Termomodernizacja SCK i hali sportowej

A A A

Projekt pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Sochaczewie” obejmuje remont i modernizację systemów grzewczych w dwóch budynkach Sochaczewskiego Centrum Kultury oraz hali sportowej w Chodakowie. W ramach projektu zostaną wykorzystane odnawialne źródła energii w postaci instalacji fotowoltaicznej (SCK ul. Sierpnia 83 i ul. Chopina 101) oraz instalacji kolektorów słonecznych w budynku hali sportowej.

Remont chodakowskiej hali można podzielić na dwa zakresy prac. Pierwszy z nich, typowo termomodernizacyjny, uwzględnia wymianę drzwi, zastąpienie charakterystycznych luksferów panelami z nietłukącego szkła, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz wymianę opraw elektrycznych na energooszczędne. Drugi zakres robót, typowo budowlany, faktycznie oznacza generalny remont obiektu: wzmocnienie konstrukcji dachu i wymiana jego pokrycia, przebudowa schodów zewnętrznych, wymiana obróbki blacharskiej, wykładzin na widowni, odnowienie parkietu hali oraz malowanie ścian i sufitów. (2.647.700 zł)

Termomodernizacja SCK przy ul. Chopina to przede wszystkim ocieplenie ścian zewnętrznych, piwnic oraz dachu, wymiana wszystkich drzwi i okien oraz zmodernizowanie systemu grzewczego. (1.575.300 zł)

Prace związane z termomodernizacją w SCK w Boryszewie warte są 877.000 zł. W tym gmachu w 2016 r. kosztem 1,1 mln zł ocieplono piwnice i taras, wymieniono centralne ogrzewanie i zainstalowano pompy ciepła zasilane gazem. II etap inwestycji obejmuje ocieplenie elewacji i dachu, wymianę okien i drzwi oraz montaż na dachu ogniw fotowoltaicznych.

Cele projektu:
- zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Sochaczew;
- zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych;
- zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej;
- zmmniejszenie zużycia energii elektrycznej.
Cele społeczne:
- Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców;
- Podniesienie komfortu i estetyki budynków użyteczności publicznej;
- Podniesienie jakości życia w mieście poprzez poprawę stanu powietrza.
Cele komercyjne:
- Zwiększenie atrakcyjności miasta.

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną", Działanie 4.2 "Efektywność energetyczna".

Wartość ogółem: 5 243 865,49 PLN
Wnioskowane dofinansowanie: 4 137 054,4 PLN
Wkład UE: 4 137 054,4 PLN
% dofinansowania: 80 %
Wkład własny: 1 106 811,09 PLN

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>