Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    
Wybory

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021

A A A

Raz na dziesięć lat Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny. To czas, kiedy państwo zadając obywatelom serię identycznych pytań stara się ustalić, ilu nas jest, jak żyjemy, jak na przestrzeni lat zmienia się poziom wykształcenia Polaków, ich warunki mieszkaniowe. Pozyskane dane będą wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych. Spis przeprowadzony będzie od 1 kwietnia do 30 września.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 obejmie całą populację ludności i wszystkie mieszkania. W jego ramach każdy dorosły mieszkaniec będzie musiał udzielić odpowiedzi na pytanie o płeć, wiek, stan cywilny, kraj urodzenia i posiadane obywatelstwo, czy jest aktywny zawodowo, jaki zawód wykonuje, status zatrudnienia (umowa o pracę, śmieciowa), wymiar czasu pracy, źródła utrzymania, rodzaje pobieranych świadczeń i poziom wykształcenia. GUS zapyta, czy jesteśmy osobą zdrową, czy niepełnosprawną, a jeśli tak, to w jakim stopniu, ile lat mieszkamy w obecnej miejscowości, czy przebywaliśmy dłużej za granicą np. w celach zarobkowych. W ankiecie spisowej znajdziemy też pytania o narodowość, wyznanie oraz język jakim posługujemy się w domu.

Do oceny zmian zachodzących w polskim społeczeństwie i rodzinach posłużą dane o naszych warunkach mieszkaniowych, dlatego należy liczyć się z pytaniami o to, jakie pokrewieństwo łączy nas z pozostałymi osobami przebywającymi pod naszym dachem, czy mieszkanie lub dom są naszą własnością, a może jedynie je wynajmujemy lub od lat mieszkamy u teściów. Padną też pytania o powierzchnię mieszkania, liczbę pokoi, wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne, a nawet, z jakiego paliwa korzystamy zimą, by ogrzać nasze cztery ściany.

GUS zapewnia, że cały proces zbierania danych i ich przetwarzania gwarantuje pełną anonimowość, dane są poufne, objęte tajemnicą statystyczną i podlegają szczególnej ochronie. Każdy rachmistrz złoży komisarzowi spisowemu pisemne przyrzeczenie i zobowiązanie, że dane z jakimi zetknie się w czasie spisu zachowa w tajemnicy.

Za podstawową i obowiązkową formę spisu uznano samospis internetowy. Dokonamy tego na specjalnym formularzu dostępnym na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Aby się samodzielnie spisać, trzeba będzie wejść na stronę internetową GUS, gdzie znajdziemy stosowną ankietę. Po uwierzytelnieniu się w systemie teleinformatycznym aplikacja ma na bieżąco sygnalizować, czy właściwie wypełniamy rubryki.

Osoby nie posiadające komputera lub dostępu do internetu, będą mogły skorzystać ze sprzętu udostępnionego w sochaczewskim ratuszu. Informacja o tym, gdzie będzie można dokonać samospisu zostanie opublikowana za kilka tygodni, gdy spis ruszy na dobre. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeśli ktoś np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.

* * * * * * * * * * * * * *

Porady dla seniorów

W tej chwili można się spisać samodzielnie przez Internet, przez telefon dzwoniąc na infolinię 22 279-99-99, albo w puncie samospisu w Urzędzie Miejskim. Na parterze, w Biurze Obsługi Klienta, jest udostępniony komputer z aplikacją spisową. Zanim senior czy osoba niepełnosprawna przyjdzie do urzędu warto, by zadzwoniła pod numer (46) 862-22-35 i zapytała, czy nie ma kolejki. W ten sposób uda się uniknąć tłoku, długiego czasu oczekiwania, zachowamy zasady bezpieczeństwa.

Rachmistrzowie rozpoczną pracę nie wcześniej niż 4 maja, zatem jeśli przed tą datą ktoś próbuje wchodzić do domów lub dzwonić do seniorów i wypytywać o ich stan majątkowy - mamy do czynienia z oszustem.

Seniorzy z Sochaczewa pytają, czy to prawda, że za pomoc w spisie trzeba zapłacić, bo takie propozycje (żądania) otrzymują. Nie! Nikt nie ma prawa żądać zapłaty za pomoc w spisie.

 

 

 

 

 

Zarządzenie burmistrza o powołaniu Gminnego Biura Spisowego w mieście Sochaczewie

Ogłoszenie o naborze rachmistrzów spisowych

UWAGA! Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.  

Druk zgłoszenia kandydata na rachmistrza

Regulamin naboru rachmistrzów spisowych

 

LOGOWANIE DO APLIKACJI SAMOSPISU

Metody logowania

Osoby fizyczne posiadające numer Pesel:

·         Krajowy węzeł identyfikacji elektronicznej

·         [PESEL] + [nazwisko_rodowe_matki]

Cudzoziemcy bez numeru Pesel:

·         Odrębny tryb z wykorzystaniem emaila (potwierdzenie dostępu)

Gdzie znajdę adres do aplikacji do samospisu?

Na stronie: spis.gov.pl będzie umieszczony link do aplikacji do samospisu.

Jak mogę się zalogować do aplikacji?

Logowanie do aplikacji będzie możliwe za pomocą wyboru opcji:

 1. a) Logowanie za pomocą krajowego węzła identyfikacji elektronicznej
 2. b) Z użyciem Pesel oraz nazwiska rodowego matki. Konieczne będzie też zdefiniowanie własnego hasła. W sytuacji gdy osoba wypełnia formularz w wielu sesjach pracy, dostęp do formularza podczas kolejnego logowania będzie wymagał podania numeru Pesel oraz hasła znanego wyłącznie temu użytkownikowi.
 3. c) cudzoziemcy nieposiadający- numeru Pesel konieczne jest podanie adresu email i zdefiniowanie hasła dostępu do konta. Na adres email zostanie wysłany link aktywacyjny, którego otwarcie będzie wymagane do aktywacji konta. Osoby posiadające tego rodzaju konto mogą logować się wielokrotnie, podając email oraz hasło.

Czy mogę się zalogować za pomocą profilu zaufanego?

Tak. Użycie profilu zaufanego jest jedną z opcji logowania do aplikacji (krajowy węzeł identyfikacji elektronicznej).

Jeżeli nie mam profilu zaufanego to jak mam się spisać?

Osoby nieposiadające profilu zaufanego mogą wybrać opcję logowania z użyciem własnego nr Pesel oraz nazwiska rodowego matki. Podczas procesu logowania wymagane będzie również ustalenie hasła jako dodatkowego poziomu ochrony.

Nie pamiętam swojego numeru PESEL. Jak mogę się spisać inaczej?

Aby zalogować się do aplikacji można wybrać opcję profilu zaufanego. Jeżeli nie jest to możliwe, należy wybrać opcję z numerem Pesel, który można sprawdzić np. we własnym dowodzie osobistym. Należy jednocześnie pamiętać, że Pesel jest wymagany nie tylko w procesie logowania, ale również podczas wypełniania własnych danych osobowych w aplikacji.

Czy na pewno potrzebuję PESEL do zalogowania się do aplikacji?

Aby zalogować się do aplikacji można wybrać opcję profilu zaufanego. Należy jednocześnie pamiętać, że Pesel jest wymagany podczas wypełniania własnych danych osobowych w aplikacji.

Nie pamiętam nazwiska rodowego matki. Co mam zrobić?

Nazwisko rodowe matki można sprawdzić np. w akcie urodzenia.

Czy mogę wybrać opcję logowania bez numeru Pesel jeżeli nie jestem cudzoziemcem?

Logowanie do aplikacji będzie możliwe za pomocą wyboru opcji: logowanie za pomocą krajowego węzła identyfikacji elektronicznej lub z użyciem Pesel oraz nazwiska rodowego matki. Logowanie bez nr Pesel przewidziane jest jedynie dla cudzoziemców nieposiadających numeru Pesel.

Jak mogę się spisać, jeśli mam słaby wzrok?

Osoby z ograniczeniami np. słabowidzące mogą zadzwonić na Infolinię, gdzie zostaną przekierowane do rachmistrza i zostaną spisane.

Mój dziadek mieszka sam, niedowidzi i niedosłyszy. Jak zostanie spisany?

W tej sytuacji należy pomóc dziadkowi w wypełnieniu obowiązku spisowego, np. za jego zgodą wypełnić formularz spisowy poprzez Internet. Innym rozwiązaniem jest umówienie dziadka w najbliższym urzędzie gminy, gdzie z pomocą pracownika Gminnego Biura Spisowego będzie mógł dokonać spisu.

Nie mam dostępu do Internetu. Jak mogę się spisać?

Osoby bez dostępu do Internetu w swoim miejscu zamieszkania mogą zadzwonić na numer Infolinii i poprosić o spisanie. Mogą również zostać spisane w najbliższym urzędzie gminy po wcześniejszym umówieniu, gdzie z pomocą pracownika Gminnego Biura Spisowego będą mogły dokonać spisu.

Moi dziadkowie nie posiadają żadnego numeru telefonu. Jak zostaną spisani?

W tej sytuacji należy pomóc dziadkom i umówić ich w najbliższym urzędzie gminy, gdzie z pomocą pracownika Gminnego Biura Spisowego będą mogli dokonać spisu.

Po wypełnieniu aplikacji w ramach samospisu chciałbym poprawić dane. Czy mogę to zrobić?

Dane wprowadzane w aplikacji samospisu będą zapamiętywane i udostępniane użytkownikowi przy kolejnych sesjach pracy, tj. po każdym skutecznym zalogowaniu. Wyłączenie dostępu do aplikacji nastąpi w momencie poprawnego zakończenia samospisu (potwierdzonego przyciskiem „Zakończ samospis”). Po wykonaniu tej operacji nie będzie można już korygować danych.

Jeżeli zostałem spisany przez rachmistrza czy będę miał możliwość poprawy danych?

Weryfikacja przekazanych rachmistrzowi danych nie będzie możliwa.

DANE OSOBY

Proszę uzupełnić poniższe dane

Opis

Na początku rozmowy warto uprzedzić respondenta, że w przypadku zamieszkiwania w mieszkaniu także innych osób, w dalszej części wywiadu konieczne będzie podanie ich numerów PESEL.

Odpowiedzi

a)       nazwisko

b)       imię

c)       drugie imię (o ile zostało nadane)

d)       numer PESEL (lub w przypadku osób, które go nie posiadają i są cudzoziemcami, możliwość zaznaczenia: „cudzoziemiec bez nadanego numeru PESEL”)

e)       płeć

f)        data urodzenia

Przykładowe sytuacje – Wskazówki

Czy można nie wpisać numeru PESEL?

Numer PESEL powinien być podany. Może on pozostać nieuzupełniony tylko w przypadku, gdy osoba jest cudzoziemcem nieposiadającym numeru PESEL lub, w przypadku osób dopisywanych do listy osób w mieszkaniu, także w przypadku dziecka do 3. miesiąca życia, któremu nie został nadany jeszcze numer PESEL. Należy zaznaczyć wówczas jedną z opcji: „dziecko bez nadanego numeru PESEL” lub „cudzoziemiec bez nadanego numeru PESEL”.

Dla osób zameldowanych, ale niemieszkających i przebywających za granicą wymagane jest podanie roku urodzenia.

Nie chcę podawać numeru PESEL. Czy muszę?

Podanie numeru PESEL, imienia i nazwiska jest obowiązkowe.

W związku z organizacją i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w odniesieniu do art. 28 ust. 1 w związku z art. 10 pkt. 1) i 2) i art. 11 pkt. 3) ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, art. 9 ust. 2 lit. g RODO – przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym i art. 9 ust. 2 lit. j RODO – przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych jest niezbędne do celów statystycznych.

Dodatkowe informacje dla konsultanta - ustawy i rozporządzenie regulujące podstawę podania PESEL:

 • Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., (art. 27 mówi, że przekazywanie danych objętych spisem powszechnym jest obowiązkowe)
 • Ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (art. 57:  Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie).
 • W ustawie o NSP 2021 w art. 31. Ust. 1 zawarto: W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przeprowadzenia spisu powszechnego nie stosuje się art. 15, art. 16, art. 18 i art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.3).

Na podstawie art. 89 RODO oraz art. 31 ust. 1 ustawy o NSP 2021, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przeprowadzenia spisu powszechnego nie stosuje się następujących artykułów RODO:

 • prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą, (art. 15 RODO)
 • prawo do sprostowania danych, (art. 16 RODO)
 • prawo do usunięcia danych, (art. 17 RODO)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania, (art.18 RODO)
 • prawo do uzyskania informacji o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania, (art. 19 RODO)
 • prawo do sprzeciwu. (art. 21 RODO)
 • Ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. w art. 10 stwierdza, że dane jednostkowe identyfikowalne zebrane w badaniach statystycznych podlegają bezwzględnej ochronie. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych; udostępnianie lub wykorzystywanie tych danych dla innych niż podane w ustawie celów jest zabronione (tajemnica statystyczna).

Od 5 lat mieszkam we Francji, przed wyjazdem wymeldowałam się z pobytu stałego w Polsce, ale mam w Gdyni mieszkanie, w którym mieszka moja siostra. Czy muszę spisać siebie lub mieszkanie?

Nie, jeśli ktoś mieszka na stałe za granicą i wymeldował się z pobytu stałego w Polsce tak jak Pani, nie jest objęty spisem. Mieszkanie powinno być spisane przez siostrę, która jest objęta spisem, ponieważ mieszka w Polsce.

USTALENIE ADRESU ZAMIESZKANIA OSOBY

 1. Gdzie Pan(i) mieszkał(a) w dniu 31 marca 2021 r. o godzinie 24:00?

Opis

Miejsce zamieszkania oznacza miejsce, w którym osoba zwykle spędza czas wolny od pracy (nauki), w tym noc. Nie jest istotne, czy osoba jest pod danym adresem zameldowana na pobyt stały lub czasowy, czy mieszka bez zameldowania.

Odpowiedzi

a)       w Polsce

W przypadku zamieszkania w Polsce należy podać adres:

-         miejscowość (wystarczy wpisać przynajmniej 3 znaki, aby wyszukać miejscowość na liście)

-         ulicę (jeśli w adresie nie ma ulicy, należy zaznaczyć opcję „adres bez nazwy ulicy”)

-         nr domu (w przypadku braku numeru na liście zaznaczyć pozycję „numeru budynku nie ma na liście” i podać właściwy numer lub zaznaczyć „budynek nie ma nadanego numeru”, a następnie podać numer budynku sąsiadującego (tzn. znajdującego się w odległości do 1 km) lub numer działki ewidencyjnej)

-         nr mieszkania (jeśli w budynku znajduje się więcej niż jedno mieszkanie, należy podać jego numer – wybrać z listy lub w przypadku braku odpowiedniej pozycji, wpisać własny numer)

b)       za granicą

W tym przypadku należy podać:

Ø  kraj przebywania (wpisać przynajmniej 3 znaki aby wyszukać kraj w słowniku)

Ø  rok wyjazdu z Polski

Ø  miesiąc wyjazdu (tylko dla 2020 r.)

Ø  ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce przed wyjazdem (miejscowość, ulicę, numer domu i mieszkania – zasady wyboru jak w punkcie a).

Przykładowe sytuacje - Wskazówki

Który adres powinnam podać, jeżeli od roku przez 5 dni w tygodniu pracuję w Warszawie i w tym czasie mieszkam w wynajętej kawalerce, ale w każdy weekend wracam do rodziny w Ciechanowie?

Należy podać adres zamieszkania w Ciechanowie.

Który adres zamieszkania podać, jeżeli wyjechałem na studia we wrześniu 2019 r. do Gdańska, jednak w związku ze zdalnym nauczaniem (online) w marcu 2020 r. powróciłem do domu rodziców w Krakowie?

Należy wskazać adres zamieszkania według stanu na dzień 31.03.2021 r., czyli w domu rodzinnym.

Jeżeli przebywam w szpitalu, sanatorium, hospicjum czy w zakładzie karnym, gdzie powinnam się spisać?

Pod ostatnim adresem zamieszkania.

Przyjechałam na studia do Warszawy z Olsztyna, gdzie mieszka moja rodzina. Gdzie mam się spisać?

Powinna Pani spisać się w Warszawie, czyli tu, gdzie mieszka Pani w czasie trwania studiów.

Jeżeli jestem członkiem regularnych sił zbrojnych, mieszkającym w koszarach (lub innym obiekcie wojskowym) to gdzie mam się spisać?

Powinien Pan podać adres zamieszkania, pod którym mieszkał poza służbą.

Czy jako cudzoziemiec mieszkający w Polsce 31.03.2021 r. powinienem się spisać?

Tak. Powinien Pan się spisać pod adresem miejsca zamieszkania w Polsce, niezależnie od tego czy mieszka Pan w Polsce na stałe, czy czasowo.

Przebywam na urlopie za granicą, czy powinnam podać adres zamieszkania za granicą?

Nie. Proszę podać adres zamieszkania w Polsce, pod którym mieszkał(a) Pan(i) w dniu 31.03.2021 r.

Pracuję za granicą, ale moja rodzina (żona i dziecko) mieszkają w Polsce. Ze względów finansowych do domu przyjeżdżam tylko na święta. Gdzie mam się spisać?

Ponieważ przyjeżdża Pan sporadycznie do Polski, powinien Pan spisać się za granicą.

Mieszkam w obiekcie zbiorowego zakwaterowania, to gdzie mam się spisać?

Jeżeli w dniu 31.12.2021 r. mieszkał(a) Pan(i) w obiekcie zbiorowego zakwaterowania, to zostanie Pan(i) spisany(a) przez zarządcę obiektu. 

Jednocześnie może Pan(i) dokonać samospisu internetowego:

 • w urzędzie gminy, gdzie bezpłatnie zostanie udostępnione pomieszczenie ze stanowiskiem komputerowym z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeprowadzenie samospisu internetowego oraz zostanie zapewniona niezbędną pomoc w zakresie obsługi interaktywnej aplikacji spisowej,
 • może Pan(i) zadzwonić na infolinię i poprosić o spisanie,
 • może do Pana(i) zadzwonić rachmistrz spisowy i przeprowadzić spis.

Jako adres zamieszkania należy wpisać adres obiektu zbiorowego zakwaterowania. Jeżeli razem z Panem(nią) w tym obiekcie mieszkali najbliżsi członkowie Pana(i) rodziny (np. współmałżonek, dziecko) to oni również powinni zostać spisani razem z Panem(ią) w tym obiekcie.

Od marca tego roku mieszkamy z dziećmi w domku letniskowym na Mazurach i stąd pracujemy i uczymy się zdalnie w czasie pandemii. Mieszkanie będące naszą własnością w Toruniu pozostaje w tym czasie niezamieszkane. Gdzie mamy się spisać?

Powinna Pani spisać siebie i rodzinę pod adresem w Toruniu.

Jestem osobą bezdomną, jak mam się spisać?

Przekieruję Pana(ią) do rachmistrza telefonicznego i on Pana(ią) spisze.

Jeśli Pan/Pani przebywa w obiekcie zbiorowego zakwaterowania,  takich jak np. schroniska czy noclegownie, zostanie Pan/i spisany/a przez osobę zarządzającą tym obiektem.

Może Pan/i sam dokonać spisu musi Pan/i udać się do gminy, gdzie wskażą Panu/i pomieszczenie ze stanowiskiem komputerowym z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym dokonanie spisu oraz osoba specjalnie przeszkolona zapewni niezbędną pomoc w zakresie obsługi interaktywnej aplikacji spisowej.

Może Pan/i również zadzwonić na infolinię spisową i zgłosić chęć udziału w spisie , wówczas zostanie Pan/i spisana.

A jeśli Pan/i posiada telefon to wówczas może zadzwonić do Pana/i zadzwonić rachmistrz spisowy i dokona spisu.

 1. Czy mieszkał(a) Pan(i) w:

Opis

Mieszkanie – lokal przeznaczony na stały pobyt osób, konstrukcyjnie wydzielony trwałymi ścianami w obrębie budynku, stanowiący zespół izb lub jedną izbę, łącznie z pomocniczymi (przedpokój, hol, łazienka, ustęp, garderoba, spiżarnia, schowek i inne pomieszczenia znajdujące się w obrębie mieszkania, służące mieszkalnym i gospodarczym potrzebom mieszkańców), wybudowany lub przebudowany do celów mieszkalnych, do którego to lokalu prowadzi niezależne wejście z klatki schodowej, korytarza, wspólnej sieni, ulicy, podwórza lub ogrodu niezależnie od tego, czy jest zamieszkane na podstawie jednego lub więcej niż jednego tytułu prawnego.

Mieszkaniem jest również pomieszczenie przystosowane do celów mieszkalnych poprzez remont czy przebudowę np. strych, suterena, bądź inne pomieszczenie w trwałym budynku.

Plebanie, kurie biskupie i tym podobne pomieszczenia zamieszkane przez osoby duchowne (proboszczów, wikariuszy, księży emerytów, duchownych innych wyznań) traktowane są jak mieszkania, a osoby w nich mieszkające podlegają warunkom spisowym takim, jak osoby przebywające w mieszkaniach.

Zamieszkane pomieszczenie niebędące mieszkaniem – pomieszczenie, które w czasie spisu –

z różnych przyczyn, np. losowych, przyjętego trybu życia – były jedynym miejscem zamieszkania osób (osoby) tworzących gospodarstwo domowe 

Do pomieszczeń niebędących mieszkaniem należą m.in.: pomieszczenia gospodarcze, piwnica, barak, przyczepa kempingowa itp.

Obiekt zbiorowego zakwaterowania – zespół pomieszczeń (pokoi i innych pomieszczeń pomocniczych), zlokalizowanych w jednym lub kilku budynkach, zajętych przez jeden odrębny zakład, świadczący usługi: opiekuńczo-wychowawcze, hotelarskie, zdrowotne bądź inne, które są związane z zamieszkaniem/przebywaniem zwykle większej liczby osób lub obiekt instytucji wyznaniowej. Do obiektów zbiorowego zakwaterowania należy zaliczyć m.in. domy studenckie, hotele pracownicze, domy dziecka, domy pomocy społecznej, klasztory, domy zakonne.

Odpowiedzi

-      mieszkaniu/domu jednorodzinnym (dotyczy również plebanii i kurii biskupich)

Plebanie, kurie biskupie i tym podobne pomieszczenia zamieszkane przez osoby duchowne (proboszczów, wikariuszy, księży emerytów, duchownych innych wyznań) traktowane są jak mieszkania, a osoby w nich mieszkające podlegają warunkom spisowym takim, jak osoby przebywające w mieszkaniach.

-      innym niż mieszkanie pomieszczeniu (np. pomieszczeniu gospodarczym, piwnicy, baraku, przyczepie kempingowej itp.)

-      obiekcie zbiorowego zakwaterowania (np. domu pomocy społecznej/domu opieki, domu samotnej matki, domu studenckim, zakonie, mieszkaniu chronionym/treningowym itp.)

Przykładowe sytuacje - Wskazówki

Jeżeli obecnie w związku z sytuacją epidemiologiczną mieszkam w domku letniskowym, ale generalnie mieszkam pod innym adresem to jaki adres zamieszkania wykazać?

Nie należy podawać adresów domów letniskowych przeznaczonych zwykle do wypoczynku i rekreacji lub sezonowego przebywania, chyba że dany adres jest jedynym miejscem zamieszkania z powodu utraty dachu nad głową lub innej przyczyny. Zatem powinien/powinna Pan/i podać adres zamieszkania, pod którym Pan/i faktycznie mieszka.

Odbudowuję dom po pożarze i mieszkam w szopie na swojej nieruchomości,  jaką odpowiedź mam zaznaczyć?

Należy wybrać „innym niż mieszkanie pomieszczeniu…”. Jako adres pomieszczenia należy wykazać adres budynku który spłonął.

Jeżeli mieszkam w kamperze jaki mam podać adres?

Jeżeli jest to jedyne Pana/Pani miejsce zamieszkania to należy podać:

 1. miejscowość (wystarczy wpisać przynajmniej 3 znaki, aby wyszukać miejscowość na liście)
 2. ulicę (jeśli w adresie nie ma ulicy, należy zaznaczyć opcję „adres bez nazwy ulicy”)
 3. nr domu (w przypadku braku numeru na liście zaznaczyć pozycję „numeru budynku nie ma na liście” i podać właściwy numer lub zaznaczyć „budynek nie ma nadanego numeru”, a następnie podać numer budynku sąsiadującego (tzn. znajdującego się w odległości do 1 km) lub numer działki ewidencyjnej).

