Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Wybory samorządowe 2014

A A A

 

Wybory Burmistrza Miasta Sochaczewa - ponownego głosowanie - Protokół sporządzonyprzez Miejską Komisję Wyborczą w Sochaczewie w dniu 01.12.2014 r. PDF

 


Uchwała Nr 16.2014 MKW z dnia 28.11.2014 r. w sparwie zmian w składzie osobowym OKW Nr 23 .PDF

 


 

Uchwała Nr 14.2014 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 26.11.2014 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym OKW Nr 3 Nr 4.PDF

 


Wybory do Rady Miejskiej w Sochaczewie - Protokół sporządzony przez Miejską Komisję Wyborczą w Sochaczewie w dniu 18.11.2014r.pdf

 


 

Wybory Burmistrza Miasta Sochaczew - Protokół sporządzony przez Miejską Komisję Wyborczą w Sochaczewie w dniu 18.11.2014 .pdf

 


 

Uchwała Nr 11.2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Sochaczewie z dnia 18.11.2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Miasta Sochaczewa w dniu 30 listopada 2014 r.PDF

 


 

Uchwała Nr 10.2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2014 r. w sparwie zmian w składzie osobowym OKW Nr 10 i Nr 13.PDF

 


 

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na radnych do Sejmiku Województwa Mazowieciego.pdf

 


 

Informacja Burmistrza Miasta Sochaczewa dotycząca spisów osób uprawnionych do głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.PDF

 


 

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Sochaczewa pdf.pdf

 


 

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów do Rady Miejskiej w Sochaczewie.pdf

 


 

Uchwała Nr 4.2014 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.PDF

 


 

Uchwała nr 2.2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Sochaczewie w sparwie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.pdf

 


 

Zawiadomienie o publicznym losowaniu składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w Mieście Sochaczewie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz Burmistrza Miasta Sochaczewa zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.PDF

 


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 2 października 2014 roku o obwodach głosowania pdf


 

Informacja Burmistrza Miasta Sochaczewa o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.pdf

Załączniki:

zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego.pdf

wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów    stanowiących jednostke samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.pdf

zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu

 


 

Uchwała Nr XLV/495/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23.09.2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Sochaczewa w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16.11.2014 r..pdf


 

komunikat Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Sochaczewie z dnia 26 września 2014 roku.pdf

 


 

Postanowienie Nr 229.2014 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 22.09.2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.pdf

 


 

Wykaz tablic i słupów ogłoszeniowych przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.pdf


Obwieszczenie Starosty Sochaczewskiego.pdf


Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego.pdf


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wybory na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.pdf


Obwieszczenie Burimistrza Miasta Sochaczewa o granicach okręgów z dnia 5.09.2014 r.pdf 

Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Jarosław Przepiórkowski - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Data wytworzenia: 02.12.2014
Opublikował: Jarosław Stuczyński
Data publikacji: 03.09.2014 10:21


  rejestr zmian
 
do pobrania
Plik Protokół - wyniki ponownego głosowania na Burmistrza Miasta.PDF
Plik Uchwała Nr 16.2014 MKW z dnia 28 listopada 2014 r. w sparwie zmian w składzie osobowym OKW Nr 23 .PDF
Plik Uchwała MKW w sprawie zmiany w składzie osobowym OKW..PDF
Plik Wybory do Rady Miejskiej W Sochaczewie - Protokół sporządzony przez Miejską Komisję Wyborczą w Sochaczewie.pdf
Plik Wybory Burmistrza Miasta Sochaczew - Protokół sporządzony przez Miejską Komisję Wyborczą w Sochaczewie.pdf
Plik Uchwała Nr 11.2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Sochaczewie z dnia 18.11.2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Miasta Sochaczewa w dniu 30 listopada 2014 r.PDF
Plik Uchwała Nr 10.2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2014 r. w sparwie zmian w składzie osobowym OKW Nr 10 i Nr 13.PDF
Plik Obwieszczenie Wojeówdzkiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych na radnych do Sejmiku Województwa Mazowieciego.pdf
Plik Informacja Burmistrza Miasta Sochaczewa o spisach osób uprawnionych do głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r..PDF
Plik Obwieszczenie MKW o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Sochaczewa pdf.pdf
Plik obwieszczenie MKW o zarejestrowanych listach kandydatów do Rady Miejskiej w Sochaczewie.pdf
Plik Uchwała MKW w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.PDF
Plik Uchwała nr 2.2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Sochaczewie w sparwie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r..pdf
Plik Zawiadomienie o publicznym losowaniu składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w Mieście Sochaczewie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz Burmistrza Miasta Sochaczewa.PDF
Plik Obwieszczenie BM o obwodach - Kopia.pdf
Plik informacja niepełnosprawni 9.10.2014 r..pdf
Plik wniosek gł korespond.pdf
Plik Wniosek akt pełnomocn 16.11.2014 r..pdf
Plik Wniosek akt pełnomocn 16.11.2014 r..pdf
Plik Zgoda na pełnomocnictwo.pdf
Plik uchwała o obwodach zamkniętych.pdf
Plik komunikat Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Sochaczewie z dnia 26 września 2014 roku.pdf
Plik Postanowienie Nr 229.2014 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 22.09.2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.pdf
Plik Wykaz słupów.pdf
Plik Obwieszczenie Starosty Sochaczewskiego.pdf
Plik obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego.pdf
Plik Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wybory na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.pdf
Plik OBWIESZCZENIE BM-OKRĘGI.pdf