Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    
Wybory

Konsultacje społeczne

A A A

ZARZĄDZENIE NR 237.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 20.09.2022 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie nadania nazwy dla ulicy

zarzadzenie_Nr_237.2022.pdf

formularz_konsultacji_spolecznych.pdf

projekt_uchwaly RM w Sochaczewie.pdf

 

 

 ________________________________________________________________________________________________________________

 

Ogłoszenie

Gmina Miasto Sochaczew zaprasza do współtworzenia Rocznego Programu Współpracy na 2023 rok

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Propozycji do „Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” można składać do dnia 9 września 2022 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sochaczewie ul. 1 Maja 16 lub drogą elektroniczną na adres organizacje.pozarzadowe@sochaczew.pl

Druki formularzy są do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sochaczewie ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

 Ogłoszenie

Formularz zgłoszenia propozycji do projektu na 2023

__________________________________________________________________________________________________________  

ZARZĄDZENIE NR  173.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12 lipca 2022 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w  Sochaczewie w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Sochaczewa

Zarządzenie pdf.pdf

Projekt uchwały Młodzieżowa Rada.pdf

Formularz konsultacji MRM.docx

Wynik konsultacji-MRM.pdf

__________________________________________________________________________________________________________ 

ZARZĄDZENIE NR  168.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12 lipca 2022 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie
w sprawie utworzenia Sochaczewskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.

Zarządzenie Burmistrza Nr 168.2022.pdf

PROJEKT UCHWAŁY Rada Seniorów.pdf

Statut Rada Seniorów.pdf

Formularz konsultacji - Rada Seniorów.pdf

_________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR  117.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 11 maja 2022 r.

 

 w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Sochaczew na  rok  szkolny  2022/2023.

ZARZĄDZENIE NR 117.2022

Projekt uchwały

Formularz konsultacji

Wynik konsultacji

___________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR  107.2022

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 5 maja 2022 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie
w przedmiocie zmiany Uchwały Nr X/83/15 w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczew Honorowym Dawcom Krwi”.

 Zarządzenie Burmistrza Nr 107.2022.pdf

 Zmiana uchwały SHDK.pdf

Formularz konsultacji - SHDK 22.pdf

Wynik konsult. SHDK.pdf

___________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR  106.2022

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 5 maja 2022 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie
w przedmiocie zmiany Uchwały Nr X/82/15 w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczewska Karta Mieszkańca".

 Zarządzenie Burmistrza Nr 106.2022.pdf

 Zmiana uchwały SKM.pdf

Formularz konsultacji - SKM 22.pdf

Wynik konsult. SKM.pdf

___________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR  105.2022

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 5 maja 2022 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie
w przedmiocie zmiany Uchwały Nr X/81/15 w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczew Weteranom".

 Zarządzenie Burmistrza Nr 105.2022.pdf

Zmiana uchwały SW.pdf

Formularz konsultacji - SW 22.pdf

Wynik konsult. SW.pdf

___________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR  104.2022

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 5 maja 2022 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie
w przedmiocie zmiany Uchwały Nr X/80/15 w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczewska Karta Seniora".

Zarządzenie Burmistrza Nr 104.2022.pdf 

 Zmiana uchwały SKS.pdf

 Formularz konsultacji - SKS 22.pdf 

Wynik konsult. SKS.pdf

___________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR  103.2022

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 5 maja 2022 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie
w przedmiocie zmiany Uchwały Nr X/79/15 w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczewska Karta Rodziny".

Zarządzenie Burmistrza Nr 103.2022.pdf 

Zmiana uchwały SKR.pdf

 Formularz konsultacji - SKR 22.pdf

Wynik konsult. SKR.pdf

______________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 79.2022

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Sochaczew.

Zarządzenie Burmistrza Nr 79.2022

Projekt Uchwały RM w Sochaczewie

Formularz konsultacji społecznych

Wyniki konsultacji społecznych

______________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR  66.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska III

Zarządzenie Burmistrza Nr 66.2022

Projekt Uchwały Plaża Miejska III

Formularz konsultacji społecznych Plaża Miejska III

______________________________________________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR  65.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 29 marca 2022 r.

 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska II

Zarządzenie Burmistrza Nr 65.2022

Projekt Uchwały Plaża Miejska II

Formularz konsultacji społecznych Plaża Miejska II

______________________________________________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR  64.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 29 marca 2022 r.

 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska I

Zarządzenie Burmistrza Nr 64.2022

Projekt Uchwały Plaża Miejska I

Formularz konsultacji społecznych Plaża Miejska I

______________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 42.2022

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 15 lutego 2022 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie
w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Miasta Sochaczew „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Zarządzenie Burmistrza Nr 42.2022

Uchwała Korpus Wsparcia Seniorów-projekt

Program Korpus Wsparcia Seniorów 2022-projekt

Formularz konsultacji

Wynik konsultacji.pdf

_______________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 41.2022

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 15 lutego 2022 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie
w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Sochaczewa
na lata 2022-2025”

Zarządzenie Burmistrza Nr 41.2022

Uchwała-projekt 

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Sochaczewa -projekt

Formularz konsultacji

Wynik konsultacji.pdf

______________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 32.2022

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 8 lutego 2022 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawiewyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

Zarządzenie Nr 32.2022 z dnia 08.02.2022.pdf

Projekt uchwały - handel rolników.pdf

Formularz konsultacji - handel rolników.pdf

________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 14.2022

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 18 stycznia 2022 r.

dotyczące konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczewna rok 2022

Zarządzenie Nr 14.2022.pdf

Projekt uchwały POZ 2022.pdf

Formularz konsultacji społecznych - POZ 2022.doc

_________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 267.2021

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 1 grudnia 2021 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr XX/215/21 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia
od opłat, jak również tryb ich pobierania

Zarządzenie Burmistrza 267.2021

Projekt uchwały.pdf

Formularz konsultacji - uchwała UO.pdf

Wynik konsultacji.pdf

_________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 235.2021

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej – Świetlicy „Nasza Baza” i połączenia jej z Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie

ZB 235.2021

Projekt uchwały - Nasza Baza

Formularz konsultacji

Wyniki konsultacji

_________________________________________________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 234.2021

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 26 październik 2021 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dla seniorów  pod nazwą „Klub Senior +” i połączenia go z Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie

ZB 234.2021

Projekt uchwały -utworzenie Klubu Senior+

Formularz konsultacji

Wyniki konsultacji

__________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 233.2021

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 26 październik 2021 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior + w Sochaczewie

ZB 233.2021

Projekt uchwały - odpłatność Senior +

 Formularz konsultacji - odpłatność Senior +

Wyniki konsultacji

_________________________________________________________________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 232.2021

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 26 październik 2021 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie

ZB 232.2021

Projekt uchwały - odpłatność DDPS

Formularz konsultacji

Wyniki konsultacji

_________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Sochaczewski ratusz przygotowuje się do zagospodarowania ostatniej wolnej przestrzeni w rejonie zamku i bulwarów spacerowych. Zgodnie z zapowiedzią burmistrza pomiędzy ulicą Podzamcze i skarpą mostu powstanie „Strefa Aktywności”. UM chce w tym miejscu wykreować nową przestrzeń społeczną, atrakcyjną dla uprawiających sport rowerowy i rolkowy, jak i całych rodzin. W połączeniu z parkiem Chopina, amfiteatrem, plażą i kawiarnią teren ma stać się centrum rekreacyjnym sprawiającym, że bulwary nad Bzurą będą dużą atrakcją dla mieszkańców i turystów. A to wszystko w ramach zadania „Strefa Aktywności – zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie – ETAP III”.
Od wykonawcy dokumentacji projektowej urząd otrzymał koncepcję „Strefy Aktywności”, którą teraz chce poddać konsultacjom społecznym.

Koncepcja Strefa Aktywności

Zachęcamy do analizy koncepcji oraz wypowiedzenie się na jej temat pisząc na adres inwestycje@sochaczew.pl. Na opinie i uwagi ratusz czeka do północy 27 października.

                                                                                                                                                                                                 

ZARZĄDZENIE NR 212.2021

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 21 września 2021 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Zarządzenie Nr 212.2021 z dnia 21.09.2021 r..pdf

Projekt uchwały ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

Formularz konsultacji do uchwały ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

Wynik konsultacji 8.10.2021 r.pdf

                                                                                                                                                                                                 

 

ZARZĄDZENIE NR 209.2021

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 21 września 2021 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Nr 209
Formularz konsultacji społecznych Roczny Program Współpracy na 2022.doc

 Projekt Uchwały.pdf

Wynik konsultacji RP na 2022

                                                                                                                                                                                                 

 

ZARZĄDZENIE NR  210.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 21 września 2021 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Sochaczew

Zarządzenie Nr 210.2021 z dnia 21.09.2021 r..pdf

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu.pdf

Załącznik do uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu.pdf

Formularz konsultacji społecznych - Regulamin.doc

                                                                                                                                                                                                 

ZARZĄDZENIE NR  211.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 21 września 2021 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w przedmiocie zmiany Uchwały Nr IX/60/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Sochaczewa oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania.

