Dodatki energetyczne

A A A

Dodatki energetyczne

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKÓW ENERGETYCZNYCH

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej - to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017r. poz. 180), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO OTRZYMANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO

- przyznanie prawa do dodatku mieszkaniowego - posiadanie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej - zamieszkiwanie w miejscu dostarczania energii elektrycznej

 

WYSOKOŚĆ DODATKU ENERGETYCZNEGO

Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku na kolejne 12 miesięcy. Wysokość świadczenia uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym. Od 1 maja 2017 r. kwota dodatku energetycznego wynosi: - 11,22 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną, - 15,58 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób, - 18,70 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

PRZYZNANIE I WYPŁATA DODATKU ENERGETYCZNEGO

Do wniosku należy dołączyć: - kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.  Oryginał w/w umowy należy przedłożyć do wglądu,

 

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>