Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    
Wybory

NGO - konsultacje

A A A

 

Ogłoszenie

Gmina Miasto Sochaczew zaprasza do współtworzenia Rocznego Programu Współpracy na 2023 rok

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Propozycji do „Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” można składać do dnia 9 września 2022 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sochaczewie ul. 1 Maja 16 lub drogą elektroniczną na adres organizacje.pozarzadowe@sochaczew.pl

Druki formularzy są do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sochaczewie ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

 Ogłoszenie

Formularz zgłoszenia propozycji do projektu na 2023

.............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 209.2021

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 21 września 2021 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 Zarządzenie Nr 209
Formularz konsultacji społecznych Roczny Program Współpracy na 2022.doc

Projekt Uchwały

 

.............................................................................................................................................................................................................

Ogłoszenie

Gmina Miasto Sochaczew zaprasza do współtworzenia Rocznego Programu Współpracy na 2022 rok

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Propozycji do „Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” można składać do dnia 10 września 2021 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sochaczewie ul. 1 Maja 16 lub drogą elektroniczną na adres organizacje.pozarzadowe@sochaczew.pl

Druki formularzy są do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sochaczewie ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew.

 

Ogłoszenie

Formularz zgłoszenia propozycji do projektu na 2022

..............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 197.2020

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 29 września 2020 r.

 

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 Zarządzenie 197.2020

Formularz konsultacji społecznych Roczny Program Współpracy

Projekt Uchwały Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2021

Wyniki konsultacji 2021.pdf

 

...............................................................................................................................................................................................................

Ogłoszenie

Gmina Miasto Sochaczew zaprasza do współtworzenia Rocznego Programu Współpracy na 2021 rok

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zapraszamy do składania propozycji do „Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” do dnia 10 września 2020 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sochaczewie ul. 1 Maja 16 lub drogą elektroniczną na adres organizacje.pozarzadowe@sochaczew.pl

Druki formularzy są do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sochaczewie ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

Ogłoszenie

Formularz zgłoszenia propozycji do projektu na 2021

 

...............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 218.2019

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 9 października 2019 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie 218.2019.pdf

Formularz konsultacji społecznych Roczny Program Współpracy 2020 

Projekt Uchwały 2020

 Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały 

...........................................................................................................................................................................................................

Ogłoszenie

Gmina Miasto Sochaczew zaprasza do współtworzenia Rocznego Programu Współpracy na 2020 rok

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zapraszamy do składania propozycji do „Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” do dnia 10 września 2019 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sochaczewie ul. 1 Maja 16 lub drogą elektroniczną na adres organizacje.pozarzadowe@sochaczew.pl

Druki formularzy są do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sochaczewie ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

 

Ogłoszenie

Formularz zgłoszenia propozycji do projektu na 2020

 

 

................................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 226.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 16 października 2018 r.

 

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie 226.2018

Projekt uchwały Rocznego Programu Współpracy na 2019

Załącznik do Uchwały - Roczny Program Współpracy na 2019 rok

Formularz konsultacji społecznych Roczny Program Współpracy 2019

 

__________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie

pierwszy etap konsultacji Rocznego Programu Współpracy

Burmistrz Miasta Sochaczew ogłasza pierwszy etap konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Sochaczew na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zapraszamy do składania propozycji do „Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Sochaczew na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” do dnia 08 września 2017 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sochaczewie ul. 1 Maja 16 lub drogą elektroniczną na adres organizacje.pozarzadowe@sochaczew.pl. 


Druki ankiety do konsultacji są do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sochaczewie ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

Ankieta w I etapie konsultacji  Rocznego Programu Współpracy - 2018.doc

 


ZARZĄDZENIE NR 202/16

 

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Zarządzenie 202.16.PDF

 Formularz konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy

projekt Uchwały Rocznego Programu Współpracy

Wnioski z przebiegu konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy

 

Ogłoszenie

pierwszy etap konsultacji Rocznego Programu Współpracy

Burmistrz Miasta Sochaczew ogłasza pierwszy etap konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Sochaczew na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zapraszamy do składania propozycji do „Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Sochaczew na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” do dnia 02 września 2016 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sochaczewie ul. 1 Maja 16 lub drogą elektroniczną na adres organizacje.pozarzadowe@sochaczew.pl. 


