Jak segregować śmieci

A A A

SEGREGACJA W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ (BLOKI, KAMIENICE) 

W zabudowie wielorodzinnej śmieci segregujemy na:

szkło
papier
plastik
metale i opakowania wielomateriałowe (tzw. tetra paki, czyli mówiąc najprościej np. opakowania po sokach, czy mleku)

popiół

odpady zielone

odpady problemowe np. odpady budowlane (poremontowe), odpady gabarytowe (np.  meble), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony
oraz na tzw. odpady zmieszane, czyli głównie odpadki kuchenne, oraz te śmieci, których nie da się wysegregować (np. pampersy) 
 

Posegregowane odpady ( szkło, papier, plastik, metale, opakowania wielomateriałowe, popiół ) mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej np. bloków wynoszą do oznaczonych pojemników, które stoją na terenach spółdzielni, wspólnot i na terenach miejskich. Nie trzeba więc niczego gromadzić w workach w domu. Wystarczy codziennie rano w drodze do pracy wrzucić śmieci do odpowiednich pojemników przed blokiem, czy ustawionych na ulicy.

Odpady zielone z terenów zabudowy wielorodzinnej np. liście, trawa są gromadzone  w pojemnikach lub workach podstawianych przez firmę Partner w porozumieniu z Zarządcą danego terenu.

Kolory pojemników: 

niebieskie na papier
białe na szkło (białe i kolorowe) 
żółte na plastik
szare na metale i opakowania wielomateriałowe
metalowe na popiół

Kolory pojemników mogą być inne ale pojemniki powinny być opisane dla jakiego rodzaju odpadów są przeznaczone.


Odpady tzw. zmieszanych, czyli głównie odpadki kuchenne oraz te, których nie da się wysegregować (np. pampersy), brudne zatłuszczone papiery, zabrudzone jedzeniem pojemniki itd, wrzucamy do zwykłych pojemników w śmietnikach. Generalna zasada jest taka, że do pojemników na odpady segregowane wrzucamy rzeczy czyste i suche. Resztę do zwykłych pojemników na śmieci zmieszane. 

Z pojemników przy blokach odpady zmieszane są odbierane raz lub dwa razy w tygodniu. Segregowane raz  tydzień lub dwa razy w  miesiącu w przypadku szkła, popiół jeden raz na miesiąc. 

Odpady problemowe wystawiamy 2 razy w roku pod altanki śmietnikowe, w wyznaczonych w harmonogramie terminach. 

 

 

SEGREGACJA W DOMACH JEDNORODZINNYCH 

Tu śmieci segregujemy na:

szkło
papier, plastik, metale i opakowania wielomateriałowe (tzw. tetra paki, czyli mówiąc najprościej np. opakowania po sokach, czy mleku)

popiół

odpady zielone

odpady problemowe np. odpady budowlane (poremontowe ), odpady gabarytowe (np.  meble), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony
oraz na tzw. odpady zmieszane, czyli głównie odpadki kuchenne, oraz te śmieci, których nie da się wysegregować (np. pampersy).


Posegregowane odpady (szkło, papier, plastik, metale, opakowania wielomateriałowe, popiół, odpady zielone ) mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej gromadzą w workach natomiast odpady zmieszane wynoszą do pojemników, które zostały udostępnione właścicielom nieruchomości przez firmę Partner.

Kolory worków: 

białe na szkło (białe i kolorowe) 

żółte na plastik, papier, metale i opakowania wielomateriałowe

szare na popiół

zielone na odpady zielone.

 

Z pojemników odpady zmieszane są odbierane raz na dwa tygodnie. Odpady segregowane jeden raz na 4 tygodnie, odpady zielone do 9 razy w roku w okresie kwiecień – listopad.

 

Odpady problemowe wystawiamy przed posesje 2 razy w wyznaczonych w harmonogramie terminach.

Uwaga!

Odpady  „problemowe” oraz odpady zielone  można przez cały rok przekazać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sochaczewie przy ul. Chemicznej 8 ( teren byłego CHEMITEX-u).

   

 

STARE LEKI - TYLKO DO APTEKI

 

Niewykorzystane lekarstwa uważane są za odpad niebezpieczny, dlatego nawet niewinnie wyglądającej witaminy C, syropu na kaszel czy wapna nie wolno wyrzucać do zwykłego kosza. Farmaceutyki to chemia, umieszczone na wysypisku mogą przeniknąć do gleby i wody, stanowić realne zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi. Leki muszą trafić do pojemników ustawionych w aptekach, skąd zabierze je wyspecjalizowana firma i podda odpowiedniemu procesowi utylizacji. Apteka musi je przyjąć bezpłatnie, nie może żądać nawet symbolicznego wynagrodzenia za odbiór przeterminowanych lekarstw.

Oto wykaz aptek:

● Apteka „ NOWA” ul. Staszica 28,

● Apteka „ NA PODZAMCZU ” ul. Traugutta 3A,

● Apteka ul. Pokoju 7,

● Apteka ul. 1 Maja 4,

● Apteka „ NATURA ” ul. Dąbrowskiego 2,

● Apteka „ ZDROWIE” ul. Żeromskiego 29G,

● Apteka „ REMEDIUM ” ul. Chodakowska 23,

● Apteka „ SERDUSZKO ” Al. 600-lecia 9,

● Apteka „ SERDUSZKO ” ul. Batalionów Chłopskich 3/7,

● Apteka „ SŁONECZNA ” ul. Żeromskiego 41A ( Przychodnia ALMED ),

● Apteka „ INTER APTEKA ” ul. Warszawska 118 ( market Carrefour ),

● Apteka „ VITA ” ul. Gawłowska 3,

● Apteka ul. Al. 600-lecia 39 ( market Kaufland ),

● Urząd Miejski w Sochaczewie ul. 1 Maja 16. 

 

 BATERIE I AKUMULATORY – DO JEDNEGO Z 18 KOSZY

Odpadem niebezpiecznym są także wszelkiego rodzaju baterie i małe akumulatorki montowane w aparatach fotograficznych, kamerach, zabawkach. Muszą być one poddane utylizacji, a procesem tym zajmują się wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Zużytą baterię czy akumulatorek wystarczy wziąć w kieszeń, do torebki i przechodząc np. koło Urzędu Miasta, starostwa, albo jednego z domów kultury bezpiecznie się ich pozbyć.

Kolorowe, wyraźnie oznaczone pojemniki na baterie znajdują się w osiemnastu punktach na terenie miasta. Oto ich wykaz:  

● Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kaczorowskiego 7

● Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. 15 Sierpnia 44

● Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. H. Sawickiej 5

● Szkoła Podstawowa  Nr 4, ul. Staszica 25

● Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Staszica 106

● Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Chopina 99

● Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza, ul. Chodakowska 16

● Zespół Szkół Ogólnokształcących , ul. 15 Sierpnia 4

● Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Piłsudskiego 63

● Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Piłsudskiego 51

● Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16

● Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Al. 600-lecia 90

● Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, ul. Ziemowita 10

● Szpital Powiatowy w Sochaczewie, ul. Batalionów Chłopskich 3/7

● Sochaczewskie Centrum Kultury, ul. Żeromskiego 8

● Sochaczewskie Centrum Kultury, ul. Chopina 101

● Sochaczewskie Centrum Kultury, ul.15 Sierpnia 83

● Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa, ul. Piłsudskiego 26

 

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>