Mieszkam w budynku jednorodzinnym wspólnie z rodzicami i moją żoną z dziećmi. Do budynku prowadzi jedno wejście z zewnątrz.  Proszę o informację czy budynek spisuję jako jedno mieszkanie czy każda z rodzin podaje osobno powierzchnię, którą zajmuje?

Jeżeli do budynku prowadzi jedno wejście wówczas należy spisać je jako jedno mieszkanie / dom jednorodzinny. Zatem powierzchnia mieszkania uwzględniać będzie zarówno część zamieszkaną przez Pana jak i rodziców.

Budynek jednorodzinny jest moją własnością, w którym na osobnych kondygnacjach mieszkają dwie spokrewnione rodziny. Do poszczególnych mieszkań w budynku prowadzą osobne wejścia z zewnątrz. Oba mieszkania nie mają nadanych numerów Jakie informacje dla budynku/mieszkania powinienem podać?

Każda z rodzin podaje umowny numer mieszkania i wskazuje dane dla części budynku, który zajmuje.

Jeżeli nie korzystacie Państwo z wspólnych pomieszczeń (np. kuchni, łazienki) wówczas należy wykazać dwa mieszkania nadając im w danych adresowych umowne numery 1 i 2.

O każdym z mieszkaniu informacje podaje osoba dorosła, która jako pierwsza zalogowała się do spisu.

W przypadku pytania o własność budynku należy wykazać „osoby fizycznej”.

Budynek jednorodzinny jest własnością moich rodziców, w którym na osobnych kondygnacjach mieszkają moi rodzice i ja z rodziną. Do budynku prowadzi jedno wejście z zewnątrz, a do poszczególnych mieszkań prowadzą wejścia z klatki schodowej. Jak spisać ten budynek i mieszkania?

Każda z rodzin podaje umowny numer mieszkania i wskazuje dane dla części budynku (mieszkania), który zajmuje pomijając powierzchnię klatki schodowej.

Mieszkam w budynku jednorodzinnym wraz z rodziną mojej siostry. Ja zajmuję część budynku na piętrze, a siostra z rodziną na parterze. Korzystamy jednak ze wspólnej kuchni zlokalizowanej na parterze.

Taki budynek powinien zostać spisany jako jedno mieszkanie.

Czy robotnicy budowlani, którzy przez długi czas budowy mieszkają w baraku, w odpowiedzi wskazują ten barak czy faktyczne miejsce zamieszkania tzn. mieszkanie/dom?

Zgodnie z przyjętymi zasadami dotyczącymi ustalania miejsca zamieszkania, osoby pracujące i mieszkające poza swoim stałym miejscem zamieszkania, niezależnie od tego czy będzie to barak, czy mieszkanie, jeżeli regularnie wracają do stałego miejsca zamieszkania, którym jest np. dom rodzinny i ma to miejsce więcej niż dwa razy w miesiącu to jako adres zamieszkania w momencie spisu powinni wskazać adres stałego miejsca zamieszkania.

Jestem księdzem i mieszkam na plebani wraz z innymi duchownymi. Jak mam spisać mieszkanie / budynek?

Duchowni zamieszkujący w plebaniach powinni wybrać odpowiedź: „mieszkanie/dom jednorodzinny”. Jedynie pierwsza logująca się osoba pod danym adresem będzie wypełniać kwestionariusz mieszkaniowy, a przy wskazywaniu powierzchni mieszkania, powinna podać całkowitą powierzchnię przeznaczoną na cele mieszkalne. Powierzchnię kancelarii parafialnych natomiast, jeżeli prowadzi do nich osobne wejście nie powinni wliczać do powierzchni mieszkania.

Jestem właścicielem nieruchomości (mieszkania), które pozostaje puste. Kto i w jaki sposób powinien je spisać?

Informacja o takim mieszkaniu zostanie pozyskana z rejestrów/ewidencji administracyjnych lub źródeł statystycznych.

 1. Czy adres, który Pan(i) podał(a) był stałym, czy czasowym adresem zamieszkania?

Opis

Nie należy traktować adresu zamieszkania jako czasowy tylko dlatego, że osoba planuje się w bliższej lub dalszej przyszłości przeprowadzić się. Wskazany adres należy traktować jako czasowy, jeśli osoba ma inne miejsce zamieszkania, które uznaje za stałe.

W przypadku, gdy osoba ma dwa adresy, pod którymi okresowo mieszka, charakter pobytu pod adresem zamieszkania w dniu 31 marca 2021 r. należy ustalić kierując się odczuciem osoby – nie musi być zgodny z zameldowaniem. Nie należy również kierować się długością przebywania pod danym adresem.

Odpowiedzi

a)       stałym

b)       czasowym

Przykładowe sytuacje - Wskazówki

Mieszkam w wynajętym mieszkaniu i nie mam innego mieszkania, ale za pół roku będę chciał przeprowadzić się do czegoś tańszego. Powinienem zaznaczyć, że mój obecny adres jest stały czy czasowy?

Jeśli nie ma Pan innego miejsca zamieszkania, o którym może powiedzieć, że jest to Pana stałe miejsce zamieszkania, powinien Pan zaznaczyć odpowiedź „stałym”, nawet jeśli wynajmuje Pan na krótko.

Od wiosny do jesieni mieszkamy w całorocznym domu poza miastem, natomiast w zimie przebywamy pod adresem w mieście. Nie wiem, jak mam określić dom całoroczny – jako stały czy  czasowy?

Spisu należy dokonać w miejscu, w którym mieszkała Pani 31.03.2021 r., natomiast charakter zamieszkania pod adresem określić zgodnie z odczuciem. Nie musi być on zgodny z zameldowaniem. Nie należy również kierować się długością przebywania pod danym adresem

Studiuję i mieszkam we Wrocławiu, choć jestem zameldowany u rodziców w Międzylesiu. Powinienem zaznaczyć, że mój obecny adres jest stały czy czasowy?

Charakter zamieszkania powinien Pan określić zgodnie z odczuciem. Posiadanie zameldowania nie jest w tym wypadku istotne.

Pochodzę z Ukrainy, a do Polski przyjechałam w związku z pracą opiekunki. Czy mogę zaznaczyć w ankiecie, że mieszkam w Polsce tylko czasowo?

Tak, powinna Pani odpowiedzieć zgodnie z własnym odczuciem. Jeśli Pani stałe miejsce zamieszkania jest za granicą, na Ukrainie, proszę zaznaczyć odpowiedź „czasowym”.

 1. Jak długo mieszkał(a) Pan(i) we wskazanym miejscu?

Opis

Na to pytanie odpowiadają wyłącznie osoby, które we wcześniejszym pytaniu odpowiedziały, że wskazany adres (pod którym osoba mieszkała w dniu 31 marca 2021 r.) jest adresem czasowym.

Odpowiedzi

a)       krócej niż rok

Ø  rok

Ø  miesiąc

b)       rok lub dłużej

Przykładowe sytuacje - Wskazówki

Jak policzyć ile czasu mieszkam w obecnym miejscu zamieszkania?

Długość należy wyliczyć dla okresu od momentu zamieszkania pod tym adresem do 31.03.2021 r. Dla przykładu - jeśli zamieszkał(a) Pan(i) w obecnym miejscu przed dniem 31.03.2020 r., np. w styczniu 2020 roku, to należy liczyć, że we wskazanym miejscu mieszkał(a) Pan(i) ponad rok. Gdyby jednak zamieszkał(a) Pan(i) tam po 31.03.2020 r., np. w maju 2020, to do 31.03.2021 r. minęłoby mniej niż rok czasu. Wtedy należałoby wybrać odpowiedź „krócej niż rok” i podać rok oraz miesiąc zamieszkania.

Jestem studentem i przerwy świąteczne oraz wakacje spędzam w moim domu rodzinnym. Jak mam policzyć okres zamieszkania?

Należy go wyliczyć dla czasu od momentu zamieszkania pod tym adresem do 31.03.2021 r. Wyjazdów wakacyjnych czy odwiedzin nie należy uwzględniać w tych wyliczeniach. Oznacza to, że jeśli zamieszkał(a) Pan(i) w miejscowości studiowania przed dniem 31.03.2020 r., np. w 2018 roku, to należy liczyć, że we wskazanym miejscu mieszkał(a) Pan(i) ponad rok. Gdyby zamieszkał(a) Pan(i) tam po 31.03.2020 r., np. 01.04.2020, to do 31.03.2021 r. minęłoby mniej niż rok czasu.

 1. Gdzie Pan(i) mieszkał(a) na stałe?

Opis

Na to pytanie odpowiadają wyłącznie osoby, które we wcześniejszym pytaniu zaznaczyły, że wskazany adres (pod którym osoba mieszkała w dniu 31 marca 2021 r.) jest adresem czasowym.

Odpowiedzi

a)       pod innym adresem w Polsce

Ø  miejscowość

Ø  ulicę

Ø  nr domu

Ø  nr mieszkania

b)       za granicą

Ø  nazwa kraju stałego zamieszkania

Ø  rok i miesiąc zamieszkania w Polsce

Przykładowe sytuacje - Wskazówki

Nie wiem jak określić rok i miesiąc zamieszkania w Polsce. Mam rodzinę w Niemczech i odwiedzam ją, jak również spędzam tam wakacje?

Nie jest istotne, że od chwili przyjazdu do Polski opuszczała Pani Polskę w celu odwiedzin rodziny, urlopu lub załatwienia innych spraw. Za początek pobytu w Polsce należy przyjąć datę przybycia (miesiąc i rok), po której nie było już przerw w zamieszkiwaniu trwających 6 miesięcy lub dłużej. Oznacza to, że jeśli zamieszkała Pani w Polsce np. w styczniu 2015 roku i od tamtej pory wyjeżdżała Pani za granicę tylko na krótkie wyjazdy związane z odwiedzinami czy urlopem, datą początku zamieszkania w Polsce będzie styczeń 2015. Gdyby jednak po przyjeździe do Polski w 2015 roku wyjechała Pani np. w 2016 roku na 8 miesięcy do innego kraju i tam mieszkała, a następnie wróciła do Polski w grudniu 2016 roku, po czym już nie wyjeżdżała na okres dłuższy nic 6 miesięcy, to datą początku byłby grudzień 2016 r.

OSOBY W MIESZKANIU/POMIESZCZENIU NIEBĘDĄCYM MIESZKANIEM/ OBIEKCIE ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA

 1. Czy w dniu 31 marca 2021 r. o godz. 24:00 pod tym adresem mieszkały także inne osoby?
  Czy w dniu 31 marca 2021 r. o godz. 24:00 pod tym adresem mieszkali inni członkowie Pana(i) rodziny?

Opis

Istnieją dwa warianty pytania dostosowane do rodzaju obiektu, w którym mieszkał respondent:

Ø  wariant I - mieszkanie/dom jednorodzinny, inne niż mieszkanie pomieszczenie,

Ø  wariant II - obiekt zbiorowego zakwaterowania.

Odpowiedzi

a)       tak

b)       nie

Przykładowe sytuacje - Wskazówki

Czy powinnam odpowiedzieć „tak” jeśli mieszkam z 15-letnią córką i spisać ją? Dzieci biorą udział w spisie?

Osoby małoletnie także są objęte spisem i powinny zostać spisane przez rodziców lub opiekunów.

 1. Proszę dopisać wszystkie osoby, które w dniu 31 marca 2021 r. o godz. 24:00 mieszkały pod poniższym adresem.
  Proszę dopisać wszystkie osoby z Pana(i) rodziny, które w dniu 31 marca 2021 r. o godz. 24:00 mieszkały również pod poniższym adresem).

Opis

Istnieją dwa warianty pytania dostosowane do rodzaju obiektu, w którym mieszkał respondent:

Ø  wariant I - mieszkanie/dom jednorodzinny, inne niż mieszkanie pomieszczenie

Ø  wariant II - obiekt zbiorowego zakwaterowania.

Odpowiedzi

a)       nazwisko

b)       imię

c)       drugie imię (o ile zostało nadane)

d)       numer PESEL

e)       płeć

f)        data urodzenia

Przykładowe sytuacje – Wskazówki

Mieszkam z dwoma współlokatorami. Nie znam ich numerów PESEL. Czy mam jednak zaznaczyć, że pod tym adresem nie mieszkały inne osoby i spisać się sam?

Może Pan umówić się ze współlokatorami, że spiszecie się Państwo wspólnie przy jednym komputerze. Na pytanie o to, czy pod adresem mieszkały jeszcze inne osoby odpowie Pan „tak”, a każda osoba sama uzupełni swój numer PESEL. Wówczas też każdy będzie mógł sam odpowiedzieć na pytania ze swojego kwestionariusza osobowego.

W maju tego roku wprowadziła się do mnie dziewczyna. Czy mam ją dopisać?

Nie. Odpowiedzi należy udzielić zgodnie ze stanem w dniu 31.03.2021 r., a wtedy Pana dziewczyna jeszcze z Panem nie mieszkała.

Mój współlokator jest studentem z Nigerii. Chcę dopisać go do mieszkania, ale on nie ma numeru PESEL. Co w tej sytuacji?

W przypadku cudzoziemców, którzy nie posiadają numeru PESEL istnieje możliwość zaznaczenia opcji „cudzoziemiec bez nadanego numeru PESEL”.

Na początku marca tego roku urodziłam dziecko i chciałabym je dopisać, nie zdążyłam jednak wyrobić mu jeszcze numeru PESEL.

Dziecku do 3. miesiąca życia, nieposiadającemu numeru PESEL, można zaznaczyć „dziecko bez nadanego numeru PESEL”.

Mój brat jest zameldowany w moim mieszkaniu, ale od dwóch lat pracuje w Norwegii i przyjeżdża do Polski dwa razy w roku. Czy mam go dopisać?

Nie. Jeżeli osoba zameldowana w Polsce mieszka za granicą i nie przyjeżdża do domu w Polsce częściej niż 2 razy w miesiącu, powinna być wykazana dopiero w dalszej części aplikacji jako zameldowana, ale przebywająca za granicą. W tej części formularza spisowego może Pani dopisać te osoby, które razem z Panią mieszkają oraz takie, które w związku z pracą (w Polsce lub za granicą) mieszkają w innym miejscu, ale regularnie, częściej niż dwa razy w miesiącu wracają do mieszkania, w którym się Pani spisuje. Dodatkowo, powinna Pani dopisać osoby, które w dniu 31.03.2021 r. były nieobecne w związku z:

 • wypoczynkiem,
 • urlopem,
 • odwiedzinami u przyjaciół i krewnych,
 • sprawami biznesowymi (w tym delegacjami służbowymi),
 • leczeniem medycznym (pobyt w szpitalu, sanatorium, hospicjum),
 • przebywaniem w zakładach karnych,
 • pielgrzymkami religijnymi,
 • przebywaniem na placówkach dyplomatycznych (dotyczy to również rodzin personelu dyplomatycznego),
 • przebywaniem na misjach pokojowych,
 • zamieszkaniem czasowym uczniów w internatach, bursach lub stancjach,
 • odbywaniem ćwiczeń wojskowych i zamieszkiwaniem w koszarach lub innych obiektach wojskowych,
 • wykonywaniem określonego rodzaju pracy (dotyczy np. marynarzy i rybaków odbywających połowy dalekomorskie, kierowców na trasach zagranicznych, pilotów, stewardess, osób na kilkudniowych wyjazdach służbowych).

Dla osób, które są zameldowane w Polsce, ale w dniu 31.03.2021 r. mieszkały za granicą, przeznaczona jest część formularza spisowego „Osoby przebywające za granicą”. Osoby, które mieszkają w związku z pracą za granicą i nie wracają do miejsca zamieszkania w Polsce regularnie, częściej niż dwa razy w miesiącu, ale są nadal w Polsce zameldowane, powinny być dopisane jako zameldowane, ale przebywające za granicą.

Mój syn mieszka w bursie szkolnej, ponieważ jego szkoła znajduje się daleko od domu. Gdzie ma się spisać?

Syn powinien zostać spisany przez Panią, powinna go Pani dopisać do listy osób w mieszkaniu. Jeśli uczeń w roku szkolnym mieszka poza domem rodzinnym, powinien być spisany w domu rodzinnym.

Po rozwodzie mamy z byłym mężem ustaloną opiekę naprzemienną. Córka dwa tygodnie mieszka u mnie, dwa tygodnie u ojca. Pod jakim adresem należy ja spisać?

Adresem zamieszkania dla dziecka będzie adres tego mieszkania, w którym obecnie spędza ono większość czasu. Jeśli czas przebywania z każdym z rodziców jest identyczny, adresem zamieszkania będzie adres tego rodzica, z którym dziecko przebywało w dniu 31.03.2021 r.

Moja babcia, która z nami mieszkała, zmarła w kwietniu tego roku. Chyba nie podlega spisowi, prawda?

Babcia podlega spisowi i powinna zostać dopisana do listy osób w mieszkaniu. Jeśli osoba zmarła po 31.03.2021 r. należy ją dopisać jako mieszkającą pod danym adresem w dniu 31 marca (jeśli zmarła 31 marca lub wcześniej nie należy jej dopisywać).

Żona urodziła dziecko 27 marca tego roku i przebywała z nim dwa tygodnie w szpitalu. Czy mam dopisać dziecko i żonę do mieszkania ?

Tak, zarówno dziecko, jak i Pana żona powinni zostać dopisani do mieszkania. Jeśli 31.03.2021 r. ktoś z domowników był nieobecny w domu w związku z tym, że znajdował się w szpitalu, należy spisać go pod adresem domowym. Nowonarodzone dziecko także jest traktowane jako domownik.

Mój mąż od roku pracuje na budowie w innej miejscowości i w tygodniu mieszka w hotelu robotniczym, ale przyjeżdża do domu w każdy weekend. Czy mam go spisać w naszym mieszkaniu?

Tak. Jeżeli w związku z pracą osoba mieszka poza domem rodzinnym, ale wraca do niego zwykle częściej niż 2 razy w miesiącu, jest spisywana pod adresem domu rodzinnego.

Syn pracuje na statku i wypływa w rejsy trwające po kilka miesięcy. W marcu był na statku. Czy mam go spisać?

Jeśli syn mieszka z Panią, a 31.03.2021 roku nie był obecny w domu w związku z pracą na morzu, powinna go Pani spisać.

 1. Czy adres, który Pan(i) podał(a) był stałym, czy czasowym adresem zamieszkania tej osoby?

Odpowiedzi

a)       stałym

b)       czasowym

Przykładowe sytuacje - Wskazówki

Podnajmuję pokój mojej kuzynce. Wiem, że nie będzie mieszkała u mnie długo, bo planuje kupić własne mieszkanie, ale dopiero stara się o kredyt. Powinnam zaznaczyć, że jej obecny adres, ten u mnie, jest stały czy czasowy?

Jeśli kuzynka nie ma innego miejsca zamieszkania, o którym może powiedzieć, że jest to jej stałe miejsce zamieszkania, powinna Pani zaznaczyć jej odpowiedź „stałym”, nawet jeśli wynajmuje od Pani na krótko i planuje w przyszłości wyprowadzić się.

Moi współlokatorzy to studenci, niektórzy są zameldowani u rodziców. Powinienem zaznaczyć, że ich obecny adres jest stały czy czasowy?

Charakter zamieszkania powinny określić te osoby zgodnie z odczuciem. Posiadanie zameldowania nie jest w tym wypadku istotne. Każdy z nich może odpowiedzieć inaczej, nie trzeba wszystkim zaznaczyć tej samej odpowiedzi.

Dopisałam do mieszkania moją teściową. Teściowa, która jest Włoszką, mieszka z nami 2 lata, odkąd urodziło nam się dziecko. Ma odpowiedzieć, że mieszka na stałe czy czasowo?

Pani teściowa powinna określić charakter zamieszkania w Polsce zgodnie z własnym odczuciem.

 1. Jak długo ta osoba mieszkała we wskazanym miejscu?

Opis

To pytanie dotyczy wyłącznie osób, którym we wcześniejszym pytaniu zaznaczona została odpowiedź „czasowym”.

Odpowiedzi

a)       krócej niż rok

Ø  rok

Ø  miesiąc

b)       rok lub dłużej

Przykładowe sytuacje - Wskazówki

Jak policzyć ile czasu mój chłopak mieszka ze mną w obecnym miejscu zamieszkania?

Długość należy wyliczyć dla okresu od momentu zamieszkania pod tym adresem do 31.03.2021 r. Dla przykładu - jeśli chłopak zamieszkał z Panią w obecnym miejscu przed dniem 31.03.2020 r., np. w styczniu 2020 roku, to należy liczyć, że we wskazanym miejscu mieszkał ponad rok. Gdyby jednak zamieszkał z Panią po 31.03.2020 r., np. w maju 2020, to do 31.03.2021 r. minęłoby mniej niż rok czasu. Wtedy należałoby wybrać odpowiedź „krócej niż rok” i podać rok oraz miesiąc zamieszkania.

Moi współlokatorzy to studenci i przerwy świąteczne oraz wakacje spędzają w domach rodzinnych lub na wyjazdach. Jak mam policzyć każdemu okres zamieszkania?

Należy go wyliczyć dla czasu od momentu zamieszkania pod tym adresem do 31.03.2021 r. Wyjazdów wakacyjnych czy odwiedzin nie należy uwzględniać w tych wyliczeniach, czyli nie należy traktować ich jako przerw w zamieszkaniu.

 1. Gdzie ta osoba mieszkała na stałe?

Odpowiedzi

a)       pod innym adresem w Polsce

Ø  miejscowość

Ø  ulicę

Ø  nr domu

Ø  nr mieszkania

b)       za granicą

Ø  nazwa kraju stałego zamieszkania

Ø  rok i miesiąc zamieszkania w Polsce

Przykładowe sytuacje - Wskazówki

Nie wiem jak określić rok i miesiąc zamieszkania w Polsce. Jeśli ktoś, cudzoziemiec, zamieszkał w Polsce, ale nadal odwiedza rodzinę czy znajomych w swoim kraju, podróżuje, to jaki rok wpisać?

Nie jest istotne, że od chwili przyjazdu do Polski osoba opuszczała Polskę w celu odwiedzin rodziny, urlopu lub załatwienia innych spraw. Za początek pobytu w Polsce należy przyjąć datę przybycia (miesiąc i rok), po której nie było już przerw w zamieszkiwaniu trwających 6 miesięcy lub dłużej. To znaczy, że osoba, która zamieszkała w Polsce np. w styczniu 2010 roku, w 2016 roku na dwa lata przeprowadziła się do innego kraju i w maju 2018 roku znów zamieszkała w Polsce i od tamtej pory już nie wyjeżdżała na okres dłuższy nic 6 miesięcy, to datą początku zamieszkania będzie maj 2018 r. Jeśli natomiast od zamieszkania w 2010 roku nie zmieniałaby już kraju zamieszkania, a wyjazdy związane byłyby jedynie z odwiedzinami czy urlopem, za początek zamieszkania należałoby przyjąć styczeń 2010 r.

 1. Czy wszystkie osoby mieszkające 31 marca 2021 r. o godz. 24:00 pod tym adresem zostały dopisane?

Czy wszystkie osoby z Pana(i) rodziny mieszkające 31 marca 2021 r. o godz. 24:00 pod tym adresem zostały dopisane?

Opis

Istnieją dwa warianty pytania dostosowane do rodzaju obiektu, w którym mieszkał respondent:

Ø  wariant I - mieszkanie/dom jednorodzinny, inne niż mieszkanie pomieszczenie,

Ø  wariant II - obiekt zbiorowego zakwaterowania.

Pytanie ma na celu ustalenie czy osoba spisywana dopisała wszystkie osoby, które 31.03.2021 r. o godzinie 24:00 mieszkały pod wskazanym adresem.

Odpowiedzi

a)       tak

b)       nie

Przykładowe sytuacje - Wskazówki

Byłam już na końcu aplikacji, ale okazało się, że powinnam dopisać do mieszkania zmarłą osobę. Czy mogę to zrobić?

