Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Emisja obligacji 2020

A A A

Emisja obligacji 2020

 

Zaproszenie do udziału w konkursie.pdf

 

Uchwała NrXVI.167.2020.pdf

Odpowiedzi na pytania Oferenta - odpowiedzi.pdf

Zmieniony formularz oferty cenowej - Zmieniony formularz.pdf

 Uchwała Nr Pł.2015.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie z dnia 14 lipca 2020 roku  w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji
przez Gminę Miasto Sochaczew o łacznej wartości 9.700.000,00 zł -pł.215.2020.pdfPodmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Jolanta Brzóska – Skarbnik Miasta
Data wytworzenia: 15.07.2020
Opublikował: Justyna Kijoch
Data publikacji: 01.07.2020 10:32


  rejestr zmian
 
do pobrania