Praca starostwa

A A A

Urząd Starostwa Powiatowego informuje, iż od poniedziałku 27 kwietnia br. wznawia bezpośrednią obsługę interesantów. Jednakże w dobie nieustannego zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, obsługa ta, będzie miała jednak nieco innych charakter niż zwykle. Będzie oparta na zachowaniu wszelkich środków ostrożności w zakresie ochrony zdrowia zarówno interesantów jak i pracowników Starostwa. Stąd prosimy zgłaszających się do nas mieszkańców, by pamiętali o noszeniu maseczek zakrywających usta i nos, by używali rękawiczek jednorazowych i korzystali z płynów dezynfekcyjnych. Ponadto zaznaczamy, że z uwagi na Państwa bezpieczeństwo zdrowotne obsługa będzie odbywała się z zachowaniem odpowiednich odległości między osobami. Dlatego też, nie wszyscy interesanci będą mogli w tym samym czasie wejść do urzędu. Ponadto każdy z interesantów przed wejściem do urzędu będzie miał zmierzoną temperaturę.

Zwracamy się także z ogromną prośbą, by osoby, które zauważyły u siebie jakiekolwiek objawy infekcji w postaci np. kataru, kaszlu, czy podwyższonej temperatury, powstrzymały się od bezpośredniej wizyty w Starostwie. W dalszym ciągu sprawy można załatwić telefonicznie bądź przez e-mail. Wykaz numerów i adresów podajemy poniżej. Dziękujemy Państwu za wyrozumiałość. Zdrowie nas wszystkich jest najważniejsze!

Wykaz numerów telefonów i e-maili do poszczególnych wydziałów i jednostek organizacyjnych:

 * Wydział Komunikacji i Transportu

 - rejestracja pojazdów: 46 864 18 13, 46 864 18 14, 46 864 18 90 do 99

- prawa jazdy: 46 864 18 11, 46 864 18 42

- transport, SKP, OSK: 46 864 18 39

- dyrektor wydziału: 46 864 18 15

- e-mail: komunikacja@powiatsochaczew.pl 

Przypominamy, iż w obecnej sytuacji epidemiologicznej zawiesza się do odwołania nakładanie kar za niedokonanie w 30-dniowym terminie rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej albo niezgłoszenia w takim samym terminie nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju.

* Wydział Architektury i Budownictwa

Udzielanie niezbędnych informacji oraz konsultacje pod numerami telefonów:

46 864 18 08 lub 46 864 18 03 lub 503 793 850 oraz e-mail: rzdzieszyńska@powiatsochaczew.pl, ikrawczyk@powiatsochaczew.pleplowik@powiatsochaczew.pl 

* Wydział Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Ochrona przyrody – 606 395 912

Gospodarka Leśna – 791 046 418

Gospodarka odpadami – 660 538 271

Ochrona przed hałasem, karty wędkarskie, rejestracja zwierząt - 46 864 18 24

Dyrektor Wydziału – 608 330 894

* Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

e-mail: podgiksochaczew@pro.onet.pl lub przez Geoportal - http://sochaczew.geoportal2.pl/ (wykonawcy prac geodezyjnych).

Wszystkie wnioski dostępne są na stronie: www.powiatsochaczew.pl w zakładce „Jak załatwić/Geodezja”

Numery telefonów:

Dyrektor Wydziału: 46 864 18 21

Obsługa rzeczoznawców majątkowych, udostępnianie map: 46 864 18 84

Ewidencja gruntów i budynków: 46 864 18 35, 46 864 18 37

Gospodarka nieruchomościami: 46 864 18 18, 46 864 18 19

* Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie

Kontakt z inspektoratem możliwy jest wyłącznie telefonicznie pod numerem: 46 864 18 09 lub pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej pinb@powiatsochaczew.pl 

O możliwości odbioru przygotowanych dokumentów będą Państwo poinformowani telefonicznie. Prosimy o podawanie numerów telefonów.

* Wydział Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowotnego, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Sprawy wymagające wydania decyzji na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy będą załatwiane w ustawowym terminie (3 dni). W tej sprawie należy kontaktować się pod nr tel. 604 594 059, e-mail: zmadej@powiatsochaczew.pl

Pozostałe sprawy prosimy o załatwianie drogą telefoniczną lub e-mail. Numery telefonów: 46 864 18 27, 46 864 18 81 w godz. 08.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku; całodobowo tel. kom. 604 09 86 89, e-mail: bezpieczeństwo@powiatsochaczew.pl 

* Wydział Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

Dyrektor Wydziału dostępny jest pod nr tel. 501 34 23 23. Dostęp możliwy też pod adresami poczty elektronicznej:

Ireneusz Góralczyk – igoralczyk@powiatsochaczew.pl 

Marzena Rytel – mrytel@powiatsochaczew.pl 

Piotr Niemira – pniemira@powiatsochaczew.pl

* Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli ZarządczejWszelkie odpowiedzi na pytania do Wydziału Audytu będą udzielane za pomocą e-maila: horzechowska@powiatsochaczew.pl (zwłaszcza w sprawie ogłoszonych konkursów dla NGO).

* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie

e-mail: pcprsoch@powiatsochaczew.pl 

Sekretariat tel./faks: 46 864-18-01

Dyrektor PCPR: 46 864 18 85

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej: 46 864 18 05

Zespół ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej: 46 864 18 04

Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 46 864 18 06

Zespół Interwencji Kryzysowej i Wsparcia: 46 864 18 63

* Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie

Wszystkie sprawy należy kierować na adres poczty elektronicznej lub za pośrednictwem platformy ePUAP lub telefonicznie: 46 862-25-68.

Sekretariat: biuro@pzdsochaczew.pl 

Dyrektor: dyrektor@pzdsochaczew.pl 

Zastępca Dyrektora: zcadyrektor@pzdsochaczew.pl 

Dział techniczny/bieżące utrzymanie: techniczny@pzdsochaczew.pl 

Zamówienia publiczne/szkody: zamowienia@pzdsochaczew.pl 

Księgowość: ksiegowosc@pzdsochaczew.pl 

Kadry: kadry@pzdsochaczew.pl 

* Powiatowy Zespół Edukacji w Sochaczewie

Kontakt pod numerem telefonu: 46 864 18 72 lub pocztą elektroniczną e-mail: martyna.kowalik@pze.az.pl lub lidia.galazka@pze.az.pl

* Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie

Kontakt telefoniczny - 46 862 24 24 w 238 lub 137 lub 209 .

e-mail: sochaczew@praca.gov.pl lub wash@praca.gov.pl

Osoby bezrobotne, które mają wyznaczony termin na karcie wizyt w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy proszone są o kontakt telefoniczny 46 862-24-24 wew. 140 lub 141 bądź mailowy ze swoim doradcą klienta w celu ustalenia kolejnego terminu kontaktu.

*  Sprawy związane z udzieleniem pomocy dla repatriantów oraz zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych: tel. 46 864 18 49, email: kfeliniak@powiatsochaczew.pl

*  Sprawy dot. działalności stowarzyszeń, fundacji oraz rejestracji i ewidencji klubów sportowych uczniowskich klubów sportowych: tel. 46 864 18 52 email: acwiek@powiatsochaczew.pl 

*    Sprawy dot. rejestracji i ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych:

tel. 46 864 18 52 email: sksiezak@powiatsochaczew.pl 

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>