Wspólna pomoc MOPS i harcerzy

A A A

W trudnych dla kraju chwilach na tę służbę zawsze można było liczyć. Tak jest i tym razem. Harcerze zaoferowali swoją pomoc w robieniu zakupów, dostawie środków higienicznych czy leków, albo wyprowadzaniu na spacer psów osób żyjących samotnie, wymagających w czasie podwyższonego stanu zagrożenia epidemicznego tej szczególnej formy wsparcia.

W poniedziałek 16 marca burmistrz Piotr Osiecki i szefowa MOPS Zofia Berent spotkali się z komendantem hufca ZHP Anną Wasilewską oraz z-cą komendanta Krzysztofem Wasilewskim. Ustalono, że harcerze wesprą ośrodek pomocy społecznej w akcji pomocy osobom, które z obawy o własne zdrowie nie mogą samodzielnie zrobić zakupów, załatwić bardzo pilnej sprawy w urzędzie, czy wynieść śmieci.

Pomoc koordynuje MOPS
- Z ofertą współpracy wyszli nasi harcerze, zatem gdy 13 marca podpisałem zarządzenie w sprawie szczególnych form udzielania pomocy mieszkańcom miasta przez MOPS, już dwa dni później omówiliśmy szczegóły, jak wolontariusze w mundurach ZHP mogli wspomóc w tych działaniach pracowników naszego ośrodka – mówi burmistrz Piotr Osiecki.
W zarządzeniu czytamy, że ratusz i działający w jego imieniu MOPS, zapewnią osobom wymagającym wsparcia pomoc w formie posiłku lub produktów żywnościowych, pomocy w zakupie leków i innych naprawdę niezbędnych artykułów, pomoc w załatwieniu pilnych spraw urzędowych, a gdy zajdzie taka potrzeba także specjalistyczne poradnictwo psychologiczne (telefonicznie). MOPS dokona rozeznania, czy są wśród nas osoby po leczeniu szpitalnym wymagające przyznania im usług opiekuńczych. Pomoc udzielana będzie - w szczególności osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym - na wniosek tej osoby lub jej opiekuna prawnego. Wnioski przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie.

Tylko dla osób zdrowych
Podharcmistrz Anna Wasilewska podkreśla, że zgodnie z zaleceniem komendanta Chorągwi Mazowieckiej ZHP w akcję dostarczania zakupów, środków higienicznych czy leków mogą się zaangażować jedynie osoby dorosłe. Nie mogą być one kierowane do domów, gdzie trwa kwarantanna domowa, a jedynie do osób zdrowych. Chęć pomocy zgłosiło około 25 harcerzy.
- Nie będziemy wchodzili do domów, by do minimum ograniczyć kontakty z osobami z podwyższonej grupy ryzyka. Będziemy się umawiali na przekazanie recepty czy listy zakupów i pieniędzy. Zawsze osoba wyznaczona do konkretnego zadania będzie ubrana w mundur. Od 16 marca jesteśmy w gotowości i nasi wolontariusze czekają na adresy rodzin czy osób żyjących samotnie   wymagających wsparcia – mówi Anna Wasilewska.
I zapewnia, że wolontariusze zastosują wszystkie procedury, by akcja przebiegła bezpiecznie i dla harcerzy, i wskazanych przez MOPS sochaczewian.
Akcję koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który prosi, by nie dzwonić do hufca, bo listę osób zakwalifikowanych do pomocy sporządzał będzie MOPS i to on, po zweryfikowaniu zgłoszenia, przekaże harcerzom listę osób do odwiedzenia. Wszelkich informacji na ten temat można zasięgnąć pod numerami telefonów 863-14-81 lub 863-14-82. Można również pisać na adres: mops_sochaczew@poczta.onet.pl.

Wsparcie ze strony armii
Od 18 marca do pomocy skierowano armię, w tym Wojska Obrony Terytorialnej, które w porozumieniu ze służbami sanitarnymi i samorządami mają dostarczać żywność i leki do osób wymagających takiego wsparcia. Szef MON polecił, by pomocą objąć przede wszystkim niepełnosprawnych, osoby powyżej 60 roku życia, kombatantów, weteranów, rodziny personelu medycznego zaangażowanego w walkę z koronawirusem, a także osoby objęte - na polecenie Sanepidu - kwarantanną domową.

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>