Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    
Wybory

Ogłoszenia

A A A

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 7.11.2022 r.

Inf. o wszczęciu postępowania PGW.pdf

..........................................................................................................................................................................................................

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Starosty Sochaczewskiego z dnia 7.11.2022 r.

ogłoszenie 07.11.2022.pdf

............................................................................................................................................................................................................

Obwieszczenie PGW Wody Polskie z dn. 27.10.2022 r.

Obwieszczenie PGW z dn. 2.10.22 r..pdf

..............................................................................................................................................................................................................

Sochaczew, dnia 4 listopada 2022 r.


Informacja o przystąpieniu Gminy Miasto Sochaczew do zakupu paliwa stałego
do dnia 31 grudnia 2022 r.


Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 2 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) informuję, że GMINA MIASTO SOCHACZEW przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.


Burmistrz Miasta Sochaczew
Piotr Osiecki

......................................................................................................................................................................................................

Obwieszczenie Wójta Gminy Brochów informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 24.10.2022 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Brochów 2 (2).pdf

......................................................................................................................................................................................................

Obwieszczenie Wójta Gminy Brochów informujące o niezałatwieniu sprawy w terminie z dnia 24.10.2022 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Brochów 2 (1).pdf

.........................................................................................................................................................................................................

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sochaczew znak: GOŚ.6220.1.2021 z dnia 26.09.2022 r.

w sprawie zawiadomienia o zakończeniu zbierania materiału dowodowego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny metodą odkrywkową ze złoża i rekultywacji terenu przekszałconego wydobyciem na działce o nr ewid 173/13 w Sochaczewie obręb geodezyjny Sochaczew - hodaków

Obwieszczenie z dnia 26.09.2022 r. znak: GOŚ.6220.1.2021

..............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 245.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 27 września 2022 r. 

w sprawie czasowego wyłączenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Sochaczew 4 lokali w budynku przy ul. 15 Sierpnia 81
w Sochaczewie

Zarządzenie Nr 245.2022r.pdf

........................................................................................................................................................................................................... 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sochaczewznak: GOŚ.6220.4.2022 z dnia 14.09.2022 r. w sprawie zawiadomienia

 o xskończeniu zbierania materiału dowodowego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i jednym garażem oraz usługami w poziomie parteru wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Olimpijskiej w Sochaczewie

Obwieszczenie  

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Obwieszczenie PGW Wody Polskie z dnia 01.09.2022 znak WA.ZUZ.5.4210.599.2022.AB - Wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu przy ul. Rozlazłowskiej.pdf

...........................................................................................................................................................................................................

Informacje o wszczęciu postępowania PGW:

Informacja PGW 16.08.22 r (1).pdf

Informacja PGW 16.08.22 r (2).pdf

.......................................................................................................................................................................................................

Informacja o wszczęciu postępowania - PGW Wody Polskie z dn. 11.08.2022 r.

Informacja PGW.pdf

............................................................................................................................................................................................................

Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne  Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 19.07.2022 r.pdf

............................................................................................................................................................................................................

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 12.07.2022 r. znak: GOŚ.6220.1.2022  w sprawie przystąpienia  do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny metodą odkrywkową ze złoża i rekultywacji terenu przekszatałconego wydobyciem na dZiałce o nr ewid. 173/13      w Sochaczewie obręb geodezyjny Sochaczew - Chodaków, w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji                   o środowiskowych uwarunkowaniach dla "SEGROMET" Sp. z o.o., 08 - 300 Sokołów Podlaski, ul. Węgrowska 2

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 12.07.2022 r. znak: GOŚ.6220.2021

..........................................................................................................................................................................................................

Obwieszczenie Starosty Sochaczewskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 12.07.2022 r.

Obwieszczenie Starosty Sochaczewskiego BIP.pdf

.................................................................................................................................................................................................................

Obwieszczenie Państwowe Gospodarki Wodnej - Wody Polskie   17.06.2022 r.pdf

..........................................................................................................................................................................................................

Informacja Państwowe Gospodarstwo Wodene - Wody Polskie z dnia 9.06.2022 r.pdf

..........................................................................................................................................................................................................

Obwieszczenie Starosty Sochaczewskiego z dnia 9.05.2022 r.

