SPIS TELEFONÓW „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

A A A

(46) 864-95-00 Centrala Szpitala
(46) 864-97-00 Rejestracja Ogólna
(46) 864-95-01 Kancelaria Dyrekcji
(46) 864-95-05 Kancelaria Dyrekcji - FAX

ODDZIAŁY

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

864-96-00 Rejestracja Pacjentów
864-96-02 Kierownik
864-96-02 Pielęgniarka Oddziałowa
864-96-85 Pielęgniarka Koordynująca
864-97-02 Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna – piel.
864-97-09 Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna – lek.


ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

864-96-46 Sekretariat
864-96-43 Ordynator
864-96-44 Pielęgniarka Oddziałowa
864-96-40 Pokój Lekarski
864-96-41 Dyżurka Pielęgniarek

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOEDYCZNEJ

864-96-46 Sekretariat
864-96-76 Pokój Lekarski
864-96-42 Dyżurka Pielęgniarek

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNO-KARDIOLOGICZNY

864-96-75 Sekretariat
864-96-75 Ordynator
864-96-74 Pielęgniarka Oddziałowa
864-96-70 Pokój Lekarski
864-96-72 Dyżurka pielęgniarek – odcinek żeński
864-96-71 Dyżurka pielęgniarek – odcinek męski
864-96-77 Sala R

ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY

864-96-33 Sekretariat
864-96-30 Ordynator
864-96-33 Pielęgniarka Oddziałowa
864-96-30 Pokój Lekarski
864-96-31 Dyżurka pielęgniarek – oddz. ginekologiczny
864-96-32 Dyżurka położnych – oddz. położniczy
864-96-34 Sala Porodowa

PODODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY

864-96-25 Ordynator
864-96-28 Pielęgniarka Oddziałowa
864-96-25 Pokój Lekarski
864-96-26 Dyżurka pielęgniarek – wcześniaki
864-96-32 Dyżurka pielęgniarek i położnych

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

864-96-62 Sekretariat
864-96-61 Ordynator
864-96-63 Pielęgniarka Oddziałowa
864-96-60 Pokój Lekarski
864-96-51 Dyżurka pielęgniarek

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ

864-96-45 Ordynator
864-96-24 Pielęgniarka Oddziałowa
864-96-20 Pokój Lekarski
864-96-21 Intensywna Terapia I
864-96-22 Intensywna Terapia II

BLOK OPERACYJNY

864-96-10 Kierownik
864-96-10 Pielęgniarka Oddziałowa
864-96-15 Sala Wybudzeń

PAWILON PSYCHIATRYCZNY

864-98-00 Izba przyjęć
864-98-29 Portiernia

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY I – MĘSKI

864-98-03 Sekretariat
864-98-01 Ordynator
864-98-02 Pielęgniarka Oddziałowa
864-98-28 Pokój Asystentów
864-98-31 Psycholog
864-98-04 Oddział I A
864-98-05 Oddział I B
864-98-06 Oddział I C


ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY II – ŻEŃSKI

864-98-09 Sekretariat
864-98-07 Ordynator
864-98-08 Pielęgniarka Oddziałowa
864-98-26 Psycholog
864-98-27 Pokój Asystentów
864-98-25 Pracownik Socjalny
864-98-22 Oddział II A
864-98-23 Oddział II B
864-98-24 Oddział II C

TERAPIA ZAJĘCIOWA

864-98-30 Terapeuci
864-98-21 Lekarz dyżurny

DZIAŁ REHABILITACJI

864-97-20 Kierownik
864-97-21 Fizykoterapia
864-97-22 Pokój socjalny
864-96-50 Oddział Rehabilitacji Dziennej

