Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r.

A A A

 

Zarządzenie Nr 102.2014 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dn. 23.05.14 r. w sparwie odwołania Członków Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 3, Nr 4 i Nr 12 powołanych Zarządzeniem Nr 90/2014 z 5.05.14 r. oraz powołania w ich miejsce nowych Członków.pdf


 


 

 

Sklady osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych .pdf

 
Zarządzenie Nr 100.2014 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dn. 20.05.14 r. w sprawie odwołania Członków Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 20 i Nr 21 w Sochaczewie powołanych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 90.2014 z dnia 5.05.14 r. oraz powołania w ich miejsce nowych Członków.pdf

 


 

Wykaz list kandydatów zarejestrowanych na posłów do Parlamentu Europejskiego zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 5.pdf

 


 

Zarządzenie Nr 90.2014 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dn. 5 maja 2014 r.

w sparwie powołania OKW w Sochaczewie.pdf 

 


 

Komunikat Pańswowej Komisji Wyborczej o utworzeniu Komitetów Wyborczych.pdf

 

ZAREJESTROWANE KOMITETY WYBORCZE W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 R.  

Informacja Burmistrza Miasta Sochaczewa dla wyborców.pdf

 


 

Informacja Burmistrza Miasta o uprawinieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2014 r.pdf

 

Załączniki :

- Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego.pdf

- Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.pdf

Zgoda na przyjecie pełnomocnictwa do głosowania.pdf

Wniosek osoby niepełnosprawnej o wpisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie.pdf

 


 

Informacja Delegatury Biura Wyborczego w Płocku.pdf

 


 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta o granicach obwodów głosowania.pdf

 


 

Wykaz tablic i słupów ogłoszeniowych przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. 

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o zarządzeniu przez Prezydenta RP wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.pdf


Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Jarosław Przepiórkowski - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Data wytworzenia: 24.05.2014
Opublikował: Jarosław Stuczyński
Data publikacji: 31.03.2014 09:27


  rejestr zmian