Zarządzenie nr 211.2021

Projekt uchwały

Załącznik nr 1 str. 1

Załącznik nr 1 str. 2

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Formularz konsultacji społecznych

 Wyniki konsultacji społecznych

_____________________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 206.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 21 września 2021 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Senior + w Sochaczewie
dla mieszkańców Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie Nr 206.2021

Projekt uchwały Klub Seniora

Formularz konsultacji

Zarządzenie Nr 221.21

______________________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 205.2021

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 21 września 2021 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Sochaczew na lata 2022-2024

Zarządzenie Nr 205.2021

Projekt uchwały

Gminny Program Wspierania Rodziny 2022-2024-projekt

Formularz konsultacji

Wyniki konsultacji

______________________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 204.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

                  z dnia 21 września 2021 r.                  

w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 -2025

Zarządzenie Nr  204.2021

Projekt uchwały

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2022-2025 -projekt

Formularz konsultacji

Wyniki konsultacji

______________________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 203.2021

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

                   z dnia 21 września 2021 r.               

w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
dla Miasta Sochaczewa na lata 2022-2023

Zarządzenie Nr 203.2021

Projekt uchwały

Program Przeciwdziałania Narkomanii 2022-2023-projekt

Formularz konsultacji

Wyniki konsultacji

________________________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 202.2021

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 21 września 2021 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Sochaczewa na rok 2022

Zarządzenie Nr 202.2021

Projekt Uchwały

Miejski Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2022 -projekt

Formularz konsultacji

Wyniki konsultacji

________________________________________________________________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 195.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 31 sierpnia  2021 r.
                        
w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku
o przyznanie  dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji
o dochodach gospodarstwa domowego.

Zarządzenie o konsultacjach

Formularz konsultacji

Projekt uchwały

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Deklaracja o wysokości dochodów

                                                                                                                                                                                                   

ZARZĄDZENIE NR  172.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 13 lipca 2021 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/178/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie  z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Sochaczew, a także wyznaczenia operatora publicznego transportu zbiorowego realizującego przewozy na terenie miasta Sochaczew.

Zarządzenie Nr 172.2021

Projekt uchwały

Załącznik nr 1 do projektu uchwały

Formularz konsultacji społecznych

Wynik konsultacji społecznych

                                                                                                                                                                                                   

ZARZĄDZENIE NR  116.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 11 maja 2021 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Sochaczew na  rok  szkolny  2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 116.2021

Projekt uchwały

Formularz konsultacji

Wynik konsultacji

                                                                                                                                                                                                  

 

ZARZĄDZENIE NR  115.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 11 maja 2021 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Sochaczew

ZARZĄDZENIE NR 115.2021

 Projekt uchwały

Formularz konsultacji

wynik konsultacji

                                                                                                                                                                                                        

 

ZARZĄDZENIE NR 112.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

    z dnis 6 maja 2021 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Zarządzenie nr 112.2021

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie 

Formularz konsultacji 

Wynik konsultacji

........................................................................................................................................................................................

 

ZARZĄDZENIE NR 103.2021

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 5 maja 2021 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Zarządzenie Nr 103.2021

Uchwała.pdf

Zał. nr 1.

Zał. nr 2.

Formularz konsultacji

Wynik konsultacji.pdf

__________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 98.2021

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022

Zarządzenie 98.2021

Formularz konsultacji społecznych SBO 2022

Projekt Uchwały w sprawie Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022

 Wyniki konsultacji SBO na rok 2022

                                                                                                                                                                                           

ZARZĄDZENIE NR  91.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 20 kwietnia 2021 r.

  w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska III

Zarządzenie 91.2021

Formularz konsultacji społecznych PLAŻA Miejska III

Projekt Uchwały Plaża Miejska III

Wyniki konsultacji Plaża Miejska III

                                                                                                                                                                                                             

 

ZARZĄDZENIE NR 90.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 20 kwietnia 2021 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska II

Zarządzenie 90.2021

Formularz konsultacji społecznych PLAŻA Miejska II

Projekt Uchwały Plaża Miejska II

Wyniki konsultacji Plaża Miejska II

                                                                                                                                                                                                             

ZARZĄDZENIE NR  89.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 20 kwietnia 2021 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska I

Zarządzenie 89.2021

Formularz konsultacji społecznych PLAŻA Miejska I

Projekt Uchwały Plaża Miejska I

Wyniki konsultacji Plaża Miejska I

                                                                                                                                                                                                             

ZARZĄDZENIE NR 58.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 09 marca 2021 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2021 r.

Zarządzenie Nr 58.2021

Projekt uchwały

Formularz konsultacji

Wynik konsultacji.pdf

_______________________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR   16.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 19 stycznia 2021 r.

 w sprawie konsultacji społecznych w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert

 

 ZARZĄDZENIE NR 16.2021

Projekt uchwały

Regulamin otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert

Formularz konsultacji

Wynik konsultacji społecznych określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert

                                                                                                                                                                                                                   

ZARZĄDZENIE NR 11.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12 stycznia 2021 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,
jak również tryb ich pobierania

Zarządzenie Nr 11.2021.pdf

Projekt Uchwały.pdf

Formularz konsultacji.pdf

Wynik konsultacji.pdf

____________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 10.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12 stycznia 2021 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

Zarządzenie w Nr 10.2021.pdf

Projekt Uchwały.pdf

Załacznik do uchwały.pdf

Formularz konsultacji.pdf

Wynik konsultacji.pdf

________________________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 8.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12.01.2021 r.

dotyczące konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2021

Zarządzenie Burmistrza MIasta Sochaczew Nr 8.2021

Projekt Uchwały

Formularz konsultacji społecznych

Wynik konsultacji społecznych

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE NR 242.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sochaczew

Zarządzenie Burmistrza Miasta Sochaczew Nr 242.2020

Projekt uchwały

Załącznik nr 1

Załacznik nr 2

Formularz konsultacji 

Wyniki konsultacji społecznych

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE NR 230.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 1 grudnia 2020 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały
Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Sochaczew na lata 2021-2025”.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 230.2020 z dn. 1.12.2020.pdf

Formularz konsultacji społecznych projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Sochaczew na lata 2021-2025.docx

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Sochaczew na lata 2021-2025.pdf

Uzasadnienie do Projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Sochaczew na lata 2021-2025.pdf

Program Opieki nad Zabytkami Miasta Sochaczew na lata 2021-2025.pdf

 

____________________________________________________________________________________________ 

ZARZĄDZENIE NR 216.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 3 listopada 2020 r.

w sprawie  konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w przedmiocie uchwalenia dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Sochaczew”. Zadanie jest współfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zarządzenie nr 216.2020

Formularz konsultacji społecznych

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie

Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie

Broszurka informacyjna

Broszura

Infografika

Plakat informacyjny

Wynik konsultacji społecznych

 ____________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 213.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 27 października 2020 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Wyniki konsultacji

Zarządzenie 213.2020.pdf

Projekt uchwały ws. określenia stwek podatku od środków transportowych.doc

Formularz konsultacji ws. określenia stawek podatku od środków transportowych.docx

____________________________________________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 212.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 27 października 2020 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Wyniki konsultacji

Zarządzenie 212.2020.pdf

Projekt uchwały ws. określenia stawek podatku od nieruchomości.doc

Formularz konsultacji ws. określenia stawek podatku od nieruchomości.docx

 

_____________________________________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 209.2020

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 27 października 2020 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia” na lata 2021-2025

Zarządzenie nr 209.2020.pdf

Projekt uchwały.pdf

Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2021-2025 - projekt.pdf

Formularz konsultacji.pdf

Wynik konsultacji.pdf

____________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 208.2020

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 27 października 2020 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla Miasta Sochaczewa na rok 2021

Zarządzenie nr 208.2020.pdf

Projekt uchwały.pdf

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sochaczewa na rok 2021 - projekt.pdf

Formularz konsultacji.pdf

Wynik konsultacji.pdf

_________________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 207.2020

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 27 października 2020 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Sochaczewa na rok 2021

 Zarządzenie nr 207.2020.pdf

Projekt uchwały.pdf

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Sochaczewa na rok 2021- projekt.pdf

Formularz konsultacji .pdf

Wynik konsultacji.pdf

____________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 197.2020

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 29 września 2020 r.

 

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 Zarządzenie 197.2020

Formularz konsultacji społecznych Roczny Program Współpracy

 Projekt Uchwały Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2021

Wyniki konsultacji 2021.pdf

 

_________________________________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 181.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 1 września 2020 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,
jak również tryb ich pobierania

Zarządzenie Nr 181.2020.pdf

Usługi Opiekuńcze-projekt uchwały.pdf

Formularz konsultacji.pdf

Wynik konsultacji.pdf

____________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 177.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

Zarządzenie nr 177.2020.pdf

Skan uchwały dodatek energetyczny.pdf

E1.WNIOSEK o dodatek energetyczny.pdf

Formularz konsultacji - uchwała DE.pdf

 Wynik konsultacji.pdf

_________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 176.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie

Zarządzenie nr 176.2020 .pdf

CUS uchwała-projekt.pdf

Statut CUS -projekt.pdf

Formularz konsultacji - uchwała CUS .pdf

Wynik konsultacji.pdf

_____________________________________________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 178.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

 

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/178/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Sochaczew, a także wyznaczenia operatora publicznego transportu zbiorowego realizującego przewozy na terenie miasta Sochaczew.

Zarządzenie nr 178.2020

Formularz konsultacji społecznych

Projekt uchwały

Załącznik nr 1 do projektu uchwały

Załącznik nr 2 do projektu uchwały

Wynik konsultacji społecznych

                                                                                                                                                                                                           

ZARZĄDZENIE NR 169.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 4 sierpnia 2020 r.

 

dotyczące konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie uchwalenia „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Sochaczew na lata 2020 – 2035”.

