Historia szpitala

A A A

Pomysł otworzenia Szpitala w Sochaczewie narodził się w 1884 roku, kiedy to wybuch epidemii cholery wyzwolił działania w kierunku budowy nowych placówek medycznych. W 1903 roku Powiatowa Rada Opiekuńcza zatwierdziła obiekt i doszła do wniosku, że może zorganizować w nim lecznicę na 15 łóżek. Uroczyste otwarcie Szpitala nastąpiło 31 grudnia 1903 roku, władze carskie ogłosiły Św. Anastazję patronką lecznicy. W 1920 roku po wyzwoleniu spod władzy carskiej Szpital zyskał nowego patrona – został nim Św. Józef.

Szpital Św. Józefa funkcjonował przez okres międzywojenny i całą okupację. Działania wojenne uszkodziły kaplicę i aptekę szpitalną, co jednak pomimo trudnych warunków nie wpłynęło na istnienie placówki. Pracownicy Szpitala udzielali pomocy wszystkim potrzebującym, partyzantom, działali w konspiracji. Wielu mieszkańców Sochaczewa i Chodakowa wspierało działalność placówki, zarówno finansowo jak i pomagając w codziennej pracy.

Szpital mieścił się ówcześnie przy ulicy Staszica 39. Na pierwszym piętrze mieścił się oddział chirurgiczny, położnictwo zajmowało część parteru od strony ogrodu a z drugiej strony na parterze znajdował się oddział wewnętrzny. Funkcję pielęgniarek w Szpitalu pełniły siostry Szarytki. Z czasem przeniesiono aptekę szpitalną ze strychu do sutereny, dzięki czemu uzyskano zwiększenie powierzchni lokalu i zorganizowano produkcję płynów infuzyjnych.

W 1958 roku Szpital otrzymał do swojej dyspozycji kamienicę czynszową przy ulicy Staszica 84. Umieszczono tam biura, rentgen i fizykoterapię oraz aptekę. Na pierwszym piętrze zlokalizowano oddział wewnętrzny a na drugim dziecięcy.
W 1963 roku rozbudowano szpital przy ulicy Staszica 39 oraz dwa pawilony na tyłach budynku przy ulicy Staszica 84. Założono centralne ogrzewanie, co bardzo poprawiło warunki pobytu w szpitalu.

W połowie lat siedemdziesiątych podjęto decyzję o wybudowaniu nowej siedziby szpitala w Sochaczewie. Postanowiono, że będzie się on mieścił na lewym brzegu Bzury. Wówczas zdecydowano o poszerzeniu usług medycznych o zakres lecznictwa psychiatrycznego dla całego ówczesnego województwa skierniewickiego. Uroczyste otwarcie nowej placówki nastąpiło 29 grudnia 1995 roku.

Obecna siedziba szpitala to nowoczesny kompleks budynków mieszczący się przy ulicy Batalionów Chłopskich 3/7. Szpital został wyposażony w nowoczesną aparaturę medyczną, dobrze wyposażone sale: operacyjne, intensywnej opieki medycznej oraz intensywnego nadzoru kardiologicznego, przestronne sale chorych, co znacznie podniosło standard i zakres świadczonych usług.

W wyniku zmian, jakie się dokonały w 1999 r w administracji publicznej, od szpitala odłączyły się kolejno i usamodzielniły placówki podstawowej opieki zdrowotnej. Działalność zakładu skupiła się na świadczeniu usług w dziedzinie szpitalnictwa, ambulatoryjnych porad specjalistycznych, rehabilitacji, pomocy doraźnej oraz diagnostyce laboratoryjnej i obrazowej.

W 2002 roku w ramach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego otwarto w Sochaczewie nowoczesny Szpitalny Oddział Ratunkowy, co znacznie poprawiło warunki ratowania ludzi poszkodowanych w wypadkach, nagłych zachorowaniach i urazach.

W 2008 roku uruchomiono Oddział Rehabilitacji Dziennej na 60 miejsc pobytu dziennego. W oddziale świadczona jest kompleksowa rehabilitacja narządu ruchu z uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych (po urazach, po zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorzeń przewlekłych), neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych.

Obecnie szpital świadczy opiekę w zakresie podstawowych działów lecznictwa szpitalnego oraz opieki psychiatrycznej dla mieszkańców powiatu sochaczewskiego i gmin ościennych. Szpital realizuje również działania z zakresu promocji zdrowia oraz prowadzi działalność szkoleniowo-dydaktyczną dla personelu medycznego.Zwiń  rejestr zmian

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>