Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Za rok 2016

A A A

Na podstawie art. 37 ust.2 pkt g Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Sochaczew podaje do publicznej wiadomości:

dofinansowanie  za 2016 rok.

Dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodocianego pracownika

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.PDF

 

 

 Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Jolanta Brzóska – Skarbnik Miasta
Data wytworzenia: 19.05.2017
Opublikował: Elżbieta Żużniew
Data publikacji: 06.03.2017 13:08


  rejestr zmian
 
do pobrania