ZWIK i ZGK

A A A

ZWiK * * * * * * * * * *

Gdy przez kilkanaście dni media mówią jedynie o koronawirusie, na podatny grunt trafiają plotki, półprawdy i zwykłe kłamstwa. W sieci zawrzało, gdy w świat poszła informacja, że woda dostarczana do polskich domów może nie być bezpieczna.

Ponieważ za dostarczanie wody i odbiór ścieków z terenu miasta odpowiada miejska spółka ZWiK, jej prezes Magdalena Kaczorowska zabrała głos w sprawie. Jak czytamy w komunikacie spółki, wszystkie urządzenia   technologiczne tj. Stacje Uzdatniania Wody, oczyszczalnia ścieków, ujęcia wody, sieci przesyłowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą utrzymane są w pełnej sprawności i są regularnie sprawdzane. Trafiająca do kranów woda spełnia wszystkie wymagania określone w rozporządzeniach ministra zdrowia i dyrektywach unijnych.

Światowa Organizacja Zdrowia jest zdania, że systemy wodociągowe nie są drogą rozprzestrzeniania koronawirusa. Obecnie obowiązujące normy, dotyczące jakości wody i sposobu jej uzdatniania, gwarantują bezpieczeństwo, zatem nie ma potrzeby stosowania dodatkowych środków dezynfekcji. Wirusy mają niską odporność na promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne, takie jak chlor, dwutlenek chloru czy podchloryn sodu, a te są powszechnie stosowane w stacjach uzdatniania.

ZWiK * * * * * * * * * *

Wypełniając zalecenia sanitarne, od 12 marca do odwołania pracownicy ZWiK nie dokonują odczytów wodomierzy ani ich wymiany. Tym samym w rejonach gdzie nie jest jeszcze prowadzony odczyt radiowy, rozliczenie za zużytą wodę i ścieki nastąpi wg średniego zużycia z ostatnich kilku miesięcy.

Wstrzymano też wszelkie prace modernizacyjne na sieci wodociągowej, które mogłyby wiązać się z przerwami w dostawach wody. Pracownicy będą jedynie usuwać awarie, jeśli do takich dojdzie.

Do odwołania zamknięty jest Dział Obsługi Klienta, a kontakt ze spółką możliwy jest jedynie drogą elektroniczną, telefoniczną i listowną, dlatego spółka prosi, by informacje o stanie wodomierza przekazywać mailem na adres stan.wodomierza@zwik.sochaczew.pl,   w   formie SMS-a na numer 506-808-639 lub za pośrednictwem e-BOK.

ZGK * * * * * * * * * *

Od 26 marca biuro i kasa Zakładu Gospodaki Komunalnej przy Al.600-lecia 90 są niedostępne dla klientów. 

Nieczynna jest także kasa czynszowa. Wpłaty należności czynszowych należy dokonywać za pośrednictwem banków i placówek pocztowych.

Przy drzwiach wejściowych do siedziby Zakładu jest zamontowana skrzynka na listy, do której można wrzucać korespondencję.

Kontakt z ZGK do odwołania odbydwa się telefoniczne: 862-81-06 lub drogą mailową: sekretariat@zgksochaczew.pl  

 

 


Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>