Zarządzenie nr 169.2020

Formularz konsultacji społecznych

Projekt uchwały RM w Sochaczewie

Aktualizacja projektu założeń

Wynik konsultacji społecznych

                                                                                                                                                                                                            

ZARZĄDZENIE NR 117.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 19 maja 2020 r.

w sprwie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Projekt uchwały .pdf

Zarzadzenie 117.2020.pdf

Formularz konsultacji.pdf

.............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR  116.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 19 maja 2020 r.

  w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Sochaczew na  rok  szkolny  2020/2021

 

 Zarządzenie NR 116.2020

Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Sochaczew na rok szkolny 2020/2021

 Formularz konsultacji

Wynik konsultacji

                                                                                                                                                                                                                        

ZARZĄDZENIE NR  109.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12 maja 2020 r.

 

w sprawiekonsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w przedmiocie zmiany Uchwały Nr LVIII/567/02 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz zasad korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów.

Zarządzenie 109.2020

Projekt uchwały

Formularz Konsultacji Społecznych

Wynik konsultacji społecznych

 ..............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR  105.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 5 maja 2020 r.

 

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska III

Zarządzenie 105.2020

Projekt uchwały Plaża Miejska III

Formularz konsultacji społecznych PLAŻA III

Wyniki konsultacji społecznych

..............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR  104.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 5 maja 2020 r.

 

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska II

Zarządzenie 104.2020 

Projekt uchwały -Plaża Miejska II

Formularz konsultacji społecznych PLAŻA II

Wyniki Konsultacji Społecznych

..............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR  103.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 5 maja 2020 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska I

Zarządzenie 103.2020

Projekt Uchwały -Plaża Miejska 1

Formularz konsultacji społecznych PLAŻA I

Wyniki Konsultacji Społecznych

.........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 68.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 19 marca 2020 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zarządzenie nr 68.2020

Projekt uchwały

Formularz konsultacji

 

.......................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 67.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 19 marca 2020 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sochaczew 

Zarządzenie nr 67.2020

Projekt uchwały

Formularz konsultacji

...........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 66.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 19 marca 2020 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

Zarządzenie nr 66.2020

Projekt uchwały

Załacznik nr 1

Załącznik nr 2

Formularz konsultacji

 

 

 

.............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 65.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 19 marca 2020 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Zarządzenie nr 65.2020

Projekt uchwały

Formularz konsultacji

 

.......................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 21.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28.01.2020 r.

dotyczące konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2020

Zarządzenie 21.2020.pdf

projekt Uchwały POZ 2020.pdf

Formularz konsultacji społecznych_POZ2020.pdf

Wyniki konsultacji społecznych

                                                                                                                                                                                                               

Zarządzenie Nr 1.2020

Burmistrza Miasta Sochaczew

z dnia 8 stycznia 2020 r.w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej  w Sochaczewie,

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Sochaczew.

Zarz.1.2020 z dnia 8.01.2020 w spr. konsultacji społecznych projektu uchwaly R.M.w spr.

ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Sochaczew.pdf

Wynik konsultacji .pdf 

                                                                                                     

 

ZARZĄDZENIE NR 268.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 9 grudnia 2019r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Sochaczew na  rok  szkolny  2019/2020

 

ZARZĄDZENIE NR 268.2019

Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Sochaczew na rok szkolny 2019/2020

Formularz konsultacji

Wynik konsultacji .pdf 

                                                                                                                                                                                                                

 

ZARZĄDZENIE NR 259.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 3 grudnia 2019r.

 

dotyczące konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Sochaczew

Zarządzenie Nr 259.2019

Projekt uchwały

Regulamin zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków - projekt

Formularz konsultacji

Wynik konsultacji społecznych

_____________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 251.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 19 listopada 2019r.

 

w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

 

ZARZĄDZENIE NR 251.2019

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Formularz konsultacji

 

    _____________________________________________________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 250.2019

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie konsultacji społeczych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społeczych w Gminie Miasto Sochaczew na lata 2020-2024.

Zarządzenie Burmistrza Nr 250.2019.pdf

Uchwała SRPR 20-24.pdf

Strategia_Rozwiązywania Problemów Społecznych_2020-2024.pdf

Formularz konsultacji.pdf

Wynik konsultacji.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 240.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej  
w Sochaczewie w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/231/04 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Sochaczewa

Zarządzenie konsultacje.pdf

Projekt - uchwała.pdf

Formularz konsultacji społecznych.doc

Wyniki konsultacji

..................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 245.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Sochaczew

 

Zarządzenie NR 245.2019

Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Sochaczew

Załącznik nr 1 do projektu uchwały

Formularz konsulatacji

wynik1.pdf

 

..................................................................................................................................................................................................

 

ZARZĄDZENIE NR  236.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 5 listopada 2019r.

 

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Sochaczew

 

ZARZĄDZENIE NR 236.2019

 

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Sochaczew

 

Formularz konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Sochaczew

 Wynik konsultacji

                                                                                                                                                                                                           

 

ZARZĄDZENIE NR 230.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sochaczewa na rok 2020

Zarządzenie nr 230.2019

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sochaczewa na rok 2020

 

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sochaczewa na rok 2020

 

Formularz konsultacji uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sochaczewa na rok 2020

 Wynik konsultacji.pdf

................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 229.2019 

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 30 października 2019 r.

 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki  i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Sochaczew na rok 2020

Zarządzenie nr 229.2019

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Sochaczewa na rok 2020 Miejski

 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Sochaczewa na rok 2020

 

Formularz konsultacji uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Sochaczewa na rok 2020

 Wynik konsultacji.pdf

.........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 226.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 15 października 2019 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

Zarządzenie 226.2019

Projekt uchwały ws. określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

Formularz konsultacji ws. stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

Wyniki konsultacji

___________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 225.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 15 października 2019 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok

Zarządzenie 225.2019

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok

Formularz konsultacji ws. stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok

 Wyniki konsultacji

_________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 224.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 15 października 2019 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sochaczew  

Zarządzenie 224.2019

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sochaczew.asto

Formularz konsultacji

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE NR 218.2019

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 9 października 2019 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie 218.2019.pdf

Formularz konsultacji społecznych Roczny Program Współpracy 2020 - nowy.pdf

Projekt Uchwały 2020

 Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały 

Wyniki konsultacji Rocznego Programu na 2020

 

_____________________________________________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 219.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 9 października 2019 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

Zarządzenie Nr 219.2019.pdf

Projekt uchwały.pdf

Formularz konsultacji.pdf

Wynik konsultacji.pdf

________________________________________________________________________________________________________ 

ZARZĄDZENIE Nr 183.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2019 - 2025

Zarządzenie Nr 183.2019

Formularz konsultacyjny - załącznik nr 1

Formularz konsultacyjny - załącznik nr 2

Projekt uchwały

Załącznik nr 1 do projektu uchwały

Wynik.PDF

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ZARZĄDZENIE NR 176.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie zmiany statutu Miasta Sochaczew 

Zarządzenie nr 176.2019

Projekt uchwały

załącznik do statutu.pdf

Formularz konsultacji

wynik konsultacji..pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE NR 135.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 17.06.2019 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Zarządzenie nr 135.2019

Projekt uchwały

Załącznik nr 1  

 Załacznik nr 2

Formularz konsultacji

Wynik konsultacji

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZARZĄDZENIE NR 134.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 17.06.2019 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie wyboru metody  ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Zarządzenie Burmistrza nr 134.2019

 Projekt uchwały

 Formularz konsultacji

Wynik konsultacji

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zarządzenie  Nr 123.2019 z dnia 4 czerwca 2019 roku, dotyczące konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Sochaczew dla rodzinnych ogródków działkowych działających na terenie Miasta Sochaczew na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych.pdf

Projekt Uchwała Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie  udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Sochaczew dla rodzinnych ogródków działkowych działających na terenie Miasta Sochaczew na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych.pdf

Formularz konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Sochaczew dla rodzinnych ogródków działkowych działających na terenie Miasta Sochaczew na zadania służące tworzeniu warunków dla rozowju ogrodów działkowych.pdf

Wynik konsultacji społecznych.pdf

 

.............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 112.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 23.05.2019 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sochaczew

Zarządzenie Burmistrza Nr 112.2019

 

ZARZĄDZENIE NR 118.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 31.05.2019 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 112/2019 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 23.05.2019 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie  przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Miasto Sochaczew

Zarządzenie Burmistrza nr 118.2019

Projekt uchwały

Formularz konsultacji

Wynik konsultacji

 

..............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 125.2019

     BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12 czerwca

w sprawie wycofania z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Zarządzenie Burmistrza nr 133.2019

 

ZARZĄDZENIE NR 111.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 23.05.2019 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczacych projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Zarządzenie Burmistrza Nr 111.2019

ZARZĄDZENIE NR 117.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 31.05.2019 r.

w sprawie zmiany zarządzenia NR 111/2019 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 23.05.2019 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Zarządzenie Burmistrza nr 117.2019

Projekt uchwały

Formularz konsultacji

 

...............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 124/2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12.06.2019 r.

w sprawie wycofania z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Zarządzenie Burmistrza nr 132.2019

 

ZARZĄDZENIE NR 110/2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 23.05.2019 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Mejskiej w Sochaczewie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Zarządzenie Burmistrza Nr 110/2019

 

ZARZĄDZENIE NR 116/2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 23.05.2019 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 110/2019 r. Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 23.05.2019 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Zarządzenie Burmistrza nr 116.2019

Projekt uchwały

Formularz konsultacji

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE NR   108.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 21.05.2019 r.

dotyczące konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2019

Zarządzenie Burmistrza Nr 108.2019

Projekt uchwały

Załącznik do projektu uchwały

Formularz konsultacji społecznych

Wyniki konsultacji

_______________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 91.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie konsultacji społęcznych projektu uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały Nr X/79/15 w sprawie przyjęcia Programu "Sochaczewska Karta Rodziny". 

