Jak to działa

A A A

Naprawdę musimy segregować domowe odpady?

Jako jedna wspólnota musimy osiągać coraz bardziej wyśrubowane normy odzysku, w przeciwnym razem czekają nas kary. Musimy wdrożyć sprawnie działający i skuteczny system segregacji odpadów szczególnie w zabudowie wielorodzinnej, bo w jednorodzinnej on działa. Tam dużo łatwiej sprawdzić czy rodzina robi to prawidłowo.

Co ze wspólnotami, które mają 2-3 pojemniki, ich mieszkańcy są na bakier z segregowaniem, a do tego w zamykanych altanach nie ma miejsca na dodatkowe kosze?

Wspólnoty i spółdzielnie od dawna wiedziały, że zmiany są nieuchronne i przyjdzie taki dzień, że trzeba będzie udostępnić mieszkańcom więcej pojemników. Tej tendencji nie cofniemy, musimy segregować i robić to poprawnie. Od miesięcy w mediach informowano, że wymagania się zaostrzają, kolejne miasta dostawiają pojemniki i rygorystycznie sprawdzają, jak mieszkańcy segregują odpadki. Ustawodawca nie daje wyboru, nałożył na mieszkańców konkretne obowiązki i zarówno miasto, jak spółdzielnie i wspólnoty mają do realizacji konkretne zadania. Zarządcy muszą wygospodarować miejsce na dodatkowe pojemniki. 

Co grozi wspólnotom, spółdzielniom, właścicielom nieruchomości, którzy nie będą przestrzegli nowych regulacji?

Firma śmieciowa ma obowiązek powiadomić ratusz o tym, że np. w koszu na bioodpady znajdują się worki z plastikiem czy papierem. Na taką informację Urząd Miasta musi zareagować i takiej wspólnocie, spółdzielni lub właścicielowi nieruchomości  na miesiąc naliczyć podwyższoną opłatę. Ustawa mówi, że opłata podwyższona stanowi dwukrotność normalnej stawki śmieciowej w danym mieście. Jeśli w Sochaczewie zwykła stawka wynosi 29 zł od osoby, to stawka podwyższona aż 58 zł. Co ważne, podwyższoną opłatę można nakładać w kolejnych miesiącach, jeśli sytuacja będzie się powtarzała. Niektórzy mówią, że to odpowiedzialność zbiorowa kilkudziesięciu rodzin za jedną, która nie stosuje się do wymagań. Niestety ustawodawca nie znalazł innego, skutecznego środka, by opornych skłonić do segregowania odpadów. Skończył się czas przymykania oka.

Od 1 maja 2020 roku nie można zadeklarować, że nie segreguje się śmieci. Każdy musi to robić.

Tak i ustawa mówi o tym bardzo wyraźnie. Koniec z deklaracjami, że chcę płacić więcej, ale nie będę segregował śmieci. Wszyscy segregujemy. W związku z tym trzeba w Urzędzie złożyć deklarację i zgłosić segregację odpadów. Jeśli właściciel nieruchomości tego nie zrobi to Urząd decyzją administracyjną ustali opłatę dla danej nieruchomości przy uwzględnieniu stawki za odpady segregowane (29 zł).  

Mieszkańcy bloków będą składali nowe deklaracje?

Nie muszą niczego składać, niczego korygować w Urzędzie. Zmiany muszą być natomiast zgłaszane do zarządców wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, właścicieli nieruchomości wielolokalowych ( kamienic ). Nową deklarację trzeba wypełnić i złożyć w Urzędzie  gdy wprowadzamy się do domu, zamieszkaliśmy pod innym adresem... Korektę trzeba dostarczyć do ratusza także wtedy, gdy zmienia się liczba osób żyjących pod jednym dachem, ktoś umiera, rodzi się, dziecko wyjeżdża na studia. W sytuacji zmiany stawki opłaty za odpady nikt nie musi składać deklaracji korygującej, ani osoby prywatne, ani wspólnoty, ani spółdzielnie.

Co ze zbiórkami odpadów wielkogabarytowych?

Miasto nie będzie ich organizowało. Niestety mimo licznych apeli, by nie wystawiać odpadów pod altanki śmietnikowe trafiały tam np. części samochodowe i odpady budowlane. Do ratusza docierały sygnały, że na miejskie zbiórki przywożono z okolicznych gmin papę, smołę, szyby, części samochodowe, duże ilości opon. Tymczasem utylizacja takich produktów jest droga i przeprowadzana przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Niektórzy traktowali te akcje jak okazję do darmowego pozbycia się kłopotliwych odpadów.

Odpady wielkogabarytowe trzeba będzie osobiście dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Do PSZOK każdy mieszkaniec Sochaczewa może dostarczyć np. zużyty sprzęt RTV, meble, dywany, baterie czy świetlówki. Ale tylko mieszkaniec Sochaczewa, bo chodzi o to, by odbywało się to pod kontrolą i do PSZOK nie trafiały odpady z okolicznych gmin, a także z działalności gospodarczej.

Seniorzy i duże rodziny nadal płacą mniej?

Tak. Burmistrz zaproponował, by zachować dotychczas obowiązujące zniżki w opłatach za śmieci. Dzięki nim połowę zwykłej stawki płacą posiadacze Sochaczewskiej Karty Rodziny oraz Karty Seniora 75+. Tym samym od lipca 2021 roku osoby korzystające z ulg będą przelewały na konto miasta 14,50 zł od osoby miesięcznie. Jeśli dodatkowo zdecydują się na kompostowanie odpadków kuchennych to miesięczny rachunek wyniesie jedynie 12,50 zł. Aby skorzystać z 50-procentowej zniżki nie wolno mieć żadnych zaległości w opłatach śmieciowych czy podatkach lokalnych.

 

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>