Druki ankiety do konsultacji są do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sochaczewie ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

Formularz zgłoszenia propozycji do projektu 2017.doc


 

Zarządzenie Nr 265.2015 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 17.11.2015 r.w sprawie powłołania Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.pdf

 


 

 

Zarządzenie Nr 266.2015  Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 17.11.2015 w sparawie powołania Sochaczewskiej Rady Sportu.pdf

 


 

 

ZARZĄDZENIE NR 234/2015

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 13.10.2015 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2016
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu "Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie

 

ZARZĄDZENIE NR 222/2015

 

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 06.10.2015 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2016
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 

Załącznik Nr 1 cz.2 - Formularz konsultacji projektu
Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2016

 

  

Ogłoszenie pierwszej konsultacji programu współpracy

Burmistrz Miasta Sochaczew ogłasza pierwszy etap konsultacji Programu współpracy Gminy Miasto Sochaczew na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zapraszamy do składania propozycji do „Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Sochaczew na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ” do dnia 01 września 2015 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta 
w Sochaczewie ul. 1 Maja 16 lub drogą elektroniczną na adres organizacje.pozarzadowe@sochaczew.pl. 


Druki ankiety do konsultacji są do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta 
w Sochaczewie ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

 

do pobrania - 1.docx           

 


Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu "Rocznego Programu Współpracy miasta Sochaczewa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2015

 

 

protokol.zip

 


 

Burmistrza Miasta Sochaczew

z dnia 23.09.2014 r.

 

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy miasta Sochaczewa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2015

 

Zarządzenie Nr 202 2014 Konsultacje.pdf

Program współpracy na 2015 projekt.pdf

formularz_konsultacji 2015.doc

 

 

 


 

 

Burmistrz Miasta Sochaczewa przedstawia projekty uchwał dotyczących:

  1. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Sochaczewa na rok 2015
  2. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sochaczewa na rok 2015

 

 

 

 


 

 

Burmistrz Miasta Sochaczew ogłasza pierwszy etap konsultacji Programu współpracy Gminy Miasto Sochaczew na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Zapraszamy do składania propozycji do „Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Sochaczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na 2014 rok” do dnia 31 sierpnia 2014 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta 
w Sochaczewie ul. 1 Maja 16 lub drogą elektroniczną na adres organizacje.pozarzadowe@sochaczew.pl. Druki ankiety do konsultacji są do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta 
w Sochaczewie ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

 

Formularz propozycji 2015.docx

 


 

 

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu "ocznego Programu Współpracy miasta Sochaczewa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2014

protokół (PDF)

 

 


 

Burmistrz Miasta Sochaczewa przedstawia projekty uchwał dotyczących:

 

  1. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Sochaczewa na rok 2014
  2. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sochaczewa na rok 2014

 

 


 

Zarządzenie Nr 204/2013

Burmistrza Miasta Sochaczew

z dnia 16.09.2012 r.

 

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy miasta Sochaczewa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2014

 

Zarządzenie Nr 204 2013 Konsultacje.pdf

Program współpracy na 2014 rok.pdf

formularz konsultacji 2013.doc

 


 

 

Ogłoszenie pierwszej konsultacji programu współpracyBurmistrz Miasta Sochaczew ogłasza pierwszy etap konsultacji Programu współpracy Gminy Miasto Sochaczew na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Zapraszamy do składania propozycji do „Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Sochaczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2014 rok” do dnia 31 sierpnia 2013 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta
w Sochaczewie ul. 1 Maja 16 lub drogą elektroniczną na adres organizacje.pozarzadowe@sochaczew.pl.Druki ankiety do konsultacji są do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta
w Sochaczewie ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

Karta propozycji

 

 


 

Informacja Burmistrza Miasta Sochaczew dotycząca wyników konsultacji społecznych projektu programu współpracy miasta Sochaczewa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2013.

