Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Uchwały Rady

A A A

wprowadzenie uchwał


Fraza w tytule: 
Fraza w opisie: 
Numer dokumentu: 
Od dnia: 
Do dnia: 
Numer Data Tytuł Opis Plik
XIV/140/20 03-03-2020 w sprawie uchylenia Uchwały nr XI/95/19 z dnia 7 października 2019 roku Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego. PDF
XIV/141/20 03-03-2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew. PDF
XIV/142/20 03-03-2020 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2020. PDF
XIV/143/20 03-03-2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Sochaczew na rok szkolny 2019/2020. PDF
XIV/144/20 03-03-2020 w sprawie wskazania uczniom oddziałów klasy VI szkół podstawowych prowadzonych przez Sochaczew innego miejsca spełniania obowiązku szkolnego. PDF
XIV/145/20 03-03-2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Sochaczew. PDF
XIV/146/20 03-03-2020 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2020. PDF
XIV/147/20 03-03-2020 w sprawie powierzenia „Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. wykonywania zadania własnego gminy obejmującego konserwację i bieżące remonty kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu miasta Sochaczew oraz l PDF
XIV/148/20 03-03-2020 w sprawie zbycia nieruchomości. PDF
IV/148/20 03-03-2020 w sprawie zbycia nieruchomości. PDF
XIV/149/20 03-03-2020 w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2020 rok. PDF
XIV/150/20 03-03-2020 w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej na 2020 rok. PDF
XIV/151/20 03-03-2020 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2020 rok. PDF
XIII/135/19 20-12-2019 w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych prowadzonych lub dotowanych prze miasto Sochaczew. PDF
XIII/136/19 20-12-2019 w sprawie zbycia nieruchomości PDF
XIII/137/19 20-12-2019 w sprawie zbycia nieruchomości. PDF
XIII/138/19 20-12-2019 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości. PDF
XIII/139/19 20-12-2019 w sprawie zbycia nieruchomości. PDF
XIII/119/19 20-12-2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew. PDF
XIII/120/19 20-12-2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2019. PDF
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84 


Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Magdalena Jamka - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 14.11.2013
Opublikował: Marek Fergiński
Data publikacji: 08.12.2011 10:55


  rejestr zmian
 
do pobrania