Wdrożenie e-usług dla przedsiębiorców

A A A

Projekt pn. „Wdrożenie e-usług dla przedsiębiorców w oparciu o Zintegrowaną Platformę Systemów Dziedzinowych”:

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: II. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”. Projekt realizowany w partnerstwie z: Fundacją na Rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury - STIWEK; Gminą Młodzieszyn, Gminą Rybno, Gminą Sochaczew, Gminą Nowa Sucha.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości usług administracyjnych w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami przez wzrost liczby e-usług dostępnych dla klienta/przedsiębiorcy na ePUAP, w pełni zautomatyzowanych dzięki wdrożonym systemom dziedzinowym w ww. obszarach. Projekt ma na celu zapewnienie zdalnego dostępu do informacji o sposobie i przebiegu załatwiania spraw w urzędzie, przez wdrożenie portalu eKlient oraz zdalnego dostępu do informacji nt. gminnego zasobu lokali użytkowych i gruntów pod Inwestycje – wdrożenie Portalu Inwestora. W ramach projektu zostanie przeszkolonych także 166 pracowników JST z zakresu świadczenia elektronicznych usług administracyjnych.

Planowany okres realizacji: od: 2016-09-01 do: 2018-08-31
Wartość ogółem: 996 101,75 PLN
Wnioskowane dofinansowanie: 839 514,55 PLN
Wkład UE: 839 514,55 PLN
% dofinansowania: 87,27 %
Wkład własny: 156 587,20 PLN, z czego wkład własny GMS: 27 377,20 PLN

 

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>