Obwieszczenie Starosty Sochaczewskiego z dn. 9.05.2022 r..pdf

...........................................................................................................................................................................................................

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 22.04.2022 r.

Informacja PGW Wody Polskie.pdf

...........................................................................................................................................................................................................

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21.04.2022 r.

Obwieszczenie PGW 21.04.2022 r..pdf

..............................................................................................................................................................................................................

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego

Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu

z dnia 25.04.2022 r.

Obwieszczenie PGW z dn. 4.04.2022.pdf

.........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 53.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 08 marca 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Miasto Sochaczew

Zarządzenie 53.2022 z dnia 08.03.2022 r..pdf

.........................................................................................................................................................................................................

Decyzja Nr 61/P/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2022 r.

Decyzja Wojewody Maz. z dnia 22.02.2022 r..pdf

.........................................................................................................................................................................................................

Obwieszczenie Starosty Sochaczewskiego dot. rozbudowy dróg powiatowych nr 3813W i 3815W - skrzyżowanie w m. Żuków .pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 54.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Sochaczew dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Sochaczew na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych
Zarządzenie 54.2022

..............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 33.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 8 lutego 2022 r.

 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Sochaczew dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Sochaczew na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych

 Zarządzenie Nr 33.2022

 Ogłoszenie Nr 33.2022

 ROD Wniosek o udzielenie dotacji

...............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 3.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 11 stycznia 2022 r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.

Zarządzenie 3.2022

Formularz-zgłoszeniowy

Ogłoszenie wyników do komisji

......................................................................................................................................

 
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 20 grudnia 2021 r.
 
Obwieszczenie z dn. 20.12.2021 r..pdf

......................................................................................................................................

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 8.12.2021 r.

Zawiadomienie Wojewody Maz. z dnia 8.12.2021 r..pdf

........................................................................................................................................

Obwieszczenie Starosty Sochaczewskiego z dnia 15.11.2021 r.

Ogłoszenie Starosty Sochacz. z dn. 15.11.2021 r..pdf

.......................................................................................................................................

Obwieszczenie Starosty Sochaczewskiego z dnia 29.11.2021 r.

Obwieszczenie Starosty Sochaczewskiego z dn. 29.11.21 r..pdf

........................................................................................................................................

Ogłoszenie Starosty Sochaczewskiego z dnia 15.11.2021 r.

Ogłoszenie Starosty Sochaczewskiego z dn. 15.11.2021 r..pdf

..................................................................................................................................

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 10.12.2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sochaczew zawiadamiające, że została w dniu 29.11.2021 r. bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wydana decyzja nr 2/2021 znak: GOŚ.6220.5.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 1906/12 obręb 0010, przy ul. Bartosza Głowackiego w Sochaczewie

Decyzja nr 2/2021 znak: GOŚ.5.2021 z dnia 29.11.2021

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 2/2021 z dnia 29.11.2021 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 15.11.2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sochaczew w sprawie zakończenia zbierania materiału dowodowego dot. wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia - budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bartosza Głowackiego w Sochaczewie

 

...........................................................................................................................

Obwieszczenie PGW Wody Polskie z dn. 15.11.2021 r.

Obwieszczenie z dnia 15.11.21 r..pdf

....................................................................................................................................

Ogłoszenie

W dniu 17.11.2021 r. (środa) o godz. 1400, w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie ul.  1 Maja 21, (Kramnice Miejskie, sala konferencyjna II piętro) odbędzie się inauguracyjne spotkanie członków Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 .......................................................................................................................................................................................................... 

Ogłoszenie

    W dniu 16.11.2021 roku o godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim, ul. 1 Maja 21 (Kramnice, sala konferencyjna II p.) odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Sportu V kadencji, podczas którego odbędzie się wręczenie podziękowań za dotychczasową działalność na rzecz sochaczewskiego sportu oraz wręczenie nominacji członkom Sochaczewskiej Rady Sportu VI kadencji, powołanych Zarządzeniem Nr 237.2021 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 26.10.2021 roku.

..........................................................................................................................................................................................................

Obwieszczenie PGW Wody Polskie z dnia 19.10.2021 r.

Obwieszczenie z dnia 19.10.2021 r..pdf

..........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 214.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 września 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Miasto Sochaczew

 Zarządzenie2021_IIetap.pdf .......................................................................................................................................................................................................

