Wniosek o wydanie materiałów promocyjnych miasta

A A A

Organizatorzy wydarzeń sportowych, kulturalnych, społecznych, koncertów czy konferencji mogą składać wnioski o wydanie materiałów promujących miasto Sochaczew. Oto zasady wydawania w/w materiałów.

 1. Rozpatrzeniu podlegać będą jedynie wnioski (patrz wzór poniżej) z wyczerpującym opisem projektu, w ramach którego wnioskodawca zamierza dystrybuować materiały.
 2. Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku wzór zaproszenia lub ulotki promujących planowane przedsięwzięcie (format PDF lub wersja drukowana), ewentualnie link do strony, która omawia projekt.
 3. Należy wskazać liczbę i rodzaj potrzebnych materiałów.
 4. Liczba przekazywanych materiałów może zostać ograniczona w stosunku do wartości określonej we wniosku.
 5. Zaznacza się, że konferencje i spotkania o charakterze komercyjnym nie są wydarzeniami, względem których wnioskodawca może ubiegać się o wydanie jakichkolwiek materiałów promocyjnych.
 6. Materiały udostępnione przez Urząd Miasta Sochaczew mogą być wykorzystane jednorazowo, tj. wyłącznie podczas organizacji projektu opisanego we wniosku.
 7. W terminie do 30 dni od daty zrealizowania projektu (daty imprezy) wnioskodawca zobowiązany jest złożyć sprawozdanie i dokumentację fotograficzną z wydarzenia z uwzględnieniem wykorzystanych w trakcie niego materiałów. Brak sprawozdania wyklucza w przyszłości ponowne ubieganie się o materiały promocyjne.
 8. Wnioskodawca oświadcza, że posiada pełnię praw do dokumentacji fotograficznej, o której mowa powyżej. Wnioskodawca oświadcza ponadto, że dokumentacja fotograficzna nie będzie obciążona prawami osób trzecich oraz, że praw takich nie będzie naruszać. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw osób trzecich, o których mowa wyżej. Dokumentacja fotograficzna zostanie wykorzystana przez Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Urzędu Miasta Sochaczew jedynie w celach związanych z dokumentacją realizacji wniosku.
 9. Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie, w Biurze Obsługi Klienta (ul. 1 Maja 16) lub na adres e-mail: sekretariat@sochaczew.pl
 10. Termin rozpatrzenia wniosku – do 14 dni roboczych.
 11. Materiały promocyjne wydawane są codziennie od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 9:00 do 15:00, w piątek od 9:00 do 14:00 w Urzędzie Miejskim pokój 325 (II piętro), Sochaczew ul. 1 Maja 16. tel. kontaktowe: (46) 862 22 35 wew. 430 – Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta
 12. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest pisemne potwierdzenie zaznajomienia się z regulaminem (podpis osoby odpowiedzialnej za projekt).

 wniosek o wydanie materiałów promocyjnych

 

 

 

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>