Tak. Proszę cofnąć się w aplikacji do ekranu „Osoby w mieszkaniu” i dopisać osobę. Pojawi się ona w części „Relacje rodzinne”, gdzie trzeba będzie uzupełnić informacje. Pojawi się także dla niej kwestionariusz osobowy do wypełnienia.

OSOBY PRZEBYWAJĄCE ZA GRANICĄ

 1. Czy w dniu 31 marca 2021 r. pod tym adresem były zameldowane osoby, które tego dnia tu nie mieszkały i przebywały za granicą?

Opis

Pytanie ma na celu ustalenie, czy któraś z zameldowanych pod danym adresem osób w dniu 31 marca 2021 r. przebywała za granicą (nie mieszkała pod wskazanym adresem).

Odpowiedzi

a)       tak

W przypadku, gdy osoba udzielająca odpowiedzi wie o takich osobach i potrafi podać o nich podstawowe informacje (imię, nazwisko, płeć).

b)       nie

W przypadku, gdy respondent jest pewien, że pod adresem nie ma innych zameldowanych osób, które przebywają za granicą.

c)       nie mam żadnej wiedzy na ten temat

Dotyczy przypadków, gdy osoba zamieszkująca pod adresem nie wie czy ktoś jest tam zameldowany lub wie, ale nie potrafi udzielić żadnej informacji o tych osobach (nie zna nawet imienia, nazwiska oraz płci).

Przykładowe sytuacje - Wskazówki

Wynajmuję mieszkanie od właściciela, który przebywa od 2005 r. w Wielkiej Brytanii, w umowie najmu mam jego dane, ponadto wiem, że jest on zameldowany w zajmowanym przeze mnie mieszkaniu. Czy na tej podstawie mogę go spisać?

Tak. Należy zaznaczyć odpowiedź „tak” oraz w dalszych krokach dopisać osobę zameldowaną pod adresem i przebywającą za granicą i podać odpowiedzi na kolejne pytania.

Razem ze mną jest zameldowana córka oraz jej rodzina, jednak przebywają oni od 2010 r. w Irlandii. Czy mam ich spisać jako osoby zameldowane i przebywające za granicą?

Tak. Należy zaznaczyć odpowiedź „tak” oraz w dalszych krokach dopisać osoby zameldowane pod adresem i przebywające za granicą i podać odpowiedzi na kolejne pytani.

Wynajmuję mieszkanie od właściciela, który jest zupełnie obcą osobą, wiem, że mieszka on za granicą i nie jest zameldowany pod adresem, pod którym ja mieszkam (jestem jedyną osobą zameldowaną w mieszkaniu). Jaką odpowiedź powinnam zaznaczyć?

Należy zaznaczyć odpowiedź „nie”.

Wynajmuje mieszkanie za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego w wynajmie i nie posiadam żadnej wiedzy o osobach zameldowanych pod adresem wynajmowanego mieszkania. Od sąsiadów wiem, że właścicielka posiada jeszcze 2 mieszkania na osiedlu i mieszka za granicą, jednak nic o niej nie wiem. Którą odpowiedź powinnam zaznaczyć?

Należy zaznaczyć odpowiedź „nie mam żadnej wiedzy na ten temat”.

 1. Proszę dopisać wszystkie osoby, które w dniu 31 marca 2021 r. były zameldowane pod poniższym adresem, ale tu nie mieszkały i przebywały za granicą.

Opis

Jeżeli na poprzednie pytanie wybrana została odpowiedź „tak”, należy dopisać osoby przebywające za granicą.

Odpowiedzi

a)              nazwisko

b)             imię

c)              płeć

d)             rok urodzenia (jeśli nie jest znany, może być podany w przybliżeniu).

Przykładowe sytuacje - Wskazówki

 • Dopisując osobę przebywającą za granicą należy zwrócić uwagę na to, czy w dniu 31 marca 2021 r. przebywała za granicą.
 • Należy dopisać tylko te osoby, które są zameldowane pod spisywanym adresem i nie wymeldowały się w związku z wyjazdem za granicę.

Pod spisywanym adresem jest zameldowana córka właściciela wraz z mężem i dziećmi, lecz mieszkają oni za granicą od kilku lat. Właściciel podał dane córki i wnuka, lecz nie pamięta roku urodzenia zięcia.

Należy dopytać o rok urodzenia zięcia lub podać rok w przybliżeniu.

Czy powinnam dopisać męża, który wyjechał za granicę kilka lat temu i zaginął. Obecnie toczy się w sądzie postępowanie o uznanie go za zmarłego, lecz do dnia 31 marca 2021 r. nie wydano jeszcze postanowienia.

Tak, powinna Pani dopisać męża, jeśli jest nadal zameldowany pod spisywanym adresem, ponieważ na dzień 31 marca 2021 r. jest on osobą przebywającą za granicą.

Czy powinienem dopisać żonę, która przebywała w dn. 31.03.2021 r. na wakacjach za granicą  (wyjazd na 3 tygodnie)?

Osoba nieobecna w dniu 31.03.2021 r. w związku z wyjazdem wypoczynkowym za granicę powinna być dopisana wcześniej do listy osób mieszkających pod adresem.

 1. Proszę wskazać kraj obecnego przebywania tej osoby

Opis

Odpowiedź (kraj przebywania) należy wybrać ze słownika po wpisaniu pierwszych trzech liter. Istnieje możliwość wybrania odpowiedzi „nie wiem w jakim kraju przebywa ta osoba”, jednak odpowiedź ta nie powinna być nadużywana.

Odpowiedzi

a)       nazwa kraju przebywania (słownik)

b)       nie wiem w jakim kraju przebywa ta osoba

Przykładowe sytuacje - Wskazówki

Pod moim adresem jest zameldowana córka wraz z mężem i dziećmi, lecz mieszkają oni za granicą. W 2010 r. wyjechali oni do Wielkiej Brytanii, lecz po 3 latach przeprowadzili się do Irlandii z zamiarem dalszej emigracji do Kanady, gdy dopełnią formalności zezwalających na wjazd. Czy mam wskazać: Irlandię jako kraj przebywania?

Jeśli istnieje możliwość skontaktowania się z rodziną należy dopytać czy w dniu 31.03.2021 r. mieszkała ona w Irlandii, czy już w Kanadzie. Jeśli jednak nie ma możliwości takiego kontaktu, należy wpisać ostatni znany kraj przebywania, czyli w tym przypadku Irlandię.

Dopisałam swoją koleżankę, którą zameldowałam gdy mieszkałyśmy razem. Po kilku latach koleżanka wyemigrowała do Islandii, gdzie przebywa do dziś i kontaktuje się ze mną sporadycznie. Przed pandemią koleżanka miała przyjechać do Polski, aby dokonać wymeldowania z pobytu stałego w związku z wyjazdem na stałe za granicę, lecz w dniu 31.03.2021 r. nadal była zameldowana u mnie. Czy w związku z tym zostaje spisana pod adresem zameldowania, a krajem przebywania jest Islandia?

Tak. Należy wykazać ja jako osobę zameldowaną w mieszkaniu, ale przebywającą za granicą i wskazać kraj przebywania Islandia.

 1. Proszę wskazać, kiedy ta osoba wyjechała za granicę

Opis

Pytanie ma na celu ustalenie roku wyjazdu z Polski osoby dopisanej. Jeżeli dokładny rok nie jest znany – należy wskazać przybliżony.

Odpowiedzi

a)       rok wyjazdu z Polski

b)       miesiąc wyjazdu z Polski (dla 2020 r.)

Przykładowe sytuacje - Wskazówki

W naszym mieszkaniu jest zameldowana córka wraz z mężem i dziećmi, lecz mieszkają oni za granicą od kilku lat. Podałem informację, że córka z dziećmi wyjechali w 2018 roku, natomiast zięć wyjechał wcześniej, na przełomie roku 2015/2016, w okresie świąteczno-noworocznym. Czy w tym przypadku mogę podać rok wyjazdu 2016?

Tak. Rok wyjazdu można podać w przybliżeniu.

Mieszkam w wynajętym mieszkaniu, w którym jest zameldowany właściciel przebywający za granicą (w Austrii) od połowy lat 90-tych XX wieku. Czy mogę podać wówczas rok wyjazdu 1995 lub 1996?

Tak. Można podać rok w przybliżeniu, więc wiedząc, że jest to połowa lat 90-tych, można podać 1995 lub 1996 r.

 1. Proszę wskazać ostatnie miejsce zamieszkania tej osoby przed wyjazdem za granicę

Odpowiedzi

a)      pod adresem (zostanie wyświetlony adres, który respondent podał na początku)

b)      pod innym adresem w Polsce

Ø  miejscowość (pole obowiązkowe)

Ø  ulicę

Ø  nr domu

Ø  nr mieszkania

c)       nie wiem gdzie ta osoba mieszkała przed wyjazdem za granicę

Przykładowe sytuacje - Wskazówki

 • Jeśli respondent zna wszystkie elementy adresu, to należy je podać.
 • Jeśli respondent zna jedynie miejscowość ostatniego zamieszkania dopisywanej osoby, pozostała część adresu (ulica, nr domu i nr mieszkania) – jeśli jest nieznana – może pozostać niewypełniona.
 • W przypadku, gdy osoba nie zna lub nie jest pewna ostatniego adresu osoby przebywającej za granicą, może udzielić odpowiedzi: nie wiem, gdzie ta osoba mieszkała przed wyjazdem.

Siostra wyjechała za granicę w ubiegłym roku, bezpośrednio przed wyjazdem mieszkała ona pod spisywanym adresem mieszkania (wyświetlony adres, który respondent podał na początku). Czy należy zaznaczyć pod adresem (wyświetlonym u góry formularza)?

Należy zaznaczyć pierwszą odpowiedź: pod adresem (podanym na początku spisywania osób i mieszkania).

Jeżeli dopisałam osobę zameldowaną w moim mieszkaniu, która wyjechała za granicę, ale bezpośrednio przed wyjazdem mieszkała przez miesiąc pod adresem swoich rodziców, który jest mi znany, to czy mam zaznaczyć odpowiedź: pod innym adresem w Polsce, a następnie podać ten adres?

Tak. Należy wskazać odpowiedź „pod innym adresem”, a następnie wybrać ten adres ze słownika.

Wynajmuję mieszkanie od obcej osoby, z którą kontakt jest sporadyczny, nie jestem pewien, gdzie właściciel mieszkał przed wyjazdem za granicę. Czy powinienem zaznaczyć odpowiedź: nie wiem gdzie ta osoba mieszkała przed wyjazdem za granicę?

Tak. Powinien Pan zaznaczyć odpowiedź „nie wiem gdzie ta osoba mieszkała przed wyjazdem za granicę”.

 1. Czy ma Pan(i) jakiekolwiek informacje o tej osobie dotyczące m.in. kraju urodzenia, kraju obywatelstwa, stanu cywilnego, wykształcenia, statusu na rynku pracy (przynajmniej jedną z wymienionych)?

Odpowiedzi

a)         tak

W przypadku wybrania odpowiedzi „tak”, w dalszej części aplikacji respondent będzie wypełniał kwestionariusz osobowy takiej osoby. Tam będzie zobowiązany podać informacje na przynajmniej jeden z tematów: kraj urodzenia, kraj obywatelstwa, stan cywilny, wykształcenie lub statusu na rynku pracy. Gdy nie będzie pewny odpowiedzi na pytanie, będzie mógł podać najbardziej prawdopodobną, a w ostateczności będzie mógł zaznaczyć odpowiedź „nie mam żadnej wiedzy na ten temat”.

b)         nie mam żadnej wiedzy na ten temat

Dotyczy przypadków, gdy nie jest możliwe uzyskanie odpowiedzi na żaden z wymienionych tematów (osoba udzielająca odpowiedzi nic nie wie o dopisanej osobie).

Przykładowe sytuacje - Wskazówki

Pod adresem naszego domu oprócz naszej rodziny, czyli osób stale zamieszkujących, zameldowane są dwie siostry mojego męża, które przebywają w Wielkiej Brytanii. Możemy udzielić odpowiedzi na wszystkie tematy zawarte w kwestionariuszu, czy mamy zaznaczyć: tak?

Należy zaznaczyć odpowiedź „tak”, a w kwestionariuszu osobowym wyświetlonym dla osób przebywających za granicą udzielić odpowiedzi na pytania o kraj urodzenia, kraj obywatelstwa, stan cywilny, wykształcenie i statusu na rynku pracy oraz pozostałe, jeśli będzie Pani posiadała odpowiednią wiedzę.

Wynajmuję mieszkanie od obcej osoby przebywającej od niedawna za granicą, z którą kontakt jest sporadyczny, nie jestem pewna co do jej kraju urodzenia, obywatelstwa, wykształcenia, stanu cywilnego.

Należy zaznaczyć „nie mam żadnej wiedzy na ten temat”. W takim przypadku dążenie do uzyskania odpowiedzi na pytania w kwestionariuszu jest bezzasadne (odpowiedzi mogą być błędne).

 1. Czy wszystkie osoby zameldowane pod tym adresem i przebywające za granicą zostały dopisane?

Opis

Jest to pytanie kontrolne mające na celu ustalenie czy wszystkie osoby zameldowane pod wskazanym adresem, które przebywają za granicą zostały dopisane.

Odpowiedzi

a)     tak

Dotyczy przypadku, gdy wszystkie takie osoby zostały dopisane. Po wyborze nastąpi przejście do kolejnej części aplikacji.

b)    nie

Dotyczy przypadku, gdy istnieją osoby, które respondent chce dopisać. Po wyborze nastąpi przejście do listy osób przebywających za granicą i będzie można dopisać kolejne osoby, udzielając odpowiedzi na podstawowe, omówione wcześniej pytania.

Przykładowe sytuacje - Wskazówki

Dopisałam swojego brata i bratową, którzy mieszkają w Belgii, niestety pominęłam ich dziecko, które przyszło na świat za granicą, ale brat podczas jednej z wizyt w Polsce zameldował dziecko pod adresem naszego mieszkania. Dopiero po udzieleniu odpowiedzi na temat brata i jego żony przypomniałam sobie, że ich dziecko jest również zameldowane pod tym adresem. Czy mogę jeszcze je dopisać?

Może Pani dopisać dziecko brata. Należy podać odpowiedzieć „nie” na pytanie „Czy wszystkie osoby zameldowane pod tym adresem i przebywające za granicą zostały dopisane?” Po wyborze tej odpowiedzi nastąpi przejście do listy osób przebywających za granicą i w tym miejscu będzie można dopisać kolejne osoby.

Spisałem swoją rodzinę stale mieszkającą pod adresem naszego domu oraz siostrę z mężem i córką, którzy przebywają za granicą. Kilka miesięcy wcześniej siostra urodziła drugie dziecko za granicą, ale nie zgłosiła zameldowania w Polsce pod spisywanym adresem. Czy powinienem dopisać również drugie dziecko mojej siostry?

Nie powinien Pan dopisywać drugiego dziecka siostry, ponieważ dziecko siostry nie jest zameldowane pod spisywanym adresem, a na pytanie „Czy wszystkie osoby zameldowane pod tym adresem i przebywające za granicą zostały dopisane?” należy udzielić odpowiedzi „tak”, ponieważ wszystkie osoby zameldowane zostały dopisane.

RELACJE RODZINNE

 1. Dla każdej z osób proszę wskazać rodziców (także adopcyjnych) oraz małżonka (lub partnera/partnerkę)

Odpowiedzi

1.       Współmałżonek/partner(ka) (lista osób do wskazania współmałżonka/partnera/partnerki)

2.       Ojciec (lista osób do wskazania ojca)

3.       Matka (lista osób do wskazania matki)

Wskazówki

Związek niesformalizowany – utrzymywanie więzi psychicznych, fizycznych i/lub ekonomicznych natury małżeńskiej (bez zawierania związku małżeńskiego) pomiędzy dwiema osobami.

Przykładowe sytuacje – wskazówki

Czy muszę wskazać rodziców i współmałżonków/partnerów dla wszystkich wyświetlonych osób?

Co do zasady to tak. Niemniej aplikacja spisowa śledzi odpowiednie zależności pomiędzy osobami i wymagane do określenia relacje rodzinne wyróżnione są niebieskim kolorem czcionki. Po uzupełnieniu informacji kolor niebieski zmienia się na szary. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych informacji, jeżeli są one poprawne, będzie mógł/mogła Pan(i) przejść dalej.

Jak mam ustalić relacje rodzinne w przypadku osoby, która była zameldowana, ale nie mieszkała w mieszkaniu, bo od roku przebywa za granicą?

Osobie takiej należy ustalić relacje rodzinne tak jak dla wszystkich pozostałych osób mieszkających w mieszkaniu wskazując spośród osób dostępnych na odpowiednich listach rozwijalnych ojca, matkę i współmałżonka/partnera(kę).

Mieszkam w domu z matką i ojczymem. Czy mam wskazać ojczyma jako ojca?

Nie. Rodziców przybranych nie traktuje w spisie się jak rodziców biologicznych i nie powinien/powinna Pan(i) wskazywać ojczyma jako ojca.

Jestem mamą wychowującą wspólnie z mężem dwójkę adoptowanych dzieci. Czy powinniśmy wskazać siebie jako rodziców tych dzieci?

Tak. Rodziców adoptowanych traktuje się jak rodziców biologicznych i należy wskazać siebie jako rodziców takich dzieci.

Jestem żonatym mężczyzną, ale w relacjach rodzinnych nie mogę wskazać żony, bo nie wyświetla mi się na rozwijalnej liście.

Na liście rozwijalnej wyświetlają się tylko osoby, które w dniu 31.03.2021 r. mieszkały razem z Panem pod podanym adresem oraz zameldowane w mieszkaniu, które nie mieszkały w mieszkaniu, ponieważ przebywały za granicą. Musiał Pan nie dopisać żony do listy takich osób na wcześniejszych ekranach. Jeżeli taki był stan faktyczny w dniu 31.03.2021 r. proszę w polu dotyczącym współmałżonka wskazać odpowiedź „nie dotyczy”. Jeżeli zapomniał Pan jednak dopisać małżonki to proszę wrócić do części Osoby w mieszkaniu lub Osoby przebywające za granicą i to zrobić, a później ustalić ponownie wymagane relacje rodzinne.

Jestem z żoną w separacji prawnej i oczekuję na rozprawę rozwodową. Jednocześnie pozostaję w związku niesformalizowanym, ale moja partnerka mieszka pod innym adresem. Jak powinienem określić relacje rodzinne?

W Pana przypadku w polu współmałżonek/partner(ka) proszę wskazać pozycję „nie dotyczy”.

Formalnie jestem osobą zamężną. Jednak od kilku lat mój mąż mieszka za granicą i nie utrzymujemy ze sobą żadnych kontaktów. Nic już nas nie łączy. Zgodnie z prawdą wykazałam „męża” jako osobę przebywającą za granicą, ponieważ jest on wciąż zameldowany w mieszkaniu, w którym mieszkam. Mam jednak wątpliwości dotyczące relacji rodzinnych. Czy muszę wskazać go jako współmałżonka?

Nie musi wskazywać Pani męża jako współmałżonka. Przy określaniu współmałżonka/partnera(ki) należy kierować się stanem faktycznym, a nie prawnym. W przypadku osób, które pozostawały w prawnym małżeństwie, ale nie tworzyły już faktycznie wspólnoty małżeńskiej i jednocześnie nie pozostawały w związku niesformalizowanym z inną osobą, należy na rozwijalnej liście wskazać pozycję „nie dotyczy”. Jeżeli w dniu 31 marca 2021 r. pozostawała Pani jednak w związku niesformalizowanym to powinna Pani wskazać partnera, o ile mieszkał razem z Panią.

Pozostajemy z żoną w separacji prawnej, jednak mieszkamy razem i wychowujemy dzieci. Jak w obecnej sytuacji powinienem określić relacje małżeńskie między nami?

Osoby, które pozostawały w momencie spisu w separacji prawnej i jednocześnie nie pozostawały w związku niesformalizowanym z inną osobą, mogą wskazać współmałżonka, o ile uznają że nadal tworzą z nim jedną rodzinę, np. z uwagi na wspólne zamieszkiwanie i wychowywanie małoletnich dzieci. W przeciwnym razie powinny wskazać pozycję „nie dotyczy”.

Mój małżonek zaginął dwa lata temu. Co w tej sytuacji?

Relacje rodzinne należy ustalić zgodnie ze stanem przed momentem zaginięcia męża. Jeżeli pozostawali Państwo w związku małżeńskim, to proszę wskazać małżonka.

Jestem osobą aktualnie tworzącą związek niesformalizowany z osobą tej samej płci? Czy przy ustalaniu relacji rodzinnych mogę wskazać partnera(kę)?

Tak, o ile wcześniej wykazał(a) Pan(i) taką osobę na liście osób mieszkających w mieszkaniu lub osób przebywających za granicą. W przeciwnym przypadku proszę wskazać  w polu dotyczącym partnera(ki) pozycję „nie dotyczy”.

KWESTIONARIUSZ MIESZKANIA (OPIS MIESZKANIA)

 1. Proszę wskazać czyją własnością jest mieszkanie

Odpowiedzi

a)       osoby/osób fizycznych (dotyczy także współwłasności np. małżeńskiej) – dotyczy mieszkań do których przysługuje prawo własności.

b)       spółdzielni mieszkaniowej (mieszkanie własnościowe) – dotyczy mieszkań stanowiących własność spółdzielni mieszkaniowej.

c)        spółdzielni mieszkaniowej (mieszkanie lokatorskie) – dotyczy mieszkań stanowiących własność spółdzielni mieszkaniowej.

d)       gminy – dotyczy mieszkań stanowiących własność gminy.

e)       Skarbu Państwa– dotyczy mieszkań stanowiących własność Skarbu Państwa. Zaliczyć tu należy  mieszkania pozostające w zasobie np.: Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,  Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

f)        zakładu pracy– dotyczy mieszkań stanowiących własność zakładu pracy.

g)       towarzystwa budownictwa społecznego – dotyczy mieszkań stanowiących własność TBS.

h)       inne– dotyczy mieszkań stanowiących własność pozostałego nie wymienionego wcześniej podmiotu np. związków zawodowych, stowarzyszeń, fundacji, partii politycznych, samorządów zawodowych i gospodarczych, Kościoła Katolickiego i innych kościołów i związków wyznaniowych.

Przykładowe sytuacje - Wskazówki

Co powinna zaznaczyć osoba posiadająca własnościowe prawo do lokalu i uzyskała wpis do księgi wieczystej?

Jeżeli osoba posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w pytaniu o własność mieszkania powinna wybrać: spółdzielni mieszkaniowej (mieszkanie własnościowe). W tym przypadku fakt wpisu do ksiąg wieczystych nie ma znaczenia.

Jeżeli wynajmujący nie będzie wiedział czyją własnością jest wynajmowane przez niego mieszkanie (czy os. fizycznej czy spółdzielni mieszkaniowej (własnościowe)) to jaką odpowiedź ma zaznaczyć?

Jeżeli wynajmujący nie wie czyją własnością jest mieszkanie w pierwszej kolejności powinien skontaktować się z najemcą.

Jeżeli mieszkanie, w którym mieszkam jest własnością powiatu i wynajmowane jest od powiatu (wchodzi w skład powiatowego zasobu mieszkaniowego) to którą odpowiedź powinnam zaznaczyć?

W takim przypadku należy zaznaczyć opcję: „gmina”.

Którą odpowiedź powinnam zaznaczyć jeżeli jestem pracownikiem Polskich Kolei Państwowych S.A. i mieszkam w mieszkaniu PKP?

Jeżeli mieszkanie zostało przekazane w „najem” pracownikowi wówczas należy zaznaczyć opcję „zakładu pracy”.

