Burmistrza Miasta - JPG


Formularz uwag do oferty Fundacji "AMIGO" - DOC


Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego - PDFZwiń  rejestr zmian

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
do pobrania
Plik pismo burmistrz. AMIGO.jpg
Plik Formularz (1).doc
Plik oferta Amigo.pdf