Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    
Wybory

Gospodarka Lokalowa

A A A

 

Gospodarka Lokalowa

 

Zarządzenie Nr 154.2022 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 21.06.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości oddanej w trwały zarząd

Zarządzenie Nr 154.2022 r. Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 21 czerwca 2022 r..pdf

 

Zarządzenie Nr 266.2021 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 1 grudnia 2021 r.  w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w § 1 Zarządzenia Nr 249.2021 z dnia 9.11.2021 r. w sprawie ogłoszeniua wykazu nieruchomości przeznaczonych do przekazania "Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew" Sp. z o.o. w Sochaczewie w nieodpłatne użytkoiwanie na okres trzech lat części nieruchomoiści i składników majątkowych Gminy Miasto Sochaczew

Zarządzenie Nr 266.2021 Burmistrza Miasta Sochaczew.pdf

 

Zarządzenie Nr 260.2021 z dnia 23 listoipada 2021 r.  w sprawie zasad i trybu postępowania przy stosowaniu obniżek czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Sochaczew

Zarządzenie Nr 260.2021 Burmistrza Miasta.pdf

 

Zarządzenie Nr 249.2021 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszeni

a wykazu nieruchomoiści przeznaczonej do przekazania "Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew" Sp. z o.o. w Sochaczewie w nieodpłatne użytkowanie na okres trzech lat części nieruchomości i składników majątkowych Gminy Miasto Sochaczew

Zarządzenie Nr 249.2021 Burmistrza Miasta Sochaczew.pdf

 

Zarządzenie Nr 247.2021 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 9.11.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia z zasobu Gminy Miasto Sochaczew

Zarządzenie Nr 247.pdf

 

Zarządzenie Nr 183.2021 Burmistrza Miastra Sochaczew z dnia 3.08.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przesnaczonej do wynajęcia z zasobu Gminy Miasto Sochaczew

Zarządzenie Nr 183.2021 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 3.08.2021 r..pdf

 

Zarządzenie Nr 150.2021 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości przekazanej w trwały zarząd

Zarządzenie nr 150.2021 Burmistrza Miasta Sochaczew.pdf

 

Zarządzenie Nr 69.2021 Burmistrza MIasta Sochaczew z dnia 16 marca 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.

Zarządzenie Nr 69.2021 z dnia 16 marca 2021r..PDF

 

Zarządzenie Nr 35.2021 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości oddanej w trwały zarząd. 

Zarządzenie Nr 35.2021 Burmistrza Miasta Sochaczew.PDF

 

Zarządzenie Nr 234.2020 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców

Zarządzenie Nr 234.2020 z dnia 8 grudnia 2020 r..PDF

 Zarządzenie Nr 235.2020 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości oddanej w trwały zarząd.

Zarządzenie Nr 235.2020 z dnia 8 grudnia 2020 r..PDF

Zarządzenie Nr 229.2020 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 1 grudnia 2020r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia z zasobu Gmny Miasto Sochaczew

Zarządzenie Nr 229.2020 Burmistrza Miasta Sochaczew.PDF

 

Zarządzenie Nr 162.2020 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem z zasobu Gminy Miasto Sochaczew

Zarządzenie Nr 162.2020 Burmistrza Miasta Sochaczew.PDF

 

Zarządzenie Nr 143.2020 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości oddanej w trwały zarząd

Zarządzenie Nr 143.2020 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 23.06.2020.PDF

 

Zarządzenie Nr 93.2020 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do wydzierżawienia z zasobu Gminy Miasto Sochaczew

Zarządzenie Nr 93 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 21 kwietnia 2020 r..PDF

 

Zarządzenie Nr 46.2020 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia z zasobu Gminy Miasto Sochaczew

Zarządzenie 46.2020 z dnia 18.02.2020.PDF

 

Zarządzenie Nr 266.2019 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 9 grudnia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia z zasobu Gminy Miasto Sochaczew

Zarządzenie 266.2019 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 9 grudnia 2019r..PDF

 

 Zarządzenie Nr 244.2019 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia z zasobu Gminy Miasto Sochaczew

Zarządzenie Nr 244 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 12 listopada 2019r,.PDF

 