 1. Mieszkanie zamieszkuje(ą)

Odpowiedzi

a)     przynajmniej jedna osoba będąca właścicielem całego lub części mieszkania – należy zaznaczyć, gdy mieszkanie zamieszkiwane jest przez właściciela lub współwłaściciela mieszkania lub domu;

b)    przynajmniej jedna osoba mająca spółdzielcze prawo (własnościowe lub lokatorskie) do mieszkania – należy zaznaczyć, gdy mieszkanie zamieszkuje przynajmniej jedna osoba, posiadająca spółdzielcze prawo do mieszkania;

c)     osoba(y) z tytułu najmu całego mieszkania – dotyczy mieszkań, w których co najmniej jeden mieszkaniec płaci czynsz najmu (na podstawie umowy najmu lokalu mieszkalnego) za to mieszkanie;

d)    przynajmniej jedna osoba z tytułu podnajmu całego lub części mieszkania (dotyczy także najmu części mieszkania) – opcję tę należy zaznaczyć w przypadku, gdy mieszkanie zamieszkują osoby:

- podnajmujące całe bądź część mieszkania od osoby posiadającej spółdzielcze prawo             własnościowe do tego mieszkania,

- wynajmujące część mieszkania od osoby fizycznej będącej właścicielem tego mieszkania.

e) osoba(y) na podstawie innego tytułu – należy zaliczyć tu pozostałe nieujęte wyżej sytuacje zamieszkiwania mieszkania takie jak np.: pokrewieństwo z właścicielem lub głównym lokatorem mieszkania, jak również z tytułu dożywocia, za pomoc w gospodarstwie domowym, bez tytułu prawnego jako tzw. dzicy lokatorzy.

Przykładowe sytuacje – Wskazówki

Własność mieszkania

Tytuł prawny do zamieszkiwania mieszkania, gdy:

•     osoby/osób fizycznych (dotyczy także współwłasności np. małżeńskiej)

inne

ZAMIESZKUJE (właściciel)

- przynajmniej jedna osoba będąca właścicielem całego lub części mieszkania

- przynajmniej jedna osoba z tytułu podnajmu całego lub części mieszkania (dotyczy także najmu części mieszkania)

- osoba(y) na podstawie innego tytułu

NIEZAMIESZKUJE (właściciel)

- osoba(y) z tytułu najmu całego mieszkania

- przynajmniej jedna osoba z tytułu podnajmu całego lub części mieszkania (dotyczy także najmu części mieszkania)  - opcję tę należy wykazać w przypadku, gdy kilka osób wynajmuje jedno mieszkanie / dom jednorodzinny

- osoba(y) na podstawie innego tytułu

spółdzielni mieszkaniowej (mieszkanie własnościowe)

ZAMIESZKUJE (główny lokator)

- przynajmniej jedna osoba mająca spółdzielcze prawo (własnościowe lub lokatorskie) do mieszkania

- przynajmniej jedna osoba z tytułu podnajmu całego lub części mieszkania (dotyczy także najmu części mieszkania)

- osoba(y) na podstawie innego tytułu

NIEZAMIESZKUJE (główny lokator)

- przynajmniej jedna osoba z tytułu podnajmu całego lub części mieszkania (dotyczy także najmu części mieszkania)

- osoba(y) na podstawie innego tytułu

spółdzielni mieszkaniowej (mieszkanie lokatorskie)

ZAMIESZKUJE (główny lokator)

- przynajmniej jedna osoba mająca spółdzielcze prawo (własnościowe lub lokatorskie) do mieszkania

- osoba(y) na podstawie innego tytułu

•  gminy

•  Skarbu Państwa

•  zakładu pracy

•  towarzystwa budownictwa społecznego (TBS)

ZAMIESZKUJE (główny lokator)

- osoba(y) z tytułu najmu całego mieszkania

- osoba(y) na podstawie innego tytułu

Jeżeli wynajmuję mieszkanie innej osobie to kto powinien spisać wynajęte mieszkanie – ja (właściciel) czy wynajmujący?

Wynajmujący.

Jeżeli mieszkanie zamieszkuję tylko z żoną i jestem też właścicielem wyodrębnionego lokalu jakie opcje należy zaznaczyć?

W takiej sytuacji należy zaznaczyć tylko jedną opcję „przynajmniej jedna osoba będąca właścicielem całego lub części mieszkania”.

Jeżeli wynajmuję mieszkanie spółdzielcze własnościowe i zamieszkuję w nim ze swoim dzieckiem jakie opcje powinnam zaznaczyć?

W takiej sytuacji należy zaznaczyć tylko jedną opcję „przynajmniej jedna osoba z tytułu podnajmu całego lub części mieszkania (dotyczy także najmu części mieszkania)”.

Jeżeli wynajmuję tylko jeden pokój a resztę mieszkania zajmuje córka właściciela to co należy zaznaczyć jako odpowiedź?

Do zaznaczenia są dwie opcje: „przynajmniej jedna osoba z tytułu podnajmu całego lub części mieszkania (dotyczy także najmu części mieszkania)” oraz „osoba(y) na podstawie innego tytułu”.

 1. Proszę podać powierzchnię użytkową mieszkania – ogółem (w pełnych m²)

Opis

Należy wykazać sumę powierzchni wszystkich pomieszczeń znajdujących się w obrębie mieszkania, a w szczególności: pokoi, kuchni (z oknem i bez okna), spiżarni, przedpokoi, holi, łazienek, ubikacji, obudowanej werandy lub ganku oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym lub gospodarczym potrzebom mieszkańców lokalu, bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania.

Należy zaliczać powierzchnię pokoi, kuchni i innych pomieszczeń w mieszkaniu o wysokości:

• równej lub większej niż 2,20 m – w 100%,

• równej lub większej niż 1,40 lecz mniejszej niż 2,20 m – w 50%,

• mniejszej niż 1,40 m – pomijać całkowicie

Nie zalicza się do powierzchni użytkowej mieszkania powierzchni: balkonów, tarasów i loggii, antresol, schowków w ścianach, pralni, suszarni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych na przechowywanie opału oraz powierzchni garaży.

W budynkach jednorodzinnych będących w budowie, ale już w części zamieszkanych, w powierzchni użytkowej mieszkania należy uwzględnić tylko powierzchnię pomieszczeń pomocniczych wykończonych.

Odpowiedzi

Dane o powierzchni należy wpisać w pełnych metrach kwadratowych, zaokrąglając liczbę po przecinku według następującej zasady:

- od 0,1 do 0,4 m2 należy wartość po przecinku pominąć,

- od 0,5 do 0,9 m2 zaokrąglić w górę (do pełnych m2) np. 61,2 m2 należy zaokrąglić do 61 m2, 42,7m2 do 43 m2, 85,5 m2 do 86 m2.

Przykładowe sytuacje - Wskazówki

Jak liczyć powierzchnię mieszkania w przypadku skośnego dachu?

Należy zaliczać powierzchnię pokoi, kuchni i innych pomieszczeń w mieszkaniu o wysokości:

 • równej lub większej niż 2,20 m – w 100%,
 • równej lub większej niż 1,40 lecz mniejszej niż 2,20 m – w 50%,
 • mniejszej niż 1,40 m – pomijać całkowicie

Jeżeli mam pokój przeznaczony do działalności gospodarczej czy powierzchnię tego pokoju też mam wykazać?

W powierzchni użytkowej mieszkania należy uwzględnić powierzchnię pokoi wykorzystywanych wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej, a także powierzchnię innych pomieszczeń wykorzystywanych do tej działalności, jeżeli nie prowadzi do nich oddzielne wejście z ulicy, podwórza lub ogólnodostępnego korytarza. Powyższe zasady należy stosować również w odniesieniu do kancelarii parafialnych znajdujących się na plebaniach, w kuriach biskupich itp.

Jeżeli posiadam zabudowany balkon, czy zaliczam go do powierzchni?

Powierzchni balkonów nie należy wliczać do powierzchni użytkowej mieszkań.

Czy jeśli komórka lokatorska jest częścią składową mieszkania (czasami tak się zdarza) czy również  jest ona ujmowana do łącznej powierzchni?

Żadnego z pomieszczeń, do którego prowadzi osobne wejście nie wliczamy do powierzchni użytkowej. Jednakże, jeżeli pomieszczenie znajduje się w jego obrębie należy wliczyć do powierzchni mieszkania.

Czy powierzchnię kotłowni zaliczamy się do powierzchni mieszkania?

Jeśli kotłownia znajduje się w obrębie mieszkania i nie prowadzi do niego oddzielne wejście – tak.

Jeżeli w budynku piwnica została „przerobiona” na tzw. letnią kuchnię należy wliczać jej powierzchnię do powierzchni użytkowej mieszkania?

Nie. Taka kuchnia leży poza obrębem mieszkania (jak przypuszczam w mieszkaniu jest także kuchnia). Wymieniona letnia kuchnia stanowiłaby dodatkowe pomieszczenie „przynależne” do mieszkania, a takich pomieszczeń nie zaliczamy do powierzchni użytkowej mieszkania.

 1. Proszę podać liczbę pokoi oraz kuchni z oświetleniem dziennym tj. (każde z pomieszczeń o powierzchni co najmniej 4 m²)

Opis

Za pokój lub kuchnię uznaje się pomieszczenie w mieszkaniu oddzielone od innych pomieszczeń stałymi ścianami sięgającymi od podłogi do sufitu, z bezpośrednim oświetleniem dziennym
i o powierzchni nie mniejszej niż 4 m2. W przypadku, gdy pokój oraz kuchnia tworzą pokój wielofunkcyjny należy traktować je jako jedno pomieszczenie.

Inne pomieszczenia w mieszkaniu takie jak: przedpokój, hol, łazienka, ubikacja, spiżarnia, schowek, garderoba, obudowana weranda, ganek, bez względu na ich powierzchnię i sposób oświetlenia, są pomieszczeniami pomocniczymi i nie uznaje się ich za pokoje.

Odpowiedzi

Wartość należy podać jako liczbę całkowitą.

Przykładowe sytuacje - Wskazówki

Jeżeli mam pokój przeznaczony do działalności gospodarczej czy też mam go wykazać?

Pokoi (i innych pomieszczeń) wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej lub kancelarii parafialnych na plebaniach, do których prowadzi oddzielne wejście z ulicy, podwórza lub ogólnodostępnego korytarza nie należy uznawać za część składową mieszkania, nawet gdy mają połączenie z częścią mieszkalną i nie należy ich zaliczać do liczby pokoi w mieszkaniu, ani też uwzględniać ich powierzchni – w powierzchni użytkowej mieszkania.

Jeżeli pokój i kuchnia są połączone to jaką wartość powinnam podać?

W przypadku, gdy pokój oraz kuchnia tworzą pokój wielofunkcyjny należy traktować je jako jedno pomieszczenie.

 1. Proszę wskazać główny sposób ogrzewania mieszkania

Odpowiedzi

a)   z sieci – należy wskazać, gdy ciepło doprowadzane jest z elektrociepłowni, ciepłowni lub lokalnej kotłowni (np. spółdzielczej) obsługującej więcej niż 1 budynek;

b)   ze źródła ciepła zasilającego jeden budynek wielomieszkaniowy – oznacza, że ciepło doprowadzone jest do mieszkania (mieszkań) z kotłowni obsługującej tylko jeden budynek;

c)   centralne ogrzewanie indywidualne – należy zaznaczyć, gdy źródło wytwarzania ciepła znajduje się w budynku jednorodzinnym (kocioł do c.o. zainstalowany jest we własnej kotłowni lub w innym pomieszczeniu, np. w piwnicy, bądź też zainstalowane jest elektryczne ogrzewanie podłogowe lub gdy źródło wytwarzania ciepła znajduje się poza budynkiem np. kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła). Opcję tę należy zaznaczyć również w przypadku, gdy źródło ciepła znajduje się w obrębie mieszkania zlokalizowanego w budynku wielomieszkaniowym (tzw. instalacja etażowa), np. piec do c.o. zainstalowany jest w kuchni lub w łazience;

d)   piec/piece – dotyczy ogrzewania poszczególnych pomieszczeń w mieszkaniu piecami kaflowymi bądź różnymi piecami przenośnymi na paliwa stałe, np. na węgiel, koks, brykiety, pellet, groszek, a także piecami kaflowymi z wmontowanymi w nich grzałkami elektrycznymi;

e)   pozostałe – należy zaznaczyć, jeżeli mieszkanie ogrzewane jest np.:

-  tzw. oszczędnościowymi piecykami gazowymi – na gaz z sieci lub z butli (są to piecyki niezwiązane z obiegiem wody),

-  dmuchawami elektrycznymi,

-  przenośnymi piecami olejowymi typu kaloryfer, podłączonymi do prądu.

Przykładowe sytuacje - Wskazówki

Jeżeli korzystam z dwóch sposobów ogrzewania to które z nich powinno zostać wykazane?

Jeżeli mieszkańcy stosują kilka sposobów ogrzewania należy ustalić sposób przeważający, tj. obejmujący większą powierzchnię mieszkania lub stosowany przez dłuższy okres grzewczy i zaznaczyć tylko jeden. Nie należy brać pod uwagę ogrzewania uzupełniającego (np. dogrzewanie mieszkania termowentylatorem bądź innym ogrzewaniem przenośnym).

Czy ogrzewanie geotermalne wpisujemy jako "z sieci" czy "pozostałe"?

Zazwyczaj ogrzewanie geotermalne dotyczy wszystkich pomieszczeń w budynku jednorodzinnym. Zatem klasyfikuje się je jako „centralne ogrzewanie indywidualne”. Jeżeli tak nie jest tylko ciepło dostarczane jest do niektórych pomieszczeń wówczas należy zaznaczyć opcję „pozostałe”.

Ile mieszkań ma obejmować jedno źródło (piec), aby określić ogrzewanie jako "z sieci'?

Sposób ogrzewania nie odnosi się do liczby mieszkań w budynku, a jedynie źródła wytwarzania ciepła. Zgodnie z Instrukcją Metodologiczną str. 18 centralne ogrzewanie z sieci – należy wskazać, gdy ciepło doprowadzane jest z elektrociepłowni, ciepłowni lub lokalnej kotłowni (np. spółdzielczej) obsługującej więcej niż 1 budynek.

Czy piec akumulacyjny zalicza się do kategorii "piec/piece"?

Tak.

Jeżeli rodzina do ogrzewania korzysta z kominka to jaką odpowiedź należy zaznaczyć?

Jeżeli jest to elektryczny kominek przenośny to należy wybrać odpowiedź „pozostałe”. Jeżeli kominek jest zainstalowany „na stałe” w mieszkaniu to należy wybrać odpowiedź: „piec/piece”. Jeżeli ciepło z niego rozprowadzane jest po całym mieszkaniu – „c.o. indywidualne”.

 1. Proszę wskazać przeważający rodzaj paliwa lub źródło energii stosowane do ogrzewania mieszkania

Opis

Należy wpisać 3 pierwsze litery rodzaju paliwa lub źródła energii, a następnie wybrać właściwą pozycję ze słownika.

Odpowiedzi

a)       węgiel kamienny – ekogroszek;

b)      węgiel kamienny – kostka;

c)       węgiel kamienny – orzech;

d)      węgiel kamienny – groszek;

e)      węgiel kamienny – miał;

f)       węgiel kamienny – kęsy;

g)       węgiel kamienny – brykiety z węgla kamiennego;

h)      węgiel kamienny – antracyt;

i)        węgiel kamienny – pozostały;

j)        węgiel brunatny – brykiety z węgla brunatnego;

k)       węgiel brunatny – pozostały;

l)        gaz ziemny;

m)     gaz ciekły – propan-butan, LPG;

n)      gaz ciekły – propan;

o)      biogaz;

p)      olej opałowy;

q)      bioolej;

r)       energia elektryczna;

s)       drewno – polana;

t)       drewno – wióry;

u)      drewno – zrębki;

v)       drewno – trociny;

w)     drewno – pellet;

x)       drewno – szczapy;

y)       drewno – ścinki;

z)       drewno – granulat drewniany;

aa)     drewno – pozostałe;

ab)    biomasa pochodząca z produkcji rolnej – słoma;

ac)     biomasa pochodząca z produkcji rolnej – ziarna zbóż;

ad)    biomasa pochodząca z produkcji rolnej – kukurydza;

ae)    biomasa pochodząca z produkcji rolnej – pozostała;

af)     energia słoneczna – panele/instalacje fotowoltaiczne;

ag)     energia słoneczna – kolektory/instalacje słoneczne, solarne;

ah)    energia pozyskiwana z otoczenia – siła wiatru;

ai)      energia pozyskiwana z otoczenia – gorące źródła;

aj)      energia pozyskiwana z otoczenia – pompa ciepła;

ak)     energia pozyskiwana z otoczenia – pozostała (z wyjątkiem energii słonecznej);

al)      pozostałe (inne) – torf;

am)   pozostałe (inne) – koks;

an)    pozostałe (inne) – odpady (śmieci);

ao)    pozostałe (inne) – benzyna;

ap)    pozostałe (inne) – olej napędowy;

aq)  pozostałe (inne);

Przykładowe sytuacje – Wskazówki

Jeżeli korzystam z kilku rodzajów paliwa to które należałoby wykazać?

Jeżeli mieszkańcy stosują więcej niż jeden rodzaj paliwa bądź energii należy ustalić przeważający, tj. obejmujący większą powierzchnię mieszkania lub stosowany przez dłuższy okres grzewczy i zaznaczyć tylko jeden symbol. Nie należy brać pod uwagę paliw/energii wykorzystywanych do ogrzewania uzupełniającego (np. dogrzewania mieszkania termowentylatorem bądź innym ogrzewaniem przenośnym).

Trociny, zrębki generalnie drewno to biomasa (odnawialne źródło energii) czy paliwa stałe?

Respondent w polu edycji będzie miał możliwość wpisania stosownego paliwa, np. trociny. Agregując dane zaliczamy te pozycje do grupy: drewno. Inną grupą będzie biomasa pochodząca z produkcji rolnej.

 1. Czy do ogrzewania mieszkania wykorzystują Państwo odnawialne źródła energii?

Opis

Odnawialne źródła energii (OZE) to ogół zasobów wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, których długotrwałe wykorzystywanie nie powoduje znacznego deficytu lub, których odnawianie następuje w krótkim czasie. Źródła te obejmują energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię geotermalną, energię wodną, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu oraz z biopłynów.

Odpowiedzi

a)     tak - jeżeli jako odnawialne źródło energii wykorzystywana jest energia: słoneczna lub pozyskiwana z otoczenia;

b)  nie

 1. Proszę wskazać rodzaj wykorzystywanego odnawialnego źródła energii

Odpowiedzi

a)     energia słoneczna – panele/instalacje fotowoltaiczne

b)     energia słoneczna – kolektory/instalacje słoneczne, solarne

c)      energia pozyskiwana z otoczenia – siła wiatru

d)     energia pozyskiwana z otoczenia – gorące źródła

e)     energia pozyskiwana z otoczenia – pompa ciepła

f)      energia pozyskiwana z otoczenia – pozostała

g)     inna

 1. Czy mieszkanie znajduje się w budynku wielomieszkaniowym?

Opis

Budynek mieszkalny – obiekt budowlany, którego co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Budynek wielomieszkaniowy – budynek mieszkalny, w którym wydzielone są minimum trzy mieszkania.

Odpowiedzi

a) tak - jeżeli mieszkanie znajduje się w budynku wielomieszkaniowym;

b) nie

Przykładowe sytuacje – Wskazówki

Jeżeli moje mieszkanie znajduje się w budynku szkoły to jaka opcja powinna zostać zaznaczona?

W takim przypadku należy zaznaczyć opcję „nie”.

Jeżeli moje mieszkanie położone jest na terenie obiektu zbiorowego zakwaterowania (w jednym z budynków tego obiektu) , ale nie jestem pensjonariuszem tego obiektu to jaką odpowiedź zaznaczam?

W takim przypadku należy zaznaczyć opcję „nie”. Mieszkanie znajduje się w budynku zbiorowego zakwaterowania, ale nie jest obiektem zbiorowego zakwaterowania.

Jeżeli mieszkanie znajduje się w budynku szkoły czy szpitala bądź domu dziecka to będę wypełniać kwestionariusz w zakresie budynku?

Tak. W takim przypadku należy wypełnić Kwestionariusz mieszkaniowy część budynkową.

OPIS BUDYNKU

Opis budynku wypełniają osoby, które udzieliły odpowiedzi: Nie na pytanie: Czy mieszkanie znajduje się w budynku wielomieszkaniowym.

W związku z tym na pytania w części budynkowej odpowiadają głównie mieszkańcy mieszkań w budynkach jednorodzinnych.

 1. Proszę podać, kto jest właścicielem budynku, w którym znajduje się Pana(i) mieszkanie

Opis

Za właściciela budynku uważa się osobę fizyczną, bądź osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej posiadającą do tego budynku tytuł własności, potwierdzony wpisem do księgi wieczystej, a w razie braku księgi w innym dokumencie potwierdzającym własność.

Przy ustalaniu odpowiedzi należy kierować się jedynie prawem własności do samego budynku, bez względu na to czy grunt, na którym posadowiony jest budynek, jest (lub nie) własnością podmiotu władającego budynkiem.

Odpowiedzi

a)       osoba fizyczna – dotyczy budynków, które stanowią w całości nieograniczoną własność osoby fizycznej.

b)       spółdzielnia mieszkaniowa – dotyczy budynków, do których tytuł własności posiada spółdzielnia mieszkaniowa.

c)        gmina – dotyczy budynków, w których wszystkie mieszkania stanowią własność gminy bądź powiatu (lokalnej, powiatowej wspólnoty samorządowej).

d)       Skarb Państwa– dotyczy budynków:

pozostających w zasobie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,

przejętych i pozostających w zasobie Agencji Mienia Wojskowego,

pozostających w zarządzie jednostek podległych ministrom,

pozostających w zarządzie organów: władzy państwowej, administracji państwowej oraz kontroli państwowej,

oddanych przez jednostkę reprezentującą Skarb Państwa w użytkowanie, dzierżawę lub najem przedstawicielstwom dyplomatycznym i urzędom konsularnym państw obcych.

e)       zakład pracy– dotyczy budynków, w których wszystkie mieszkania stanowią własność zakładu pracy (przedsiębiorstw państwowych, przedsiębiorstw komunalnych z wyjątkiem przedsiębiorstw gospodarki mieszkaniowej, przedsiębiorstw prywatnych z wyjątkiem spółdzielni mieszkaniowych).

f)        towarzystwo budownictwa społecznego (TBS) – dotyczy budynków stanowiących własność TBS.

g)       inny – dotyczy budynków stanowiących własność pozostałego nie wymienionego wcześniej podmiotu np. związków zawodowych, stowarzyszeń, fundacji, partii politycznych, samorządów zawodowych i gospodarczych, Kościoła Katolickiego i innych kościołów i związków wyznaniowych.

h)       budynek stanowi współwłasność – dotyczy budynków stanowiących nieruchomości wspólne lub stanowiących współwłasność.

Przykładowe sytuacje - Wskazówki

Wspólnie z żoną mieszkamy w domu jednorodzinnym, którego jesteśmy właścicielami. Którą odpowiedź powinienem zaznaczyć?

Budynek pozostaje w całości we własności osoby fizycznej (jako osobę fizyczną należy traktować również małżeństwo) zatem jako odpowiedź należy zaznaczyć „osoba fizyczna”.

Mieszkam w domu jednorodzinnym, który jest własnością mojej żony i jej syna. Którą odpowiedź powinienem zaznaczyć?

Ze względu na to, że w budynku mieści się tylko jedno mieszkanie i jego właścicielem jest jeden podmiot „osoba fizyczna” (zarówno żona jak i syn zaliczani są do „osób fizycznych”) należy jako odpowiedź zaznaczyć „osoba fizyczna”.

Jeżeli w budynku, w którym mieszkam są 2 lokale stanowiące odrębne własności to którą odpowiedź powinienem wybrać?

Jako odpowiedź należy zaznaczyć „budynek stanowi współwłasność”.

Taką odpowiedź należy zaznaczyć wówczas, gdy:

 • wszystkie bądź tylko niektóre lokale mieszkalne stanowią wyodrębnione własności osób fizycznych lub osoba/y fizyczne i gmina, lub osoba/y fizyczne i zakład pracy, lub osoba/y fizyczne i Skarb Państwa, lub inne niewymienione,
 • nie dokonano wyodrębnienia własności lokali mieszkalnych (na cały budynek założona jest jedna księga wieczysta).

