Aktualności, ogłoszenia...

A A A

 

ZARZĄDZENIE NR 85.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 14 marca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Sochaczew dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Sochaczew na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych

Zarządzenie Nr 85.2023

Załącznik do Zarzadzenia Nr 85.2023

 .................................................................................................................................................................................................

Ogłoszenie
W dniu 22.03.2023 r. (środa) o godz. 1630, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

............................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR   84.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 14 marca 2023 r.

 w sprawie ogłoszenia naboru na członka Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

  Zarządzenie Nr 84.2023

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 84.2023

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 84.2023

............................................................................................................................................

Ogłoszenie

W dniu 27.02.2023 r. (poniedziałek) o godz. 1700, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro) odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Sportu

............................................................................................................................................

 

ZARZĄDZENIE NR  45.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 8 lutego 2023 r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Sochaczew dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Sochaczew na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych

 Zarządzenie Nr 45.2023

Ogłoszenie Nr 45.2023

ROD Wniosek o udzielenie dotacji.docx

 .............................................................................................................................................

Ogłoszenie

W dniu 15.02.2023 r. (środa) o godz. 1615, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

............................................................................................................................................. 

 

ZARZĄDZENIE NR 26.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 17 stycznia 2023 r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

 Zarządzenie Nr 26.2023

Formularz-zgłoszeniowy

 ............................................................................................................................................. 

Ogłoszenie

W dniu 18.01.2023 r. (środa) o godz. 1615, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 .............................................................................................................................................

Ogłoszenie

W dniu 19.12.2022 r. (poniedziałek) o godz. 1700, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro) odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Sportu

 

.............................................................................................................................................

Ogłoszenie

Nabór organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027

Zał. nr 1 do uchwały - Ogłoszenie

Zał. nr 1 do ogłoszenia - Karta wyborcza

Zał. nr 2 do ogłoszenia - Lista organizacji

............................................................................................................................................

Ogłoszenie

Nabór organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2023

Pismo przewodnie

Formularze zgłoszeniowe

............................................................................................................................................................................................................ 

 

Ogłoszenie

W dniu 20.10.2022 r. (czwartek) o godz. 1615, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 
..............................................................................................................................................................................

Ogłoszenie

Lista lokali zamiennych na 2022 r.

W związku z czasowym wyłączeniem z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Sochaczew 4 lokali w budynku przy ul. 15 Sierpnia 81
w Sochaczewie.

............................................................................................................................................................................................................ 

Ogłoszenie

W dniu 5.10.2022 r. (środa) o godz. 1615, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 ............................................................................................................................................................................................................

Ogłoszenie

Gmina Miasto Sochaczew zaprasza do współtworzenia Rocznego Programu Współpracy na 2023 rok

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Propozycji do „Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” można składać do dnia 9 września 2022 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sochaczewie ul. 1 Maja 16 lub drogą elektroniczną na adres organizacje.pozarzadowe@sochaczew.pl

Druki formularzy są do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sochaczewie ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

 Ogłoszenie

Formularz zgłoszenia propozycji do projektu na 2023

 

 ............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 141.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i patologiom społecznym - „Realizacja programów i projektów kulturalnych, jako alternatywa w podejmowaniu zachowań ryzykownych”

Zarzadzenie 141.2022

Ogłoszenie 141.2022

............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 140.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 31 maja 2022 r.

  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: turystyki i krajoznawstwa pn. „Organizacja wydarzeń i atrakcji turystycznych wpisujących się w produkt turystyczny „Mała Ojczyzna Chopina” wpływających na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój dziedzictwa kulturowego Sochaczewa”

 Zarządzenie 140.2022

Ogłoszenie 140.2022

............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR  139.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 31 maja 2022 r.

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej pn. „Przygotowanie i organizacja przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym upamiętniających ważne wydarzenia historyczne związane z Sochaczewem”

Zarządzenie 139.2022

Ogłoszenie 139.2022

........................................................................................................................................................................................................... 

ZARZĄDZENIE NR 54.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Sochaczew dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Sochaczew na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych

.......................................................................................................................................................................................................... 

ZARZĄDZENIE NR 33.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 8 lutego 2022 r.

 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Sochaczew dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Sochaczew na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych

 Zarządzenie Nr 33.2022

 Ogłoszenie Nr 33.2022

 ............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 3.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 11 stycznia 2022 r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.

