Maria Gołkowska

A A A

Maria Gołkowska urodziła się 14 stycznia 1935 r. w Sochaczewie, w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Córka Władysławy Kozłowskiej, również animatorki życia kulturalnego naszego miasta, organizatorki imprez i spektakli teatralnych. Absolwentka wydziału polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1951 roku aresztowana przez komunistyczne władze, oskarżona o „szerzenie wrogiej propagandy" i skazana na 9 miesięcy więzienia. Ostatecznie spędziła w nim pół roku, resztę kary zamieniono na dozór milicyjny. Aktywna członkini NSZZ Solidarność, pod koniec lat 80’ zaangażowana w tworzenie Komitetu Obywatelskiego, z którego po wyborach samorządowych w 1990 r. wywodzili się radni pierwszej kadencji Rady Miejskiej naszego miasta. Współzałożycielka dwóch lokalnych pism: „Sochaczewianina" i „Ziemi Sochaczewskiej".

Od 1 grudnia 1951 r. do 31 sierpnia 1963 r. pracowała jako nauczycielka w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sochaczewie, z półtoraroczną przerwą od 31 maja 1952 r. do 1 grudnia 1953 r. Od 1 września 1963 r. do 31 października 1969 r. pełniła funkcję zastępcy dyrektora w Technikum Ekonomicznym w Chodakowie. Od 1 listopada 1969 r. do 31 sierpnia 1970 r. była kierownikiem w Powiatowym Domu Kultury w Sochaczewie. Od 1 września 1970 roku do 31 sierpnia 1997 roku pracowała jako nauczycielka w Liceum Ogólnokształcącym im. F. Chopina, gdzie od kwietnia 1974 do końca sierpnia 1978 roku pełniła funkcję wicedyrektora.

Nie mniej ważna jest jej działalność jako animatora życia społecznego i kulturalnego - współtworzyła pierwsze po 1989 r. lokalne pismo „Sochaczewianin" oraz pełniła funkcję jego redaktora naczelnego, była współzałożycielką „Ziemi Sochaczewskiej", z którą współpracowała do 1994 r., a także organizatorką wielu przedsięwzięć kulturalnych (spektakle teatralne, spotkania autorskie i prelekcje).

Przez blisko pięćdziesiąt lat uczyła kolejne roczniki sochaczewian miłości do języka i  kultury własnego narodu. Pasja, z jaką przekazywała wiedzę - bez względu na to, czy uczyła w szkole podstawowej, czy średniej - powodowała, że jej uczniowie chcieli sięgać znacznie dalej, poza ramy szkolnego programu.

Nagrody i odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi w 1975 r.; dwukrotnie medal Komisji Edukacji Narodowej w 1985 r. i 1976 r.; Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski w 1990 r.; nagroda Ministra Oświaty i Wychowania I stopnia w 1973 r.; nagroda Inspektora Oświaty i Wychowania w Sochaczewie w 1984 r.; nagroda Kuratora Oświaty w 1990 r.; nagrody Dyrektora Szkoły w latach 1988, 1989, 1993 i 1994.

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta przyznano uchwałą Rady Miasta na sesji w dniu 27 maja 2014 roku. Odebrała go 13 czerwca 2014 roku, w czasie uroczystej sesji Rady Miasta. 

Zmarła 27 grudnia 2016 roku.

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>