Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Za rok 2017

A A A

 

Na podstawie art. 37 ust.2 pkt g Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2017.2077 t.j.) Burmistrz Miasta Sochaczew podaje do publicznej wiadomości:

dofinansowanie za 2017 r.:

-Dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodocianego pracownika .pdf

Udzielenie pomocy publicznej w 2017 r.pdf

 

 Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Jolanta Brzóska – Skarbnik Miasta
Data wytworzenia: 30.05.2018
Opublikował: Elżbieta Żużniew
Data publikacji: 15.03.2018 12:34


  rejestr zmian
 
do pobrania