Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Obsługa osób niesłyszących

A A A

Obsługa osób niesłyszących

 

Realizując postanowienia ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) Urząd Miejski w Sochaczewie informuje, że osoby uprawnione, tj. osoby niesłyszące (głuchonieme i niedosłyszące) w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) mogą skorzystać z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie.

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej i chcąca skorzystać z osobistej pomocy tłumacza może wybrać jedną z form kontaktu:

  • e-mail pod adres : bok@sochaczew.pl
  • fax pod numer:  46 862 26 02
  • sms pod numer: 605 888 678, 607 734 433, 693 555 422,
  • listownie na adres Urząd Miasta Sochaczew, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew, Wydział Sekretarza Miasta
  • telefon pod numer: 46 862 22 35 korzystając z pomocy opiekuna (osoby przybranej)

i dokonać zgłoszenia na co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą w Urzędzie z wyłączeniem sytuacji nagłych

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
  • propozycję terminu,
  • krótkie określenie sprawy
  • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

Zgłoszenia przesłane faksem, sms-em lub pocztą elektroniczną w dni wolne lub poza godzinami pracy Urzędu będą rejestrowane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dacie odbioru maila, faksu, sms.

Termin umówienia spotkania zależy od aktualnej dostępności tłumacza.

O miejscu i terminie osobistego spotkania z tłumaczem Urząd poinformuje w dniu rejestracji wykorzystując wybrany przez osobę zainteresowaną w zgłoszeniu sposób komunikacji.

Spotkanie z tłumaczem i właściwym urzędnikiem nastąpi w umówionym miejscu i czasie.Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Andrzej Wierzbicki – Sekretarz Miasta
Data wytworzenia: 18.03.2015
Opublikował: Wioleta Zielińska
Data publikacji: 20.11.2012 15:42


  rejestr zmian
 
do pobrania