klika Strony Urzędu Miasta Sochaczew
Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Uchwały Rady

A A A

wprowadzenie uchwał


Fraza w tytule: 
Fraza w opisie: 
Numer dokumentu: 
Od dnia: 
Do dnia: 
Numer Data Tytuł Opis Plik
XV/152/20 08-05-2020 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej określonych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ... PDF
XV/153/20 08-05-2020 w sprawie przedłużenia przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości. PDF
XV/154/20 08-05-2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. PDF
XV/155/20 08-05-2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. (ze względu na dużą objętość załącznika nr 2 do niniejszej Uchwały jest on do wglądu w Biurze Rady Miejskiej) PDF
XV/156/20 08-05-2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sochaczew. PDF
XV/157/20 08-05-2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę PDF
XV/158/20 08-05-2020 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2020. PDF
XV/159/20 08-05-2020 w sprawie powierzenia „Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. w Sochaczewie wykonywania zadania własnego obejmującego utworzenie i prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów PDF
XV/160/20 08-05-2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. (załącznikami nr 1 nr 2 do niniejszej uchwały są mapy, które dostępne są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej) PDF
XIV/140/20 03-03-2020 w sprawie uchylenia Uchwały nr XI/95/19 z dnia 7 października 2019 roku Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego. PDF
XIV/141/20 03-03-2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew. PDF
XIV/142/20 03-03-2020 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2020. PDF
XIV/143/20 03-03-2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Sochaczew na rok szkolny 2019/2020. PDF
XIV/144/20 03-03-2020 w sprawie wskazania uczniom oddziałów klasy VI szkół podstawowych prowadzonych przez Sochaczew innego miejsca spełniania obowiązku szkolnego. PDF
XIV/145/20 03-03-2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Sochaczew. PDF
XIV/146/20 03-03-2020 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2020. PDF
XIV/147/20 03-03-2020 w sprawie powierzenia „Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. wykonywania zadania własnego gminy obejmującego konserwację i bieżące remonty kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu miasta Sochaczew oraz l PDF
XIV/148/20 03-03-2020 w sprawie zbycia nieruchomości. PDF
IV/148/20 03-03-2020 w sprawie zbycia nieruchomości. PDF
XIV/149/20 03-03-2020 w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2020 rok. PDF
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Magdalena Jamka - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 14.11.2013
Opublikował: Marek Fergiński
Data publikacji: 08.12.2011 10:55


  rejestr zmian
 
do pobrania