Wszystko co powinieneś wiedzieć o zmianach

A A A

Dlaczego musieliśmy zmienić system odbioru odpadów?

Zmusiła nas do tego ustawa sejmowa z dnia 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nakłada na gminy obowiązek zorganizowania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Nowy system ma sprawić, że nikomu nie będzie się opłacało wyrzucać śmieci do lasu, czy na skarpę nad Bzurą.

 

Co się stanie, jeśli nie złożę deklaracji?

Burmistrz w drodze decyzji administracyjnej sam wyznaczy wysokość opłaty na dany lokal, ale wówczas na pewno osoby go zamieszkujące będą płacić, jak za śmieci niesegregowane, czyli drożej. Kary za niezłożenie deklaracji mogą być takie same, jak za nierozliczenie się z PIT-u.  

 

Od kiedy ruszył nowy system?

Od 1 maja 2017 na kolejne trzy lata w Sochaczewie zmienia się operator odbierający odpady od mieszkańców - zarówno w zabudowie wielorodzinnej jak i jednorodzinnej. Dotychczasowe Konsorcjum Remondis&Zebra zastępuje przedsiębiorstwo Partner Gospodarka Odpadami, które w przetargu zaoferowało najniższą cenę za swoje usługi. Obsługą administracyjną systemu zajmuje się Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi UM. 

  

Gdzie i kiedy składamy deklarację?

Deklarację składamy w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie. Za mieszkańców bloków i kamienic robią to zarządy spółdzielni, wspólnot lub administratorzy budynków. Właściciele domów jednorodzinnych składają deklaracje sami. Można ją złożyć osobiście lub przysłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego.

Oto wzór deklaracji przyjęty przez Radę Miejską: Deklaracja śmieciowa.docx

 

Ile i jak będę płacił?

Zgodnie z ustawą stawki opłat uchwala Rada Miejska. W Sochaczewie burmistrz, po rozstrzygnięciu przetargu i przeliczeniu kosztów, zaproponował Radzie następujące ich wysokości: 

- 22,00 zł od osoby zamieszkujących daną nieruchomość, jeśli śmieci nie są segregowane.
- 12,80 zł od  osoby zamieszkujących daną nieruchomość, jeżeli śmieci są segregowane.

Płacimy co dwa miesiące. Opłaty należy wnosić bez wezwania. Terminy wpłat – do 15 lutego, 15 kwietnia, 15 czerwca, 15 sierpnia, 15 października, 15 grudnia.

 Płacimy gotówką bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, lub przelewem na indywidualny (przypisany konkretnej nieruchomości) rachunek bankowy. Każdy z Państwa otrzymał ten numer wiosną 2014 roku, wraz z informacją o wymiarze podatku od nieruchomości. 

UWAGA! Obowiązek samodzielnego wnoszenia opłat raz na dwa miesiące dotyczy w zasadzie tylko właścicieli domów prywatnych, którzy do 1 lipca 2013 roku mieli indywidualne umowy z firmami śmieciowymi. W przypadku spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot opłaty są – tak jak dotychczas – doliczane do comiesięcznych opłat czynszowych. 

 

Jak segregować odpady?

Bloki. Śmieci segregujemy na szkło, papier, plastik, metale i opakowania wielomateriałowe (tzw. tetra paki, czyli mówiąc najprościej np. opakowania po sokach, czy mleku). Tak posegregowane odpady mieszkańcy bloków wynoszą do oznaczonych pojemników, które stoją na terenach spółdzielni, wspólnot i na terenach miejskich. Nie trzeba więc niczego gromadzić w workach w domu. Wystarczy codziennie rano w drodze do pracy wrzucić śmieci do odpowiednich pojemników przed blokiem 
Niebieskie są na papier, żółte na plastik, szarego na metale i opakowania wielomateriałowe, zielone na odpady zielone, do których trafi głównie trawa.
Resztę odpadów tzw. zmieszanych - ulegających biodegradacji, czyli głównie odpadków kuchennych, oraz tych, których nie da się wysegregować (np. pampersy) wrzucamy do zwykłych pojemników w śmietnikach. 

Mieszkańcy domków jednorodzinnych segregują śmieci w workach. W białych – szkło, w żółtych - papier, plastik, metale i odpady wielomateriałowe, a w zielonych - odpady zielone czyli trawę i liście.  

Do pojemników mieszkańcy domków jednorodzinnych wrzucają tzw. odpady zmieszane - ulegające biodegradacji, czyli głównie odpadki kuchenne, oraz te, których nie da się wysegregować (np. pampersy). Popiół należy wrzucić do specjalnego worka.

 

 

Co z odpadami wielkogabarytowymi i innymi problemowymi?

Odpady wielkogabarytowe, a także akumulatory, opony, zużyty sprzęt elektroniczny są zbierane tak jak do tej pory – dwa razy w roku, a termin zbiórki ogłaszany z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Przeterminowane leki można oddać w wyznaczonych aptekach.

Gruz z remontów mieszkań dostarczamy osobiście do PSZKO czyli Punktu Selektywnego Zbierania Opadów Komunlanych. 

 

 Co to jest PSZOK i jakie pełni funkcje?

PSZOK to Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Na zlecenie miasta i sześciu gmin powiatu sochaczewskiego zaczął on działać 1 lipca 2015 roku na terenie firmy ZEBRA Recykling. Od tego dnia każdy mieszkaniec Sochaczewa figurujący w rejestrze płacących za śmieci, własnym transportem może zawieźć do PSZOK przy ul. Chemicznej 8 (teren dawnego Chemitexu) gruz budowlany, odpady zielone, zepsutą pralkę czy telewizor, baterie, akumulator, opony, starą kanapę, przeterminowane leki.

Odpady zostawiamy nie ponosząc żadnej opłaty.

UWAGA!

Od 1 lipca 2019 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, obsługujący mieszkańców miasta i sześciu ościennych gmin, będzie nieczynny. 30 czerwca wygasa umowa na jego prowadzenie zawarta z firmą Zebra Recykling. Kilka tygodni temu przetarg na kolejny okres prowadzenia PSZOK, w imieniu miasta oraz gmin Sochaczew, Rybno, Teresin, Brochów, Młodzieszyn i Iłów ogłosił wójt Mirosław Orliński. Niestety do przetargu nie przystąpił żaden oferent, a to oznacza, że pilnie trzeba ogłaszać nowe postępowanie na obsługę punktu odbierającego od mieszkańców np. odpady zielone, zepsuty sprzęt RTV, baterie, akumulatory, opony, stare meble czy przeterminowane leki. Jeśli zatem ktoś ma w domu lub na swej posesji tego rodzaju odpady, płaci za śmieci i może ten fakt potwierdzić aktualnym dowodem opłaty, odpady może dostarczyć do PSZOK do 29 czerwca włącznie. Punkt działa na terenie dawnego Chemitexu przy ul. Chemicznej, od wtorku do soboty w godzinach 9.00 – 17.00. Jeżeli mamy wątpliwości, czy materiały, których chcemy się pozbyć, zostaną tam odebrane, warto wcześniej zadzwonić do PSZOK (tel.  46 861-15-19 lub 662-967-992).

 

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>