RTG

864-97-40 Rejestracja RTG
864-97-41 Kierownik
864-97-40 Dyżurka Techników

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

864-97-00 Poradnie Specjalistyczne – Rejestracja Ogólna
864-97-03 Poradnia Przeciwgruźlicza
864-97-02 Poradnia Chirurgiczna
864-95-08 Poradnia Ortopedyczna
864-97-05 Poradnia Kardiologiczna / Diabetologiczna / Endokrynologiczna
864-97-10 Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
864-97-01 Poradnia „K” dla kobiet (rejestracja w poradni)
864-97-07 Poradnia Okulistyczna
864-97-08 Poradnia Reumatologiczna / Medycyna Pracy
864-97-04 Poradnia Neurologiczna
864-98-20 Poradnia Zdrowia Psychicznego (rejestracja w poradni)

PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE

864-97-42 Pracownia EEG
864-97-45 Pracownia USG
864-97-03 Pracownia Spirometryczna
864-97-44 Pracownia Endoskopowa
864-97-40 Pracownia Tomografii

LABORATORIUM „ALAB”

864-97-31 Kierownik
864-97-30 Hematologia / Biochemia

APTEKA ZAKŁADOWA

864-95-71 Kierownik
864-95-72 Receptura / Ekspedycja

STERYLIZACJA

864-95-70 Centralna Sterylizacja
864-95-66 Stacja Łóżek

PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA

864-97-09 Pielęgniarka Epidemiologiczna

ADMINISTRACJA i ZAPLECZE TECHNICZNO-GOSPODARCZE

864-95-01 Kancelaria Dyrekcji
864-95-07 Naczelna Pielęgniarka
864-95-20 Pełnomocnik Dyrektora ds. SZJ

DZIAŁ FINANSOWY

864-95-10 Główny Księgowy
864-95-11 Księgowość Finansowa
864-95-12 Księgowość Materiałowa
864-95-13 Sekcja Kosztów
864-95-14 Sekcja Inwentaryzacji
864-95-15 Kasa

DZIAŁ ZARZĄDZANIA PERSONELEM

864-95-30 Kierownik Działu
864-95-31 Sekcja Spraw Pracowniczych
864-95-32 Sekcja Rachuby Płac

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

864-95-40 Kierownik
864-95-42 Sekcja Sprzedaży / Faktur
864-95-41 Dział Obsł. Klien.- ruch chorych
864-96-29 Jednorodne Grupy Pacjentów

DZIAŁ ORGANIZACYJNY

864-95-20 Kierownik
864-95-21 Sekcja Zamówień Publicznych
864-95-25 Zamówienia Publiczne - FAX

DZIAŁ ADMINISTRACYJNY

864-95-85 Kierownik

SEKCJA INFORMATYKI

864-95-22 Informatyk

SEKCJA TECHNICZNA

864-95-50 Specjalista ds. Aparatury Medycznej

SEKCJA GOSPODARCZA

864-95-56 Kierownik / Inspektor Obrony Cywilnej

SEKCJA ZAOPATRZENIA

864-95-55 Sekcja Zaopatrzenia
864-95-54 Sekcja Zaopatrzenia – FAX

SEKCJA ŻYWIENIA

864-95-57 Kierownik
864-95-58 Magazyn Żywności
864-95-59 Kuchnia

SEKCJA EKSPLOATACYJNA

864-95-60 Kierownik
864-95-61 Warsztaty - Konserwatorzy
864-95-62 Kotłownia
864-95-65 Oczyszczalnia Ścieków
864-95-60 Specjalista ds. Energetycznych
864-95-60 Specjalista ds. Budowlanych

SEKCJA TRANSPORTU

864-95-73 Kierownik

SEKCJA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

864-95-66 Ekipa Sprzątająca

PRALNIA

864-95-68 Kierownik
864-95-69 Hala Maszyn

ARCHIWUM

864-95-23 Archiwum

INSPEKTOR BHP i Ppoż

864-95-51 Inspektor BHP i Ppoż

DZIAŁ RADCÓW PRAWNYCH

864-95-33 Radca Prawny

PORTIERNIA / SZATNIA

864-95-67 Portiernia

PROSEKTORIUM

864-97-49 Prosektorium

KAPELAN SZPITALNY

511-350-117 KapelanZwiń  rejestr zmian

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>