Obwieszczenie Wójta Gminy Brochów znak: OŚ.6220.1.2021 z dnia 21.09.2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu w dniu 20 września 2021 roku decyzji NR 435.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej 705 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3805W do skrzyzowania z drogą gminną 380132W ( odc. dł. ok. 2,57 km )" realizowanego na terenie Gminy Brochów i Miasta Sochaczew, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie.

Obwieszczenie

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Brochów znak: OŚ.6220.1.2021 z dnia 21.09.2021 r. z dnia 21.09.2021 r. w sprawie zawiadomienia Stron postępowania o wydaniu w dniu 20 września 2021 r. decyzji Nr 435.2021  o środowiskowych uwarunkowaniach uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od skrzyzowania z drogą powiatową nr 3805W do skrzyżowania z drogą gminna 380132W ( odc. dł. ok. 2,57 km )" realizowanego na terenie Gminy Brochów i Miasta Sochaczew, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie  

Obwieszczenie

 

Decyzja Wójta Gminy Brochów nr 435.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20 września 2021 r. znak: OŚ.6220.1.2021

Decyzja nr 435.2021 z dnia 20.09.2021 r.

.................................................................................................................................................................................

Obwieszczenie Starosty Sochaczewskiego z dnia 23.09.2021 r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania dot. ustlenia odszkodowania za nieruchomość 409/2 o pow. 0,0038 ha, położoną w obrębie Chodaków. pdf

........................................................................................................................................................................................................

Obwieszczenie Starosty Sochaczewskiego z dnia 23.09.2021 r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu z urzędu postępowania dot. ustalenia odszkodowania za nieruchomość 456/1 o pow. 0,0012 ha, położoną w obrębie Chodaków. pdf

........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 208.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 21 września 2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na członków Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 Zarządzenie Nr 208.2021

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 208.2021

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 208.2021

..........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 207.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 21 września 2021 r.

 w sprawie ogłoszenia naboru na członków Sochaczewskiej Rady Sportu

 Zarządzenie Nr 207.2021

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 207.2021

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 207.2021

..........................................................................................................................................................................................................

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Obwieszczenie Regionalnego Zarządu Gosp. Wodnej.pdf

............................................................................................................................................................................................................

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 30.08.2021 r.

Decyzja nr 1/2021 z dnia 16.08.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 12.11.2020 r. 

............................................................................................................................................................................................................................

Informacja o wszczęciu postępowania - Wody Polskie z dnia 30.08.2021 r.pdf

..............................................................................................................................................................................................................

Informacja o wszczęciu postępowania - Wody Polskie z dnia 13.08.2021 r..pdf

.................................................................................................................................................................................................................

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.07.2021 r.

Obwieszczenie Min. Infrastruktury z dn. 23.07.2021 r..pdf

Dz.U. 2021 poz. 1305.pdf

...........................................................................................................................................................................................................

Ogłoszenie Starosty Sochaczewskiego z dnia 30 lipca 2021 r.

Ogłoszenie Starosty Sochaczewskiego z dn. 30.07.21 r..pdf

.......................................................................................................................................................................................................

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Wody Polskie 19.07.21 r.pdf

.....................................................................................................................................................................................................

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2021 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2021 r..pdf

........................................................................................................................................................................................................

Ogłoszenie Starosty Sochaczewskiego z dnia 5.07.2021 r.

Ogłoszenie Starosty Sochaczewskiego z dn. 5.07.2021 r..pdf

......................................................................................................................................................................................................

Ogłoszenie Wójta Gminy Brochów z dnia 30.06.2021 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Brochów z dn. 30.06.2021 r..pdf

....................................................................................................................................................................................................

Ogłoszenie Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie z dnia 28.06.2021 r.

Soch U 4 Lotników 1.doc

.......................................................................................................................................................................................................

Informacja PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu z dnia 18.06.2021 r. znak WA.ZUZ.5.4210.421.2021.AS o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną.

Informacja PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu z dnia 18.06.2021 r..pdf

..................................................................................................................................................................................................

Obwieszczenie Wójta Gminy Brochów z dnia 2.06.2021 r.

