Nabór na stanowisko Młodszego Referenta Referatu Zarządu Dróg

A A A

  

                                                                                                     Sochaczew, 29 listopada 2012 r.

                                              

Burmistrz Miasta Sochaczewa

        ogłasza nabór na stanowisko na Młodszego Referatu Zarządu Dróg 

Urzędu Miejskiego w Sochaczewie

1.Wymagania :                                                                                                                         

1.1.  niezbędne:

a. wykształcenie minimum średnie techniczne

1.2. dodatkowe :

a.podstawowa znajomość zagadnień związanych z inżynierią ruchu     

b. umiejętność pracy w zespole,

c. dyspozycyjność.                               

2. Zadania na stanowisku obejmują w szczególności :

a. prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją inwestycji w pasie drogowym,

b. nadzór i odbiór robót w pasie drogowym,

c. prowadzenie ewidencji ulic i obiektów mostowych,

d. sporządzanie pism, projektów uchwał, okresowych sprawozdań i informacji,

e. nadzór nad utrzymaniem dróg, chodników i urządzeń mostowych,

f.  aktualizowanie Biuletynu Informacji Publicznej.

3. Wymagane dokumenty  :

a. odpis dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

b. C.V. ,                                                                                                                                        

c. list motywacyjny,

d. oświadczenie o niekaralności.

e. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  w ofercie

 4. Oferty należy kierować pocztą na adres: Urząd Miasta Sochaczewa, ul. 1 Maja 16,  96 – 500 Sochaczew,  lub  składać w Biurze Obsługi Klienta  na parterze, w godzinach  pracy Urzędu tj. 800 - 1600 , do dnia  10 grudnia  2012 r., w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Nabór na  Młodszego Referenta w  Referacie  ZD.

Pobierz treść ogłoszenia: Nabór na Młodszego Referenta do Ref. ZD z dn. 29.11.2012 r..pdf

Pobierz treść protokołu z posiedzenia Komisji Rekrutcyjnej: protokół - Młodszy Referent ZD z dn. 28.12.2012.pdf                                                                                     

Pobierz treść informacji: informacja - Młodszy Referent ZD z dn. 28.12.2012.pdf   Zwiń  rejestr zmian

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
do pobrania
Plik Nabór na Młodszego Referenta do Ref. ZD z dn. 29.11.2012 r..pdf
Plik protokół - Młodszy Referent ZD z dn. 28.12.2012.pdf
Plik informacja - Młodszy Referent ZD z dn. 28.12.2012.pdf