Zarządzenie 3.2022

Formularz-zgłoszeniowy

 ............................................................................................................................................................................................................

Ogłoszenie

    W dniu 16.11.2021 roku o godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim, ul. 1 Maja 21 (Kramnice, sala konferencyjna II p.) odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Sportu V kadencji, podczas którego odbędzie się wręczenie podziękowań za dotychczasową działalność na rzecz sochaczewskiego sportu oraz wręczenie nominacji członkom Sochaczewskiej Rady Sportu VI kadencji, powołanych Zarządzeniem Nr 237.2021 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 26.10.2021 roku.

............................................................................................................................................................................................................ 

ZARZĄDZENIE NR 208.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 21 września 2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na członków Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 Zarządzenie Nr 208.2021

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 208.2021

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 208.2021

..........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 207.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 21 września 2021 r.

 w sprawie ogłoszenia naboru na członków Sochaczewskiej Rady Sportu

 Zarządzenie Nr 207.2021

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 207.2021

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 207.2021

 

.......................................................................................................................................................................................................... 

Ogłoszenie

Gmina Miasto Sochaczew zaprasza do współtworzenia Rocznego Programu Współpracy na 2022 rok

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Propozycji do „Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” można składać do dnia 10 września 2021 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sochaczewie ul. 1 Maja 16 lub drogą elektroniczną na adres organizacje.pozarzadowe@sochaczew.pl

Druki formularzy są do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sochaczewie ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew.

 

Ogłoszenie

Formularz zgłoszenia propozycji do projektu na 2022

 

..............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 88.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 20 kwietnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Organizacja projektów sportowo - rekreacyjnych typu rajdy, zloty, spływy marsze i inne dla dzieci, młodzieży i dorosłych”

Zarządzenie 88.2021

Ogłoszenie konkursowe pn. Organizacja projektów sporotowo-rekreacyjnych typu rajdy, zloty marsze i inne dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

Instrukcja tworzenia konta w systemie Witkac.pl

https://www.witkac.pl/strona

 

...............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 65.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 9 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego”.

 Zarządzenie Nr 65.2021

Ogłoszenie do Zarządzenia Nr 65.2021

Instrukcja tworzenia konta w systemie Witkac.pl

https://www.witkac.pl/strona

.................................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 37.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia terminu naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miasto Sochaczew

Zarządzenie w spr. ogłoszenia terminu naboru wniosków - zabytki

Załącznik 1

............................................................................................................................................................................................................. 

ZARZĄDZENIE NR 19.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 26 stycznia 2021 r.

 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

 Zarządzenie nr 19.2021

Formularz-zgłoszeniowy

Ogłoszenie wyników naboru kandydatów na członków komisji

.............................................................................................................................................................................................................

Ogłoszenie

Gmina Miasto Sochaczew zaprasza do współtworzenia Rocznego Programu Współpracy na 2021 rok

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zapraszamy do składania propozycji do „Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” do dnia 10 września 2020 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sochaczewie ul. 1 Maja 16 lub drogą elektroniczną na adres organizacje.pozarzadowe@sochaczew.pl

Druki formularzy są do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sochaczewie ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

Ogłoszenie

Formularz zgłoszenia propozycji do projektu na 2021

.............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 42.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 11 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Zarządzenie nr 42.2020

Formularz zgłoszeniowy

Ogłoszenie wyników naboru kandydatów

 ........................................................................................................................................................................................................

Ogłoszenie

W dniu 8.01.2020 r. (środa) o godz.16.30

w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie ul.  1 Maja 21, (Kramnice, sala konferencyjna II piętro)

odbędzie się spotkanie członków Sochaczewskiej Rady Sportu V kadencji.

 ........................................................................................................................................................................................................

Ogłoszenie

W dniu 4.12.2019 r. (środa) o godz. 1615, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

..............................................................................................................................................................................................................

Ogłoszenie

W dniu 25.11.2019 r. (poniedziałek) o godz. 1700,

w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie ul.  1 Maja 21, (Kramnice, sala konferencyjna II piętro)

odbędzie się inauguracyjne spotkanie członków Sochaczewskiej Rady Sportu V kadencji.

................................................................................................................................................