Mieszkam w budynku tzw. „bliźniaku” Czy jako bliźniak jest to współwłasność budynku czy traktować jako dwa osobne budynki?

Potwierdzenie własności nieruchomości respondent może odnaleźć w księgach wieczystych lub w innych dokumentach potwierdzających własność. Jeżeli poszczególne części „bliźniaka” stanowią odrębne własności należy spisać je jako osobne mieszkania/domy jednorodzinne.

 1. Proszę podać rok oddania budynku do użytku

Opis

Za rok oddania budynku do użytku (rok wzniesienia budynku) przyjmuje się ten rok, w którym budowa została zakończona.

W przypadku braku informacji o dokładnym roku oddania budynku do użytku dopuszcza się podanie roku przybliżonego.

 

Odpowiedzi

a)       rok (jeśli nieznany, podać przybliżony) - przyjmuje się ten rok, w którym budowa została zakończona.

b)       w budowie – dotyczy budynku, który nie został całkowicie oddany do użytkowania, lecz do użytku oddane są tylko jego poszczególne części np. piętro, skrzydło.

Przykładowe sytuacje - Wskazówki

Jeżeli budynek był oddawany do użytku częściami, to jaki podać rok?

Przyjmuje się rok oddania do użytku ostatniej części budynku.

Jeżeli budynek poddany był kapitalnemu remontowi?

Nie bierze się pod uwagę tego faktu, lecz wykazuje się rok jego oddania do użytku przez nadzór budowlany.

Gdy do istniejącego już budynku dobudowano dodatkowe pomieszczenie, to jaki podać rok?

Należy przyjąć rok wybudowania podstawowej części budynku, a nie rok, w którym nastąpiła dobudowa lub nadbudowa  np. jeżeli budynek został oddany do użytku w 1995 r., ale w 2012 r. nadbudowano piętro - należy wprowadzić 1995.

Jeżeli budynek zrekonstruowano po całkowitym zniszczeniu, to jaki podać rok?

Należy przyjąć rok zakończenia rekonstrukcji  np. jeżeli dom został wybudowany w 1960 r. natomiast w 1991 r. uległ całkowitemu zniszczeniu w wyniku pożaru a w 1992 r. został zrekonstruowany - należy wprowadzić 1992.

Niestety nie znam roku budowy budynku? Co mam zrobić?

Przy odpowiedzi na to pytanie dopuszczalne jest podanie roku przybliżonego.

Można posiłkować się stanem budynku/jego architekturą wskazującą, w których latach budynek został wybudowany (dotyczy to zwłaszcza domów jednorodzinnych).

Można również ustalić rok na podstawie metod niekonwencjonalnych, tj. zmierzenia felca w futrynie drzwi wewnętrznych (zakładając, że budynek nie był zmodernizowany). Jeśli felc wynosi 20 mm to budynek był wybudowany w latach 1970 lub wcześniej jeżeli mniej – to w latach późniejszych.

 1. Proszę wskazać czy:

Opis

Przy udzielaniu odpowiedzi należy uwzględnić instalacje czynne i chwilowo nieczynne oraz takie, które faktycznie już są zamontowane w budynku, ale nie dokonano jeszcze podłączenia budynku do sieci.

Nie należy wykazywać instalacji nieczynnej dłużej niż rok z powodu znacznych uszkodzeń.

Przy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej nie ma znaczenia kto zarządza/administruje siecią: przedsiębiorstwo komunalne, spółka wodna, zakład pracy, spółdzielnia mieszkaniowa, gmina czy inna jednostka.

Odpowiedzi

a)       woda doprowadzona jest do budynku

·         z sieci wodociągowej – należy wskazać, jeśli w obrębie budynku znajduje się kran,
np. na korytarzu, a woda bieżąca doprowadzona jest z sieci (za pomocą czynnych połączeń) od przewodu ulicznego do miejsca odbioru.

·         ze studni – należy wskazać, gdy wodociąg doprowadza wodę do jednego lub kilku budynków sąsiednich ze źródła ujęcia wody. Przykładem wodociągu lokalnego jest np. studnia głębinowa;

·         nie ma – należy wskazać w przypadku braku wodociągu z sieci wodociągowej lub ze studni.

b)       ścieki odprowadzane są z budynku do

·         sieci kanalizacyjnej – należy wskazać, jeśli w obrębie budynku znajduje się układ połączony z kompleksem urządzeń kanalizacyjnych służących do odprowadzania ścieków bytowych, tj. sieć kanalizacyjna;

·         zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków – dotyczy budynku, z którego ścieki bytowe odprowadzane są do jednego, bądź kilku zbiorników bezodpływowych lub przydomowej oczyszczalni ścieków;

·         nie ma – należy wskazać w przypadku braku kanalizacji z odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej, zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

c)        gaz doprowadzony jest do budynku

·         z sieci gazowej – należy wskazać, gdy gaz jest dostarczany do mieszkań z wykorzystaniem sieci gazowej;

·         nie ma – należy wskazać, w przypadku braku gazu z sieci.

 

Przykładowe sytuacje - Wskazówki

Kiedy do domu woda doprowadzana jest z sieci wodociągowej, ale domownicy korzystają ze studni głębinowej co należy zaznaczyć?

Należy wykazać „z sieci wodociągowej”.

Gdy w domu kuchenka jest podłączona do butli gazowej o pojemności 11 kg to jaka opcja powinna zostać zaznaczona?

Należy wykazać „nie ma” gazu doprowadzonego do budynku.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

KRAJ URODZENIA I OBYWATELSTWA, MIGRACJE

 1. Jaki jest Pana(i) kraj urodzenia (według obecnych granic państw)?

Opis

Na pytanie odpowiadają wszystkie osoby, kraj urodzenia należy podać według aktualnych granic państw (tzn. z okresu spisu).

Odpowiedzi

a)       Polska

b)       inny kraj

Ø  nazwa kraju urodzenia (wpisać przynajmniej 3 znaki, aby wyszukać kraj w słowniku)

Przykładowe sytuacje - Wskazówki

Jaki kraj powinnam podać, jeśli urodziłam się w 1980 r. w Mińsku (wówczas ZSRR)?

Należy podać kraj według obecnych granic - Białoruś.

Jaki kraj powinienem podać jeśli urodziłem się w 1938 r. na dawnych wschodnich terenach Polski w okolicach Lwowa?

Należy podać kraj według obecnych granic - Ukraina.

Jaki kraj powinnam podać jeśli urodziłam się w Podgoricy (na terenie ówczesnej Jugosławii).

Należy podać kraj według obecnych granic - Czarnogóra.

Jaki kraj powinienem podać jeśli urodziłem się w 1985 r. w Bratysławie (na terenie ówczesnej Czechosłowacji)?

Należy podać kraj według obecnych granic - Słowacja.

 1. Jaki jest Pana(i) kraj obywatelstwa?

Opis

Obywatelstwo oznacza prawną więź pomiędzy osobą a państwem. Nie wskazuje ono na pochodzenie etniczne tej osoby i jest niezależne od pytania o narodowość.

Odpowiedzi

a)         Polska

b)         inny kraj

Ø  nazwa kraju obywatelstwa (wpisać przynajmniej 3 znaki, aby wyszukać kraj w słowniku)

c)         nie posiadam obywatelstwa żadnego kraju

Przykładowe sytuacje - Wskazówki

Jakie obywatelstwo powinnam wskazać, jeśli posiadam dwa obywatelstwa: niemieckie i polskie?

Należy podać obywatelstwo polskie (jeśli osoba ma kilka obywatelstw, ale jedno z nich jest polskie, powinna podać tylko polskie).

Jakie obywatelstwo powinienem podać, jeśli mam obywatelstwa dwóch krajów: szwajcarskie i francuskie?

Należy podać francuskie, ponieważ Francja jest w UE (jeśli osoba ma kilka obywatelstw, ale jedno z nich jest obywatelstwem kraju UE, powinna podać kraj należący do UE).

Jakie obywatelstwo powinnam podać, jeśli mam obywatelstwa dwóch krajów należących do UE (hiszpańskie i duńskie)?

Należy podać jedno z nich – według uznania.

Jakie obywatelstwo powinienem podać, jeśli mam dwa obywatelstwa (kanadyjskie i norweskie), ale żaden z krajów nie jest członkiem UE?

Należy podać jedno z nich – według uznania.

Jakie obywatelstwo powinienem podać, jeśli mam dwa obywatelstwa (brytyjskie i słowackie)?

Należy podać kraj należący do UE, czyli Słowację, ponieważ Wielka Brytania wystąpiła z UE.

 1. Gdzie Pan(i) mieszkał(a) rok temu (31 marca 2020 r.)?

Opis

Pytanie zadawane jest osobom przebywającym na terytorium Polski, a także może być zadane osobom mieszkającym za granicą krócej niż rok, jednak wersje odpowiedzi są zmodyfikowane. Określając okres przebywania nie należy brać pod uwagę krótkich przerw w przebywaniu (typu wyjazd związany z wypoczynkiem, odwiedziny u znajomych, krewnych itp.), przerwy takie należy włączyć do okresu przebywania.

Odpowiedzi dla osób przebywających na terytorium Polski:

a)         pod tym samym adresem, pod którym mieszkam obecnie

b)         pod innym adresem w tej samej miejscowości, w której mieszkam obecnie

c)         w innej miejscowości w Polsce:

Proszę podać tę miejscowość (słownik)

Proszę podać jak długo Pan(i) tam mieszkał(a)/przebywał(a):

Ø  do 3 m-cy (włącznie)

Ø  ponad 3 m-ce do 12 m-cy

Ø  12 m-cy i więcej

Rok przyjazdu/powrotu do miejscowości obecnego zamieszkania

d)         za granicą:

Nazwa kraju (słownik krajów)

Proszę podać jak długo Pan(i) tam mieszkał(a)/przebywał(a):

Ø  do 3 m-cy (włącznie)

Ø  ponad 3 m-ce do 12 m-cy

Ø  12 m-cy i więcej

Rok przyjazdu/powrotu do Polski

Odpowiedzi dla osób przebywających w dniu spisu za granicą na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy:

a)       pod adresem

b)       pod innym adresem w miejscowości

c)       w innej miejscowości w Polsce:

Proszę podać tę miejscowość (słownik)

Proszę podać jak długo Pan(i) tam mieszkał(a)/przebywał(a):

Ø  do 3 m-cy (włącznie)

Ø  ponad 3 m-ce do 12 m-cy

Ø  12 m-cy i więcej

Rok przyjazdu/powrotu do miejscowości

d)       za granicą:

Nazwa kraju (słownik krajów)

Proszę podać jak długo Pan(i) tam mieszkał(a)/przebywał(a):

Ø  do 3 m-cy (włącznie)

Ø  ponad 3 m-ce do 12 m-cy

Ø  12 m-cy i więcej

Rok przyjazdu/powrotu do Polski

Przykładowe sytuacje - Wskazówki

Jaką odpowiedź powinnam podać, jeśli rok temu mieszkałam w Lesznowoli przy ul. Gazeli, a teraz mieszkam wciąż w Lesznowoli, ale przy ul. Gminnej Rady Narodowej?

Należy wskazać odpowiedź „pod innym adresem w tej samej miejscowości, w której mieszkam obecnie”.

Jaką odpowiedź powinienem wskazać, jeśli urodziłem się w Warszawie i rok temu mieszkałem w Warszawie przy al. Niepodległości, ale na początku 2021 r. przeprowadziłem się do Poznania i obecnie mieszkam w Poznaniu przy ul. Akacjowej.

Należy wskazać odpowiedź: „ w innej miejscowości w Polsce”, podać miejscowość: „Warszawa”, następnie odpowiedzieć jak długo mieszkał Pan w Warszawie. Jeśli od urodzenia, należy zaznaczyć „12 m-cy i więcej” oraz wskazać rok przyjazdu do Poznania, czyli 2021.

Jaką odpowiedź powinnam zaznaczyć, jeśli rok wcześniej mieszkałam za granicą (w Wielkiej Brytanii), ponieważ studiowałam na brytyjskiej uczelni od lutego do grudnia 2020 r.?

Należy zaznaczyć odpowiedź „za granicą”, wybrać nazwę kraju „Wielka Brytania” oraz długość przebywania - „ponad 3 m-ce do 12 m-cy”.

Jaką odpowiedź powinnam zaznaczyć, jeśli rok wcześniej mieszkałam za granicą (w Niemczech), gdzie się wyprowadziłam z Polski w 1980 r. Od stycznia 2021 r. mieszkam we Wrocławiu.

Należy zaznaczyć odpowiedź „za granicą”, wybrać nazwę kraju „Niemcy” oraz długość przebywania: „12 m-cy i więcej”, a następnie rok powrotu do Polski - „2021”.

Jaką odpowiedź powinnam zaznaczyć siostrze, która do maja 2020 r. czasowo mieszkała za granicą – 3 lata we Włoszech, od maja do grudnia przebywała w Polsce, a w grudniu 2020 r. znów wyjechała czasowo za granicę – do Portugalii?

Należy zaznaczyć odpowiedź „za granicą”, wybrać nazwę kraju „Włochy”, ponieważ 31.03.2020 r. mieszkała jeszcze w tym kraju. Jako długość przebywania zaznaczyć „12 m-cy i więcej”, a następnie podać rok powrotu do Polski – 2020.

 1. Od kiedy mieszka Pan(i) w miejscowości aktualnego zamieszkania?

Od kiedy mieszkał Pan(i) w miejscowości (nazwa miejscowości)?

Opis

Miejscowość aktualnego zamieszkania to miejscowość wymieniona w adresie zamieszkania w dniu 31 marca 2021 r.

Jeżeli dana miejscowość została na skutek zmian administracyjnych włączona do innej miejscowości, a osoba mieszka w tym samym miejscu, należy uznać, że mieszka nieprzerwanie w tej miejscowości (mimo zmiany nazwy i charakteru tej miejscowości).

Nie chodzi o rok oficjalnego zameldowania na pobyt stały lub czasowy, ale rzeczywisty rok przyjazdu/powrotu lub zamieszkania w miejscowości aktualnego zamieszkania.

Odpowiedzi

a)       od urodzenia (tzn. nieprzerwanie lub przerwy w zamieszkaniu były krótsze niż rok) – należy zaznaczyć osobie, która nigdy nie przebywała poza miejscowością aktualnego zamieszkania przez co najmniej rok. Dotyczy do również osób, które urodziły się w innej miejscowości lub za granicą, ale przybyły do miejscowości aktualnego zamieszkania przed ukończeniem pierwszego roku życia.

b)       przybyłem(am)/powróciłem(am) przed 2011 r. – należy zaznaczyć osobie, która zamieszkiwała w innych miejscowościach niż obecna lub w innych krajach i przed 2011 r. zamieszkała w obecnej miejscowości (przybyła lub powróciła – po co najmniej rocznej nieobecności – z innych miejscowości lub z zagranicy) i od tego czasu mieszka nieprzerwanie lub przerwy w zamieszkiwaniu były krótsze niż rok.

c)       przybyłem(am)/powróciłem(am) w latach 2011-2021 z innej miejscowości w kraju – należy zaznaczyć jeżeli okres nieobecności lub przebywania poza miejscowością aktualnego zamieszkania wynosił co najmniej rok.

Ø  miejscowość poprzedniego zamieszkania

Ø  rok przyjazdu/powrotu

d)       przybyłem(am)/powróciłem(am) w latach 2011-2021 z zagranicy – należy zaznaczyć osobie, która przybyła lub powróciła do miejscowości aktualnego zamieszkania z zagranicy.

Ø  nazwa kraju przebywania

Ø  rok przyjazdu/powrotu

Przykładowe sytuacje - Wskazówki

Jaką odpowiedź powinnam zaznaczyć, jeśli mieszkam w Bydgoszczy, ale trzy razu przeprowadzałam się w tym mieście, wyjeżdżałam też za granicę do Niemiec w 2015 r. i spędziłam tam 3 miesiące, a następnie, w 2019 r. pojechałam do Wielkiej Brytanii, gdzie mieszkałam 4 miesiące?

Należy wskazać odpowiedź: „od urodzenia”, ponieważ żaden z okresów przebywania za granicą nie trwał co najmniej rok i nie nastąpiła też przeprowadzka do innej miejscowości w kraju.

Jaką odpowiedź powinienem wskazać, jeśli do miejscowości aktualnego zamieszkania – Sochaczewa, przybyłem w 2019 r., a wcześniej mieszkałem w Warszawie (4 miesiące), Krakowie (1,5 roku), Poznaniu (6 miesięcy) i Wrocławiu (3 miesiące)?

Należy wskazać odpowiedź: „ przybyłem(am)/powróciłem(am) w latach 2011-2021 z innej miejscowości w kraju”, podać miejscowość: „Kraków”, rok przyjazdu do Sochaczewa: „2019”, ponieważ tylko w Krakowie okres przebywania wynosił co najmniej rok.

Jaką odpowiedź powinnam zaznaczyć, jeśli do miejscowości aktualnego zamieszkania – Koszalina, przybyłam w kwietniu 2018 r., a wcześniej mieszkałam w Rosnowie (4 miesiące), Wyszewie (8 miesięcy) i Manowie (1 miesiąc)?

Należy wskazać odpowiedź: „ przybyłem(am)/powróciłem(am) w latach 2011-2021 z innej miejscowości w kraju”, podać miejscowość: „Manowo”, rok przyjazdu do Koszalina: „2018”. Ponieważ w każdej z wymienionych miejscowości okres pobytu był krótszy niż rok, należy wskazać miejscowość, w której Pani mieszkała bezpośrednio przez przyjazdem do Koszalina.

Jaką odpowiedź powinnam zaznaczyć, jeśli w czasie swojej nieobecności w miejscowości aktualnego zamieszkania – Kołobrzegu, do którego powróciłam w 2016 r. mieszkałam kolejno w: Wielkiej Brytanii (4 miesiące), Norwegii (rok), Wielkiej Brytanii (6 miesięcy) i Szwecji (4 miesiące)?

Należy wskazać odpowiedź: „przybyłem(am)/powróciłem(am) w latach 2011-2021 z zagranicy”, podać kraj: „Norwegia”, rok przyjazdu do Kołobrzegu: „2016”, ponieważ pobyt w Norwegii trwał co najmniej rok.

Jaką odpowiedź powinienem zaznaczyć, jeśli w czasie swojej nieobecności w miejscowości aktualnego zamieszkania – Ustce, do której powróciłem w 2012 r., mieszkałem w Dani (8 miesięcy) i następnie w Kanadzie (6 miesięcy)?

Należy wskazać odpowiedź: „przybyłem(am)/powróciłem(am) w latach 2011-2021 z zagranicy”, podać kraj: „Kanada”, rok przyjazdu do Ustki: „2012”. Ponieważ w każdym z wymienionych krajów okres pobytu był krótszy niż rok, należy wskazać kraj, w którym Pan mieszkał bezpośrednio przed przyjazdem do Ustki.

Jaki kraj powrotu powinnam wpisać, jeśli w latach 2011-2021 przebywałam w kilku krajach, w każdym powyżej roku? W latach 2011-2013 mieszkałam w Niemczech, w latach 2014-2019 w Holandii, a 2020-2021 w Portugalii.

Należy wskazać odpowiedź: „przybyłem(am)/powróciłem(am) w latach 2011-2021 z zagranicy”, podać Portugalię, czyli kraj, w którym Pani mieszkała bezpośrednio przed powrotem do miejscowości aktualnego zamieszkania, a rok „2021”.

Jaką odpowiedź mam wskazać, jeśli wyjechałam z Suwałk w 2010 r. na studia do Poznania? W czasie studiów odwiedzałam rodziców w Suwałkach, wakacje spędzałam również w Suwałkach lub w innych miejscowościach w Polsce. Po studiach w 2015 r. powróciłam do Suwałk, gdzie mieszkam nieprzerwanie.

Należy zaznaczyć odpowiedź „przybyłem(am)/powróciłem(am) w latach 2011-2021 z innej miejscowość w kraju” i wskazać miejscowość poprzedniego zamieszkania wpisując „Poznań”, a następnie rok powrotu „2015”.

Jaką odpowiedź wskazać, jeśli wyjechałem w 2015 r. z Lublina na studia do Krakowa? Po studiach pozostałem w Krakowie i mieszkam tu do dziś.

Należy zaznaczyć odpowiedź „przybyłem(am)/powróciłem(am) w latach 2011-2021 z innej miejscowość w kraju”, wskazać miejscowość poprzedniego zamieszkania, czyli „Lublin” oraz rok przyjazdu do Krakowa –„2015”.

Jaką odpowiedź wybrać, jeśli w maju 2016 r. wyjechałam z Radomia do Wielkiej Brytanii, gdzie przebywałam do lipca 2018 r., a następnie w 2019 r. wyjechałam znów na pół roku do Krakowa, a od powrotu mieszkam nieprzerwanie w Radomiu?

Należy zaznaczyć odpowiedź „przybyłem(am)/powróciłem(am) w latach 2011-2021 z zagranicy”, ponieważ tylko ta z dwóch wymienionych przez Panią przerw w zamieszkaniu trwała dłużej niż rok. Następnie należy wskazać kraj – „Wielka Brytania” i rok przybycia/powrotu – „2018”.

Jaką odpowiedź mam zaznaczyć, jeśli mieszkałam od urodzenia do dnia ślubu w Legionowie, następnie po ślubie z obecnym mężem, w kwietniu 2020 r., przeprowadziłam się do Sulejówka?

Należy zaznaczyć odpowiedź „przybyłem(am)/powróciłem(am) w latach 2011-2021 z innej miejscowość w kraju”, następnie wskazać miejscowość - „Legionowo” i rok przyjazdu: „2020”.

Jaką odpowiedź powinnam zaznaczyć jeśli miałam rok i 2 miesiące, gdy w 1999 r. przeprowadziłam się z mamą z Torunia do aktualnego miejsca zamieszkania - Rosnowa.

Należy zaznaczyć odpowiedź „przybyłem(am)/powróciłem(am) przed 2011 r.”

 1. Czy kiedykolwiek przebywał(a) Pan(i) za granicą przez co najmniej rok?

Opis

Jeśli z odpowiedzi na wcześniej zadawane pytania wynika jasna odpowiedź w kwestii przebywania kiedykolwiek za granicą, niniejsze pytanie nie pojawia się w aplikacji.

Odpowiedzi

a)       tak

Ø  Rok przyjazdu/powrotu do Polski

Ø  Nazwa kraju poprzedniego zamieszkania – dotyczy ostatniego pobytu (słownik krajów)

b)       nie

Przykładowe sytuacje - Wskazówki

Każdego roku wyjeżdżam w wakacje do siostry do Włoch, na miesiąc lub dwa, czy powinnam odpowiedzieć, że przebywałam za granicą?

Nie, ponieważ pytanie dotyczy przebywania za granicą prze rok i dłużej, w Pani przypadku były to krótkotrwałe wyjazdy w charakterze odwiedzin u siostry, wyjazdu wakacyjnego.

W latach 2001-2003 mieszkałem w Niemczech, a po powrocie do Polski wyjeżdżałem za granicę, tylko na wycieczki w czasie urlopu, co powinienem zaznaczyć?

Należy wybrać odpowiedź: „tak”, a następnie wpisać rok powrotu: „2003” i wybrać kraj poprzedniego zamieszkania: „Niemcy”.

W 2012 wyjechałam do Wenezueli, mieszkałam tam 5 lat, ale w 2017 roku powróciłam do Polski. Następnie w 2018 roku pojechałam na 6 miesięcy do Stanów Zjednoczonych, skąd powróciłam do Polski i już potem nie wyjeżdżałam za granicę. Co mam wpisać?

Należy wybrać odpowiedź: „tak”, a następnie wpisać rok powrotu: „2017” i wybrać kraj: „Wenezuela”, ponieważ pytanie dotyczy przebywania za granicą dłużej niż rok.

Od 2002 do 2003 przebywałem w Libanie, dokąd wyjechałem służbowo w ramach misji pokojowej ONZ. Czy mam zaznaczyć, że przebywałem za granicą?

Należy wybrać odpowiedź: „tak”, a następnie wpisać rok powrotu: „2003” i wybrać kraj: „Liban”.

