Ludzie trzydziestolecia

A A A

Legendarna nauczycielka i działaczka

Maria Gołkowska pochodziła z rodziny o tradycjach patriotycznych. Jej mama - Władysława Kozłowska była znaną w mieście animatorką życia kulturalnego i społecznego.

W 1951 roku 16-letnia Maria została aresztowana przez komunistyczne władze, oskarżona o "szerzenie wrogiej propagandy" i skazana na dziewięć miesięcy więzienia. Ostatecznie spędziła w nim pół roku, resztę kary zamieniono na dozór milicyjny. Aktywna członkini NSZZ "Solidarność", pod koniec lat 80. XX w. zaangażowana w tworzenie Komitetu Obywatelskiego, z którego po wyborach samorządowych w 1990 r. wywodzili się radni pierwszej kadencji rady miejskiej. Współzałożycielka dwóch lokalnych pism: "Sochaczewianina" i "Ziemi Sochaczewskiej".
Była absolwentką polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Z uwagi na swoją przeszłość mogła studiować jedynie zaocznie. Przez blisko pięćdziesiąt lat uczyła kolejne roczniki sochaczewian miłości do języka i  kultury własnego narodu. Pasja, z jaką przekazywała wiedzę, bez względu na to, czy uczyła w szkole podstawowej czy średniej, powodowała, że jej uczniowie chcieli sięgać znacznie dalej, poza ramy szkolnego programu.
Była organizatorką wielu przedsięwzięć kulturalnych - spektakli, spotkań poświęconych poezji i prelekcji. W młodości kierowała także domem kultury. Otrzymała wiele nagród i odznaczeń, w tym Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
W 2014 r. Rada Miejska Sochaczewa przyznała jej tytuł Honorowego Obywatela Miasta. Maria Gołkowska zmarła 27 grudnia 2016 roku, miała 81 lat.

* * * * * * * *


Bernard Pacholski - muzyk, instrumentalista, aranżer, od ponad 40 lat nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Sochaczewie, twórca i dyrygent orkiestry dętej oraz big-bandu. Od wczesnej młodości zafascynowany jazzem.

Pracę w szkole muzycznej rozpoczął w 1977 r. i od tego czasu wykształcił wiele pokoleń absolwentów. Duża część z nich pozostała wierna muzycznym zainteresowaniom. Od ponad 30 lat prowadzi w szkole muzycznej orkiestrę dętą, 15 lat z okładem działa big-band. Zespoły Bernarda Pacholskiego często uświetniają uroczystości o charakterze państwowym i religijnym, towarzyszą wydarzeniom kulturalnym i za każdym razem gromadzą wierną publiczność.

* * * * * * * *

Jerzy Krupa - osoba w Sochaczewie powszechnie znana i utytułowana. Ma za sobą karierę nauczycielską w wielu placówkach edukacyjnych. Był dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3, nauczycielem szkół średnich, jednym z założycieli Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie. Ukończył studia wyższe na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego oraz studia doktoranckie w Instytucie Badań Pedagogicznych w Warszawie. 

Jerzy Krupa jest także zasłużonym spółdzielcą związanym ze spółdzielczością mieszkaniową, bankiem spółdzielczym, spółdzielczością ogrodniczo-pszczelarską. W 2002 roku został przedstawicielem polskiej spółdzielczości w Brukseli, był radnym powiatu sochaczewskiego i sejmiku wojewódzkiego Mazowsza.

Został wybrany Sochaczewianinem Roku 1998 w plebiscycie "Ziemi Sochaczewskiej", dwa lata później otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta. Rada Miejska Sochaczewa przyznała go na uroczystej sesji 9 czerwca 2000 roku.

* * * * * * * *

Ks. prałat Antoni Jaszczołt - ponad 50 lat spędził w parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Trojanowie, przez 40 lat (1965-2005) był jej proboszczem. Piastował godność kanonika Archikolegiackiej Kapituły Łęczyckiej.

Wielce zasłużył się miastu i świątyni. Był kochany przez parafian, bo z każdym znalazł wspólny język, nigdy nie odmawiał pomocy i jako duchowny, i jako człowiek, wiele wybaczał, wierząc, że w ten sposób łatwiej przyciągnie ludzi do wiary. W swojej parafii stworzył niepowtarzalną wspólnotę.

Miał także wiele zasług materialnych - w latach 80. i 90. XX w. z pomocą wiernych rozbudował maleńki kościółek w Trojanowie. Na dziedzińcu kościoła wybudował pomnik pamięci poświęcony 18 mieszkańcom Trojanowa zamordowanym w tym miejscu przez Niemców we wrześniu 1939 r., a także wszystkim wojennym ofiarom ubiegłego stulecia. W ciągu kilku lat, podczas uroczystości patriotycznych, w nisze pomnika wmurowano ziemię przywiezioną z Katynia i Miednoje, Monte Cassino, Newark w Wielkiej Brytanii oraz z Arnhem w Holandii.

Oczkiem w głowie ks. prałata była orkiestra dęta działająca przy parafii. Uświetniała ona uroczystości kościelne a nawet uczestniczyła w przeglądach orkiestr w kraju.