 

Ogłoszenie

W dniu 20.11.2019 r. (środa) o godz. 1615, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 ................................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 196.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 10 września 2019 r.

 w sprawie ogłoszenia naboru na członków Sochaczewskiej Rady Sportu

Zarządzenie 196.2019.pdf

 

 __________________________________________________________________________________________________________________

 

Ogłoszenie

Gmina Miasto Sochaczew zaprasza do współtworzenia Rocznego Programu Współpracy na 2020 rok

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zapraszamy do składania propozycji do „Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” do dnia 10 września 2019 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sochaczewie ul. 1 Maja 16 lub drogą elektroniczną na adres organizacje.pozarzadowe@sochaczew.pl

Druki formularzy są do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sochaczewie ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

 

Ogłoszenie

Formularz zgłoszenia propozycji do projektu na 2020

 

.................................................................................................................................................

Ogłoszenie

W dniu 24.04.2019 r. (środa) o godz. 1615, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

...............................................................................................................................................

Ogłoszenie

W dniu 27.02.2019 r. (środa) o godz. 1615, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

..............................................................................................................................................................................................................

W dniu 11.02.2019 r. (poniedziałek) o godz. 1700, w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie ul.  1 Maja 21,

(Kramnice, sala konferencyjna, II piętro) odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Sportu.

 

.......................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 17.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do komisji konkursowej

Zarządzenie nr 17.2019

Ogłoszenie wyników naboru kandydatów do komisji konkursowej

.......................................................................................................................................................................................................

Ogłoszenie

Wydział  Sportu i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Sochaczewie

zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 15 stycznia 2019 r, o godz. 17.00

w Kramnicach Miejskich (sala konferencyjna).

Temat spotkania to: zasady prawidłowego „wypełniania ofert”.

Szkolenie poprowadzi specjalista w dziedzinie organizacji pozarządowych - Pan Andrzej Rubus - Tołłoczko.

 

...............................................................................................................................................................................................................

Ogłoszenie

 

W dniu 4.12.2018 r. (wtorek) o godz. 1630, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się I posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.

..........................................................................................................................................

Ogłoszenie

Wydział  Sportu i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Sochaczewie

zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 7 grudnia 2018r, o godz. 17.00

w Kramnicach Miejskich (sala – patio na parterze).

Temat spotkania to: zasady prawidłowego rozliczania dotacji (przygotowanie sprawozdań).

Szkolenie poprowadzi specjalista w dziedzinie organizacji pozarządowych - Pan Andrzej Rubus - Tołłoczko.

..................................................................................................................................................

 

Ogłoszenie

 

W dniu 30.10.2018 r. (wtorek) o godz. 1630, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

................................................................................................................................................

Ogłoszenie

W dniu 03.10.2018 r. (środa) o godz. 1630, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

 

................................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 200.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 10 września 2018 r.

 w sprawie ogłoszenia naboru na członków Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarzadzenie nr 200.2018

................................................................................................................................................

Ogłoszenie

W dniu 06.06.2018 r. (środa) o godz. 1630, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

 

................................................................................................................................................

Zarządzenie Nr 79.2018

Burmistrza Miasta Sochaczew

z dnia 10 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu oceny kompozycji w yłonienia zwycięzcy konkursu na hejnał Sochaczewa

Zarzadzenie 79.2018.pdf

.............................................................................................................................................

Ogłoszenie

W dniu 04.04.2018 r. (środa) o godz. 1630, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

...............................................................................................................................................

Ogłoszenie

W dniu 14.03.2018 r. (środa) o godz. 1630, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

 

................................................................................................................................................

Ogłoszenie

W dniu 28.02.2018 r. (środa) o godz. 1630, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

 

...............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 48.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu na hejnał Sochaczewa

ZARZĄDZENIE NR 48.2018 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 13.02.2018r.

karta uczestnictwa.pdf 

regulamin.pdf

 

................................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 33.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 30 stycznia 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia terminu naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miasto Sochaczew

 

Zarządzenie 33.2018.pdf

wniosek o udzielenie dotacji.doc

 

..............................................................................................................................................

 

ZARZĄDZENIE NR 279.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 4 grudnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do komisji konkursowej

Zarządzenie 279.2017

Ogłoszenie wyników naboru kandydatów do komisji konkursowej

 

 

Ogłoszenie

W dniu 06.12.2017 r. (środa) o godz. 1630, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

 

Ogłoszenie

W dniu 11.12.2017 r. (poniedziałek) o godz. 1700, w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie ul.  1 Maja 21, (Kramnice, sala konferencyjna II piętro) odbędzie się spotkanie członków Sochaczewskiej Rady Sportu IV kadencji.

