Zastępcy Burmistrza Miasta

A A A

I Zastępca Burmistrza Miasta Sochaczew

 

Marek Fergiński, urodził się w 1964 r. Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Z wykształcenia magister - inżynier mechanik, studia ukończył na Politechnice Warszawskiej. Dalsze etapy edukacji to Studium Samorządowych Menedżerów Oświaty, studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie oraz Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim, rachunkowość i rewizja finansowa.

Praktycznie całą działalność zawodową związał z samorządem – był inspektorem do spraw oświaty w Urzędzie Gminy w Nowej Suchej i w starostwie powiatowym, a następnie dyrektorem Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w starostwie i Powiatowego Zespołu Edukacji.

Od 2004 roku zarządzał projektami współfinansowanymi przez Unię Europejską, m.in. sześcioma projektami stypendialnymi (EFS) i projektem pod nazwą „Absolwent szkoły zawodowej Powiatu Sochaczewskiego poszukiwanym fachowcem na rynku pracy”. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu m.in. zasad rachunkowości w placówkach edukacyjnych; pozyskiwania środków unijnych; przygotowywania wniosków o wsparcie UE;  kontroli placówek oświatowych, polityki kadrowej w oświacie.

Od lat udziela się społecznie m.in. w Fundacji "Jesteśmy Razem", Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej organizującym Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków, Powiatowej Radzie Zatrudnienia. Za swą działalność odznaczony został Brązową Odznaką - Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej.

W Urzędzie Miejskim odpowiada m.in. za oświatę, kulturę, sport i pomoc społeczą. Szczegółowy zakres zadań i podległości został określony w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

II Zastępca Burmistrza Miasta Sochaczew

 

Dariusz Dobrowolski urodził się w 1959 roku. Ma żonę Katarzynę i troje dzieci – Dawida, Damiana i córkę Wiktorię. Ukończył Wyższą Szkołę Handlową w Warszawie.

Był radnym Rady Powiatu IV kadencji, oraz radnym Rady Miasta II i IV kadencji, w tym wiceprzewodniczącym RM w latach 2002-2006. Działa społecznie także w sferze biznesowej. Jest członkiem zarządu Powiatowej Izby Gospodarczej w Sochaczewie. 

Czynnie uprawia koszykówkę i pływanie. W wolnych chwilach lubi czytać książki, obejrzeć dobry film.

Przez wiele lat prowadził działalność gospodarczą na terenie Sochaczewa. Obecnie prowadzi gospodarstwo sadownicze w Młodzieszynie. Jak sam mówi, na samorząd patrzy z perspektywy przedsiębiorcy i menadżera. 

Jako wiceburmistrz Sochaczewa odpowiada za gospodarkę przestrzenną, architekturę, gospodarkę gruntami, ochronę środowiska, gospodarkę komunalną i lokalową oraz sprawną realizację inwestycji zgodnie z zakresem kompetencji opisanym w Biuletynie Informacji Publicznej. Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>