Między innymi za te zasługi był nominowany do tytułu Sochaczewianina Roku, a w 2000 r. został Honorowym Obywatelem Miasta. Od 2005 r. przebywał w trojanowskiej parafii jako rezydent. Zmarł 29 listopada 2018 r. Podczas mszy pogrzebowej 3 grudnia burmistrz Piotr Osiecki powiedział: Żegnamy Cię Dobry Pasterzu". Pod tymi słowami mógłby się podpisać każdy, kto choć raz zetknął się z księdzem Antonim.

* * * * * * * *

Leszek Nawrocki - historyk, kustosz Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, autor wydawnictw dotyczących dziejów Sochaczewa, w tym całościowego 600-stronicowe opracowania pt. "Bitwa nad Bzurą na terenie powiatu sochaczewskiego", które ukazało się w 2017 r. Z uwagi na swoją rozległą wiedzę historyczną często był zapraszany jako prelegent, m.in. podczas ważnych uroczystości miejskich. Działo się tak do czasu, kiedy choroba, z którą sie zmagał ponad 30 lat, nie pozostawiła go w domu.

Leszek Nawrocki miał dwie pasje - historię i przyrodę. Tę pierwszą realizował zawodowo, drugą - hobbystycznie. Był wielokrotnym zwycięzcą teleturnieju Wielka Gra emitowanego w TVP. Startował i wygrywał w różnych dziedzinach przyrodniczych.

Zmarł 2 stycznia 2018 r. w wieku 60 lat.

* * * * * * * *

Paweł Gralak - pierwszy przewodniczący Rady Miejskiej Sochaczewa. Był jednym z organizatorów "Solidarności" w zakładach Chemitex i członkiem Komitetu Obywatelskiego "Solidarność", który po wygranych wyborach samorządowych w maju 1990 r. przejął władzę w mieście.

Rada Miejska na posiedzeniu w czerwcu tegoż roku wybrała Pawła Gralaka na swojego przewodniczącego. W tym czasie Sochaczew borykał się z wieloma poważnymi problemami - pustą kasą miejską, fatalną infrastrukturą, niewydolnymi instytucjami, upadającą gospodarką. Młody samorząd musiał także powołać nowe wydziały UM, przekształcić istniejące jednostki i zakłady miejskie, realizować nowe kompetencje zgodnie z ustawą o samorządzie lokalnym.

 * * * * * * * *

Ryszard Łakomski - legenda sochaczewskiego sportu, wychowawca kilku pokoleń młodzieży, żołnierz Armii Krajowej, odznaczony ponad 40 medalami i odznakami resortowymi, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Harcerskim i Medalem Armii Krajowej.

Urodził się 3 kwietnia 1924 r. w Sochaczewie. W październiku 1942 r. wstąpił do Armii Krajowej (obwód „Skowronek”), przybierając pseudonim „Żbik”. Działał w grupie transportującej broń do Puszczy Kampinoskiej, przenosił materiały opatrunkowe i narzędzia  chirurgiczne. Odpowiadał też za dostarczanie meldunków i raportów dowództwa „Skowronek” do Warszawy.

Zaraz po wojnie, w 1945 roku, założył w Sochaczewie Klub Sportowy Gwardia, przekształcony później w Start Orkan i ostatecznie MKS Orkan. Do 1994 piastował tam funkcje społeczne, zasiadał także w zarządzie TKKF w Skierniewicach i Sochaczewie oraz w wielu mazowieckich organizacjach sportowych. W 1993 roku, wraz z grupą przyjaciół wspierających osoby niepełnosprawne, powołał do życia Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych „Jutrzenka”.

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta przyznano mu uchwałą Rady Miasta na sesji w dniu 16 maja 2012 roku. Zmarł 19 stycznia 2015 roku,  spoczywa w rodzinnej kwaterze na cmentarzu parafialnym przy ul. Traugutta.

 * * * * * * * *

Julian Stefan Biernacki - jedyny policjant w tym dostojnym gronie, który, mimo że pracę rozpoczynał jeszcze w Milicji Obywatelskiej, cieszył się powszechnym szacunkiem. Może to zabrzmi patetycznie, ale swoją pracę traktował jak służbę krajowi i ludziom, niepomny godzin urzędowania, gotowy na każde wezwanie. Wiele pokoleń mieszkańców Sochaczewa znało go z niezwykle skutecznego działania, ale także ludzkiego podejścia, dzięki któremu liczyli się z nim nawet miejscowi przestępcy.

Stefan Biernacki znany był także z niestandardowej pracy z nieletnimi, a po przejściu na emeryturę - z pracy społecznej w szkołach i TPD. Być może dlatego, że sam tuż po wojnie wychowywał się w warszawskich domach dziecka, los młodych ludzi był mu tak bliski.

O swoich licznych "akcjach" opowiadał na łamach "Ziemi Sochaczewskiej" w bardzo popularnej rubryce "Na kłopoty... Biernacki". Był nominowany do tytułu Sochaczewianina Roku.

9 czerwca 1995 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta. Zmarł 6 czerwca 2015 roku w wieku 95 lat. Pogrzeb odbył się 9 czerwca na Cmentarzu Komunalnym w Sochaczewie.

 

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>