Obwieszczenie Gmina Brochów.pdf

.......................................................................................................................................................................................................

Obwieszczenie Wójta Gminy Brochów z dn. 2.06.2021 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Brochów.pdf

.....................................................................................................................................................................................................

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 07.05.2021 r. znak WA.RZT.70.63.2021/4 zatwierdzająca taryfę dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Sochaczew na okres 3 lat.

WA.RZT.70.63.2021_4 z dn. 07.05.2021 r..pdf

.........................................................................................................................................................................................................

Informacja Starosty Sochaczewskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania z dnia 1.06.2021 r.

Obwieszczenie Starosty Soch. z dn. 1.06.2021 r..pdf

..........................................................................................................................................................................................................

Sprawozdanie

z realizacji Programu Współpracy Miasta Sochaczewa za rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Sprawozdanie za 2020 rok

..........................................................................................................................................................................................................

Informacja o wszczęciu postępowania PGW Wody Polskie z dnia 31.05.2021 r.

Informacja PGW z dn. 31.05.2021 r..pdf

..............................................................................................................................................................................................................

Ogłoszenie Starosty Sochaczewskiego o wszczęciu postępowania z dnia 10.05.2021 r.

Obwieszczenie z dnia 10.05.2021 r..pdf

.............................................................................................................................................................................................................

Obwieszczenie PGW Wody Polskie, Dyrektora Zlewni w Łowiczu z dnia 6.05.2021 r.

Obwieszczenie PGW.pdf

........................................................................................................................................................................................................

Ogłoszenie Starosty Sochaczewskiego z dnia 22.04.2021 r.

Ogłoszenie Starosty Sochaczewskiego.pdf

........................................................................................................................................................................................................

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego z dnia 01.04.2021 r.

Informacja PWG o wszczęciu postępowania z dnia 01.04.2021 r_.pdf

.......................................................................................................................................................................................................

ogłoszenie Starosty Sochaczewskiego z dnia 15 lutego 2021 r. dotyczące dz. nr.1141/1 i 1159/1.pdf

.......................................................................................................................................................................................................

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

BIP 15.02.pdf

 .......................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 87.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 20 kwietnia 2021 r.

 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Sochaczew dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Sochaczew na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych

Zarządzenie 87.2021

.......................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 63.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 9 marca 2021 r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Sochaczew dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Sochaczew na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych

Zarządzenie Nr 63.2021

Ogłoszenie do Zarzadzenia Nr 63.2021

ROD Wniosek

.......................................................................................................................................................................................................

 

ZARZĄDZENIE NR 37.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia terminu naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miasto Sochaczew

zarządzenie w spr. ogłoszenia terminu naboru wniosków - zabytki

Załącznik 1

 

...........................................................................................................................................................................................................

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5.02.2021 r.

Obwieszczenie z dn. 5.02.2021 r..pdf

...........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 19.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 26 stycznia 2021 r.

 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

 Zarządzenie nr 19.2021

Formularz-zgłoszeniowy

Ogłoszenie wyników naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

..........................................................................................................................................................................................................

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 26.01.2021 r.

Obwieszczenie z dn. 26.01.2021 r..pdf

..........................................................................................................................................................................................................

Obwieszczenie Wójta Gminy Młodzieszyn z dnia 21.01.2021r.

Obwieszczenie z dn. 21.01.2021 r..pdf

........................................................................................................................................................................................................

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego z dnia 13.01.2021 r.

Informacja o wszczęciu post. adm..pdf

..............................................................................................................................................................................................................

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego z dnia 16.11.2020 r.

Informacja PGW z dnia 16.11.2020 r..pdf

..............................................................................................................................................................................................................

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie koncesji na wydobywanie iłu ze złoża "Plecewice I" z dnia 19.11.2020 r.

Obwieszczenie z dn. 19.11.2020 r..pdf

.............................................................................................................................................................................................................

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28.10.2020 r. w sprawie potwierdzenia nabycia przez Powiat Sochaczewski prawa własności gruntu dzn nr ewid. 430 i dz. nr ewid. 745.pdf

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 03.11.2020 r. w sprawie potwierdzenia nabycia przez Powiat Sochaczewski prawa własności gruntu dz nr ewid. 125 .pdf

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 03.11.2020 w sprawie potwierdzenia nabycia działki 1913/2 i nr dz. ewid 2006 w spr 3.pdf

...........................................................................................................................................................................................................

