Renowacja i rozwój terenów zieleni

A A A

„Poprawa jakości środowiska miejskiego w Sochaczewie poprzez renowację i rozwój terenów zieleni” - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.
Projekt dotyczy poprawy jakości terenów zielonych w Sochaczewie oraz budowy zielonej kurtyny. Elementy inwestycji:
• Renowacja parku im. Garbolewskiego;
• Renowacja parku przy ul. Traugutta;
• Restauracja parku przy ul. Chopina w Chodakowie;
• Rewitalizacja terenów nadbrzeżnych rzeki Utraty;
• Utworzenie zielonej kurtyny na ul. Olimpijskiej w Sochaczewie.
W ramach projektu planuje się:
• prace pielęgnacyjne związane z zabytkowym drzewostanem,
• nowe nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej + nowe aranżacje,
• wymianę nawierzchni alei parkowych i dróg dojazdowych,
• budowa scen plenerowych, ogrodu muzycznego, infrastruktury sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowej,
• instalację małej architektury,
• przebudowę i rozbudowę oświetlenia,
• renowacja stawu.
Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości środowiska miejskiego miasta Sochaczew poprzez rozwój terenów zieleni oraz budowę tzw. zielonej kurtyny przy ul. Olimpijskiej, w celu ograniczenia hałasu. 
Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z celami i zapisami Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Sochaczew na lata 2017-2023.


Wartość ogółem: 9.282.634,09 zł

Dofinansowanie: 6.790.431,25 zł

Wkład własny: 2.492.202,84 zł

 

W związku z realizacją projektu: „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Sochaczewie poprzez renowację i rozwój terenów zieleni” gmina miasto Sochaczew informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych.

Dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko utworzony i udostępniony został specjalny adres e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl, a także elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

 

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>