Wymiana pieców

A A A

„Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Sochaczewie” – jest to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 – Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej – Typ projektu – Ograniczenie ,,niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych.

Projekt polega na wymianie źródeł ciepła i pracach termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie miasta Sochaczew.
Celem inwestycji jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powietrza atmosferycznego oraz zmniejszenie zużycia surowców, których wydobycie jest znaczącą, negatywną ingerencją w środowisko naturalne.

Główne cele projektu:
- zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych
- zmniejszenie emisji CO2,
- redukcja emisji PM10
- zmniejszenie kosztów zużycia energii

Cele szczegółowe:
- zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii
- ograniczenie oddziaływania energii na środowisko
- zmniejszenie zapotrzebowania na energię

Cele cząstkowe projektu obejmą między innymi:
- zwiększenie atrakcyjności miasta dla przyszłych i obecnych mieszkańców;
- poprawa warunków życia na obszarach o najmniejszych perspektywach rozwojowych w regionie.

Projekt ukierunkowany jest na wspomaganie procesu zmniejszenia zapotrzebowania na energię i zwiększania świadomości ekologicznej mieszkańców. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi wymiana nieefektywnych źródeł energii na nowe, ekologiczne. Uzasadnieniem dla realizacji inwestycji jest wysoka emisja CO2 z aktualnie użytkowanych źródeł ciepła oraz wysokie koszty ogrzewania. Projekt jest zgodny z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Sochaczew.

Wnioskowana kwota dofinansowania: 1 009 021,47 PLN

Rekrutacja Beneficjentów do projektu została zakończona.

Liczba Beneficjentów: 38 posesji/rodzin.

Termin realizacji projektu: do 31.12.2021 r.

www.mapadotacji.gov.pl

 
 

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>