Zarządzenie Burmistrza Nr 91.2019.pdf

Projekt uchwały.pdf

Formularz konsultacji.pdf

Wynik konsultacji.pdf

________________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 90.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie konsultacji społęcznych projektu uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały Nr X/80/15 w sprawie przyjęcia Programu "Sochaczewska Karta Seniora". 

 Zarządzenie Burmistrza Nr 90.2019.pdf

Projekt uchwały.pdf

Formularz konsultacji.pdf

Wynik konsultacji.pdf

_________________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 89.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie konsultacji społęcznych projektu uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały Nr X/82/15 w sprawie przyjęcia Programu "Sochaczewska Karta Mieszkańca". 

 Zarządzenie Burmistrza Nr 89.2019.pdf

Projekt uchwały.pdf

Formularz konsultacji.pdf

Wynik konsultacji.pdf

______________________________________________________________________________________________________________________ 

ZARZĄDZENIE NR 79.2019

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020

Zarządzenie 79.2019

79 - Formularz konsultacji społecznych SBO 2020

projekt uchwały SBO 2020

Wyniki konsultacji

_________________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 73.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie konsultacji społecznych Regulaminu Programu "Sochaczew Honorowym Dawcom Krwi" wraz z załącznikami.

Zarządzenie Burmistrza Nr 73.2019.pdf

Regulamin SHDK 2019-projekt.pdf

Wniosek SHDK 2019-projekt.pdf

SHDK 2019 potwierdzenie odbioru-projekt.pdf

Formularz konsultacji.pdf

Wynik konsultacji.pdf

________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 72.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie konsultacji społecznych Regulaminu Programu "Sochaczew Weteranom" wraz z załącznikami.

Zarządzenie Burmistrza Nr 72.2019.pdf

Regulamin WETERAN 2019-projekt.pdf

Wniosek SKW 2019-proejkt.pdf

SKW 2019 potwierdzenie odbioru-projekt.pdf

Formularz konsultacji.pdf

Wynik konsultacji.pdf

_______________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 71.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie konsultacji społecznych Regulaminu Programu "Sochaczewska Karta Seniora" wraz z załącznikami.

Zarządzenie Burmistrza Nr 71.2019.pdf

Regulamin SKS 2019-projekt.pdf

Wniosek SKS 2019-projekt.pdf

SKS 2019-potwierdzenie odbioru-projekt.pdf

Formularz konsultacji.pdf

Wynik konsultacji.pdf

________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 70.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie konsultacji społecznych Regulaminu Programu "Sochaczewska Karta Rodziny" wraz z załącznikami.

Zarządzenie Burmistrza Nr 70.2019.pdf

Regulamin SKR 2019-projekt.pdf

Wniosek SKR 2019-projekt.pdf

SKR 2019-potwierdzenie odbioru-projekt.pdf

Formularz konsultacji.pdf

Wynik konsultacji.pdf

_________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 69.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie konsultacji społecznych Regulaminu Programu "Sochaczewska Karta Mieszkańca" wraz z załącznikami.

Zarządzenie Burmistrza Nr 69.2019.pdf

Regulamin SKM 2019-projekt.pdf

Wniosek SKM 2019 osoby pełnoletnie-projekt.pdf

Wniosek SKM 2019 Md-projekt.pdf

SKM 2019-os.pełnoletnie-potwierdzenie odbioru-projekt.pdf

SKM 2019-Md- potwierdzenie odbioru-projekt.pdf

Formularz konsultacji.pdf

Wynik konsultacji.pdf

 _____________________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 68.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska III

Zarządzenie nr 68.2019.pdf

 Uchwała PLAŻA III - projekt 1.04.2019.pdf

Formularz konsultacji społecznych PLAŻA III.doc

Wynik konsultacji

_________________________________________________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 67.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska II

Zarządzenie nr 67.2019.pdf

Uchwała PLAŻA II - projekt 1.04.2019.pdf

Formularz konsultacji społecznych PLAŻA II.doc

Wynik konsultacji

 __________________________________________________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 66.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska I

Zarządzenie nr 66.2019.pdf

 Uchwała PLAŻA I - projekt 1.04.2019.pdf

 Formularz konsultacji społecznych PLAŻA I.doc

Wynik konsultacji

___________________________________________________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 41.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 19 lutego 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIX/423/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji: o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach,
o lasach i deklaracji: na podatek od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny i na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Zarządzenie 41.2019

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie składania informacji i deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Formularz konsultacji

 Wyniki konsultacji

_____________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 27.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 5 lutego 2019 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej  w Sochaczewie w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2019.

Zarządzenie Burmistrza Nr 27.2019

 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2019

 Załącznik do projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie

Formularz Konsultacji Społecznych

______________________________________________________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 29.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 5 lutego 2019 r.

w sprawie kosultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Sochaczewa na lata 2019-2021.

Zarządzenie Burmistrza Nr 29.2019.pdf

Projekt uchwały ws. przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Sochaczewa na lata 2019-2021.pdf

Program Wspierania Rodziny dla Miasta Sochaczewa na lata 2019-2021.pdf

Formularz konsultacji - PWR 2019-2021.pdf

Wynik konsultacji PWR 2019-2021.pdf

____________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 16.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 22 stycznia 2019r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .

Zarządzenie_Burmistrza_NR_16.2019.pdf

Projekt_uchwały.pdf

Ankieta-formularz_konsultacji.pdf

wyniki_konsultacji.pdf

_________________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 279.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objetych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu".

 

Zarządzenie Burmistrza Nr 279.2018.pdf

Projekt uchwały ws. podwyższenia kryterium dochodowego.pdf

Formularz konsultacji.pdf

Wynik konsultacji.pdf

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 278.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" dla Miasta Sochaczewa na lata 2019-2023.

 

Zarządzenie Burmistrza Nr 278.2018.pdf

Projekt uchwały ws. przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i domu".pdf

Projekt Program osłonowego w zakresie dożywniania "Posiłek w szkole i w domu" .pdf

Formularz konsultacji.pdf

Wynik konsultacji.pdf

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 265.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w  Sochaczewie w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sochaczew do ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Miasto Sochaczew.

ZARZĄDZENIE NR 265.2018

Projekt uchwały

Formularz konsultacji społecznych

Wyniki konsultacji społecznych

                                                                                                                                                                                                                  

 

ZARZĄDZENIE NR 248.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w  Sochaczewie w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do prowadzonych przez Miasto Sochaczew przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

ZARZĄDZENIE NR 248.2018

Projekt uchwały

Formularz konsultacji

                                                      Wyniki konsultacji do przedszkoli i oddz.przedszkolnych.pdf  

 

ZARZĄDZENIE NR 247.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w  Sochaczewie w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sochaczew oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

ZARZĄDZENIE NR 247.2018

Projekt uchwły

Frmularz konsultacji

Wyniki konsultacji do kl. I szkół podstawowych.pdf 

_________________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 246.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019

Zarządzenie Nr 246.2018.pdf

Projekt Uchwały.pdf

Projekt Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2019.pdf

Formularz konsultacji.pdf 

Wynik konsultacji.pdf

_________________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 245.2018

BURMISZTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sochaczewa na rok 2019

 Zarządzenie Nr 245.2018.pdf

Projekt Uchwały.pdf

Projekt Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2019.pdf

Formularz konsultacji.pdf

Wynik konsultacji.pdf

                                                                                                                                                                                                                            

 

ZARZĄDZENIE NR 233.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 25 października 2018 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.

Zarządzenie 233.2018

Projekt uchwały ws. stawek podatku od srodków transportowych na 2019 rok

Formularz konsultacji ws. stawek podatku od srodków transportowych na 2019 rok

Wyniki konsultacji

______________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 226.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 16 października 2018 r.

 

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie 226.2018

Projekt uchwały Rocznego Programu Współpracy na 2019

Załącznik do Uchwały - Roczny Program Współpracy na 2019 rok

Formularz konsultacji społecznych Roczny Program Współpracy 2019

Wyniki konsultacji RPW na 2019 rok.pdf

 

______________________________________________________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 228.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej, w tym kategorii dzieci oraz zasad jej rozliczania dla pomiotów prowadząącyh niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce, zatrudniająaych dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działałność na własny rachunek na terenie Gminy Miasto Sochaczew.

Zarządzenie Burmistrza Nr 228.2018 z dn.16.10.2018 r.pdf

Formularz konsultacji - dotacja dla żłobków.pdf

Projekt uchwały-dotacja dla żłobków i klubów.pdf

Załączniki do uchwały.pdf

Wynik konsultacji.pdf

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR .2018

BURMSISTRZA MIASTA SOCHACZEWA

z dnia 1 października 2018r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie zmiany statutu Miasta Sochaczew. 

Zarządzenie 218.2018.pdf

Formularz - Załącznik do Zarządzenia dot. zmiany w Statucie Miasta.pdf

 Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta..pdf

wynik konsultacji-zmiana statutu.pdf

_____________________________________________________________________________________________________

ZARZADZENIE NR .2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEWA

z dnia 1 pażdziernika 2018r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie obywatelskiej inicjatwy uchwałodawczej.

