"zdalna Szkoła"

A A A

 

 

Wniosek o przyznanie Grantu w Konkursie grantowym na „Zdalna szkoła” przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie w wysokości 100 tys zł bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na zakup laptopów dla szkół.

Projekt Grantowy realizowany we współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Między miejskie szkoły zostało rozdysponowane 50 laptopów zakupionych w ramach Konkursu grantowego "Zdalna Szkoła". Pozostaną one własnością placówek, zostały opatrzone odpowiednimi naklejkami i zabezpieczeniami, a następnie – do końca roku szkolnego, wypożyczone zostaną uczniom. Każdy laptop pos

iada dostęp do internetu.

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>