 

Opinia po konsultacji .doc 

 


 

 

Burmistrz Miasta Sochaczewa przedstawia projekty uchwał dotyczących:

  1. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Sochaczewa na rok 2013
  2.  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sochaczewa na rok 2013

 

 

 Projekt Narkomania 2013.doc  

 


Zarządzenie Nr 166/2012

Burmistrza Miasta Sochaczew

 

z dnia 25.09.2012 r.

 

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy miasta Sochaczewa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2013

 Zarzadzenie nr 166/2012.pdf

Program współpracy na 2013 rok.pdf

Formularz konsultacji.doc


 

W dniu 28.09.2012 r. o godzinie 1800, w Urzędzie Miejskim, w pok. 221, (I piętro) odbędzie się spotkanie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Spotkanie dotyczyć będzie spraw bieżących, oraz projektu „Rocznego Programu Współpracy miasta Sochaczewa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.

 

 

 

Ogłoszenie pierwszej konsultacji programu współpracyBurmistrz Miasta Sochaczew ogłasza pierwszy etap konsultacji Programu współpracy Gminy Miasto Sochaczew w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Zapraszamy do składania propozycji do „Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Sochaczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok” do dnia 31 sierpnia 2012 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta
w Sochaczewie ul. 1 Maja 16 lub drogą elektroniczną na adres kultura.sport@sochaczew.pl.Druki ankiety do konsultacji są do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sochaczewie ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew.

 

Ankieta

 

 
Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Agata Kalińska – Naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych
Data wytworzenia: 27.07.2022
Opublikował: Marcin Rosiński
Data publikacji: 15.06.2012 15:56


  rejestr zmian
 
do pobrania
Plik a 1 Zarządzenie 202.16.PDF
Plik a 1 Formularz konsultacji społecznych Roczny Program Współpracy 2017 202.16.doc
Plik a 1 projekt Roczny Program współpracy.PDF
Plik a Wnioski NGO.pdf
Plik - Formularz zgłoszenia propozycji do projektu 2017.doc
Plik ZB Nr 265.2015 z dnia 17.11.2015 r..pdf
Plik ZB 266.2015 z dnia 17.11.2015.pdf
Plik Zarzadzenie 234.pdf
Plik Zarzadzenie 234.pdf
Plik formularz_konsultacji do Zarządzenia 234.doc
Plik 1 - Projekt Uchwała Roczny Program Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2016.jpg
Plik 1 - Załącznik do uchwały RPW na 2016.pdf
Plik protokol z konsultacji RPW na 2016.pdf
Plik 000 Zarządzenie nr 222 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 06.10.2015 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2016.jpg
Plik 000a Zarządzenie nr 222 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 06.10.2015 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2016.jpg
Plik 000b Zarządzenie nr 222 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 06.10.2015 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2016.jpg
Plik do pobrania - 1.docx
Plik protokol.zip
Plik CCF20140924_0002.pdf
Plik Program współpracy na 2015 projekt.pdf
Plik formularz_konsultacji 2015.doc
Plik CCF20140924_0001.pdf
Plik CCF20140924.pdf
Plik Formularz propozycji 2015.docx
Plik konsultacje protokół .pdf
Plik Miejski program alkoholowy 2014.pdf
Plik Miejski program narkotykowy 2014.pdf
Plik Zarządzenie Nr 204 2013 Konsultacje.pdf
Plik program wspolpracy na 2014 rok.pdf
Plik formularz_konsultacji 2013.doc
Plik Tabela zmiany.doc
Plik wynik konsultacji .doc
Plik Gminnyi Pr.Prof. 2013.doc
Plik Projekt Narkomania 2013.doc
Plik zarzadzenie 166.pdf
Plik program wspolpracy na 2013 rok.pdf
Plik Formularz konsultacji.doc
Plik Ankieta.doc