Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Uchwały Rady

A A A

wprowadzenie uchwał


Fraza w tytule: 
Fraza w opisie: 
Numer dokumentu: 
Od dnia: 
Do dnia: 
Numer Data Tytuł Opis Plik
XVI/161/20 17-06-2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sochaczewa votum zaufania. PDF
XVI/162/20 17-06-2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Sochaczew za 2019 rok. PDF
XVI/163/20 17-06-2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sochaczew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. PDF
XVI/164/20 17-06-2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew. PDF
XVI/165/20 17-06-2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na 2020 r. PDF
XVI/166/20 17-06-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok. PDF
XVI/167/20 17-06-2020 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania, wykupu. PDF
XVI/168/20 17-06-2020 w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso. PDF
XVI/169/20 17-06-2020 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska I. PDF
XVI/170/20 17-06-2020 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska II. PDF
XVI/171/20 17-06-2020 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska III. PDF
XVI/172/20 17-06-2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/567/02 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz zasad korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejaz PDF
XVI/173/20 17-06-2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Sochaczew na rok szkolny 2020/2021. PDF
XVI/174/20 17-06-2020 w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Sochaczew do realizacji w 2020 r. zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miasto Sochaczew. PDF
XVI/175/20 17-06-2020 w sprawie powołania Rady Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą z siedzibą w Sochaczewie, przy ul. Plac Tadeusza Kościuszki 12 PDF
XV/152/20 08-05-2020 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej określonych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ... PDF
XV/153/20 08-05-2020 w sprawie przedłużenia przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości. PDF
XV/154/20 08-05-2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. PDF
XV/155/20 08-05-2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. (ze względu na dużą objętość załącznika nr 2 do niniejszej Uchwały jest on do wglądu w Biurze Rady Miejskiej) PDF
XV/156/20 08-05-2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sochaczew. PDF
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Magdalena Jamka - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 14.11.2013
Opublikował: Marek Fergiński
Data publikacji: 08.12.2011 10:55


  rejestr zmian
 
do pobrania