Zarządzenie 219.2018.pdf

Projekt uchwały w sprawie obuwatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.pdf

Formularz - Załącznik do Zarządzenia dot.obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.pdf

wynik konsultacji-obyw.in9cj.uchwa_.pdf

____________________________________________________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 214.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

Zarządzenie 214.2018

Projekt uchwały ws. określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

Formularz konsultacji ws. stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

Wyniki z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

____________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 207.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 18 września 2018 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie zmiany uchwały Nr IX/67/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejskiego Ośrodka Kultury w Sochaczewie i Klubu Nauczyciela w Sochaczewie
w jedną instytucję kultury.

Zarządzenie nr 207.2018.pdf

Projekt uchwały.docx

formularz konsultacji spełecznych.docx

wyniki.pdf

 

____________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 209.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 18 września 2018 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia warunków i trybu skłdania informacji: o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach i deklaracji: na podatek od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny i na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Zarządzenie 209.2018

Projekt uchwały w sprawie składania informacji i deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Formularz konsultacji ws. składania informacji i deklaracji drogą elektroniczną

Wyniki z przebiegu konsultacji społecznych - warunki i tryb składania informacji i deklaracji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

____________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 208.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 18 września 2018 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie

w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

Zarządzenie 208.2018

Projekt uchwały ws. określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

Formularz konsultacji ws. wzorów informacji i deklaracji podatkowych

Wyniki z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

___________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 184.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 27 sierpnia 2018r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Sochaczewa w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  

Zarządzenie Burmistrza wraz z projektem uchwały.pdf

 

____________________________________________________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 179.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w  Sochaczewie w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 1  w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7, 96-500 Sochaczew

ZARZĄDZENIE NR 179.2018

projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 1 w Sochaczewie

załacznik do projektu uchwały

Formularz konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania imienia oraz zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sochaczewie 

 

                                                                                                                                                                                                            

ZARZĄDZENIE NR 174.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 8 sierpnia 2018 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie Rady Miejskiej

w Sochaczewie w sprawie wzniesienia popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Sochaczewie

Zarządzenie Nr 174.2018.pdf

Projekt uchwały w sprawie wzniesienia popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sochaczewie.pdf

formularz konsultacji spełecznych.docx

 Wyniki konsultacji

................................................................................................................................................................................................................

 

 WYNIK

Konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie  nadania imienia oraz zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 6 w Sochaczewie ul. Stanisława Staszica 106, 96-500 Sochaczew.

Wynik konsultacji SP6.pdf

____________..............................................................................................................................................................................................................______________________________________________________

 

Ogłoszenie

Gmina Miasto Sochaczew zaprasza do współtworzenia Rocznego Programu Współpracy na 2019 rok

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Sochaczew na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi.

Zapraszamy do składania propozycji do „Rocznego programu współpracy do dnia 10 września 2018 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sochaczewie ul. 1 Maja 16 lub drogą elektroniczną na adres organizacje.pozarzadowe@sochaczew.pl

Druki formularzy są do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sochaczewie ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

Formularz zgłoszenia propozycji do projektu na 2019

Uchwała Nr XXIX.324.17

................................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 111.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie

wprowadzenia zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

na terenie Gminy Miasto Sochaczew z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

w Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Sochaczew

 

Zarządzenie Nr 111.2018.pdf

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.pdf

Formularz konsultacji.docx

Wyniki konsultacji

 

 _____________________________________________________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 110.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 29 maja 2018 r.

 

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały rady Miejskiej w Sochaczewie
w przedmiocie zmiany uchwały Nr XXXIV/383/18
w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania napojów alkoholowych
na terenie Gminy Miasto Sochaczew oraz wprowadzenie ograniczenia w godzinach nocnej
sprzedaży napojów alkoholowych

 

Zarządzenie Nr 110.2018 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 29 maja 2018.pdf

Projekt uchwały.pdf

Uzasadnienie do projektu uchwały.pdf

Formularz konsultacji projektu uchwały.pdf

Wynik konsultacji społecznych.pdf

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 107.18

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEWA

z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w  Sochaczewie w sprawie nadania imienia oraz zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 6 w Sochaczewie ul. Stanisława Staszica 106, 96-500 Sochaczew

ZARZĄDZENIE NR 107.2018

 Projekt uchwały w sprawie nadania imienia oraz zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 6 w Sochaczewie ul. Stanisława Staszica 106, 96-500 Sochaczew

załacznik do projektu uchwały w sprawie nadania imienia oraz zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 6 w Sochaczewie ul. Stanisława Staszica 106, 96-500 Sochaczew

Formularz konsultacji projektu uchwały

Wynik konsultacji

 

                                                                                                                                                                                                             

ZARZĄDZENIE NR 106.18

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEWA

z dnia 22 maja 2018 r.

 

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania nazwy dla mostu

Zarządzenie nr 106.18 Burmistrza Miasta.pdf

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy dla mostu.pdf

Formularz konsultacji społecznych.docx

wyniki konsultacji w sprawie nadania nazwy dla mostu.pdf

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

ZARZĄDZENIE NR 82.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 10 kwietnia 2018 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska III

 

Zarządzenie nr 82.2018 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 10.04.2018 r..pdf

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska III.pdf

 Formularz konsultacji społecznych PLAŻA III.doc

Wyniki Konsultacji Plaża Miejska Nr III.

__________________________________________________________________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 81.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 10 kwietnia 2018 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska II

 

Zarządzenie nr 81.2018 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 10.04.2018 r..pdf

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska II.pdf

 Formularz konsultacji społecznych PLAŻA II.doc

 Wyniki Konsultacji Plaża Miejska Nr II 

 ___________________________________________________________________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 80.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 10 kwietnia 2018 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska I

 

Zarządzenie nr 80.2018 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 10.04.2018 r..pdf

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska I.pdf

Formularz konsultacji społecznych PLAŻA I.doc

Wyniki Konsultacji Plaża Miejska Nr I

__________________________________________________________________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 75.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 3 kwietnia 2018 r.

w sprawie Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019

 

Zarządzenie nr 75.2018 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 3 kwietnia 2018 r..pdf

Projekt Uchwały Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.pdf

Formularz konsultacji społecznych SBO 2019.pdf

wynik konsultacji SBO  2019.pdf

Wyniki głosowania SBO na rok 2019

____________________________________________________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 69.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Sochaczew oraz wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych

Zarządzenie Nr 69.2018 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 27 marca 2018 r.pdf

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych.pdf

Formularz konsultacji projektu uchwały.pdf

Wynik konsultacji społecznych.pdf

_____________________________________________________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 67.2018

BURMISTRZA  MIASTA SOCHACZEW

z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie podziału Gminy Miasto Sochaczew na obwody głosowania.

Zarządzenie Nr 67.2018 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie podziału Gminy Miasto Sochaczew na obwody głosowania.pdf

Formularz konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sparwie podziału Gminy Miasto Sochaczew na obwody głosowania.pdf

Uchwała w sparwie podziału Gminy Miasto Sochaczew na obwody głosowania.pdf

Wynik konsultacji społecznych .pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ZARZADZENIE NR 59.2018
 
BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW
 
z dnia 6 marca 2018 r.
 

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w  Sochaczewie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew

 

 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________
 
 
ZARZĄDZENIE NR 58.2018
 
BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW
 
z dnia 6 marca 2018 r.
 
w sprawie konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia projektu uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały Nr X/79/15 w sprawie przyjęcia Programu "Sochaczewska Karta Rodziny".
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________
 
 
ZARZĄDZENIE NR 57.2018
 
BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW
 
z dnia 6 marca 2018 r.
 
w sprawie konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia projektu uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały Nr X/82/15 w sprawie przyjęcia Programu "Sochaczewska Karta Mieszkańca".
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                               
 
ZARZADZENIE NR 56.2018
 
BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW
 
z dnia 6 marca 2018 r.
 
w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie podziału Gminy Miasto Sochaczew na okręgi wyborcze.
 
 
 
 
...........................................................................................................................................................................................................
 
ZARZĄDZENIE NR 51.2018
 
BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW
 
z dnia 26 lutego 2018r.
 
w sprawie konsultacji społecznych dotyczacych projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Miasta Sochaczewa. 
 
 
 
 
 

...............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 47.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie

ZARZĄDZENIE NR 47.2018 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 13 lutego 2018r.

projekt uchwały w spr. nadania statutu Muzeum.pdf

projekt uzasadnienia do uchwały w spr. statutu Muzeum.pdf

projekt statutu MZSiPBnB.pdf

Formularz konsultacyjny do zarządzenia nr 47.pdf

wyniki w sprawie nadania statutu Muzeum.pdf

...............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 46.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie ustanowienia Święta Mieszkańców Sochaczewa

ZARZĄDZENIE NR 46.2018 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 13 lutego 2018r.

uchwała w spr. ustanowienia święta Mieszkańców Sochaczewa.pdf

uzasadnienie do uchwały w spr. Święta Mieszkańców.pdf

formularz konsultacyjny do Zarządzenia nr 46.pdf

wyniki w sprawie święta Mieszkańców Sochaczewa.pdf

 

________________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 44.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Zarządzenie Nr 44.2018 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 13 lutego 2018 r.pdf

Uchwała dotacje dla oświatowych jednostek niepublicznych.pdf

Załaczniki do uchwały

Formularz konsultacji

Wynik konsultacji

...............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 18.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

Zarządzenie Nr 18.2018 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 16.01.2018.pdf

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie wraz z załącznikiem.pdf

Formularz konsultacji społecznych.pdf 

Wynik konsultacji społecznych.pdf

________________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 12.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 09 stycznia 2018 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2018

Zarządzenie 12.2018

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie

Załącznik do projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie

Formularz konsultacji społecznych

Wyniki konsultacji społecznych

 _____________________________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 15.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 09 stycznia 2018 r.

 w sprawie pierwszego etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Sochaczew w sprawie budżetu Gminy Miasto Sochaczew na rok 2019

Formularz I konsultacji społecznych SBO 2019
 
Zarządzenie 15.2018

UCHWAŁA XXV.287.2017 SBO na rok 2018.pdf

 

............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 259/2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 21.11.2017 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2021.

