"zdalna Szkoła+"

A A A

 

Wniosek o przyznanie Grantu w Konkursie grantowym pn. „zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie w wysokości 103.320,00 zł bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na zakup laptopów dla szkół.

 

Projekt Grantowy realizowany we współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

 

W ramach dofinasowania w Konkursie grantowym „zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w roku szkolnym 2019/2020 zakupiono 42 laptopy. Laptopy zostały przekazane do sześciu szkół podstawowych z terenu miasta Sochaczew. Pozostaną one własnością szkół, zostały opatrzone odpowiednimi naklejkami, a następnie wypożyczone do końca roku szkolnego uczniom w celu umożliwienia zdalnego nauczania.  

 

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>