R@ck Rodziny Cyfrowych Kompetencji

A A A

Zakończyła się realizacja pierwszego w historii Sochaczewa tak dużego projektu zwiększającego kompetencje cyfrowe mieszkańców. Udział w programie "R@CK - Rodziny Cyfrowych Kompetencji" dał kilkuset sochaczewianom szansę szybkiego wyrównania różnic wynikających z braku umiejętności i możliwości posługiwania się narzędziami teleinformatycznymi. Dzięki dołączeniu do grona "cyfrowych rodzin" ponad czterystu beneficjentów zyskało realną możliwość poprawy swojego statusu społecznego, znalezienia pracy, lub dodatkowego zajęcia, a w wielu przypadkach aktywnego uczestniczenia w życiu.

Od pomysłu, do realizacji

W ramach projektu „R@CK - Rodziny Cyfrowych Kompetencji” komputery wraz z podłączeniem do Internetu otrzymało 150 rodzin. Każdy z uczestników otrzymał bezpłatnie komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym oraz dostęp do Internetu. W ramach Projektu miasto zapewniło uczestnikom (i zapewnia nadal) bezpłatny serwis sprzętu i oprogramowania. To jednak nie wszystko. Z darmowego Internetu beneficjenci projektu będą mogli korzystać jeszcze przez pięć lat od zakończenia jego realizacji, czyli do marca 2019 roku!

Bardzo się cieszę, że miasto Sochaczew skorzystało z szansy i od początku aktywnie uczestniczy w tym przedsięwzięciu. Kompetencje cyfrowe są jednym z najważniejszych czynników warunkujących rozwój społeczny. Komputer i Internet stały się podstawowym środkiem komunikacji, bez posiadania podstawowych umiejętności cyfrowych, trudno czuć się pełnoprawnym członkiem społeczeństwa – przekonuje Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, które realizowało "R@CK-a".

– Proszę zwrócić uwagę, jak cyfrowa rzeczywistość zmieniła się od momentu rozpoczęcia realizacji projektu. Dobrze, że Sochaczew "trzyma rękę na pulsie" – dodaje.

 

Nauka w sieci, sieć dla nauki

Beneficjenci – poza sprzętem – otrzymali także fachowe wsparcie merytoryczne.

– Zależało nam na przekazywaniu wiedzy potrzebnej i użytecznej, na mówieniu językiem korzyści – tłumaczy Piotr Zawadzki, szkoleniowiec Projektu R@CK.

Aby zwiększyć efektywność prowadzonych zajęć, uczestnicy szkoleń podzieleni zostali na kilkuosobowe grupy, którymi opiekowali się profesjonalnie e-trenerzy.

– Początki nie były łatwe. Musieliśmy rozwiewać podstawowe wątpliwości, udzielać odpowiedzi na niezliczoną ilość pytań ­ od fundamentalnych w stylu: „po co nam Internet”, po bardzo szczegółowe, dotyczące obsługi przeglądarek, urządzeń peryferyjnych, czy internetowych komunikatorów – opowiada Piotr Zawadzki.

"Praca u podstaw" przyniosła rezultaty.  

– Bardzo cieszymy się, że możemy wziąć udział w takim projekcie. Z racji niepełnosprawności mamy poważnie utrudnioną komunikację z innymi. Zarówno ja, jak i żona mamy poważne wady słuchu. Komputer ułatwia nam codzienne życie – przekonuje Pan Przemysław, sochaczewianin, który w szkoleniu uczestniczył razem z żoną Ewą.

– Posiadanie komputera i możliwość kontaktowania się ze sobą przez Skype, Facebooka, czy inne portale społecznościowe stała się dla mnie doskonałą okazją wejścia do nowego, nieznanego świata. Dotąd – z powodu choroby - większość czasu spędzałam w łóżku. Teraz mogę nawet w nim czuć się uczestniczką życia i to w zasadzie na całym świecie – dodaje Pani Aneta, uczestniczka projektu.

Z projektu skorzystali także młodsi sochaczewianie. Uczniowie dostali dzięki niemu możliwość wyrównania szans edukacyjnych. Większość z nich nie posiadała wcześniej komputera, nie mówiąc już o dostępie do sieci. Najmłodszą kursantką była 6-letnia Ania.

– Internet może pomagać w odrabianiu lekcji! Można szukać znajomych, rozmawiać z nimi i uczyć się nowych rzeczy – komentowała podczas zajęć.

 

Od R@CK-a do e-Innowacji

Bardzo podobny jest charakter drugiego z przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu projektów realizowanych w Sochaczewie. Celem projektu „Sochaczew – Miasto e-Innowacji” jest dostarczenie dostępu do Internetu dla 250 gospodarstw domowych zagrożonych cyfrowym wykluczeniem. Skierowany jest on do sochaczewian spełniających kryterium dochodowe upoważniające do wsparcia w ramach pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych, osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci i młodzieży uczącej się, uprawnionej do uzyskania stypendiów socjalnych, rodzin zastępczych.

– Wartość projektu wynosi prawie 2,5 mln zł i jest on w stu procentach finansowany z funduszy unijnych. W ramach projektu uczestnicy otrzymują podobne wsparcie, jak w przypadku „R@CK-a”. Chodzi o szkolenia z podstaw obsługi komputera, dla części uczestników komputery z dostępem do Internetu, a dla wszystkich 250 osób podłączenie do sieci – tłumaczy z-ca burmistrza Marek Fergiński.

 

Cyfrowe kompetencje dzięki Unii Europejskiej

„R@CK – Rodziny Cyfrowych Kompetencji” był projektem realizowanym przez Urząd Miejski w Sochaczewie oraz Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem przedsięwzięcia o wartości 1,5 mln zł była walka z wykluczeniem cyfrowym.

Zgodnie z umową o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków unijnych, realizacja R@CK-a trwała do 31 marca 2014 r. Po tym czasie Burmistrz Miasta Sochaczew zobowiązał się do utrzymania jego rezultatów przez minimum 5 lat. To oznacza, że Sochaczew utrzyma bezpłatny dostęp do Internetu dla wszystkich uczestników Projektu do marca 2019 r. Dzięki środkom unijnym przygotowany został też, specjalnie dla Projektu R@CK, portal internetowy. Zachęcamy do odwiedzania strony www.rock.mwi.pl.

-------------------------------------------------------------------------------------

Formularze zgłoszeniowe i regulamin  rekrutacji pobrać można w Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Klienta (ul. 1 Maja 16) czynne w poniedziałek w godzinach 8.00-17.00, od wtorku do piątku w godzinach 8.00-16.00 oraz  w pokoju nr. 405 III piętro lub klikając w poniższe linki:

Formularz zgłoszeniowy - gr. dzieci i młodzież

Formularz zgłoszeniowy - gr. osoby niepełnosprawne

Formularz zgłoszeniowy - gr. pomoc społeczna

Formularz zgłoszeniowy - gr. świadczenia rodzinne

Regulamin rekrutacji

 

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>