Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

A A A

Zakład Wodociągów i Kanalizacji otrzymał nowe zadanie utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, do którego można dostarczyć np. starą kanapę, akumulator, przepaloną świetlówkę czy zepsutą pralkę.

Gdzie i kiedy?
PSZOK działa na terenie oczyszczalni ścieków przy al. 600-lecia 69. Pracuje w każdą sobotę w godzinach 9.00 – 15.00 (za wyjątkiem tzw. czerwonych kartek w kalendarzu).

Płacisz za śmieci – oddajesz za darmo
Przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne od każdego sochaczewianina, który funkcjonuje w systemie gospodarki odpadami. Oznacza to, że kanapy czy dywany są  odbierane po okazaniu dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty za zgodne z prawem gromadzenie, transport i utylizację śmieci. Może to być np. zaświadczenie wydane przez Urząd Miasta, kopia ostatniego przelewu wysłanego na konto spółdzielni lub wspólnoty potwierdzająca, że wraz z czynszem płacimy za śmieci.  

Pracownik przyjmujący odpady wypełnia dokument potwierdzający ich dostarczenie zawierający m.in. takie dane jak data, adres nieruchomości z której pochodzą, ich rodzaj i masa. Wszystko jest ewidencjonowane, gdyż do PSZOK w ciągu roku będzie można dostarczyć określoną, maksymalną ilość odpadów.

Odpady trzeba przywieźć na własny koszt, zdjąć z samochodu lub przyczepki i umieścić we wskazanym miejscu. Produkty wymagające opakowania muszą znajdować się w szczelnych workach lub kartonach.


Po co limity?
Punkt przyjmuje tylko odpady wytworzone w domach i mieszkaniach, a nie w przedsiębiorstwach. Tu przepisy są jasne i obowiązują od lat. Jeśli ktoś mieszka i pracuje pod tym samym adresem, prowadzi np. sklep stacjonarny czy internetowy, świadczy usługi księgowe, jest architektem, prawnikiem, mechanikiem samochodowym - musi mieć oddzielną umowę na wywóz śmieci. Za odpady powstałe w gospodarstwie domowym wnosi opłatę jak każdy inny mieszkaniec Sochaczewa, a na odbieranie śmieci wytworzonych w firmie musi mieć oddzielną umowę. Gdy miasto organizowało otwarte zbiórki tego, co przez lata gromadziliśmy w piwnicach i na strychach, zdarzało się podrzucanie kilkunastu opon (czasem ciągnikowych), części samochodowych, dużych ilości lakierów itp. Ratusz chce z tym skończyć i skłonić przedsiębiorców, by za wytworzone w firm

ach śmieci rozliczali się zgodnie z prawem, a przeciętny Kowalski nie płacił z własnej kieszeni za utylizację zderzaków czy akumulatorów porzuconych do punktu zbiórki przez mechanika samochodowego. Stąd wprowadzone limity.
 

Pobierz: Regulamin działania PSZOK

 

PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów w następujących ilościach:

 

Nazwa odpadu / maksymalna masa odpadu przekazana do PSZOK z jednej nieruchomości w kilogramach lub sztukach na rok

→ papier / 50 kg

→ tworzywa sztuczne / 30 kg

→ szkło / 30 kg

→ odpady wielomateriałowe / 5 kg

→ odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, a także igły, strzykawki, paski używane do badania poziomu cukru we krwi, czyli odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych / 0.5 kg

→ chemikalia / 5 kg

→ zużyte baterie i akumulatory / 10 kg

→ zużyte sprzęt elektryczny i elektroniczny / 100 kg

→ meble i inne odpady wielkogabarytowe / 200 kg

→ zużyte opony / 8 sztuk, w tym maksymalnie 4 opony z samochodu osobowego

→ odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów (nie z budowy domu) / 250 kg

 

PSZOK nie przyjmuje:

- zmieszanych odpadów komunalnych,

- bioodpadów,

- materiałów zawierających azbest lub smołę,

- uszkodzone odpady w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania;

- szyb samochodowych

- szkła zbrojonego i hartowanego,

- części samochodowych i pojazdów wycofanych z eksploatacji,

- opon z samochodów dostawczych, ciężarowych i maszyn rolniczych,

- styropianu budowlanego,

- odpadów, których nie można zidentyfikować lub takich, które nie powstały w gospodarstwach domowych.

PSZOK nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Sochaczew, al. 600-lecia 69

tel. (46) 862–82–30 lub 604-627-567

Więcej informacji na temat zasad jego działania:

www.zwik.sochaczew.pl, www.sochaczew.pl/smieciponowemu

Referat Gospodarki Odpadami

Urząd Miejski w Sochaczewie

tel.: (46) 862-22-35 wew. 410, 411, 412

e-mail: SmieciPoNowemu@sochaczew.pl

 

 

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>