Termomodernizacja ŚDS

A A A

„Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wymianę urządzeń grzewczych
w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Sochaczewie”
– projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej.

W ramach realizacji projektu przewiduje się działania związane z głęboką termomodernizacją budynku użyteczności publicznej – Środowiskowego Domu Samopomocy w Sochaczewie. Działania te obejmują wymianę urządzeń grzewczych, docieplenie budynku oraz montaż instalacji solarnej.

Głównym celem projektu jest redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Miasto Sochaczew poprzez zmianę sposobu ogrzewania budynku użyteczności publicznej
oraz montaż instalacji OZE.

Wartość ogółem: 764 575,65 zł
Dofinansowanie: 553 039,50 zł
% dofinansowania: 80 %
Wkład własny: 211 536,15 zł

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>