Zarządzenie Nr 223.2019 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 15.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia z zasobu Gminy Miasto Sochaczew

Zarządzenie Nr 223.2019 Burmistraz Miasta Sochaczew z dnia 15.10.2019 r..PDF

 

Zarządzenie Nr 206.2019 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 20 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia z zasobu Gminy Miasto Sochaczew

Zarządzenie Nr 206 Burmistrza Miasta z dnia 20 września 2019 r..PDF

 

Zarządzenie Nr 128.2019 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia z zasobu Gminy Miasto Sochaczew

Zarządzenie nr 128 Burmistrza Miasta Sochaczew z dn. 11.06.2019.PDF

 

Zarządzenie Nr 46.2019 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia z zasobu Gminy Miasto Sochaczew

Zarządzenie Nr 46 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 12.03.2019.PDF

 

 

Zarządzenie Nr 5.2019 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia z zasobu Gminy Miasto Sochaczew

Zarzadzenie nr 5.2019 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 15 stycznia 2019r..PDF

 

Zarządzenie Nr 238.2018 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 6 listopada 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do przekazania w nieodpłatne użytkowanie Operatorowi na okres trzech lat - części nieruchomości i składników majątkowych Gminy Miasto Sochaczew

Zarządzenie Nr 238.2018 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 6.11.2018r..PDF

 

Zarządzenie Nr 206.2018 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 18 września 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia z zasobu Gminy Miasto Sochaczew.

Zarządzenie 206.2018 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 18 września 2018r..PDF

 

Zarządzenie Nr 166.2018 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia z zasobu Gminy Miasto Sochaczew

Zarządzenie Nr 166.2018 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 24.07.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia

 Zarządzenie Nr 86.2018 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 24.04.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do przekazania w nieodpłatne użytkowanie Operatorowi na okres siedmiu miesięcy - części nieruchomości i składników majątkowych Gminy Miasto Sochaczew w ramach projektu "Rewitalizacja zabytkowych Kramnic w Sochaczewie"

Zarządzenie Nr 86 ogłoszenie wykazu nieruchomości do przekazania w nieodpłatne użytkowanie Operatorowi.PDF

 

Zarządzenie Nr 63.2018 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 12.03.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia z zasobu Gminy Miasto Sochaczew

Zarządzenie Nr 63 z dnia 12.03.2018 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia.PDF

 

Zarządzenie Nr 26.2018 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 23.01.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia z zasobu Gminy Miasto Sochaczew

Zarządzenie Nr 26.2018 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 23.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia z zasobu Gminy Miasto Sochaczew

 

Zarzadzenie Nr 201.2017 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 12.09.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem z zasobu Gminy Miasto Sochaczew.

Zarządzenie Nr 201 z dnia 12.09.2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem z zasobu Gminy Miasto Sochaczew.pdf

 

Zarządzenie Nr 140.2017 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 11.07.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem z zasobu Gminy Miasto Sochaczew.

Zarzadzenie Nr 140.2017 z dnia 11.07.2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem z zasobu Gminy Miasto Sochaczew..pdf

 

Zarządzenie Nr 116.2017 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 30 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie z zasobu Gminy Miasto Sochaczew.

Zarządzenie Nr 116 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 30 maja 2017r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w uzyczenie z zasobu Gminy Miasto Sochaczew.pdf

 

Zarządzenie Nr 106.2017 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 23.05.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do przekazania w nieodpłatne użytkowanie Operatorowi na okres jednego roku - części nieruchomości i składników majątkowych Gminy Miasto Sochaczew w ramach projektu "Rewitalizacja zabytkowych Kramnic Miejskich w Sochaczewie"

Zarządzenie 106.2017 z dnia 23.05.2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do przekazania w nieodpłatne użytkowanie Operatorowi-Kramnice Miejskie w Sochaczewie..pdf

 

Zarządzenie Nr 17/17 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia z zasobu Gminy Miasto Sochaczew.

 

 Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Agnieszka Kupryjaniuk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej
Data wytworzenia: 30.06.2022
Opublikował: Barbara Siemieniec
Data publikacji: 09.05.2012 09:30


  rejestr zmian
 
do pobrania