Projekt szkoleniowy dla Urzędu Miasta Sochaczewa

A A A

 

Projekt szkoleniowy dla Urzędu Miasta Sochaczew był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z którego przez 20 miesięcy korzystali pracownicy sochaczewskiego ratusza. W 90% koszty doskonalenia zawodowego pokryła UE.

Współpraca pomiędzy Liderem Projektu, tj. Wyższą Szkołą Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie a Urzędem - Partnerem projektu, doprowadziła do osiągnięcia głównego celu projektu, którym było udoskonalenie sprawności funkcjonowania Urzędu Miasta Sochaczew na poziomie zarządzanie – klient – pracownik. Dzięki temu podniesione zostały kompetencje 135 pracowników Urzędu oraz udoskonalono    i usprawniono wybrane procedury obowiązujące dotychczas w Urzędzie.

Osiągnięcia głównego celu projektu było możliwe dzięki realizacji następujących celów szczegółowych:

- podniesienie kompetencji oraz wzrost wiedzy pracowników w zakresie zagadnień prawnych niezbędnych do realizacji zadań i wdrożenia usprawnień proceduralnych,

- podniesienie kompetencji pracowników z zakresu obsługi klientów, w celu podwyższenia standardów obsługi klientów i tym samym kreować będzie pozytywny wizerunek Urzędu,

- podniesienie kompetencji i wzrostu wiedzy kadry kierowniczej z zakresu zarządzania, co przyczyni się do udoskonalenia procesu kierowania ludźmi i funkcjonowania Urzędu m. in. poprzez usprawnianie organizacji pracy Urzędu w celu zapewnienia realizacji jego zadań
w sposób kompetentny oraz w trybie i terminach określonych przepisami prawnymi i aktami wewnętrznymi,

 - podniesienie kompetencji z zakresu języka angielskiego oraz pozyskiwania środków zewnętrznych, co pozwoli na zwiększenie absorpcji środków m.in. z funduszy europejskich
i poprawi komunikację z obcokrajowcami,

- usprawnienie i wdrożenie procedur związanych z konsultacjami społecznymi, obiegiem dokumentów, dostępem do informacji publicznej,

- udoskonalenie przyjaznego mieszkańcom systemu usług Urzędu oraz udostępnianie ich
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wymienione wyżej cele zostały zrealizowane podczas 60 szkoleń – trwających łącznie 76 dni – obejmujących następującą tematykę:

-  komunikacja interpersonalna w bezpośredniej i telefonicznej obsłudze klienta,

-  trudne sytuacje w bezpośredniej i telefonicznej obsłudze klienta,

-  zarządzanie zespołem,

-  motywowanie pracowników,

-  procedura konsultacji społecznych,

-  moderowanie spotkań z obywatelami,

-  e- administracja z elementami elektronicznego obiegu dokumentów,

-  instrukcja kancelaryjna,

-  ochrona danych osobowych, informacja publiczna i udostępnianie informacji publicznej,

-  Kodeks Postępowania Administracyjnego,

-  postępowanie egzekucyjne w administracji,

-  prawo budowlane,

-  zamówienia publiczne,

-  dofinansowanie zadań Gminy z Unii Europejskiej,

-  opłata skarbowa,

-  zarządzanie jakością w administracji publicznej wg PN EN ISO 9001:2009,

-  warsztaty dla auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością przy wykorzystaniu normy PN EN ISO 9001,

-  tworzenie modelu kompetencyjnego,

-  warsztat podsumowujący tworzenie modelu kompetencyjnego,

-  odpowiedzialność urzędników i metryka spraw,

-  kurs języka angielskiego realizowany w dwóch grupach o różnym stopniu znajomości języka (podstawowym i średnio zaawansowanym).

Projekt realizowany był od 1 kwietnia 2011 roku do 30 listopada 2012 roku. 

 

Rezultaty "twarde" projektu:

1. Stan zatrudnienia w UM Sochaczew:

143 stanowiska urzędnicze, w tym 33 stanowiska kierownicze.

 

2. Wykaz nowozatrudnionych w okresie X.2012 r.-X.2014 r.:

Młodszy Referent, zatrudniona 15.11.2012 r.

Podinspektor, Koordynator projektu "Sochaczew Miasto E-Innowacji", zatrudniony 14.01.2013 r.

Podinspektor, Specjalista ds. rekrutacji i monitoringu projektu "Sochaczew Miasto E-Innowacji", zatrudniona 1.02.2013 r.

Referent, zatrudniony 1.03.2013 r.

Młodszy Referent, zatrudniona 16.07.2013 r.

Specjalista, zatrudniony 16.07.2013 r.

Podinspektor, zatrudniona 1.10.2013 r.

Informatyk projektu "Sochaczew Miasto E-Innowacji", zatrudniony 1.10.2013 r.

Młodszy Referent, zatrudniony 17.10.2013 r.

Podinspektor, Koordynator projektu "E-klient", zatrudniony 14.03.2014 r.

Podinspektor, Specjalista ds. rozliczenia projektu "E-klient", zatrudniony 24.03.2014 r.

Podinspektor, Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji projektu "E-klient", zatrudniona 1.04.2014 r.

Podinspektor, Asystent Koordynatora projektu "E-klient", zatrudniona 1.04.2014 r.

Główny Specjalista, zatrudniony 1.09.2014 r.

 Zwiń  rejestr zmian

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
do pobrania