I Zastępca Burmistrza Miasta

A A A

  Marek Fergiński - I Zastępca Burmistrza Miasta Sochaczew
Adres:   ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew, pok. 223
Tel.:   046 862 22 35
e-mail:   sekretariat@sochaczew.pl
     


 

Zobacz - rys biograficzny

 
 

 


Do zakresu zadań I Zastępcy Burmistrza należy:

 

 1. podejmowanie czynności w celu kompleksowego rozwiązania problemów i załatwiania spraw należących do zadań gminy i Burmistrza w zakresie regulaminowych zadań określonych dla podległych mu komórek organizacyjnych Urzędu,
 2. zastępowanie Burmistrza w razie nieobecności lub w przypadku wystąpienia innych przyczyn, uniemożliwiających wykonywanie przez Burmistrza swoich obowiązków, o ile zostały do tego wyznaczony, w zakresie określonym w Statucie Miasta - Gminy i Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego. 
 3. wydawanie decyzji administracyjnej w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, na podstawie otrzymanego od Burmistrza upoważnienia. 
 4. nadzorowanie i koordynowanie prac związanych z odpowiedziami na interpelacje, zapytania i wnioski radnych Rady Miasta, w zakresie powierzonych wydziałów,
 5. składanie oświadczenia woli w imieniu gminy, w zakresie zarządzania mieniem gminy, określone co do zakresu i przedmiotu w upoważnieniu otrzymanym od Burmistrza. 
 6. podpisywanie dokumentów w sprawach pozostających w zakresie jego działania,
 7. wnioskowanie o zastosowanie kasy porządkowej, przyznaniu nagorody lub premii w stosunku do podległego pracownika,
 8. dokonianie przy współudziale Kieroników komórek organizacyjnych oceny praconików. 

 

 

 


I Zastępcy Burmistrza podlegają:

 

 • Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych,
 • Wydział Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia,
 • Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta,
 • Wydział Sportu i Organizacji Pozarządowych.

 

 

 
Zwiń  rejestr zmian

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
do pobrania