Zarządzenie Nr 259/2017 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 21.11.2017 r.pdf

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2021 - Projekt Uchwały.pdf

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na lata 2018-2021.pdf

Formularz konsultacji - Gminny Program Przeciwdziałnia Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na lata 2018-2021.pdf

Wynik konsultacji.pdf

 _______________________________________________________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 233.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 17 października 2017 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu na 2018 rok

Zarzadzenie 233.2017.pdf 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok

Formularz konsultacji ws. stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok

Wyniki Pokonsultacyjne projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r.

 ____________________________________________________________________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 232.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 17 października 2017 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

 Zarzadzenie 232.2017.pdf

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

Formularz konsultacji ws. stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

Wyniki Pokonsultacyjne projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.

                                                  ______________________________________________________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 228.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 17 października 2017 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej Nr 1 w Sochaczewie

 ZARZĄDZENIE NR 228.2017

Projekt uchwały nadanie statutu SP1

Załącznik do uchwały nadanie statutu SP1

Formularz konsultacji - uchwała nadanie statutu SP1

 

                                                                                                                                                                                                                           

ZARZĄDZENIE NR 229.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 17 października 2017 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej Nr 6 w Sochaczewie

ZARZĄDZENIE NR 229.2017

Projekt uchwały nadanie statutu SP6

Załącznik do uchwały nadanie statutu SP6

Formularz konsultacji - uchwała nadanie statutu SP6

                       

                                                                                                                                                                                                                      

ZARZĄDZENIE NR 231.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 17 października 2017 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Sochaczewa na rok 2018

Zarządzenie 231.2017

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Sochaczewa na rok 2018

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Sochaczewa na rok 2018

Formularz konsultacji

 Wynik konsultacji.pdf

..................................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 230.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 17 października 2017 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sochaczewa na rok 2018

Zarządzenie 230.2017

Projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sochaczewa na rok 2018

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sochaczewa na rok 2018

Formularz konsultacji

Wynik konsultacji.pdf

                                                                                                                                                                                                                      

ZARZĄDZENIE NR 221/2017

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 3 października 2017 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 Zarządzenie 221.2017

Formularz konsultacji społecznych Roczny Program Współpracy 2018

Projekt Uchwały Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2018

Załącznik do Projektu Uchwały

Wyniki Pokonsultacyjne Rocznego Programu na 2018 rok

Uchwała Nr XXIX/324/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2017 r.

...............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 147/2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 18.07.2017 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej
w Sochaczewie w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Zarządzenie Nr 147/2017

Projekt Uchwały Rady MIejskiej w Sochaczewie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie

Formularz konsultacji społecznych

Wyniki konsultacji społecznych

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zarządzenie Nr 107.2017

Burmistrza Miasta Sochaczew

z dnia 23 maja 2017r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie zmiany nazwy ulicy Hanki Sawickiej na ulicę Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.

Zarządzenie Nr 107.2017.pdf

Formularz konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy ulicy.pdf

Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy.PDF

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy ulicy Hanki Sawickiej na ulicę Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.PDF

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 103.2017.pdf

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew.

Projekt Uchwały do konsultacji - wymiar godzin nauczycieli.pdf 

Formularz konsultacji - uchwała tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli.doc 

-Wynik konsultacji społecznych dotyczacych określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.pdf

                                                                                                                                                                                                                                

 

ZARZĄDZENIE NR 93/2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie  ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew.

Zarzadzenie 93.2017.pdf

Uchwała opłaty za przedszkole.pdf

Formularz konsultacji - uchwała opłaty za przedszkole..doc

  Wynik konsultacji społecznych dotyczących ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew

                                                                                                                                                                                                                           

 

ZARZĄDZENIE NR 88/17

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 25 kwietnia 2017 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie miasta Sochaczew w sprawie budżetu Gminy Miasto Sochaczew na rok 2018

Zarządzenie 88.2017 Burmistrza Miasta Sochaczew

Formularz konsultacji społecznych SBO 2018.doc

Projekt Uchwały na 2018 r.

Wyniki konsultacji SBO 2018 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 83.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 18 kwietnia 2017r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy zbywaniu na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących Gminy Miasto Sochaczew.

Zarządzenie nr 83.2017 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 18 kwietnia 2017r..pdf

Załącznik Nr 1 Formularz.pdf

Załącznik Nr 2 Formularz.pdf

Projekt uchwały do konsultacji.pdf

 wynik konsultacji społecznych - warunki udzielania bonifikaty.pdf

 

ZARZADZENIE NR 76.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 11 kwietnia 2017r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie ustalenia nazwy ulicy biegnącej w kierunku południowym od ul. Nowowiejskiej do ul. Olimpijskiej

Zarządzenie Burmistrza Miasta Sochaczew Nr 76.2017

Formularz konsultacji społecznych - nadanie nazwy dla ulicy

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy dla ulicy

 Wyniki konsultacji społecznych w sprawie nadania nazwy dla ulicy biegnącej w kierunku południowym od ul. Nowowiejskiej do ul. Olimpijskiej

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE NR 63.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/179/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Sochaczewa oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania .

Zarządzenie Nr 63.2017 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 23 marca 2017 r.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie - Strefa Płatnego Parkowania

Załącznik do uchwały - str. 1

Załącznik do uchwały - str. 2

Uzasadnienie uchwały

Formularz konsultacji - Strefa Płatnego Parkowania

Wynik konsultacji społecznych - Strefa Płatnego Parkowania

 ____________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 57/2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia  14 marca 2017 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej
w Sochaczewie w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Sochaczewie

Zarządzenie Burmistrza Nr 57/2017 z dnia 14.03.2017.pdf

Projekt Uchwały dot. Statutu MOPS 2017.pdf

Projekt Statutu MOPS 2017.pdf

Formularz konsultacji - Statut MOPS.pdf

Statut MOPS-wynik konsultacji.pdf

______________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 47.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie zmieniającej Uchwałę Nr XX/212/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/178/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Sochaczew, a także wyznaczenia operatora publicznego transportu zbiorowego realizującego przewozy na terenie miasta Sochaczew.

Zarządzenie Burmistrza - 47.2017

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie - przystanki

Formularz Konsultacji Społecznych - przystanki

Wynik konstulacji społecznych - przystanki

____________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 36.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Zarządzenie nr 36.pdf

Uchwała - kryteria rekrutacji szkoły podstawowe.pdf

Formularz konsultacji - uchwała rekrutacja szkoły.doc

Wynik konsultacji społecznych dotyczących określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prow. przez Gm. M. Sochaczew.pdf

____________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 35.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Zarządzenie nr 35.2017.pdf

Uchwała - kryteria rekrutacji przedszkola.pdf

Formularz konsultacji - uchwała rekrutacja przedszkola.doc

Wynik konsultacji rekrutacja do przedszkoli.pdf

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 ZARZĄDZENIE NR 33.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew

Zarządzenie nr 33.2017.pdf

 Uchwała opłaty za przedszkole.pdf

 Formularz konsultacji - uchwała opłaty za przedszkole.doc

Wynik konsultacji opłaty za przedszkole.pdf

                                                                                                                                                                                                                    

 

ZARZĄDZENIE NR 20.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 31 stycznia 2017 r.

 

w sprawie pierwszego etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Sochaczew w sprawie budżetu Gminy Miasto Sochaczew na rok 2018

 Zarzadzenie 20.pdf

20 - Formularz konsultacji społecznych SBO 2018.doc

UCHWAŁA NR XV/166/16 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie miasta Sochaczew w sprawie budżetu Gminy Miasto Sochaczew na rok 2017. 

__________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 5/2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12 stycznia 2017 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej  w Sochaczewie w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Sochaczew na lata 2017-2023

Zarządzenie 5/2017 z dnia 12 stycznia 2017

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Sochaczew na lata 2017 - 2023

Załącznik do Uchwały Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Sochaczew na lata 2017-2023 

 Formularz konsultacyjny - Lokalny Program Rewitalizacji.docx

 Wynik konsultacji.pdf

 


 

 ZARZĄDZENIE NR 291.2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w  Sochaczewie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Zarzadzenie 291.2016 z dnia 19.12.2016r.pdf

 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przeddzkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakrresu kontroli prawidłowości ich pobraania i wykorzystywania.pdf

Formularz konsultacji - dotacje dla jednostek niepublicznych.doc

 Wynik konsutacji

 


 

ZARZĄDZENIE NR 263/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 22 listopada 2016 r.

        w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej   w Sochaczewie w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego przy zbiegu ul. Żyrardowskiej z drogami nr 50 i 92.

zarządzenie nr 263-2016.pdf

2.Uchwała nadanie nazwy dla ronda_Braci Garczyńskich.pdf

3.formularz konsultacji społecznych dla ronda przy zbiegu ul. Żyrardowskiej z drogami krajowymi nr 50 i 92.pdf

4. Wyniki konsultacji.PDF

5. Wynik konsultacji LPR GMS 2017-2023.pdf


 

 

ZARZĄDZENIE NR 260/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 22 listopada 2016 r.

        w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej   w Sochaczewie w sprawie nadania nazwy dla ronda przy zbiegu ulic: Towarowej, Licealnej, Botanicznej, Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Zarządzenie nr 260-2016.pdf

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda..pdf

.Formularz konsultacji społecznych-nazwa dla ronda.pdf

- wynik konsultacji.pdf

 


 

Ogłoszenie - wyniki głosowania na projekty w Sochaczewskim Budżecie Obywatelskim

 

 Łączna ilość oddanych głosów – 11 354,

w tym: głosów ważnych - 10545,

głosów nieważnych - 809.

