Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Wybory Prezydenta RP 2020 r.

A A A

 

Uchwała w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych.

uchwała2042020.pdf

 

 

Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych o rozpoczeciu pracy w dniu głosowania 12.07.2020 r.pdf

............................................................................................................................................................................................................

Postanowienie Nr 264/2020 Komsarza Wyborczego w Płocku II z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w mieście Sochaczew

Postanowienie 264.2020 z dn. 6.07.20 r..pdf

..............................................................................................................................................................................................................

Postanowienie Nr 252.2020 Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w mieście Sochaczew.pdf

 ...........................................................................................................................................................................................................

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rezczypospolitej Polskiej w ponownym głosowani w dniu 12.07.2020 r. pdf

......................................................................................................................................................................................................

Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych w Sochaczewie o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania 28.06.2020 r. o godz. 6.00.pdf

...........................................................................................................................................................................................................

Postanowienie Nr 210/2020 Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 20 w mieście Sochaczew

Postanowienie Nr 210.2020 z dn. 24.06.2020 r..pdf

...............................................................................................................................................................................................................

Postanowienie Nr 205/2020 Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 5 w mieście Sochaczew.

Postanowienie Nr 205.2020 z dn. 24.06.2020 r..pdf

..............................................................................................................................................................................................................

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Sochaczew wraz z funkcjami

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych z funkcjami.pdf

............................................................................................................................................................................................................

Postanowienie Nr 162/2020 Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 16 w mieście Sochaczew

Postanowienie 162.2020.pdf

 

Postanowienie Nr 165/2020 Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 3 w mieście Sochaczew

Postanowienie 165.2020.pdf

 

Postanowienie Nr 170/2020 Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 16 w mieście Sochaczew

Postanowienie 170.2020.pdf

................................................................................................................................................................................................................

INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 24 W PŁOCKU z dnia 17 czerwca 2020 r.pdf

.............................................................................................................................................................................................................

Prezentacje szkoleniowe dla Obwodowych Komisji Wyborczych:

Prezentacja 1.pdf

Prezentacja 2.pdf

................................................................................................................................................................................................................

Postanowienie Nr 90/2020 Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Sochaczew

Postanowienie Nr 90.2020 z dnia 15.06.2020 r..pdf

 

Postanowienie Nr 104/2020 Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Pierwsze Posiedzenia.pdf

..............................................................................................................................................................................................................

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12.06.2020 r. o kandydatach n Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.pdf

..............................................................................................................................................................................................................

Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 12 czerwca 2020 r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w Sochaczewie przez pełnomocników Komitetów Wyborczych.pdf

.............................................................................................................................................................................................................

Dotyczy osób, które złożyły wnioski o dopisanie do spisu wyborców miasta Sochaczewa w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

Informujemy, stosownie do informacji z Państwowej Komisji Wyborczej, o automatycznym anulowaniu (wobec ogłoszenia nowych wyborów zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.) wniosków o wpis do jednorazowego spisu wyborców miasta Sochaczewa złożonych na wybory Prezydenta RP, które były przewidziane w dniu 10 maja 2020 r.

 

Jeżeli chcą Państwo głosować, a nie są Państwo wpisani do spisu wyborców - dotyczy wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 28 czerwca 2020 roku - w mieście Sochaczewie poprzez dopisanie się do spisu wyborców miasta Sochaczewa

należy powtórnie złożyć wniosek o dopisanie do spisu na nowe wybory, najpóźniej do dnia 23.06.2020 r.

....................................................................................................................................................................................

Postanowienie Nr 59/2020 Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 10.06.2020 r.

Postanowienie Nr 59.2020 z dn. 10.06.2020 r..pdf

...............................................................................................................................................................................

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 10.06.2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r.

Obwieszczenie BM Sochaczew z dn.10.06.2020 r..pdf

.............................................................................................................................................................................

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r.pdf

-wniosek o sporzadzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP.pdf

-zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania wyborach RP.pdf

...................................................................................................................................................................

 Informacja  w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków OKW.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta RP zarzadzonych na dzień 28.06.2020 r.pdf

.............................................................................................................................................................................

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 28 czerwca 2020 r.pdf

-wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28.06.2020 r.pdf

..............................................................................................................................................................

Wykaz tablic i słupów ogłoszeniowych przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.pdf

............................................................................................................................................................

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja_PKW.pdf

...............................................................................................................................................................................

Komunikat Komisarza Wyborczego w Płocku I i II w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków OKW w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Komunikat w spr. zgłosz do obwod_kom.pdf

.............................................................................................................................................................................................................

Druk zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

druk_zgłoszenie do ObKW - komitet.pdf

.............................................................................................................................................................................................................

Druk zgłoszenia wyborcy - kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta RP zarządzaonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

druk_zgłoszenie wyborcy do ObKW - Prezydent2020.pdf

..............................................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

Komunikat_PKW_z dnia 7 maja 2020.pdf

..............................................................................................................................................................................

Komunikat Komisarzy Wyborczych w Płocku I i II w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków niepowołanych obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP w 2020 r.

Komunikat Komisarzy Wyborczych I i II w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków niepowołanych obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP w 2020 r..pdf

Wzór - zgłoszenie dla wyborcy.pdf 

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w urzędzie. Każdy wyborca może sprawdzić, czy został ujęty w spisie wyborców między 20 kwietnia a 5 maja 2020 r.

...................................................................................................................................................................................

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dn. 15.04.20 r..pdf

...............................................................................................................................................................................

Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 14 kwietnia 2020 r. o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do OKW w mieście Sochaczew.

Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku II z dn. 14.04.20 r..pdf

...............................................................................................................................................................................

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW Z DN. 9 KWIETNIA 2020 R.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 9 kwietnia 2020 r..pdf

.............................................................................................................................................................................

Wzór-Zgłoszenie dla wyborcy.pdf

 

WZÓR- Zgłoszenie kandydatów na członków OKW.pdf

 

Informacja o zgłaszaniu kandydatów do OKW.pdf

 

Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.pdf

 

UCHWAŁA Nr 11.2019 PKW z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania OKW.pdf

 

Uchwała nr 20.2020 PKW z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach gło.pdf

........................................................................................................................................................................................................

Postanowienie Nr 44.2020 Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 26 marca 2020 r. w sparwie podziału Miasta Sochaczewa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf

 ..........................................................................................................................................................................................................

POSTANOWIENIE NR 36/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W PŁOCKU II
z dnia 23 marca 2020 r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Sochaczew w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

m. Sochaczew-sig.pdf

.........................................................................................................................................................................................................

Informacja Burmistrza Miasta dotycząca wykazu tablic i słupów ogłoszeniowych preznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarzadzonych na dzień 10 maja 2020 r.pdf

 

Informacja BM tablice.pdf

 ...........................................................................................................................................................................................................

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

postanowienie-zarządzenie wyborów PZT2020 - A3.pdfPodmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Andrzej Wierzbicki – Sekretarz Miasta
Data wytworzenia: 07.08.2020
Opublikował: Justyna Kijoch
Data publikacji: 07.02.2020 11:41


  rejestr zmian
 
do pobrania