Gdzie pojemniki, gdzie worki?

A A A

Od maja 2020 roku nieco zmieni się system segregowania odpadów wytwarzanych w naszych domach. W zabudowie wielorodzinnej, oprócz czarnego kosza na śmieci zmieszane, pojawią się cztery pojemniki na produkty nadające do ponownego przetworzenia oraz kosz na popiół. Mieszkańcy prywatnych domów będą mieli do dyspozycji jeden kosz na odpady zmieszane, a pozostałe frakcje odpadów będą gromadzili w workach. 

 

ZABUDOWA WIELORODZINNA

Wszystkie śmieci, zarówno nieposegregowane, jak i segregowane, gromadzone będą w pojemnikach. Każdy z nich to inna frakcja odpadów.

Niesegregowane

śmieci zmieszane – kosz czarny

Z największych osiedli, obszarów miasta najgęściej zamieszkanych, odpady zmieszane zabierane będą wedle dobrze znanego rytmu, czyli dwa razy w tygodniu. Z pozostałych nieruchomości zabierane będą raz na dwa tygodnie.

 

Segregowane

papier – kosz niebieski

szkło – kosz zielony

odpady biodegradowalne – kosz brązowy

plastik, metal i opakowania wielomateriałowe – kosz żółty

popiół – kosz szary

Nowością będzie pojemnik na odpady biodegradowalne, przez co należy rozumieć wszelkiego rodzaju odpadki kuchenne, takie jak obierki, ogryzki, suche kwiaty (bez kości, resztek mięsa, gdyż one muszą trafić do zmieszanych). Do tego pojemnika wspólnoty i spółdzielnie będą mogły wrzucać odpady zielone, to jest skoszoną trawę i liście. Tym samym w zabudowie wielorodzinnej odchodzi się od systemu gromadzenia odpadów zielonych w workach. Jeśli chodzi o odbiór popiołu, nadal odbierany będzie w sezonie grzewczym raz na cztery tygodnie. Pojemniki na wszystkie frakcje zapewni i dostarczy firma Partner.

 

 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA

Niesegregowane

W zabudowie jednorodzinnej będzie jeden pojemnik na odpady zmieszane, natomiast wszystkie pozostałe frakcje będą zbierane w systemie workowym.

 

Segregowane

Właściciele domów dostaną:

- zielony worek na szkło

- niebieski worek na papier

- żółty worek na plastik, metale i opakowania wielomateriałowe

- brązowy worek na odpady biodegradowalne

- szary worek na popiół.

 

Do worka na bioodpady wrzucamy odpadki pochodzenia roślinnego i odpady zielone takie jak obierki, liście, trawa, odpadki kuchenne (bez kości, resztek mięsa, gdyż one muszą trafić do zmieszanych). Worki na odpady biodegradowalne będą odbierane znacznie częściej niż dotychczas, bo raz na dwa tygodnie i przez cały rok.

Worki na poszczególne frakcje odpadów będzie dostarczała mieszkańcom firma Partner.

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>