 

Szczegółowe wyniki głosowania na poszczególne projekty poniżej.

 

1. Remont łazienek szkolnych w Zespole Szkół w Sochaczewie: 1392

2. Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Sochaczewie: 1381

3. Boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3: 1070

4. 3 x Muzyka (Disco Sochaczew Festiwal, Rock Sochaczew Festiwal, Rap Sochaczew Festiwal): 787

5. Remont ul. Ogrodowej i ul. Grunwaldzkiej od ul. Ogrodowej do ul. Parkowej: 773

6. Park Linowy: 730

7. Studio nagrań: 666

8. Boisko do siatkówki plażowej MOSiR Chodaków przy ul. Chopina 101: 585

9. Renowacja Parku Garbolewskich: 414

10. Remont Kaplicy na Wypalenisku: 398

11. Oświetlenie płyty głównej boiska sportowego: 385

12. Modernizacja łazienek na I i II piętrze w starej części budynku Szkoły Podstawowej nr 3: 358

13. Elektroniczne tablice wyników na stadionach MOSiR przy ul. Warszawskiej 80 i Chopina 101: 324

14. Klub dla Rodzin Wesoła Chata: 283

15. Remont ulicy i chodników ul. Bohaterów Chodakowa: 232

16. Bulwary z dechami do tańca nad Bzurą: 208

17. Angielski za darmo dla Sochaczewian: 137

18. Zielona ładowarka z WiFi: 126

19. Modernizacja parkingu SCK przy ul. 15 Sierpnia 83: 101

20. Tor dla rowerzystów, rolkowców i deskorolców: 94

21. Wiaty rowerowe + szybkie zestawy naprawcze + stojaki rowerowe: 71

22. Gdzie jest Chopin?: 18

23. Multimedialny przewodnik po Sochaczewie na smartfona: 12

 

do pobrania:

Informacja o wynikach głosowania w Sochaczewskim Budżecie Obywatelskim na rok 2017

 


 

Zarządzenie Nr 242.2016

Burmistrza Miasta Sochaczew  

z dnia 18.10.2016 r. 

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 242.2016 z dn. 18.10.2016 r.pdf

Projekt uchwały ws. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.pdf

Formularz konsultacji ws. stawek podatku od środków trasnportowych na 2017 rok.docx

 

 

 

 


 

ZARZĄDZENIE NR 237/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 18.10.2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sochaczewa na rok 2017

Zarządzenie Burmistrza Nr 237.2016

Projekt uchwały ws. uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sochaczewa na rok 2017

Projekt Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sochaczewa na rok 2017

Formularz konsultacji

Wynik konsultacji


 

ZARZĄDZENIE NR 234/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 18.10.2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Sochaczewa na rok 2017

Zarządzenie Burmistrza Nr 234.2016

Projekt Uchwały ws. uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -2017

 Projekt Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2017 

Formularz konsultacji

Wynik konsultacji


 

ZARZĄDZENIE NR 236/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 18.10.2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej
w Sochaczewie w sprawie określenia stawki żywieniowej w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie

Zarządzenie Burmistrza Nr 236.2016 

Projekt Uchwały RM - stawka żywieniowa w DDPS

Formularz konsultacji - Stawka żywieniowa w DDPS

Wynik konsultacji


 

ZARZĄDZENIE NR 235/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia  18.10.2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie  nadania Statutu Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie

Zarządzenie Burmistrza Nr 235.2016

Projekt Uchwały RM ws. nadania statutu DDPS

Statut DDPS-projekt

Formularz konsultacji - Statut DDPS

Wynik konsultacji


ZARZĄDZENIE NR 233/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia  18.10.2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej
w Sochaczewie w przedmiocie zmiany Uchwały Nr X/83/15 w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczew Honorowym Dawcom Krwi”

Zarządzenie Burmistrza Nr 233.2016

Projekt uchwały dot. zmiany uchwały Nr X/83/15 z dnia 21.09.2015

Formularz konsultacji - SHDK

Wynik konsultacji


ZARZĄDZENIE NR 232/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia  18.10.2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej
w Sochaczewie w przedmiocie zmiany Uchwały Nr X/79/15 w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczewska Karta Rodziny”

Zarządzenie Burmistrza Nr 232.2016

Projekt uchwały dot. zmiany uchwały Nr X/79/15 z dnia 21.09.2015

Formularz konsultacji - SKR.pdf

Wynik konsultacji


ZARZĄDZENIE NR 231/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia  18.10.2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej
w Sochaczewie w przedmiocie zmiany Uchwały Nr X/80/15 w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczewska Karta Seniora”

Zarządzenie Burmistrza Nr 231.2016

Projekt uchwały dot. zmiany uchwały Nr X/80/15 z dnia 21.09.2015

Formularz konsultacji - SKS

Wynik konsultacji


ZARZĄDZENIE NR 230/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia  18.10.2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej
w Sochaczewie w przedmiocie zmiany Uchwały Nr X/81/15 w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczew Weteranom”

Zarządzenie Burmistrza Nr 230.2016

Projekt uchwały dot. zmiany uchwały Nr X/81/15 z dnia 21.09.2015

Formularz konsultacji - SW

Wynik konsultacji


ZARZĄDZENIE NR 229/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia  18.10.2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej
w Sochaczewie w przedmiocie zmiany Uchwały Nr X/82/15 w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczewska Karta Mieszkańca”

Zarządzenie Burmistrza Nr 229.2016

Projekt uchwały dot. zmiany uchwały Nr X/82/15 z dnia 21.09.2015

Formularz konsultacji - SKM

Wynik konsultacji 

Zarządzenie Nr 228.2016

Burmistrza Miasta Sochaczew  z dnia 11.10.2016 r. 

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Miasto Sochaczew

Zarządzenie Nr 228.2016 z dn. 11.10.2016 r.pdf

Projekt uchwały ws. wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.pdf

Formularz konsultacji ws. opłaty prolongacyjnej.docx

 

 Zarządzenie Nr 227.2016

Burmistrza Miasta Sochaczew  z dnia 11.10.2016 r. 

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 227.2016 z dn. 11.10.2016 r.pdf

Projekt uchwały ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.pdf

Formularz konsultacji ws. stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.docx

 


 

Zarządzenie  Nr 211/2016

Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 11.10.2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej  
w Sochaczewie w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie.

- Zarządzenie Nr 211_2016 Burmistrza Miasta Sochaczew.pdf

- Formularz konsultacji społecznych_ZGK.pdf

- Projekt uchwały_ZGK.pdf

- Załącznik nr 1 do projektu uchwały_ZGK.pdf

- Wynik konsultacji_statut ZGK.pdf


Zarządzenie  Nr 212/2016

Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 11.10.2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej  
w Sochaczewie w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Sochaczewie.

- Zarządzenie Nr 212_2016 Burmistrza Miasta Sochaczew.pdf

- Formularz konsultacji społecznych_Regulamin Cmentarza.pdf

- Projekt uchwały_Regulamin Cmentarza.pdf

- Załącznik nr 1 do projektu uchwały_Regulamin Cmentarza.pdf

- Wynik konsultacji_Regulamin Cmentarza Komunalnego.pdf


 

Zarządzenie  Nr 206/2016

Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 06.10.2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z przystanków, których właścicielem                                     lub zarządzającym jest Gmina Miasto Sochaczew, a także wyznaczenia operatora publicznego transportu zbiorowego realizującego przewozy na terenie miasta Sochaczew.

Zarządzenie Burmistrza - 206.2016.PDF

Formularz konsultacji społecznych - 206.2016.pdf

Projekt - uchwała zmieniająca - przystanki.pdf

Załącznik - uchwała zmieniająca - przystanki.pdf

- Wyniki konsulatacji - przystanki.pdf


 

Zarządzenie  Nr 181/2016

Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 11.10.2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczacych projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie o przyjęciu

do realizacji oraz do wieloletniego planu finansowego inwestycji wynikających z opracowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

w gminie Miasto Sochaczew

Zarządzenie Burmistrza Miasta Sochaczew nr 181.2016.pdf

Projekt uchwały o przyjęciu do realizacji ......PGN..pdf

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Sochaczew_AKTUALIZACJA.docx

formularz konsultacji społecznych projektu uchwału o przyjęciu do realizacji ....pdf

 


ZARZĄDZENIE NR  207/16

 

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 6 października 2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie

Zarządzenie 207.16.

