Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Referendum Ogólnokrajowe 2015

A A A

Referendum Ogólnokrajowe 2015 :

 

Składy osobowe wraz z funkcjami Obwodowych Komisji ds. Referendum .pdf


Informacja Burmistrza Miasta Sochaczewa o godzinie otwarcia siedzib OKW ds. Referendum.PDF

 

 


 

Zarządzenie Nr 201.2015 z dnia 2 września 2015 r. w sprawie odwołania Członka Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 16 powołanego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Sochaczewa Nr 184  z dnia 17 sierpnnia 2015 r. w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.PDF 

Zarządzenie Nr 195.2015 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sparwie odwołania Członka Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 9, Nr 11, Nr 15, Nr 20 w Sochaczewie powołanych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Sochaczewa Nr 184.2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.PDF 

Wykaz tablic i słupów ogłoszeniowych przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów dla podmiotów uprawnionych do udziału w referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

 


 

Zarządzenie Burmistrza Miasta Sochaczew z dn. 17.08.2015 w sprawie powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

 


 

informacja Burmistrza Miasta Sochaczew w sprawie możliwości sprawdzenia umieszczenia w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

 


 

Zawiadomienie o publicznym losowaniu składów osobowych Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w mieście Sochaczewie w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 6 września 2015r. 

- Informacja o uprawnieniach niepełnosprawwnych osób uprawnionych do uddziału w referendum ogólnokarajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r .docx

wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym .PDF

zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym.PDF

zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym.pdf

 

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwoodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.PDF

Informacja dotycząca form składania wniosków doy. dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w Referendum) w wybranym obwodzie głosowani, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnie, głosowania przez pełnomocnika oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania.PDF

 


 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sochaczewa z dn.20.07.15 r o granicach obwodu głosowania.PDFPodmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Andrzej Wierzbicki – Sekretarz Miasta
Data wytworzenia: 04.09.2015
Opublikował: Jarosław Stuczyński
Data publikacji: 13.07.2015 12:00


  rejestr zmian