Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    
Wybory

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021

A A A

Raz na dziesięć lat Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny. To czas, kiedy państwo zadając obywatelom serię identycznych pytań stara się ustalić, ilu nas jest, jak żyjemy, jak na przestrzeni lat zmienia się poziom wykształcenia Polaków, ich warunki mieszkaniowe. Pozyskane dane będą wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych. Spis przeprowadzony będzie od 1 kwietnia do 30 września.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 obejmie całą populację ludności i wszystkie mieszkania. W jego ramach każdy dorosły mieszkaniec będzie musiał udzielić odpowiedzi na pytanie o płeć, wiek, stan cywilny, kraj urodzenia i posiadane obywatelstwo, czy jest aktywny zawodowo, jaki zawód wykonuje, status zatrudnienia (umowa o pracę, śmieciowa), wymiar czasu pracy, źródła utrzymania, rodzaje pobieranych świadczeń i poziom wykształcenia. GUS zapyta, czy jesteśmy osobą zdrową, czy niepełnosprawną, a jeśli tak, to w jakim stopniu, ile lat mieszkamy w obecnej miejscowości, czy przebywaliśmy dłużej za granicą np. w celach zarobkowych. W ankiecie spisowej znajdziemy też pytania o narodowość, wyznanie oraz język jakim posługujemy się w domu.

Do oceny zmian zachodzących w polskim społeczeństwie i rodzinach posłużą dane o naszych warunkach mieszkaniowych, dlatego należy liczyć się z pytaniami o to, jakie pokrewieństwo łączy nas z pozostałymi osobami przebywającymi pod naszym dachem, czy mieszkanie lub dom są naszą własnością, a może jedynie je wynajmujemy lub od lat mieszkamy u teściów. Padną też pytania o powierzchnię mieszkania, liczbę pokoi, wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne, a nawet, z jakiego paliwa korzystamy zimą, by ogrzać nasze cztery ściany.

GUS zapewnia, że cały proces zbierania danych i ich przetwarzania gwarantuje pełną anonimowość, dane są poufne, objęte tajemnicą statystyczną i podlegają szczególnej ochronie. Każdy rachmistrz złoży komisarzowi spisowemu pisemne przyrzeczenie i zobowiązanie, że dane z jakimi zetknie się w czasie spisu zachowa w tajemnicy.

Za podstawową i obowiązkową formę spisu uznano samospis internetowy. Dokonamy tego na specjalnym formularzu dostępnym na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Aby się samodzielnie spisać, trzeba będzie wejść na stronę internetową GUS, gdzie znajdziemy stosowną ankietę. Po uwierzytelnieniu się w systemie teleinformatycznym aplikacja ma na bieżąco sygnalizować, czy właściwie wypełniamy rubryki.

Osoby nie posiadające komputera lub dostępu do internetu, będą mogły skorzystać ze sprzętu udostępnionego w sochaczewskim ratuszu. Informacja o tym, gdzie będzie można dokonać samospisu zostanie opublikowana za kilka tygodni, gdy spis ruszy na dobre. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeśli ktoś np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.

 

Zarządzenie burmistrza o powołaniu Gminnego Biura Spisowego w mieście Sochaczewie

Ogłoszenie o naborze rachmistrzów spisowych

UWAGA! Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.  

Druk zgłoszenia kandydata na rachmistrza

Regulamin naboru rachmistrzów spisowychPodmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Joanna Niewiadomska- Kocik - Naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta
Data wytworzenia: 28.01.2021
Opublikował: Daniel Wachowski
Data publikacji: 27.01.2021 10:39


  rejestr zmian
 
do pobrania