Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Wybory samorządowe 2018

A A A

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 

 

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 24.10.2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego (wyciąg).

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dn. 24.10.18 r..pdf

 

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 25.10.2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego (wyciąg).

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dn. 25.10.18 r..pdf

 

Pełne obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Warszawie I dostępne są na stronach – https://plock.kbw.gov.pl

oraz https://warszawa.kbw.gov.pl

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 17 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania. 

Obwieszczenie BM z dn. 17.09.18 r.pdf

Informacja Urzędnika Wyborczego.

Informacja Urzędnika Wyborczego.pdf

 

Postanowienie Nr 360/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia głosowania Nr 20 w mieście Sochaczew

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Płocku w spr. zmiany w składzie OKW.pdf

 

Postanowienie Nr 361/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalania Wyników Głosowania Nr 9 w mieście Sochaczew.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Płocku w sprawie zmiany w składzie OKW.pdf

 

Informacja MKW w Sochaczewie o godzinach dyżurów w dniach 20.10.18 r. (sobota) i 21.10.18 r. (niedziela):

Informacja MKW o dyżurach.pdf

 

Obwieszczenie MKW w Sochaczewie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie skreślenia kandydata na radnego:

Obwieszczenie MKW z dnia. 16.10.2018 r..pdf

 

Obwieszczenie MKW w Sochaczewie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie skreślenia kandydata na radnego:

Obwieszczenie MKW w Sochaczewie z dn. 10.10.18 r..pdf

 

Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych m. Sochaczewa do spraw przeprowadzenia głosowania:

Wykaz OKW ds. przeprowadzenia głosowania.pdf

 

Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych m. Sochaczewa do spraw ustalenia wyników głosowania:

Wykaz OKW ds. ustalenia wyników głosowania.pdf

 

Zawiadomienie o zwołaniu pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w mieście Sochaczew.

powiadomienie - szkolenie OKW.pdf

 

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sochaczew z dnia 1.10.18 r. o  zarejestrowanych listach na radnych.pdf

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sochaczewie z dnia 1.10.18r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza .pdf 

 

Postanowienie Nr 292/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 29.09.2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Sochaczew.

m. Sochaczew.pdf

 

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sochaczewie z dnia 28.09.2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Sochaczewie zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.

Obwieszczenie MKW Sochaczew z dn. 28.09.18 r..pdf 

...........................................................................................................................................................................................................

Informacja Komisarza Wyborczego II w Płocku z dn. 25.09.18 r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW _.pdf

..........................................................................................................................................................................................................

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA

Burmistrz Miasta Sochaczewa informuje mieszkańców, że każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie, ulica 1 Maja 16, parter, pokój nr 113 – czy został uwzględniony w spisie osób uprawnionych do głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Sprawdzenia można dokonać od 1 października 2018 r. do 15 października 2018 r. w godzinach pracy urzędu, t.j. 8:00-16:00, w poniedziałek 8:00-18:00.

Burmistrz Miasta Sochaczew

......................................................................................................................................................................................................... 

Informacja Burmistrza Miasta Sochaczew o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.pdf

-zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego.pdf

- zgoda na przyjęcie pełnomocnitwa.pdf

-wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.pdf

...........................................................................................................................................................................................................

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 17 września 2018 r.

 Obwieszczenie BM z dn. 17.09.18 r..pdf

.........................................................................................................................................................................................................

Komunikat w sprawie przyjmowania zgłoszeń na członków obwodowych komisji wyborczych

przyjmowanie zgłoszeń do OKW.docx

...........................................................................................................................................................................................................

Postanowienie Nr 240/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sochaczewie.

Postanowienie Nr 240.2018 Komisarza Wyborczego w Płocku.pdf

 

Komunikat Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Sochaczewie z dnia 12 września 2018 r.

Komunikat Nr 1 MKW w Sochaczewie z dn. 12.09.18 r..pdf

 

Postanowienie Nr 212/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Sochaczewie.

Postanowienie Nr 212.2018 Komisarza Wyborczego w Płocku.pdf

 

Obwieszczenie Starosty Sochaczewskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej w wyborach do Rady Powiatu zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Obwieszczenie Starosty Sochaczewskiego z dnia 16 sierpnia 2018 roku.pdf

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.

Obwieszczenie Marszałka Woj. Maz. z dn. 16.08.18 r..pdf

 

Wykaz tablic i słupów ogłoszeniowych przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Wykaz tablic i słupów ogłoszeniowych.pdf

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 20 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sochaczewie w wyborach do Rady Miejskiej w Sochaczewie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Obwieszczenie BM Sochaczew z dn. 20.08.2018 r..pdf

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Rozporządzenie Prezesa RM z dn. 13.08.2018 r..pdf

 

Komunikat Komisarzy Wyborczych w Płocku z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie miejsca i terminów przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych na obszarze działania Komisarzy Wyborczych w Płocku w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Komunikat Komisarzy Wyborczych z dn. 16.08.2018 r..pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Sochaczew na okręgi wyborcze:

Uchwała RM w sprawie podziału GM Sochaczew na okręgi wyborcze.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Sochaczew na obwody głosowania:

Uchwała RM w sprawie podziału GM Sochaczew na obwody głosowania.pdf

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja 2018 r.

Obwieszczenie.pdfPodmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Andrzej Wierzbicki – Sekretarz Miasta
Data wytworzenia: 29.10.2018
Opublikował: Justyna Kijoch
Data publikacji: 04.05.2018 10:13


  rejestr zmian
 
do pobrania