Formularz konsultacji społeczny statutu MOSIR.doc

Projekt Uchwały MOSiR.PDF

Wyniki konsultacji statutu MOSiR

 


 

ZARZĄDZENIE NR 200/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2016r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie nadania nazwy dla ronda położónego przy zbiegu ul. Wyszogrodzkiej, Chodakowskiej i Mostowej

1. Zarzadzenie Burmistrza Nr 200.2016.PDF

2. Formularz konsultacji społecznych dla ronda.pdf

3.Uchwała nadanie nazwy dla ronda.pdf

4. Wyniki konsultacji społecznych - rondo Chodaków.PDF

 

 


ZARZĄDZENIE NR  203/16

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Sochaczew dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej

Zarządzenie 203.16.PDF

Formularz konsultacji społecznych ustanowienia nagród i wyróżnień

projekt uchwały w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień

Wnioski z przebiegu konsultacji społecznych

 


ZARZĄDZENIE NR 202/16

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 Zarządzenie 202.16.PDF

 Formularz konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy

projekt uchwały Rocznego Programu Współpracy

Wnioski z przebiegu konsultacji społecznych Rocznego Programu Wspólpracy

 


ZARZĄDZENIE NR 201/16

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie


Zarządzenie Nr 196/2016 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 13.09.2016 r.
w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie
w sprawie zmiany uchwały nr XVII/180/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sochaczew
 

Zarządzenie Nr 191/2016 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 06 września 2016 r.
w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie
nadania nazwy dla parku
 

Zarządzenie Nr 192/2016 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 06 września 2016 r.
w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawienadania nazwy dla mostu
 

Zarządzenie Nr 190.2016 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 2 września 2016 r.
w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Miasto Sochaczew, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
 

 

ZARZĄDZENIE NR 184/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 16 sierpnia 2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia” na lata 2016-2020.

Zarządzenie Burmistrza 184.2016.pdf

Uchwała - Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2016-2020.

Formularz konsultacji.

Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia 2016-2020.

Wynik konsultacji społecznych

 


 

ZARZĄDZENIE NR 125/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia wzoru deklaracji

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.  

Zarządzenie nr 125 w sprawie konsult. społ. dot. proj. uchw. RM w sprawie wzoru deklar..pdf

Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

Załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

Załacznik nr 2 wzór Deklaracji.pdf

Formularz konsultacji społecznych projektu uchwały RM w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf


 

ZARZĄDZENIE NR 124/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu  świadczenia  usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Zarządzenie nr 124 w sprawie konsult. społ. dot. proj. uchw. RM w sprawie określenia szczeg. sposobu i zakresu świadcz. usług.pdf

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf

Formularz konsultacji społecznych projektu uchwały RM w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług.pdf


 

ZARZĄDZENIE NR 123/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 30 maja 2016 r.

                          w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie                                                                                                 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania  czystości i porządku w gminie.

Zarządzenie nr 123 w sprawie konsult. społ. dot. proj. uchw. RM w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porz.pdf

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gm. M. Sochaczew.pdf

Formularz konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sochaczew.pdf

 


 

ZARZĄDZENIE NR 120/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEWA

z dnia 17 maja 2016 roku

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Sochaczew, a także wyznaczenia operatora publicznego transportu zbiorowego realizującego przewozy na terenie miasta Sochaczew.

Zarządzenie Burmistrza

Formularz konsultacji społecznych

Projekt uchwały i uzasadnienie

Załącznik nr 1 do Uchwały - wykaz przystanków dla operatorów

Załącznik nr 2 do Uchwały - wykaz przystanków dla przewoźników

Załącznik nr 3 do Uchwały - regulamin

Wyniki konsultacji - przystanki.pdf


ZARZĄDZENIE NR 102/16

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w przedmiocie zmiany Uchwały Nr IX/60/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Sochaczewa oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania.

Zarzadzenie Burmistrza.PDF

konsultacje SPP formularz.doc 

projekt uchwały.pdf 

Załacznik nr1 do Uchwały -str1.PDF 

załącznik nr 1 do Uchwały- str.2.pdf 

Załącznik nr 2 do Uchwały.pdf 

uzasadnienie do Uchwały.pdf 

wynik konsultacji - SPP.pdf


 

ZARZĄDZENIE NR 99/16

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 18 kwietnia 2016 r.

 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Miasta Sochaczew na lata 2016-2020”

Zarządzenie 99/16

Formularz konsultacji opieki nad zabytkami

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Miasta Sochaczew na lata 2016-2020”

Program opieki nad zabytkami dla miasta Sochaczewa na lata 2016-2020

Wynik konsultacji społecznych

 


 

 

ZARZĄDZENIE NR 95/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 18 kwietnia 2016r.

 w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Sochaczew pod nazwą Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie

Zarządzenie 95/2016.pdf

Uchwała w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Sochaczew pod nazwą Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie.pdf

Formularz konsultacji likwidacja.doc

Wynik konsultacji likwidacja MZEA.jpg

 

 


 

 

ZARZĄDZENIE NR 94/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 18 kwietnia 2016r.

 w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki obsługującej jednostki organizacyjne Gminy Miasto Sochaczew oraz nadania jej statutu

Zarządzenie 94/2016.pdf 

Uchwała w sprawie utworzenia jednostki obsługującej jednostki organizacyjne Gminy Miasto Sochaczew oraz nadania jej statutu.pdf

Statut MZEA.pdf

Formularz konsultacji powołanie MZEA.doc

Wynik konsultacji powołanie MZEA.jpg

 


 

Zarządzenie Nr 88.2016 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sparwie konsutacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w przedmiocie zmiany Uchwały Nr LVIII/567/02 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 16 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transpotu zbiorowego oraz zasad korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów.PDF

 

 

Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały Nr LVIII/567/02 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 16.06.2002 r w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe loklnego transortu zbiorowego oraz zasad korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów.pdf

 

Wyniki konsultacji społecznych - bilet 60-minutowy.PDF

 


 

 

ZARZĄDZENIE NR 83 /16

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 05 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizowania imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych na terenie Gminy Miasta Sochaczew w obiektach i na terenach stanowiących własność miasta, jednostek organizacyjnych miasta lub instytucji kultury oraz regulamin korzystania z gminnych stadionów.

 

zarządzenie 83/16.pdf

Formularz konsultacji społecznych imprezy nie masowe.doc

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizowania imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych na terenie Gminy Miasta Sochaczew w obiektach i na terenach stanowiących własność miasta, jednostek organizacyjnych miasta lub instytucji kultury oraz regulamin korzystania z gminnych stadionów. 

Wynik konsultacji społecznych

 

 


 

ZARZĄDZENIE NR 84/16

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 05 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad
i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie miasta Sochaczew
w sprawie budżetu Gminy Miasto Sochaczew na rok 2017

 

zarządzenie.pdf

Formularz konsultacji społecznych SBO.doc

- Projekt uchwały w sprawie zasad
i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie miasta Sochaczew
w sprawie budżetu Gminy Miasto Sochaczew na rok 2017

Wynik konsultacji społecznych


 

Zarządzenie Nr 54.2016 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie konsultacji społecznych dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto  Sochaczew
na rok 2016.pdf

 

 


 

Zarzadzenie  Nr 40.2016 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 23 lutego 2016 r. w sparawie konsultacji społecznych dotyczących projetu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie o przyjęciu do realizacji oraz
do wieloletniego planu finansowego inwestycji wynikających z opracowanego Planu Gospodarki Niskoeksmisyjnej w Gminie Miasto Sochaczew  pdf

Projekt uchwały o przyjęciu do realizacji oraz do wieloletniego planu finansowego inwestycji wynikających
z PGN.pdf

Formularz konsultacji społecznych projektu uchwału o przyjęciu do realizacji ....pdf

Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miasto Sochaczew_05.02.2016_fin.pdf

 


 

 

 ZARZĄDZENIE NR 39/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 18.02.2016 r.

w sprawie konsultacji dotyczacych projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Miasto Sochaczew na lata 2016-2024

Zarządzenie 39/2016.pdf

Strategia Rozwoju Gminy Miasto Sochaczew na lata 2016-2024

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU UCHWAŁY

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Miasto Sochaczew na lata 2016-2024

Wynik konsultacji społecznych

 

 


 

 

ZARZĄDZENIE NR 37/16

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 15 lutego 2016 r.

 w sprawie pierwszego etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Sochaczew w sprawie budżetu Gminy Miasto Sochaczew na rok 2017

Zarzadzenie 37.2016.

Formularz konsultacji społecznych SBO 2017 - 37.2016

Uchwała Nr VII/50/15

 


 

ZARZĄDZENIE NR 35/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 1 lutego 2016r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Miasto Sochaczew

Zarządzenie Nr 35/2016

Uchwała w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Miasto Sochaczew.pdf

Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkól [odstawowych i gimnazjów prowadzonych lub dotowanych przez Gmine Miasto Sochaczew.pdf   

Formularz konsultacji stypendia.doc

Wynik konsultacji stypendia.jpg

 


 

ZARZĄDZENIE NR 31/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 1 lutego 2016r.

w sprawie konsultacji społecznych w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert

Zarządzenie Nr 31/2016

Uchwała w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.pdf

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą „Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Sochaczew możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w uchwale nr XL/466/14 z dnia 01 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za ponadprogramowe świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Sochaczew”.pdf

Formularz konsultacji konkurs ofert.doc

Wynik konsultacji otwarty konkurs.jpg

 

 


 

 

ZARZĄDZENIE NR 32/160

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 1 lutego 2016 r.

 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Zarządzenie 32

Formularz konsultacji społecznych 32.doc

Projekt Uchwały uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Protokół z przeprowadzonych konsultacji

 

 


                                                                                            ZARZĄDZENIE NR 10/2016

                                                                                        BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12.01.2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 

Zarządzenie Nr 10/2016 Burmistrza Miasta SochaczewPodmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Tomasz Ćwiek - Naczelnik Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego
Data wytworzenia: 22.09.2022
Opublikował: Karolina Kukawska
Data publikacji: 21.10.2015 11:51


  rejestr zmian