Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Emisja obligacji 2017

A A A

Emisja obligacji 2017

Sprawozdania za III kwartały 2017 r.:

Rb-27s.pdf, Rb-28s.pdf, Rb-N.pdf, Rb-NDS.pdf, Rb-Z.pdf

Sprawozdania za 2016 r.:

Rb-27s 2016.pdf, Rb-28s 2016.pdf, Rb-N 2016.pdf, Rb-NDS 2016.pdf, Rb-Z 2016.pdf

Sprawozdania za 2015 r.:

Rb 28s 2015.pdf, Rb-27s 2015.pdf, Rb-N 2015.pdf, Rb-NDS 2015.pdf, Rb-Z 2015.pdf

 

Zaproszenie do składania ofert:

Zaproszenie.pdf

 

Uchwała Nr XXVIII/307/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 22.09.2017 r. w sprawie emisji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu:

XXVIII 307 17.pdf

 

Odpowiedzi na pytania oferentów:

Pismo.pdf

Tabela.pdf

Bilans.pdf

RZiS.pdf

Bilans i RZIS ZWIK 2016: Bilans i RZIS ZWIK 2016.pdf

odpowiedzi.pdf

 

Opinia składu orzekającego RIO: Opinia.pdf

 

Formularz ofert i oświadczenie oferenta: formularz ofert i oświadczenie oferenta.docx

 Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Jolanta Brzóska – Skarbnik Miasta
Data wytworzenia: 30.11.2017
Opublikował: Anna Chlebowska
Data publikacji: 22.11.2017 12:40


  rejestr zmian
 
do pobrania