CHARAKTERYSTYKA DEMOGRAFICZNO-SPOŁECZNA

 1. Jaki jest Pana(i) stan cywilny?

Opis

Pytanie o stan cywilny zadawane jest kobietom w wieku 16 lat i więcej oraz mężczyznom w wieku 18 lat i więcej.

Odpowiedzi

a)       kawaler/panna

b)       żonaty/zamężna

c)       wdowiec/wdowa

d)       rozwiedziony/rozwiedziona

Przykładowe sytuacje – wskazówki

Czy w przypadku moich dzieci muszę udzielić informacji o ich stanie cywilnym?

Jeżeli dzieckiem jest dziewczynka w wieku poniżej 16 lat lub chłopiec w wieku poniżej 18 lat, to pytanie o ich stan cywilny nie jest w ogóle zadawane.

Jestem w trakcie rozprawy rozwodowej. Jako stan cywilny mam podać: żonaty/zamężna czy rozwiedziony/rozwiedziona?

Ponieważ Pana(i) małżeństwo nie zostało jeszcze rozwiązane przez rozwód, proszę zaznaczyć odpowiedź żonaty/zamężna.

Mój mąż zmarł 05.04.2021 r. Czy w pytaniu o stan cywilny mam zaznaczyć wdowiec/wdowa?

Z uwagi na to, że odpowiedzi na pytania zadawane w spisie dotyczącą stanu jaki miał miejsce w dniu 31.03.2021 r. proszę zaznaczyć odpowiedź „żonaty/zamężna”.

Formalnie jestem osobą żonatą/zamężną, ale mój małżonek zaginął 2 lata temu. Czy w pytaniu o stan cywilny mam zaznaczyć odpowiedź żonaty/zamężna?

Tak.

 1. Czy pozostaje Pan(i) w związku niesformalizowanym z inną osobą?

Opis

Związek niesformalizowany – utrzymywanie więzi psychicznych, fizycznych i/lub ekonomicznych natury małżeńskiej (bez zawierania związku małżeńskiego) pomiędzy dwiema osobami.

Odpowiedzi

a)       tak, wspólnie mieszkamy i prowadzimy gospodarstwo domowe

b)       tak, mieszkamy oddzielnie

c)       nie

d)       nie chcę odpowiadać na to pytanie

Przykładowe sytuacje – wskazówki

Czy muszę udzielić odpowiedzi na pytanie o związek niesformalizowany?

Nie, ale musi Pan(a) to wyraźnie wskazać udzielając odpowiedzi „nie chcę odpowiadać na to pytanie”.

Spotykam się regularnie z inną osobą, ale poza kontaktami fizycznymi nic nas poza tym nie łączy. Czy powinienem w takiej sytuacji  zaznaczyć odpowiedź, że pozostaję w związku niesformalizowanym?

Nie. W Pana(i) przypadku trudno jest określić relacje z drugą osobą jako utrzymywanie więzi psychicznych, fizycznych i/lub ekonomicznych natury małżeńskiej (bez zawierania związku małżeńskiego).

 1. Jaki jest Pana(i) najwyższy ukończony poziom wykształcenia?

Opis

Poziom wykształcenia - najwyższy ukończony poziom wykształcenia do dnia 31 marca 2021 r. niezależnie od formy kształcenia (dziennej, wieczorowej, zaocznej, eksternistycznej/stacjonarnej, niestacjonarnej, na odległość, korespondencyjnej) w kraju lub za granicą.

Odpowiedzi

a)       wyższe ze stopniem naukowym co najmniej doktora

b)       wyższe z tytułem magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym

c)        wyższe z tytułem licencjata, inżyniera lub równorzędnym

d)       dyplom ukończenia kolegium

e)       policealne

f)        średnie ogólnokształcące

g)       średnie zawodowe

h)       zasadnicze zawodowe/branżowe

i)         gimnazjalne

j)         podstawowe ukończone

k)       niepełne podstawowe lub bez wykształcenia szkolnego

Przykładowe sytuacje - Wskazówki

Skąd wiadomo, jakiemu  poziomowi wykształcenia w Polsce odpowiada dyplom  szkoły ukończonej w innym kraju?

Jeśli nie wiadomo jakie wykształcenie odpowiadają szkole ukończonej za granicą, można posłużyć się aplikacją https://kwalifikator.nawa.gov.pl/. Kwalifikator umożliwia automatyczne generowanie informacji o wybranych rodzajach dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą.

Czy ukończone studia MBA zalicza się do poziomu wykształcenia wyższego z tytułem magistra, magistra inżyniera lub różnorzędnym?

Studiów MBA nie zalicza się do żadnego poziomu wykształcenia ponieważ są to studia uzupełniające/podyplomowe. Należy wskazać wykształcenie zgodne z wcześniej ukończonym etapem nauki np. wyższe z tytułem magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym

Ukończyłam studia licencjackie, mam absolutorium i wyznaczoną datę obrony, która wypada
po 31 marca 2021  r., jaki poziom wykształcenia powinnam zaznaczyć?

Należy zaznaczyć poziom wykształcenia zgodnie z wcześniejszym ukończonym etapem nauki
np. średnie lub policealne – jeśli był taki stopień kształcenia.

Ukończyłem gimnazjum przed 1932 r. jaki poziom wykształcenia powinienem zaznaczyć?

Ukończenie gimnazjum przed 1932 r. jest kwalifikowane do wykształcenia ,,średnie ogólnokształcące”.

Ukończyłem 4-letnie gimnazjum pomiędzy 1932 a 1948 r. i uzyskałem tzw. ,,małą maturę” jaki poziom wykształcenia powinienem wskazać?

Należy zaznaczyć wykształcenie gimnazjalne.

Ukończyłam studium nauczycielskie, jaki poziom wykształcenia powinnam wskazać?

Osoby, które ukończyły studium nauczycielskie powinny zaznaczyć wykształcenie ,,policealne”.

NARODOWOŚĆ, JĘZYK KONTAKTÓW DOMOWYCH, WYZNANIE

 

 1. Jaka jest Pana(i) narodowość?
 2. Czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej?

Opis

Narodowość – przynależność narodowa lub etniczna – to deklaratywna, oparta na subiektywnym odczuciu, indywidualna cecha każdego człowieka, wyrażająca jego emocjonalny, kulturowy lub wynikający z pochodzenia związek z określonym narodem lub wspólnotą etniczną.

W spisie zadawane są dwa pytania dotyczące narodowości (przynależności narodowo-etnicznej). W odniesieniu do obu pytań obowiązuje takie samo rozumienie narodowości (jak w definicji).

Odpowiedzi

Jaka jest Pana(i) narodowość?

(przez narodowość należy rozumieć przynależność narodową lub etniczną – nie należy jej mylić z obywatelstwem)

-               polska

-               białoruska

-               czeska

-               karaimska

-               litewska

-               łemkowska

-               niemiecka

-               ormiańska

-               romska

-               rosyjska

-               słowacka

-               tatarska

-               ukraińska

-               żydowska

-               inna (podać jaka)  [słownik etnonimów + możliwość otwartego zapisu]

 

Czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej?

-               tak (proszę podać)  [słownik etnonimów + możliwość otwartego zapisu]

-               nie, nie odczuwam

Przykładowe sytuacje - Wskazówki

Czy w spisie będę mógł określić podwójną narodowość, np. polską i czeską?

Tak, właśnie w tym celu zadawane są dwa pytania etniczne: 1) „Jaka jest Pana(i) narodowość?” oraz 2) „Czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej?”. W opisanej sytuacji w pierwszym pytaniu należałoby wskazać dostępną bezpośrednio pod pytaniem odpowiedź „polska”, a w drugim odpowiedź „tak”, a następnie odszukać i wybrać ze słownika etnonimów (rozwijanej listy) pozycję „czeska”.

Czy narodowość polską można zadeklarować jako drugą?

Tak, każdy rodzaj identyfikacji narodowej i etnicznej, zarówno polska jak i inna niż polska może być zadeklarowana w odpowiedzi na pierwsze lub drugie pytanie etniczne.

Jeśli mam podwójną tożsamość narodową – żydowską i polską, czy będę mógł określić swoją narodowość np. jako żydowsko-polską ?

Do wyrażania podwójnych identyfikacji etnicznych służą właśnie dwa pytania etniczne. Zakłada się jednak, że odpowiadając na każde z nich można wskazać tylko jedną identyfikację. W tym przypadku, biorąc pod uwagę kolejność wymieniania identyfikacji, w odpowiedzi na pierwsze pytanie należałoby wskazać narodowość żydowską, a na drugie - polską.

Czy osoba, która ma tylko jedną (jednorodną) tożsamość też musi odpowiadać na drugie pytanie?

Tak, po prostu w drugim pytaniu etnicznym zaznacza odpowiedź – „nie, nie odczuwam”.

Co należy zrobić w sytuacji, jeśli ktoś chciałby określić taką narodowość, której nie uwzględniono przy pytaniach o narodowość – ani w propozycjach odpowiedzi, ani w rozwianym słowniku narodowości?

W obu pytaniach etnicznych przewidziano możliwość udzielenia odpowiedzi w formie otwartego (swobodnego) zapisu tekstowego.  W takiej sytuacji należy odnaleźć w słowniku (rozwijanej liście) pozycję „inna (wpisać poniżej)”, która udostępnia pole tekstowe, w którym można zapisać własne określenie narodowości.

Co w pierwszym pytaniu o narodowość ma zrobić osoba, która nie identyfikuje się z żadnym narodem ani grupa etniczną ?

Formułując pytania spisowe przyjęto założenie, że każda osoba ma jakąś tożsamość narodową lub etniczną, nie mniej jednak, jeśli ktoś nie czuje się związany z żadną społecznością narodową czy etniczną, może odnotować ten fakt, korzystają z możliwości otwartego zapisu tekstowe, wybierając odpowiedź „inna (podać jaka)”, a następnie z rozwijanej listy odszukać pozycję „inna (wpisać poniżej)” i w udostępnionym polu edycji dokonać stosownego zapisu, np.: „żadna” lub „nie mam żadnej narodowości”.

 1. Jakim językiem(ami) zazwyczaj posługuje się Pan(i) w domu?

Opis

Pytanie dotyczy języka używanego na co dzień w domu i odnosi się do języka mówionego lub migowego, który używany jest w kontaktach rodzinnych.

W przypadku niemowląt, pytanie dotyczy tego języka, w którym zwracają się do dziecka jego rodzice lub opiekunowie.

W przypadku osób samotnych pytanie dotyczy języka kontaktów (rozmów lub korespondencji) z członkami rodziny mieszkającymi w innych miejscach niż osoba spisywana. Jeżeli osoba spisywana nie ma aktualnie żadnej rodziny lub domu, pytanie odnosi się do kontaktów językowych w czasach, gdy taką rodzinę i dom miała lub do kontaktów z osobami uznawanymi za najbliższe.

Odpowiedzi

-          wyłącznie polskim

-          polskim i innym(i) niż polski (podać jakim/i)

[słownik języków + możliwość otwartego zapisy; możliwość wskazania do 2 języków niepolskich]

-          wyłącznie innym(i) niż polski (podać jakim/i)

[słownik języków + możliwość otwartego zapisy; możliwość wskazania do 2 języków niepolskich]

Przykładowe sytuacje - Wskazówki

Czy w odniesieniu do niemowląt również trzeba udzielać odpowiedzi na pytanie o język używany w domu?

Tak. Należy wówczas uwzględnić i wskazać ten języki (języki), w którym zwracają się do dziecka jego rodzice lub opiekunowie (ten którego dziecko słucha).

W jaki sposób ma odpowiedzieć na pytanie o język używany w domu osoba, która mieszka sama?

Osoba taka może uwzględnić ten język (języki), którego używa w kontaktach z członkami rodziny mieszkającymi w innych miejscach. Jeżeli zaś osoba spisywana nie ma aktualnie żadnej rodziny, to może odnieść się do języka kontaktów w czasach, gdy taką rodzinę miała lub do kontaktów z osobami uznawanymi obecnie za najbliższe.

W domu rozmawiamy w zasadzie tylko po polsku, ale doskonale znam też język angielski i francuski, którymi posługuję się w innych sytuacjach. Czy wymieniać te języki w odpowiedzi na pytanie o język używany w domu?

Jeśli w domu, w kontaktach z członkami rodziny osoba używa tylko języka polskiego, mimo iż zna inne języki, których używa w innych sytuacjach, np. w pracy, w podróży lub w kontaktach ze znajomymi – powinna wskazać odpowiedź: „wyłącznie językiem polskim”.

Jeżeli w moim dom rozmawiamy po polsku, ale również po rosyjsku i ukraińsku, czy będę miał możliwość wskazać w pytaniu o język używany w domu język polski i jednocześnie oba języki niepolskie?

Tak. Przy wyborze odpowiedzi „polskim i innym(i) niż polski” istnieje możliwość wskazania dwóch języków niepolskich – poprzez wybory na dwóch rozwijanych słownikach języków (drugi słownik aktywuje się po dokonaniu wyboru w pierwszym słowniku).

 1. Do jakiego wyznania religijnego (kościoła lub związku wyznaniowego) Pan(i) należy?

Opis

Wyznanie (przynależność wyznaniowa) to formalne uczestnictwo lub emocjonalny związek osoby z określonym wyznaniem religijnym (kościołem lub związkiem wyznaniowym).

Wyznanie powinno być określane na podstawie dobrowolnej deklaracji, w tym także – wyrażającej brak związku z jakimkolwiek wyznaniem (bez wyznania).

Pytanie o wyznanie NIE odnosi się do wiary (lub niewiary) jako takiej, lecz do odczuwanej lub formalnej przynależności (lub nieprzynależenia) do wyznania .

O ile to możliwe przynależność do wyznania powinna być określana poprzez podanie nazwy konkretnego kościoła lub związku wyznaniowego.

Odpowiedzi

-         należę do:

- Kościół Rzymskokatolicki (Kościół Katolicki – obrządek łaciński)

- Kościół Prawosławny

- Świadkowie Jehowy

- Kościół Ewangelicko-Augsburski

- Kościół Greckokatolicki (Kościół Katolicki  – obrządek bizantyjsko-ukraiński)

- Kościół Zielonoświątkowy

- Kościół Starokatolicki Mariawitów

- inne (podać jakie)   [słownik kościołów i związków wyznaniowych + możliwość otwartego zapis]

-         nie należę do żadnego wyznania

-         nie chcę odpowiadać na to pytanie

Przykładowe sytuacje - Wskazówki

Jestem członkiem Kościoła Chrześcijan Baptystów i nie wiem jak mam wskazać swój Kościół odpowiadając na pytanie o wyznanie?

W takiej sytuacji należy wybrać odpowiedź „należę do wyznania”, a następnie opcję „inne (podać jakie)”, która uaktywni słownik wyznań (rozwijana lista), gdzie będzie można odnaleźć i wskazać odpowiednią pozycję. Najbardziej skutecznym sposobem odszukania nazwy Kościoła będzie wpisanie charakterystycznej frazy (ciągu liter) z jego nazwy, np. „bapt”, co ograniczy listę wyświetlanych wyznań do trzech, z których łatwo wybrać właściwą pozycję.

W jaki sposób ma odpowiedzieć na pytanie o wyznanie osoba niewierząca, ateista lub agnostyk?

Jeśli respondent jest osobą niewierzącą, ateistą lub agnostykiem powinien wziąć pod uwagę fakt, że w spisie nie zadaje się pytania o stosunek do wiary, tzn. wiarę lub niewiarę, lecz o przynależność lub nieprzynależenie do wyznania, i odnotować swoją sytuację np. jako brak przynależności do wyznania (bezwyznaniowość) – zaznaczając odpowiedź „nie należę do żadnego wyznania”.

Jestem muzułmaninem,  wyznaję islam szyicki, ale nie należę do żadnego z wyznań zaproponowanych na rozwijanej liście wyznań – jak mam odpowiedzieć na pytanie o wyznanie?

W takiej sytuacji należy – po wybraniu odpowiedzi „należę do wyznania”, a następnie opcji „inne (podać jakie)” – odnaleźć i wybrać w rozwijanym słowniku wyznań pozycję „inny (wpisać poniżej)”, która udostępni pole tekstowe, gdzie będzie można wpisać własne określenie wyznania, np. nazwę organizacji wyznaniowej lub po prostu wpisać „islam szyicki”. Pozycja „inny (wpisać poniżej)” znajduje się na końcu słownika wyznań, a najszybciej można ją odnaleźć wpisując ciąg znaków „inn”.

 1. Czy ma Pan(i) ograniczoną zdolność wykonywania codziennych czynności spowodowaną problemami zdrowotnymi trwającymi 6 miesięcy lub dłużej?

Opis

Ograniczona zdolność wykonywania codziennych czynności spowodowaną problemami zdrowotnymi –  jest subiektywną samooceną każdej osoby (niezależnie od wieku i faktu posiadania odpowiednego orzeczenia wydanego przez organ do tego uprawniony) i dotyczy stanów długotrwałych,  które trwają lub przewiduje się, że będą trwały 6 miesięcy lub dłużej.

Odpowiedzi

Należy zaznaczyć jedną z odpowiedzi:

a)       nie, nie mam żadnych ograniczeń

b)       tak, umiarkowanie ograniczoną

c)        tak, poważnie ograniczoną

d)       tak, całkowicie ograniczoną – nie mogę ich wykonywać

e)       nie chcę odpowiadać na to pytanie

Przykładowe sytuacje - Wskazówki

Mam ograniczoną zdolność do wykonywania codziennych czynności, która trwa dopiero kilka tygodni. Co powinnam zaznaczyć w pytaniu o ograniczenia z powodu problemów zdrowotnych?

Należy udzielić odpowiedzi ,,nie, nie mam żadnych ograniczeń” chyba, że przewiduje się, że stan ten będzie trwał 6 miesięcy i dłużej.

Posiadam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, natomiast nie odczuwam ograniczeń
w wykonywaniu codziennych czynności, czy mogę udzielić odpowiedź ,,nie, nie mam żadnych ograniczeń”?

Tak, ponieważ jest to subiektywna ocena każdego respondenta.

 1. Proszę wskazać występujące u Pana(i) obecnie grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności

Opis

Grupa lub grupy schorzeń ograniczające wykonywanie codziennych czynności, które trwają lub przewiduje się, że będą trwały 6 miesięcy lub dłużej zaznaczane według własnego odczucia.

W sytuacji zaznaczenia tylko jednego schorzenia, będzie ono uznane za główną przyczynę odczuwanych ograniczeń/trudności.

Odpowiedzi

W odpowiedzi na pytanie należy zaznaczyć maksymalnie 3 najważniejsze schorzenia (nawet, gdy jest ich więcej), które powodują ograniczenie zwykłych czynności życiowych i są najbardziej uciążliwe w codziennym funkcjonowaniu

a)       uszkodzenia i choroby narządu ruchu

b)       uszkodzenia i choroby narządu wzroku

c)        uszkodzenia i choroby narządu słuchu

d)       choroby układu krążenia

e)       choroby neurologiczne

f)        inne schorzenia

g)       nie chcę odpowiadać na to pytanie.

Przykładowe sytuacje - Wskazówki

Czy osoby z tą samą chorobą, np. cukrzycą mogą udzielać różnych odpowiedzi na pytanie dotyczące grup schorzeń?

Tak, odpowiedzi udzielamy zgodnie z własnym odczuciem. Ta sama choroba może powodować u innych osób zupełnie różne ograniczenia.

 1. Która ze wskazanych grup schorzeń stanowi główną przyczynę odczuwanych przez Pana(ią) ograniczeń/trudności?

Opis

Główna przyczyna odczuwanych ograniczeń/trudności – to jedna spośród 2 lub 3 odpowiedzi udzielonych w pytaniu ,,Proszę wskazać występujące u Pana(i) obecnie grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności?”

Jeśli trudno wybrać tę jedną, najbardziej odczuwalną chorobę/trudność, należy zaznaczyć najbardziej uciążliwe schorzenie odczuwane w życiu i codziennych obowiązkach.

Odpowiedzi

W odpowiedziach pojawią się maksymalnie 3 grupy schorzeń wybrane w pytaniu poprzednim oraz możliwość odpowiedzi ,,nie chcę odpowiadać na to pytanie”.

a)       uszkodzenia i choroby narządu ruchu

b)       uszkodzenia i choroby narządu wzroku

c)        uszkodzenia i choroby narządu słuchu

d)       choroby układu krążenia

e)       choroby neurologiczne

f)        inne schorzenia

g)       nie chcę odpowiadać na to pytanie.

 1. Czy posiada Pan(i) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy lub inwalidztwie?

Opis

•    Pytanie dotyczy wszystkich osób, niezależnie od wieku i wcześniej udzielonych odpowiedzi w zakresie niepełnosprawności.

•    W przypadku posiadania 2 lub więcej orzeczeń o niepełnosprawności – należy wybrać orzeczenie o wyższym stopniu niepełnosprawności.

•    W przypadku posiadania orzeczenia wydanego poza granicami Polski, należy zaznaczyć odpowiedź, która najbardziej odpowiada posiadanemu orzeczeniu.

Odpowiedzi

W pierwszej kolejności istnieją dwie możliwości odpowiedzi:

a)     nie – zaznaczają osoby nieposiadające ważnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności (lub równoważnego).

b)    tak

Dla osób do 16 roku życia odpowiedź tak nie wymaga zaznaczenia posiadanego orzeczenia.

Dla pozostałych osób wybranie opcji „tak” wyświetli listę odpowiedzi, z których należy wybrać posiadane przez siebie orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy lub inwalidztwie, 

 

Posiadam orzeczenie o:

c)     niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej
12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie
w danym wieku.

d)     lekkim stopniu niepełnosprawności

lub o częściowej niezdolności do pracy

lub o celowości przekwalifikowania zawodowego

lub o III grupie inwalidztwa

lub o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym bez uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego,

e)    umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

lub o całkowitej niezdolności do pracy

lub o II grupie inwalidztwa,

f)      znacznym stopniu niepełnosprawności

lub o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji

lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji

lub o I grupie inwalidztwa

lub o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym z uprawnieniami do zasiłku pielęgnacyjnego.

Przykładowe sytuacje – Wskazówki

Posiadam dwa orzeczenia: orzeczenie „o całkowitej niezdolności do pracy” oraz „o znacznym stopniu niepełnosprawności”. Jaką odpowiedź powinnam wskazać?

Należy wskazać odpowiedź posiadam orzeczenie o ,,znacznym stopniu niepełnosprawności…” ponieważ oznacza wyższy stopień niepełnosprawności.

Posiadam orzeczenie „o I grupie inwalidzkiej”  oraz „o częściowej niezdolności do pracy”. Jaką odpowiedź powinnam wskazać?

Należy wybrać I grupę inwalidzką i wskazać odpowiedź posiadam orzeczenie o ,,znacznym stopniu niepełnosprawności…”.

Posiadam orzeczenie wydane przez MON wydane po 1 stycznia 1998 r. o III grupie inwalidztwa i niezdolność do służby. Co mam zaznaczyć?

Orzeczenie ustalające inwalidztwo III grupy wyłącznie z tytułu niezdolności do służby oznacza zdolność do pracy poza służbą, a zatem osoby takiej nie traktuje się jako osoby niepełnosprawnej i powinna  zaznaczyć odpowiedź „nie”. Orzeczenia komisji lekarskich podległych MON i MSWiA wydane
po 1 stycznia 1998 r. nie stanowią podstawy do zaliczenia osób, których orzeczenia te dotyczą, do osób niepełnosprawnych.

Poniżej przedstawiono „Wykaz ważnych orzeczeń kwalifikujących osobę do grupy osób niepełnosprawnych prawnie”.

