Wstęp

A A A

1 maja 2017 w Sochaczewie zmienił się operator odbierający odpady od mieszkańców - zarówno w zabudowie wielorodzinnej jak i  jednorodzinnej. Konsorcjum Remondis&Zebra zastąpiło przedsiębiorstwo Partner Gospodarka Odpadami.

Worki na śmieci segregowane są dostarczane do domów lub można je odbierać w UM.

Stawki za wywóz śmieci w Sochaczewie to 19 zł od osoby miesięcznie, a za niesegregowane 38 zł.

Opłaty wnosimy bez wezwania co dwa miesiące. Kwotę obliczamy sami w następujący sposób: liczba osób zamieszkujących dom lub mieszkanie x 19 zł (lub 38 zł) x 2 (liczba miesięcy). Opłatę przelewamy na przypisany nam indywidulany numer konta bankowego (patrz po lewej – zakładka JAK I GDZIE PŁACIĆ).

 

 Terminy wnoszenia opłat:

za styczeń i luty - do 15 lutego,

za marzec i kwiecień - do 15 kwietnia,

za maj i czerwiec - do 15 czerwca,

za lipiec i sierpień - do 15 sierpnia,

za wrzesień i październik - do 15 października,

za listopad i grudzień - do 15 grudnia,

Wpłat można dokonywać gotówką bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie przy ul. 1 Maja 16 lub przelewem na indywidulany rachunek bankowy. Konta, na które dotychczas właściciele domków jednorodzinnych dokonywali wpłat są nadal aktualne.

 

 Posiadacze dwóch kart: Sochaczewskiej Karty Seniora 75+ oraz Sochaczewskiej Karty Rodziny mają prawo do 50 proc. zniżki w opłacie, jeśli tylko segregują odpady. Muszą tylko pamiętać, że zniżka będzie naliczona wtedy, gdy za śmieci płacą w terminie.  Jeden dzień spóźnienia powoduje, że posiadacze karty tracą prawo do ulgi, warto zatem przelew wykonać z odpowiednim wyprzedzeniem, by był na koncie UM we wskazanych powyżej terminach wnoszenia opłat.

 

 Ważna zmiana obowiązująca od lipca 2016 roku! Nie wsypujemy popiołu do pojemników, razem z odpadami zmieszanymi, lecz gromadzimy go w oddzielnych workach. Pracownicy firmy Partner dostarczą worki do domów. Można je również otrzymać w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi UM, pokój 43.

 

Wszelkich informacji na temat gospodarki śmieciowej, terminów, harmonogramów, jej zasad działania na terenie miasta, udziela Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Sochaczewie pok. 43, tel. 46 862-22-35 wew. 410, 411, 412.

 

 Dokładny harmonogram odbioru śmieci opracowano wyłącznie dla prywatnych posesji (patrz po lewej - zakładka HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI), gdyż z bloków spółdzielczych, wspólnot i innych budynków wielorodzinnych odpady odbierane są wedle poniższego schematu:

- dwa razy w tygodniu, we wtorki i piątki - śmieci niesegregowane,

- raz w tygodniu – śmieci posegregowane, tj. papier, plastik, metale, opakowania wielomateriałowe czyli np. kartony po mleku i sokach. Tylko szkło odbierane będzie raz na dwa tygodnie.

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>