 

Ogłoszenie

Ostatnie spotkanie członków Sochaczewskiej Rady Sportu III kadencji  odbędzie się 16 listopada 2017 roku o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 21 (Kramnice). Podczas posiedzenia zostanie podsumowana działalność SRS III kadencji oraz wręczone zostaną podziękowania za dotychczasową pracę członków.

Inauguracyjne spotkanie członków Sochaczewskiej Rady Sportu IV kadencji, powołanych Zarządzeniem Nr 240.2017 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 30.10.2017 roku odbędzie się 16 listopada 2017 roku o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, Kramnice Miejskie, ul. 1 Maja 21. Podczas spotkania zostaną wręczone nominacje członkom nowej kadencji, zostanie przedstawiony Przewodniczący Rady Sportu oraz członkowie dokonają wyboru Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.

..............................................................................................................................................

Ogłoszenie

W dniu 25.10.2017 r. (środa) o godz. 1630, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

.............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 212.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 26 września 2017 r.

 w sprawie ogłoszenia naboru na członków Sochaczewskiej Rady Sportu

Zarządzenie 212.2017 Burmistrza Miasta Sochaczew

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 212.2017

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 212.2017

 

ZARZĄDZENIE NR 211.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 26 września 2017 r.

 w sprawie wprowadzenia zmiany Zarządzenia Nr 220/2015 z dnia 06.10.2015 r.
określającego zasady powoływania Sochaczewskiej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania

Zarządzenie 211.2017 Burmistrza Miasta Sochaczew

 

Ogłoszenie

W dniu 01.03.2017 r. (środa) o godz. 1630, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.
 

 

ZARZĄDZENIE NR 6.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 17 stycznia 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru na członka Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzenie 6.2017

 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 6.2017

  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 6.2017

 

 

ZARZĄDZENIE NR 4.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 10 stycznia 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do komisji konkursowej

Treść Zarządzenia Nr 4.2017

 
 
Ogłoszenie
 
W dniu 14.06.2016 r. (wtorek) o godz. 1630, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.
 
 

 
Ogłoszenie
 
 W dniu 18.05.2016 r. (środa) o godz. 1630, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

Ogłoszenie
 
 W dniu 27.04.2016 r. (środa) o godz. 1630, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.
 

ZARZĄDZENIE Nr 68/16

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 15 marca 2016

w sprawie: powołania Zespołu Roboczego ds. opracowania Regulaminu Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017


Ogłoszenie
W dniu 2.03.2016 r. (środa) o godz. 1630, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21,w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

Ogłoszenie

W dniu 17.02.2016 r. (środa) o godz. 1630, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.


ZARZĄDZENIE NR 36/16
BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW
z dnia 1 lutego 2016 r.
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w plebiscycie "Sochaczewski Sportowiec Roku 2015" i Sochaczewski Trener Roku 2015"

 

 


 

Ogłoszenie

W dniu 01.02.2016 r. (poniedziałek) o godz. 17 00, w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie ul. 1 Maja 16, (sala konferencyjna I piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Sportu  III kadencji. Głównym tematem spotkania będzie wytypowanie przez członków Sochaczewskiej Rady Sportu, zawodników, trenerów i działaczy sportowych do kolejnej edycji plebiscytu na Sportowca, Trenera i Sochaczewskiego Działacza Sportowego roku 2015.

 

 


 

Ogłoszenie

ZARZĄDZENIE NR 13.2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12.01.2016 r.

 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do komisji konkursowej

Treść Zarządzenia nr 13.2016.

Ogłoszenie wyników naboru kandudatów do komisji konkursowej

 


 

Dnia 19.01.2016 r. (wtorek) o godz. 1700, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

Zapraszamy również organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W powyższym terminie odbędą się konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

 

 


 

W dniu 4.01.2016 r. (poniedziałek) o godz. 1600, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

 

 


 

W dniu 08.12.2015 r. (wtorek) o godz. 17 00, w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie ul. 1 Maja 16, (sala konferencyjna I piętro), odbędzie się inauguracyjne posiedzenie Sochaczewskiej Rady Sportu III kadencji.

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>