Organ orzekający

Data przyznania orzeczenia

Rodzaj orzeczenia

Kwalifikacja niezdolności

Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności (powiatowy, wojewódzki lub były krajowy)

od 01.01.1998

znaczny stopień niepełnosprawności

f

umiarkowany stopień niepełnosprawności

e

lekki stopień niepełnosprawności

d

niepełnosprawność do lat 16

c

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

od 17.08.1998

całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji

f

całkowita niezdolność do pracy

e

częściowa niezdolność do pracy

d

po 21.11.1999

celowość przekwalifikowania zawodowego

d

od 01.01.1998

do 16.08.1998

całkowita niezdolność do samodzielnej egzystencji

f

całkowita niezdolność do pracy

e

częściowa niezdolność do pracy

d

do

31.12.1997

I grupa inwalidztwa

f

II grupa inwalidztwa

e

III grupa inwalidztwa

d

Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

do 31.12.1997

orzeczenie o długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym oraz uprawnienie do zasiłku pielęgnacyjnego

f

do 31.12.1997

orzeczenie o długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym bez uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego

d

Ministerstwo Obrony Narodowej lub Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

do 31.12.1997

I grupa inwalidztwa

f

II grupa inwalidztwa

e

III grupa inwalidztwa, ale tylko wtedy, gdy orzeczenie kwalifikuje jednocześnie do III grupy inwalidów z ogólnego stanu zdrowia

d

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA

Dotyczy osób w wieku 15 lat i więcej tzn. urodzonych w dniu 31 marca 2006 r. i wcześniej.

I Wykonywanie lub posiadanie pracy

17a. Czy w tygodniu od 25 do 31 marca 2021 r. wykonywał(a) Pan(i) jakąkolwiek pracę przynoszącą zarobek lub dochód bądź pomagał(a) bez umownego wynagrodzenia w rodzinnej działalności gospodarczej?

Opis

Za pracującą uważa się osobę wykonującą przez co najmniej 1 godzinę jakąkolwiek pracę przynoszącą dochód lub zarobek (również dorywczą lub nieformalną, niezależnie od posiadania innych źródeł dochodów, np. renta, emerytura czy zasiłek dla bezrobotnych), bez względu na rodzaj umowy (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne jak np. umowa zlecenia, umowa o dzieło itp., także umowa ustna), w tym również bez jakiejkolwiek umowy, a także wykonywanie pracy w ramach własnej działalności gospodarczej (niezależnie od tego czy firma/przedsiębiorstwo wypracowało zysk) oraz w gospodarstwie rolnym.

Do pracujących zalicza się także osobę, która nieodpłatnie pomaga członkom rodziny w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego lub innej rodzinnej działalności gospodarczej poza rolnictwem.

Odpowiedzi

a)     „tak” wskazuje osoba, która:

-         pracowała w badanym tygodniu za wynagrodzeniem, na stałe lub dorywczo;

-         w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych świadczyła pracę odpłatnie;

-         pracowała na własny rachunek w badanym tygodniu i była w trakcie zakładania firmy;

-         była zatrudniona za pośrednictwem urzędu pracy przy pracach interwencyjnych lub skierowana na staż do pracodawcy;

-         została zatrudniana w nietypowym systemie pracy - jeśli w badanym tygodniu była zaangażowana przez agencję pracy i zatrudniona przez osobę trzecią, czyli badany tydzień przypadał na czas kontraktu;

-         przebywała w ciągu całego badanego tygodnia na szkoleniu, jeżeli udział w szkoleniu był wymagany przez pracodawcę;

-         przebywała czasowo za granicą i została delegowana do pracy, bez względu na długość okresu oddelegowania;

-         zajmowała się opieką nad dziećmi lub osobami niepełnosprawnymi i była zatrudniona (również nieformalnie) przez gospodarstwo domowe, dla którego świadczyła pracę.

b)    „nie” wskazuje osoba, która:

-         nie pracuje, bo nie ma pracy;

-         ma przerwę w pracy z przyczyn: choroby własnej (także urlopu zdrowotnego), urlopu wypoczynkowego, urlopu macierzyńskiego/tacierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego, przerwy w pracy związanej z przebywaniem na kwarantannie czy izolacji wymuszonej pandemią, itp.;

-         ma pracę, ale jej czasowo nie wykonuje ze względu na sezonowość np. w rolnictwie, zasada ta dotyczy także pracowników sezonowych pracujących w innych branżach (np. w budownictwie, usługach itp.).

Przykładowe sytuacje - Wskazówki

Jestem w trakcie zakładania firmy, czy mogę uznać się za osobę pracującą?

Tak, jest Pan/Pani osobą pracującą na własny rachunek, jeśli podjęto kroki związane z zakładaniem firmy np. wynajęto lokal, zakupiono sprzęt itp.

Z powodu choroby żony i przymusowej kwarantanny w tym czasie nie mogłem iść do pracy, co odpowiedzieć?

W tym pytaniu odpowiedź „nie”. W badanym tygodniu miał Pan przerwę w pracy.

Pomagam w rodzinnym gospodarstwie rolnym, czy mogę podać, że pracuję?

Należy zaznaczyć odpowiedź „tak’. Osoba pracuje jako pomagający członek rodziny, bez umownego wynagrodzenia, przy prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego (dotyczy to też innej rodzinnej działalności gospodarczej poza rolnictwem).

Czy osoba skierowana na staż pracy z Urzędu Pracy jest pracującą?

Odpowiedź „tak”, jest to osoba pracująca.

Opiekuję się dzieckiem moich gospodarzy i mieszkam u nich w domu. Nie dostaję pieniędzy, ale dostaję jedzenie i nie muszę płacić za mieszkanie. Jaką odpowiedź zaznaczyć?

Należy zaznaczyć odpowiedź „tak”, bo osoba otrzymała wynagrodzenie, które było uzyskiwane w formie niepieniężnej (np. zakwaterowanie, wyżywienie, mogą to być też płody rolne z gospodarstwa rolnego).

W ostatnim tygodniu czekałem w swoim biurze, ale nie miałem żadnych zleceń. Co mam zaznaczyć?

Odpowiedź „tak”. Osoba pracowała na własny rachunek i poświęciła czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej lub gospodarstwa rolnego, nawet jeśli nie przeprowadzono żadnej transakcji, nie wykonano żadnych usług lub nic nie wyprodukowano.

Cały marzec miałem z całą klasą praktykę w spółdzielni piekarskiej, ale pracowałem bez wynagrodzenia. Jaka powinna być odpowiedź?

Odpowiedź „nie”. Praktykant, stażysta wykonujący nieodpłatnie praktyki w celu przyuczenia do zawodu, nie jest zaliczany do pracujących.

W Polsce nie mam pracy. W tym czasie (w ostatnim tygodniu marca) byłam za granicą prywatnie i zarabiałam przy zbiorze truskawek. Co mam zaznaczyć?

Odpowiedź „tak”, była Pani osobą pracującą.

Musiałam zrezygnować z pracy, bo opiekuję się stale niepełnosprawnym synem za świadczenie pielęgnacyjne. Jaka powinna być odpowiedź?

Odpowiedź „tak”, jest Pani osobą zaliczaną do pracujących.

17b. Czy we wskazanym tygodniu miał(a) Pan(i) pracę, ale jej czasowo nie wykonywał(a) z powodu urlopu (w tym wypoczynkowego, macierzyńskiego, rodzicielskiego), choroby, opieki nad inną osobą, złych warunków pogodowych itp.?

Opis

Dotyczy osób, które mimo niewykonywania pracy w tym okresie posiadały pracę i były nadal formalnie związane z zakładem pracy, własną firmą/gospodarstwem rolnym i miały zapewniony powrót do pracy.

Odpowiedzi

a)     „tak” wskazuje osoba która:

-         ma pracę ale nie pracowała w badanym tygodniu z powodu: choroby własnej (także urlopu zdrowotnego), urlopu wypoczynkowego, urlopu macierzyńskiego/tacierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego, przerwy w pracy związanej z przebywaniem na kwarantannie czy izolacją wymuszoną pandemią;

-         nie pracowała z innych przyczyn, ale jest nadal związana ze swoim miejscem pracy/pracodawcą i przewiduje, że powróci do pracy w okresie do 3 miesięcy włącznie;

-         pracowała na własny rachunek, lecz nie wykonywała pracy w badanym tygodniu, natomiast jej firma nadal istniała (nie zawiesiła działalności).

b)    „nie” wskazuje osoba która:

-         nie wykonywała i nie miała pracy;

-         nie wykonywała pracy w badanym tygodniu z powodu przerwy innej niż urlop czy choroba własna (trwającej do 3 miesięcy włącznie) i nie ma pewności co do powrotu do pracy w tym czasie, bądź jest przekonana, że nie ma możliwości powrotu do pracy sprzed przerwy;

-         pracuje na własny rachunek i nie wykonuje pracy w badanym tygodniu, ponieważ zawiesiła działalność swojej firmy;

-         miała pracę nieodpłatną jako: wolontariat, bezpłatne praktyki/staż, praca społeczna.

Przykładowe sytuacje - Wskazówki

Normalnie pracuję, ale w badanym tygodniu byłem w szpitalu i obecnie przechodzę rehabilitację. Co mam zaznaczyć w pytaniu czy miałem pracę?

Odpowiedź „tak”. Jeżeli przebywał Pan w szpitalu, ale nadal był Pan formalnie związany z pracodawcą, to jest Pan osobą mającą/posiadającą pracę.

Jestem rolnikiem i w badanym tygodniu nie pracowałam z powodu dużych opadów. Co mam podać w pytaniu o posiadanie pracy?

Odpowiedź „tak”. Miał Pan pracę lecz nie wykonywał jej w badanym tygodniu ze względu na warunki pogodowe i występującą sezonowość w gospodarstwie.

W badanym okresie byłam na urlopie wychowawczym, czy spisuję się jako osoba pracująca?

W badanym tygodniu Pani nie pracowała („nie” w pytaniu o wykonywanie pracy w ostatnim tygodniu marca), ale wskazuje Pani „tak” w pytaniu o posiadanie pracy.

Jestem wolontariuszką w hospicjum. Pomagam przy chorych. Jaka powinna być odpowiedź?

Odpowiedź „nie”. Udział w wolontariacie nie jest pracą odpłatną.

Mam od 15 marca przyznany przez pracodawcę urlop bezpłatny na pół roku i nie wiem czy wrócę potem do pracy. Jaka ma być odpowiedź?

Odpowiedź „nie”. Przerwa w pracy będzie trwała ponad 3 miesiące i nie ma pewności co do powrotu do pracy.

II Poszukiwanie pracy, okres poszukiwania i gotowość do podjęcia pracy

17c. Czy w okresie od 1 do 31 marca 2021 r. aktywnie poszukiwał(a) Pan(i) pracy?

Opis

Aktywne poszukiwanie pracy oznacza, że osoba w ciągu 4 tygodni poprzedzających dzień 31 marca 2021 r. poczyniła konkretne starania, aby znaleźć pracę (niezależnie od uzyskanych efektów, wymiaru czasu pracy i tego czy miałaby to być praca stała czy dorywcza), tzn. podjęła konkretne starania, aby znaleźć pracę.

Odpowiedzi

a)     „tak”

b)    nie, bo już znalazłem(am) pracę i czekałem(am) na jej rozpoczęciewskazuje osoba, która nie poszukiwała pracy, ponieważ wcześniej tę pracę znalazła i oczekiwała na jej rozpoczęcie;

c)     „nie” wskazuje osoba, która nie poszukiwała pracy w badanym okresie lub deklarowała poszukiwanie pracy, lecz nie było ono aktywne.

Przykładowe sytuacje – Wskazówki

W marcu poszukiwałam pracy - przeglądałam i zamieszczałam własne ogłoszenie o pracę, czy jest to aktywne poszukiwanie pracy?

Odpowiedź „tak’ - jest to aktywne poszukiwanie pracy.

Szukałem pracy w styczniu i lutym, cały marzec byłem w szpitalu, ale od kwietnia nadal szukam pracy. Jak mam się spisać?

Należy podać, że w badanym tygodniu nie szukał Pan pracy (odpowiedź „nie”), następnie podać główny powód braku poszukiwania pracy „własny stan zdrowia niepozwalający na podjęcie pracy”.

Jestem zarejestrowana jako bezrobotna w urzędzie pracy, ale na razie nie interesują mnie żadne oferty pracy. Co zaznaczyć?

Jeśli Pani nie jest zainteresowana żadnymi sposobami poszukiwania pracy oprócz rejestracji w urzędzie pracy, należy zaznaczyć odpowiedź „nie”.

Teraz już nie szukam pracy, bo ją znalazłem. Umówiłem się z pracodawcą, że zacznę od maja. Jaka ma być odpowiedź?

Odpowiedź „nie, bo już znalazłem(am) pracę i czekałem(am) na jej rozpoczęcie”.

17d. Czy w okresie od 1 do 15 kwietnia 2021 r. mógł (mogła) Pan(i) podjąć pracę ?

Opis

Należy ustalić czy osoba poszukująca pracy, gdyby znalazła pracę, byłaby gotowa (zdolna) do jej podjęcia w ciągu 2 tygodni następujących po badanym tygodniu, czyli w okresie od 1 do 15 kwietnia 2021 r. Gotowość oznacza, że w tym okresie nie ma przeszkód do podjęcia pracy przez tę osobę (np. choroba własna lub konieczność opieki nad członkiem rodziny).

Odpowiedzi

a)     „tak”

b)    „nie”

Przykładowe sytuacje - Wskazówki

Jestem studentem, w marcu szukałem pracy, ale rozpocznę ją dopiero w okresie wakacyjnym. Czy spisuję się jako gotowy do podjęcia pracy?

W tej sytuacji odpowiedź „nie”, ponieważ ze względu na zajęcia akademickie nie może Pan podjąć pracy w badanym okresie.

W ostatnim tygodniu marca miałem wypadek i znalazłem się w szpitalu, jak powinienem się spisać?

Odpowiedź „nie - w badanym okresie nie był Pan gotowy do podjęcia pracy.

17e. Okres aktywnego, nieprzerwanego poszukiwania pracy

Opis

Okres aktywnego, nieprzerwanego poszukiwania pracy dotyczy okresu kończącego się 31 marca
2021 r. Jeśli w okresie poszukiwania pracy wystąpiła przerwa wynoszącą co najmniej 4 tygodnie, należy podać okres/liczbę miesięcy aktywnego poszukiwania pracy liczoną od momentu zakończenia ostatniej takiej przerwy do 31 marca 2021 r.

Jeśli osoba w tygodniu 25-31 marca 2021 r. nie poszukiwała pracy, bo już znalazła pracę i oczekiwała na jej rozpoczęcie, należy podać okres/liczbę miesięcy aktywnego, nieprzerwanego poszukiwania pracy do momentu jej znalezienia.

Odpowiedzi

a)     do 12 miesięcy

-       proszę podać liczbę miesięcy - liczba ta powinna być podana w pełnych miesiącach, a więc 15 dni i więcej należy zaokrąglić do 1 miesiąca, natomiast jeśli respondent poszukiwał pracy 14 dni lub krócej, należy wpisać „0”.

b)    powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

c)     powyżej 2 lat

Przykładowe sytuacje - Wskazówki

Poszukiwałam pracy przez 1 miesiąc i 10 dni. Jaką powinnam wpisać odpowiedź?

Odpowiedź „do 12 miesięcy” a następnie liczba miesięcy „1”. Liczbę miesięcy zaokrąglamy do pełnego miesiąca, czyli okres do 14 dni – należy zaokrąglić do 0, a powyżej 14 dni do 1 miesiąca. Tak więc, w Pani przypadku - 1 miesiąc i 10 dni – należy wpisać 1 miesiąc.

Mam 16 lat, aktywnie szukam pracy od 2 lat i nie mogę zaznaczyć tej odpowiedzi. Co robić?

Jeśli ma Pan/Pani skończone 16 lat, to Pana/Pani aktywność ekonomiczna jest badana od momentu ukończenia 15 roku życia. Należy zaznaczyć odpowiedź „powyżej 1 roku do 2 lat włącznie”.

III Przyczyny niepodejmowania pracy

17f. Proszę podać główną przyczynę braku możliwości podjęcia pracy w okresie od 1 do 15 kwietnia 2021 r.

Opis

Dotyczy osoby, która wprawdzie poszukiwała pracy, ale w pierwszej połowie kwietnia 2021 r. nie mogła (nie była gotowa) jej podjąć.

Odpowiedzi

a)     kontynuowanie nauki jako uczeń lub student – wskazuje uczeń lub student, który kontynuuje kształcenie w systemie edukacji szkolnej i jest to dla niego podstawowa przyczyna niepodejmowania pracy w badanym okresie.

b)    opieka nad dzieckiem lub osobą dorosłą – wskazuje osoba, która nie poszukuje pracy, ponieważ musi zapewnić opiekę swoim (lub innym) dzieciom przed/po lekcjach w szkole lub stale zajmuje się bliskimi chorymi osobami (i nie jest to praca przynosząca dochód).

c)     własny stan zdrowia niepozwalający na podjęcie pracy

d)    inny powód

Przykładowe sytuacje - Wskazówki

Uczę się zaocznie i szukam pracy, ale przede wszystkim nie mam dla swojego małego dziecka zapewnionej opieki. Co mam zaznaczyć?

W takim przypadku główną przyczyną braku gotowości do podjęcia pracy jest konieczność opieki nad dzieckiem.

Szukałam pracy ale w kwietniu miałam przymusową kwarantannę z powodu pandemii. Jaka ma być odpowiedź?

Powinna Pani wskazać odpowiedź b) lub d) zależnie od tego, czy opiekowała się Pani w tym czasie inną osobą. Osoba podlegająca izolacji z powodu zachorowania na COVID-19, powinna zaznaczyć odpowiedź c).

17h. Proszę podać główną przyczynę nieposzukiwania pracy

Opis

Dotyczy osoby, która nie pracowała i nie poszukiwała pracy. Należy wskazać jedną, główną przyczynę niepodejmowania pracy zarobkowej.

Odpowiedzi

I etap – wybór jednej z trzech możliwych odpowiedzi:

a)     emerytura/renta/dochody kapitałowe (akcje, obligacje lub z własności) – wskazuje osoba, która nie pracowała w badanym tygodniu (tj. od 25 do 31 marca 2021 r.) i nie poszukiwała pracy, ponieważ pobierała świadczenia emerytalne lub rentowe (wyjątek renta rodzinna) lub jest właścicielem aktywów finansowych lub zasobów naturalnych, która nie pracuje i utrzymuje się z dochodów uzyskiwanych dzięki tej własności, np. z tytułu dochodów z lokat kapitałowych (z obrotu akcjami, obligacjami, zysków kapitałowych itp.), z odsetek z oszczędności udziału w zyskach przedsiębiorstw (dywidend), z oddanych w dzierżawę gruntów rolnych, z wynajmu części lub całego mieszkania itp.

b)    kontynuowanie nauki jako uczeń lub student

c)     inna przyczyna

II etap – doprecyzowanie w przypadku zaznaczenia „innej przyczyny”; wskazać główną przyczynę z podanych:

-         opieka nad dzieckiem lub osobą dorosłą – wskazuje osoba, które nie poszukuje pracy, ponieważ musi zapewnić opiekę swoim (lub innym) dzieciom przed/po lekcjach w szkole lub stale zajmuje się bliskimi chorymi osobami (i nie jest to ich praca przynosząca dochód.

-         własny stan zdrowia niepozwalający na podjęcie pracy

-         wyczerpanie wszelkich możliwości znalezienia pracy

-         inny powód - wskazuje osoba, która: nie poszukuje pracy lub jest niegotowa do jej podjęcia z innych przyczyn niż wymienione wcześniej, otrzymuje zasiłek w urzędzie pracy i nie szuka pracy, ponieważ obawia się, że może to świadczenie utracić, zajmuje się wyłącznie prowadzeniem gospodarstwa domowego lub która nie chce pracować.

Przykładowe sytuacje - Wskazówki

Jeżeli uczeń pobiera rentę socjalną, co powinien zaznaczyć: naukę czy emeryturę/rentę/dochody kapitałowe?

Powinien zaznaczyć „emerytura/renta/dochody kapitałowe (akcje, obligacje lub z własności)” - ta przyczyna (renta socjalna związana jest ze stanem zdrowia/niepełnosprawnością) jest ważniejsza przy określaniu aktywności ekonomicznej osoby.

IV Charakterystyka pracy głównej

Praca główna

Opis

W przypadku więcej niż jednej pracy należy opisać pracę główną.

Pracą główną powinna być ta praca, która zwykle zajmuje więcej czasu. Jeżeli prace zajmują taką samą ilość czasu, pracą główną jest ta, która przynosi wyższy dochód.

Przykładowe sytuacje - Wskazówki

Jak wybrać pracę główną?

Praca główna to ta, która zajmuje więcej czasu. Kolejnym kryterium jest wysokość wynagrodzenia. Jeśli wynagrodzenie jest do siebie zbliżone, wówczas decyzję co do wskazania pracy głównej należy pozostawić respondentowi. Można np. zastosować kryterium stażu pracy lub przywiązania do danej pracy.

 1. W jakim zawodzie Pan(i) pracował(a)?

Opis

Należy podać zawód wykonywany w głównym miejscu pracy. Jeżeli osoba ma więcej niż jedną pracę opisuje zawód w pracy głównej.

Słownik/lista zawiera zarówno urzędowe nazwy zawodów jak i niektóre synonimy powszechnie używane do określania zawodów i stanowisk.

Link do informacji o zawodach: https://psz.praca.gov.pl dalej "rynek pracy" i zakładka "rejestry i bazy".

Odpowiedzi

Wybór zawodu z listy po wpisaniu minimum 3 liter z nazwy

_____ słownik zawodów

o    w przypadku wyboru ze słownika pozycji „inny zawód” → polecenie „Proszę wybrać grupę zawodów najbardziej zbliżoną do zawodu wykonywanego”

____ grupy zawodów

§  w przypadku wyboru pozycji „inny zawód; nie wiem” → polecenie „Proszę wpisać nazwę zawodu w pole tekstowe”

____ tekst

Przykładowe sytuacje - Wskazówki

Co zrobić jeśli po wpisaniu paru liter nie widzę swojego zawodu na liście?

Jeśli brak zawodu na wyświetlonej liście, należy wpisać więcej liter z nazwy zawodu lub zmienić frazę używając innej, zbliżonej nazwy zawodu lub fragmentu drugiego słowa z nazwy. Jeśli pomimo to nie można znaleźć odpowiedniego zawodu należy wpisać frazę „inny zawód” i wskazać jedną z dziesięciu grup zawodów lub wybrać pozycję „inny zawód; nie wiem” i w polu tekstowym wpisać nazwę zawodu.

Wykonuję kilka zawodów. Który wskazać?

Jeśli na stanowisku pracy wykonywanych jest kilka zawodów, to należy wybrać zawód główny lub z przewagą czynności.

Jestem właścicielem małego punktu krawieckiego. Nikogo nie zatrudniam. Czy powinienem wskazać zawód kierowniczy?

Właściciel małego zakładu usługowego, sklepu, piekarni, punktu krawieckiego, itp. – sam wykonujący te czynności/usługi - to nie „kierownik…”, a „sprzedawca”, „piekarz”, „krawiec”.

Jestem kierownikiem. Co wziąć pod uwagę wskazując zawód?

Kierownicy powinni brać pod uwagę rodzaj działalności kierowanej komórki lub zakres spraw, którymi się zajmują.

Wykładam na Uczelni Wyższej i jednocześnie pracuję w Instytucie Naukowym. Jaki mam wskazać zawód, wykładowcy czy też naukowca?

Należy wskazać zawód wykonywany w pracy głównej, czyli ten, którego wykonywanie zajmuje więcej czasu. Jeśli zajęcia na uczelni zajmują więcej czasu, wówczas należy wybrać zawód „nauczyciel akademicki”. Natomiast jeśli praca naukowa przeważa pod względem poświęcanego na nią czasu, należy wybrać nazwę zawodu związaną ze specjalizacją naukową np. „chemik”, „specjalista nauk o ziemi (np. geofizyk, geograf, geolog)”, „matematyk / aktuariusz / statystyk”, „botanik / mykolog / ornitolog / paleobiolog / zoolog” itd. lub pozycję „naukowiec dydaktyk”.

Jestem stażystą. Jaki mam wpisać zawód?

Stażysta lub aplikant wybiera zawód, jaki wykonuje lub będzie wykonywać po odbyciu stażu (aplikacji).

Jestem rolnikiem. Jaki mam wpisać zawód?

