II Zastępca Burmistrza Miasta

A A A

  Dariusz Dobrowolski - II Zastępca Burmistrza Miasta Sochaczew
Adres:   ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew, pok. 224
Tel.:   046 862 22 35
e-mail:   sekretariat@sochaczew.pl
    Zobacz - rys biograficzny


 

 

 
 

 


 Do zakresu zadań II Zastępcy Burmistrza należy:

 

 1. zastępowanie Burmistrza lub I Zastępce Burmistrza w razie nieobecności lub w przypadku wystąpienia innych przyczyn, uniemożliwiających wykonywanie przez Burmistrza swoich obowiązków, o ile zostały do tego wyznaczony,  
 2. wydawanie decyzji administracyjnej w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, na podstawie otrzymanego od Burmistrza upoważnienia. 
 3. nadzorowanie i koordynowanie prac związanych z odpowiedziami na interpelacje, zapytania i wnioski radnych Rady Miasta, w zakresie powierzonych wydziałów,
 4. składanie jednoosobowo oświadczenia woli w imieniu gminy, w zakresie zarządzania mieniem gminy, określone co do zakresu i przedmiotu w upoważnieniu otrzymanym od Burmistrza. 
 5. podpisywanie dokumentów w sprawach pozostających w zakresie jego działania,
 6. wnioskowanie o zastosowanie kary porządkowej, przyznaniu nagorody lub premii w stosunku do podległego pracownika,
 7. dokonianie przy współudziale Kieroników komórek organizacyjnych oceny pracowników. 
 8. podejmowanie czynności w celu kompleksowego rozwiązania problemów i załatwiania spraw należących do zadań gminy i Burmistrza w zakresie regulaminowych zadań określonych dla podległych mu komórek organizacyjnych Urzędu,
 

 

 

 


II Zastępcy Burmistrza podlegają:

 

 • Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego,
 • Wydział Infrastruktury Miejskiej,
 • Wydział Ochrony Środowiska,
 • Wydział Gospodarki Lokalowej,
 • Wydział Inwestycji i Modernizacji,
 • Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury,
 • Inspektorat d/s Zamówień Publicznych.

 

 

 
Zwiń  rejestr zmian

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
do pobrania