Rolnicy powinni brać pod uwagę kierunek produkcji: roślinny, zwierzęcy, mieszany. Zależnie od specjalizacji gospodarstwa może wybrać np.: „rolnik upraw polowych (w tym łąkarz)”, „rolnik upraw mieszanych (w tym ekologicznych)”, „rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej”, „sadownik (w tym chmielarz)”, „hodowca zwierząt gospodarskich i domowych (w tym futerkowych)” itp.

Jestem urzędnikiem. Jaki mam wpisać zawód?

Urzędnik, specjalista, informatyk dokonuje wyboru z listy zawsze z dziedziną specjalizacji, zakresem odpowiedzialności, miejscem pracy lub rodzajem wykowywanych zadań.

Jestem duchownym. Jaki mam wpisać zawód?

Duchowny powinien wskazać zawód „duchowny / osoba konsekrowana / zakonnik / zakonnica”. W przypadku prowadzenia nauki w szkole, gdy te zajęcia zawodowe przeważają powinien wskazać „katecheta / katechetka”.

Kieruję małym zespołem ludzi w firmie ale głównie zajmuję się sprawami technicznymi. Jaki zawód mam podać?

Jeśli zadania techniczne, medyczne czy prawnicze na stanowisku pracy przeważają nad kierowniczymi to „specjalista do spraw…”, „lekarz”, „prawnik”, a nie kierownik.

Jaki mam podać zawód, jeśli jestem autorem i piszę teksty do reklam?

Należy wpisać zawód "autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter)"

Mam stopień oficera zawodowego, jaki mam podać zawód?

Należy podać „żołnierz zawodowy - oficer" lub „oficer sił zbrojnych”.

 1. Proszę podać miejsce wykonywania pracy głównej

Opis

Lokalizacja faktycznego miejsca pracy, dotyczy miejsca, w którym osoba wykonywała pracę w ostatnim tygodniu marca. Chodzi o miejsce pracy głównej (tej samej, dla której podany został wykonywany zawód).

Należy podać położenie miejsca pracy (w sensie geograficznym) będącego rzeczywistym miejscem wykonywania pracy przez respondenta na co dzień. Jeżeli osoba pracuje w oddziale, filii lub innej składowej części przedsiębiorstwa (firmy), tj. w jednostce lokalnej, należy odnieść się do tej jednostki, będącej faktycznym miejscem wykonywania pracy. Osoba prowadząca działalność na własny rachunek podaje lokalizację miejsca prowadzenia działalności.

Odpowiedzi

Etap I – wybór czy praca wykonywana była w Polsce czy poza Polską.

Etap II – w przypadku pracy w Polsce należy podać lokalizację (adres), w tym poprzez wybór ze słownika miejscowości i ulic, w przypadku pracy za granicą – wybór z listy krajów.

a)       w Polsce

-         pod adresem innym niż miejsce zamieszkania wskazuje osoba, która wykonuje pracę w biurze, siedzibie firmy, zakładzie przemysłowym poza miejscem zamieszkania. Należy podać miejscowość (województwo, powiat i gminę) jeżeli występuje należy podać ulicę (nieobowiązkowo)

o   jeżeli nie jest znana nazwa miejscowości to należy zaznaczyć odpowiedź nie znam miejscowości miejsca pracy, po czym wskazać województwo miejsca pracy

-         pod adresem miejsca zamieszkania – wskazuje osoba, której praca jest wykonywana w miejscu zamieszkania lub w lokalu znajdującym się w tym samym budynku. Dotyczy to też rodzinnego gospodarstwa rolnego jeśli znajduje się bezpośrednio przy domu rolnika.

-         brak stałej lokalizacji wskazuje osoba, której praca wymaga przemieszczania się w różnych obszarach na terenie Polski.

b)       poza Polską

-         praca o stałej lokalizacji w innym kraju – wskazuje osoba, której miejsce pracy ma stałą lokalizację w konkretnym kraju i wybiera nazwę kraju z listy.

-         brak stałej lokalizacji – osoba wskazuje, że pracuje poza Polską i nie można ustalić kraju, ponieważ praca jest wykonywana na terenie różnych krajów.

-         nieznany kraj

c)        brak stałej lokalizacjiosoba wskazuje, że wykonuje pracę na „morzu” (marynarze, rybacy, osoby pracujące na platformach wiertniczych itp.) lub wykonuje pracę wymagającą ciągłego przemieszczania się np. po całej Europie.

Przykładowe sytuacje – Wskazówki

Po co jest to pytanie o adres pracy?

Informacja o lokalizacji miejsca wykonywania pracy w połączeniu z informacją o miejscu zamieszkania dostarczy danych niezbędnych do planowania zmian w transporcie lub inwestycjach lokalnych na potrzeby poprawy komfortu dojazdów do pracy.

Jeżeli osoba pracuje w tygodniu w miejscowości X w jednostce wojskowej, a na weekendy wraca do domu do miejscowości Y to jakie podajemy miejsce pracy?

Odpowiedź: „w Polsce - pod adresem innym niż miejsce zamieszkania - X”.

Jestem geodetą i część mojej pracy spędzam w terenie. Jaki mam podać adres pracy?

Należy podać adres miejsca pracy tzw. „bazy”, jeżeli zwykle stamtąd Pan wyjeżdża do pracy w terenie.

Opiekuję się starszą osobą w tym samym bloku, w którym mieszkam. Jaki mam podać adres pracy?

Należy podać „w Polsce - pod adresem miejsca zamieszkania”.

Pracuję jako elektryk na budowach w różnych miejscach, jeżdżę od budowy do budowy. Jaki mam podać adres miejsca pracy?

Jeśli pracuje Pan w Polsce, to należy zaznaczyć „w Polsce - brak stałej lokalizacji”.

Codziennie rano muszę przyjechać do siedziby firmy i potem służbowym autem jadę na inną budowę. Jaką lokalizację podać?

Podaje Pan adres tzw. „bazy”, do której musi udać się by rozpocząć pracę.

Jestem rolnikiem. Mam pola w dwóch gminach. Co mam podać jako miejsce pracy?

Rolnik prowadzący własne gospodarstwo indywidualne (np. z gruntami położonymi w więcej niż jednej gminie) powinien podać jako lokalizację miejsca pracy adres siedziby gospodarstwa, to jest siedliska gospodarstwa (budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze i urządzenia służące produkcji rolniczej, a w przypadku braku budynków, największa część gospodarstwa rolnego). Siedziba gospodarstwa nie zawsze jest taka sama jak miejsce zamieszkania rolnika - rolnik mieszkający w innym miejscu niż znajduje się jego gospodarstwo, podaje adres siedziby gospodarstwa rolnego.

Pracuję w sieciowej restauracji w Warszawie, a adres pracodawcy na umowie o pracę jest z Wrocławia? Co wpisać?

Osoba pracująca w jednej z restauracji tzw. sieciowych, podaje lokalizację tej restauracji, a nie adres siedziby tej sieci (nawet jak widnieje on na umowie o pracę i jest płatnikiem wynagrodzenia). W tym przypadku należy wybrać ze słownika miejscowość „Warszawa +nazwa dzielnicy” oraz podać ulicę.

 1. Jaki przeważający rodzaj działalności prowadziła instytucja/firma, która była Pan(i) głównym miejscem pracy?

Opis

Należy podać informację o podstawowym/przeważającym rodzaju działalności instytucji firmy, w której była zatrudniona osoba w ostatnim tygodniu marca 2021 r. (lub jaką działalność gospodarczą osoba sama prowadziła) w ramach pracy głównej (tej samej, dla której podany został wykonywany zawód oraz geograficzna lokalizacja).

W przypadku działalności pozarolniczej należy wybrać rodzaj działalności z listy rodzajów działalności. Lista ukaże się po wpisaniu minimum trzech liter z nazwy rodzaju działalności.

Odpowiedzi

a)     inny niż działalność rolnicza

Proszę wybrać rodzaj działalności z listy po wpisaniu minimum 3 liter z nazwy

_____ słownik rodzajów działalności

o    w przypadku wyboru ze słownika pozycji „inna działalność” → polecenie „Proszę wybrać grupę rodzajów działalności najbardziej zbliżoną do prowadzonej przez Pana(i) firmę.”

____ grupy działalności

§  w przypadku wyboru pozycji „inna działalność; nie wiem” → polecenie „Proszę wpisać nazwę działalności”

____ tekst

b)    działalność rolnicza prowadzona

·       w indywidualnym gospodarstwie rolnym

·       w gospodarstwie rolnym osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej

·       poza gospodarstwem rolnym

Przykładowe sytuacje - Wskazówki

Pracuję w sklepie i jestem ochroniarzem – jaki mam podać rodzaj działalności, sklep czy firma ochroniarska?

Jeśli pracuje Pan w firmie, która świadczy usługi dla innych firm, to należy podać rodzaj działalności firmy, która Pana bezpośrednio zatrudnia, a nie firmy, w której wykonuje Pan swoją pracę.

Na terenie gospodarstwa rolnego prowadzę działalność rolniczą i nierolniczą. Który rodzaj działalności mam wskazać?

Należy wybrać przeważający rodzaj działalności. W przypadku, kiedy na terenie gospodarstwa rolnego prowadzona jest również działalność nierolnicza i jest ona przeważająca, to ją należy wybrać spośród działalności nierolniczych.

Ubezpieczam rolników. Jaką działalność prowadzę, rolniczą czy też nie?

Jeżeli działalność zakładu pracy/firmy jest pośrednio związana z rolnictwem (ale nie dotyczy prowadzenia produkcji rolnej) to działalność inna niż rolnicza.

Pracuję w filii, której profil działalności jest inny niż firmy macierzystej. Który rodzaj działalności powinienem podać?

Osoby pracujące w składowej części przedsiębiorstwa (firmy), tj. w jednostce lokalnej (filii) posiadającej odrębny adres, powinny wybrać nazwę odpowiadającą rodzajowi działalności tej jednostki lokalnej (filii).

Jestem księgową. Firma, w której jestem zatrudniona zajmuje się produkcją wyrobów tytoniowych, jaki mam podać rodzaj działalności?

Wpisać w słowniku „produkcja papierosów”.

Jestem opiekunką do dziecka. Pracuję u pewnego małżeństwa opiekując się dwojgiem dzieci. Jaki mam podać rodzaj działalności miejsca pracy?

Należy wybrać „gospodarstwo domowe zatrudniające pracowników (np. opiekunki, ogrodników, pokojówki)”.

Jestem zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej ale pracę wykonuję w innej firmie. Jaki rodzaj działalności mam podać?

Osoby, którym narzucono zarejestrowanie własnej działalności, jako jednoosobowy podmiot gospodarczy lub które mają umowę z agencją tymczasowego zatrudnienia, wybierają nazwę rodzaju działalności tej firmy, dla której świadczą pracę.

Jestem zatrudniony przy pracach interwencyjnych?

Osoby zatrudnione przy pracach interwencyjnych lub robotach publicznych wybierają nazwę rodzaju działalności firmy, w której prace te wykonują.

Co wchodzi w zakres działalności rolniczej?

Działalność rolnicza obejmuje uprawę roślin oraz chów i hodowlę zwierząt (wszystkie uprawy rolne, warzywnictwo i ogrodnictwo, szkółkarstwo, hodowlę i nasiennictwo roślin rolniczych i ogrodniczych oraz chów i hodowla zwierząt gospodarskich lub pszczół). Utrzymywania użytków rolnych według zasad dobrej kultury rolnej również zaliczane jest do tej kategorii.

Jestem duchownym. Jaki rodzaj działalności powinienem wybrać?

Duchowni wybierają nazwę „kościół / klasztor / zakon / seminarium duchowne” lub „gmina religijna” lub „działalność związków zawodowych / organizacji religijnych / organizacji politycznych.

 1. Czy pracował(a) Pan(i) jako:

Opis

Należy podać informację o statusie zatrudnienia osoby w ostatnim tygodniu marca 2021 r. w pracy głównej (tej samej, dla której podany został wykonywany zawód, lokalizacja geograficzna oraz rodzaj działalności).

Odpowiedzi

a)     pracownik zatrudniony w instytucji publicznej lub u prywatnego pracodawcy (inna nazwa „pracownik najemny”); dotyczy: zatrudnionych na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie, wybór, mianowanie) lub umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt menedżerski) w jednostkach państwowych, spółdzielniach, jednostkach organizacji społecznych, politycznych i związków zawodowych, w jednostkach prywatnych, również u osób fizycznych i w indywidualnych gospodarstwach rolnych, wykonujących pracę nakładczą (chałupniczą), zatrudnionych w rodzinnym gospodarstwie rolnym bądź rodzinnej działalności gospodarczej poza rolnictwem i jednocześnie otrzymujących za wykonywaną pracę ustalony zarobek lub dochód (niekoniecznie w formie pieniężnej).

b)    pracujący na własny rachunek – dotyczy: właścicieli, współwłaścicieli lub dzierżawców indywidualnego gospodarstwa rolnego pracujących w tym gospodarstwie, osób prowadzących własną działalność gospodarczą poza rolnictwem (zarejestrowaną lub niezarejestrowaną), agentów we wszystkich systemach agencji, osób, które zarejestrowały własną działalność jako 1-osobowy podmiot gospodarczy.

o   zatrudniający pracowników (pracodawca) – to pracujący na własny rachunek, który w badanym tygodniu, tj. w okresie od 25 do 31 marca 2021 r., zatrudniał przynajmniej 1 pracownika za wynagrodzeniem (niezależnie od rodzaju umowy, także na podstawie umów ustnych);

o   niezatrudniający pracowników – pracujący na własny rachunek, który w badanym tygodniu, tj. w okresie od 25 do 31 marca 2021 r., nie zatrudniał żadnego pracownika.

c)     pomagający członek rodziny – osoba, która bez umownego, wcześniej ustalonego wynagrodzenia, pomaga w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego lub rodzinnej działalności gospodarczej poza rolnictwem.

d)    praktykant/stażysta – osoba, która pracuje w zakładzie (firmie) w celu nauki zawodu lub przyuczenia do określonej pracy i otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie.

e)    pracujący w innym charakterze (np. członek spółdzielni produkcyjnej lub rolniczej)

Przykładowe sytuacje – Wskazówki

W marcu pracowałem dorywczo w pieczarkarni na ustną umowę. Jaką odpowiedź powinienem wybrać?

Odpowiedź „pracownik zatrudniony w instytucji publicznej lub u prywatnego pracodawcy”.

Jestem synem rolnika, za pracę u ojca w gospodarstwie dostaję co miesiąc wypłatę. Co zaznaczyć?

Prawidłowa odpowiedź - „pracownik zatrudniony w instytucji publicznej lub u prywatnego pracodawcy”.

Mój 17-letni syn pomaga mi stale nieodpłatnie w naszym sklepiku. Czy syn jest zatrudniony?

Nie. Prawidłowa odpowiedź to „pomagający członek rodziny”.

Udzielam sama prywatnie korepetycji dzieciom, natomiast rodzice płacą mi za te lekcje bezpośrednio. Jaka odpowiedź powinna być zaznaczona?

Odpowiedź „pracujący na własny rachunek - niezatrudniający pracowników”.

Aktywność ekonomiczna w kwestionariuszu osoby przebywającej za granicą 12 miesięcy lub dłużej

Odpowiedzi do kwestionariusza osobowego w tej części może podawać sam emigrant przebywający za granicą. Udzielać wywiadu może też inna osoba z rodziny i podawać informacje o tym emigrancie - wówczas jeśli nie potrafi udzielić żadnych informacji w poszczególnych pytaniach, to może wskazać odpowiedź „nie mam żadnej wiedzy na ten temat”.

Więcej wyjaśnień w części Aktywność ekonomiczna.

 1. Czy wykonywał(a)/miał(a) Pan(i) pracę w tygodniu od 25 do 31 marca 2021 r.?

Opis

Wykonywanie przez co najmniej 1 godzinę jakiejkolwiek pracy przynoszącej dochód lub zarobek (w gotówce lub naturze czyli w formie niepieniężnej – bez umownego wynagrodzenia, w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego lub innej rodzinnej działalności gospodarczej poza rolnictwem.

Posiadanie pracy w tym okresie - jeżeli osoba miała przerwę w pracy ale była nadal formalnie związana z zakładem pracy, własną firmą/gospodarstwem rolnym i miała zapewniony powrót do pracy.

Odpowiedzi

a)       tak, pracowałem(am)/miałem(am) pracę

b)       nie pracowałem(am), ale aktywnie poszukiwałem(am) pracy i byłem(am) gotowy(a) ją podjąć

c)        nie pracowałem(am) i nie poszukiwałem(am) pracy

Przyczyny nieposzukiwania pracy:

·       jestem emerytem(ką)/ rencistą(ką)

·       kontynuuję naukę jako uczeń lub student

·       z innych powodów

Przykładowe sytuacje - Wskazówki

Jestem emerytką i opiekuję się dzieckiem czy powinnam wykazać, że pracuję?

Jeżeli Pani wykonuje pracę za wynagrodzeniem to jest Pani osobą pracującą.

Moja córka mieszka w Irlandii i tam pracuje. Na przełomie marca i kwietnia była na urlopie wypoczynkowym. Co powinnam podać spisując córkę?

Należy wykazać, że córka ma pracę.

Więcej przykładów patrz pytania 17a - 17h w części Aktywność Ekonomiczna - Przykładowe sytuacje - Wskazówki.

 1. W jakim zawodzie Pan(i) pracował(a) w głównym miejscu pracy?

Opis

W sytuacji, gdy osoba ma więcej niż jedną pracę, to pracą główną jest ta praca, która zwykle zajmuje więcej czasu. Jeżeli prace zajmują taką samą ilość czasu, pracą główną jest ta, która przynosi wyższy dochód.

Odpowiedzi

Wybór zawodu z listy po wpisaniu minimum 3 liter z nazwy

_____ słownik zawodów

o    w przypadku wyboru ze słownika pozycji „inny zawód” → polecenie „Proszę wybrać grupę zawodów najbardziej zbliżoną do zawodu wykonywanego”

____ grupy zawodów

§  w przypadku wyboru pozycji „inny zawód; nie wiem” → polecenie „Proszę wpisać nazwę zawodu w pole tekstowe”

____ tekst

Przykładowe sytuacje - Wskazówki

Patrz pytanie 18 w części Aktywność Ekonomiczna - Przykładowe sytuacje - Wskazówki.

 1. Jaki rodzaj działalności prowadzi instytucja (firma), która była Pana(i) głównym miejscem pracy?

Opis

Należy ustalić, w ramach jakiej kategorii/grupy mieści się rodzaj działalności gospodarczej firmy (instytucji, zakładu), która jest głównym miejscem pracy osoby spisywanej. Jeżeli firma, w której osoba pracuje, prowadzi różną działalność gospodarczą, należy podać, jaka jest jej działalność główna lub przeważająca.

W przypadku problemów ze wskazaniem grupy działalności należy wybrać odpowiedź „inne rodzaje działalności”.

Odpowiedzi

Grupy działalności:

a)       administracja publiczna i obrona narodowa; edukacja; opieka zdrowotna i pomoc społeczna

b)      produkcja, przetwórstwo przemysłowe

c)       rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

d)      handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów

e)      działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

f)       transport, magazynowanie, zakwaterowanie, gastronomia, informacja i komunikacja, finanse i ubezpieczenia, rynek nieruchomości

g)       budownictwo

h)      energia elektryczna; gaz; woda; para wodna; ścieki i odpady; rekultywacja

i)        kultura, rozrywka i rekreacja

j)        górnictwo i wydobywanie

k)       inne rodzaje działalności

l)        nie mam żadnej wiedzy na ten temat

Przykładowe sytuacje – Wskazówki

Mój syn jest weterynarzem, do której grupy działalności powinien go zaliczyć?

Zawód Pani syna znajduje się w dużej grupie działalności profesjonalnych i z podanej listy należy wybrać „działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca”.

Jestem fizjoterapeutą, do której grupą powinien się zaliczyć?

Pana działalność należy do pierwszej grupy „administracja publiczna i obrona narodowa; edukacja; opieka zdrowotna i pomoc społeczna”.

Patrz pytanie 20 w części Aktywność Ekonomiczna - Przykładowe sytuacje - Wskazówki.

 1. Czy pracował(a) Pan(i) jako:

Opis

Należy ustalić statusu zatrudnienia osoby pracującej w jej głównej pracy – tej samej, dla której był określany zawód i rodzaj działalności, w tygodniu od 25 do 31 marca 2021 r.

Do pozycji „inny” należy zaliczać m.in. pomagających członków rodzin.

Odpowiedzi

a)     „zatrudniony w instytucji publicznej lub u prywatnego pracodawcy

b)   „pracujący na własny rachunek niezatrudniający pracowników (pracodawca)

c)    „zatrudniający pracowników (pracodawca)”

d)    ,,inny”

Przykładowe sytuacje - Wskazówki

Jestem kierownikiem w hotelu , ale nie jestem jego właścicielem, jak powinienem się spisać?

Osoba nie będąca właścicielem firmy, a pracująca jako kierownik czy menadżer zaznacza pozycję „zatrudniony w instytucji publicznej lub u prywatnego pracodawcy”.

Patrz pytanie 21 w części Aktywność Ekonomiczna - Przykładowe sytuacje - Wskazówki.

 

- - - - - - - - - -

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym kandydatów na rachmistrzów spisowych

Dnia 12 lipca 2021 roku, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021,
Gminny Komisarz Spisowy w Sochaczewie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od dnia 12 lipca 2021 roku do dnia 20 lipca 2021 roku

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
•    mieć ukończone 18 lat,
•    cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
•    posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
•    posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
•    nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:
1.    Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Sochaczewie Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e-learning, a na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do tej aplikacji.

2.    Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.

3.    Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

4.    Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim zostanie napisany test, w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.

5.    Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.

6.    Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku – niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia przez WBS poprawności tego wyniku.

7.    Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:

a.    jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
b.    format pliku – JPG,
c.    rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
•    przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
•    przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

1.    przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia;

2.    zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;

3.    przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.
Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza „Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (druk do pobrania), zawierającego:
1.    dane osobowe i kontaktów:
a.    imię (imiona) i nazwisko,
b.    datę urodzenia,
c.    adres zamieszkania,
d.    numer telefonu,
e.    adres e-mail,
2.    oświadczenie o:
a.    nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,
b.    posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
c.    znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
d.    świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Składanie ofert:
1.    Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty :
pocztą tradycyjną (w tym za pośrednictwem m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich) na adres : Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew, osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, Biuro Podawcze, parter lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: sekretariat@sochaczew.pl, platformy ePUAP. O dacie wpływu dokumentów decyduje:
a) w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,
b) w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
c)    w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
d)    w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
2.    Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
3.    Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sochaczewie oraz w Gminnym Biurze Spisowym w  Sochaczewie, ul. 1 Maja 16,  nr tel. (46) 862-22-35, e-mail: sekretariat@sochaczew.pl

Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego

        /-/ Andrzej Wierzbicki

             Sekretarz  Miasta

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) „RODO”, administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

I.    Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Komisarz Spisowy – Burmistrz Miasta Sochaczewa.

II.    Inspektor ochrony danych
Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować:
-    pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew,
-    pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@sochaczew.pl

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

III.    Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
-    art. 6, ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 24  ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn. zm.), dalej „ustawa o NSP 2021”.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

IV.    Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty określone w rozdziale 6 ustawy o NSP 2021, podmioty współpracujące z administratorem, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających przeprowadzenie naboru oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej naboru, osoby działające na polecenie administratora, osoby
i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

V.    Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5-ciu lat od zakończenia procesu naboru na rachmistrza spisowego.

VI.    Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
-    dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
-    sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
-    ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
-    przenoszenia danych,
-    sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
-    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody,
-    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

VII.    Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych
Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się kandydata o przyjęcie na rachmistrza spisowego i udzielenie mu dostępu do aplikacji szkoleniowej e-learning.
VIII.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Regulamin naboru rachmistrzów spisowych 2021

Formularz - oferta kandydata na rachmistrza spisowego

 Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Daniel Wachowski - kierownik Referatu Komunikacji Zewnętrznej
Data wytworzenia: 12.07.2021
Opublikował: Daniel Wachowski
Data publikacji: 27.01.2021 10:39


  rejestr zmian
 
do pobrania