Obwieszczenie Starosty Sochaczewskiego z dnia 20.10.2020 r. w sprawie wydania pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej w Sochaczewie

Obwieszczenie Starosty Sochaczewskiego z dn. 20.10.20 r..pdf

..............................................................................................................................................................................................................

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego

Wody Polskie

Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu

o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego z dnia 2.09.2020 r.

Informacja o wszczęciu postępowania PGW.pdf

............................................................................................................................................................................................................

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31.08.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Obwieszczenie z dn. 31.08.2020 r..pdf

..............................................................................................................................................................................................................

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście projektowanej sieci energetycznej kablowej SN 15kV długości 107 m na głębokości 2 m pod dnem rzeki Utraty stanowiącej działkę nr ewid. 1143 obrębu Chodaków, Miasto Sochaczew

z dnia 17.08.2020 r.

Informacja o wszczęciu postępowania z dn. 17.08.2020 r..pdf

...............................................................................................................................................................................................................

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 27.07.2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu.pdf

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Sochaczew na lata 2020 – 2035.pdf

 ...........................................................................................................................................................................................................

Decyzja - Państwowe Gospodartwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu 20.07.20 r..pdf 

 ...........................................................................................................................................................................................................

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.pdf

......................................................................................................................................................................................................

Informacja o wszczęciu postanowienia PGWWP w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego z dnia 15.06.2020 r.

Informacja o wszczęciu postępowania z dn. 15.06.2020 r..pdf

...............................................................................................................................................................................................................

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządzający Zlewni w Łowiczu z dn. 2.06.2020 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dn. 2.06.2020 r..pdf

..................................................................................................................................................................................................................

Sprawozdanie

z realizacji Programu Współpracy Miasta Sochaczewa za rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 Sprawozdanie z RP za 2019

.............................................................................................................................................................................................................

Zawiadomienie o wszczeciu postępowania - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu.pdf

Informacj o wszczęciu postępowania - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu.pdf

 

.......................................................................................................................................................................................................

Obwieszczenie Starosty Sochaczewskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi powiatowej nr 3825W ul. Inżynierska w Sochaczewie na odcinku o długości ok. 950 m..pdf

.......................................................................................................................................................................................................

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 2020 r.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 marca 2020 r. o zakończeniu kwalifikacji wojskowej.pdf

https://bip.mazowieckie.pl/artykul/23/24677/obwieszczenie-wojewody-mazowieckiego-z-dnia-13-marca-2020-r-o-przeprowadzeniu-kwalifikacji-wojskowej-2020-r

.......................................................................................................................................................................................................

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 2 marca 2020 r. znak: WA.ZUZ.5.421.1.513.2019.PK w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację w strefie szczególnego zagrożenia powodzią obiektu budowlanego w postaci przepistu drogowego 

 

Informacja o wszczęciu postępowania

 

 

........................................................................................................................................................................................................

Zarządzenie Nr 43.2020

Burmistrza Miasta Sochaczew

z dnia 11 lutego 2020 r.

w sprawie : ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasto Sochaczew

Zarządzeni Burmistrza Nr 43.2020.pdf

.............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 42.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 11 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Zarzadzenie Nr 42.2020.pdf

Formularz zgłoszenowe.pdf

Ogłoszenie wyników naboru kandydatów

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 22.01.2019 r. zawiadamiające o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie,  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska  dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kopalin metodą odkrywkową ze złóż Plecewice I i rekultywacji terenów przekształconych wydobyciem

Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 22.01.2020 r.

 

...........................................................................................................................................................................................................

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 10.01.2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania na wniosek Przedsiębiorstwa Przerobu ZŁomu Metali Segromet Sp. z o.o. 08 - 300 Sokołów Podlaski w sprawie wydania decyzji o śreodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia  polegającego na wydobywaniu kopalin metodą odkrywkową  ze złóż Plecewice I i rekultywcji terenów przekształconych wydobyciem 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 10.01.2020 r.

.............................................................................................................................................................................................................

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 30 grudnia 2019 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

obwieszczenie wojewody mazowieckiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej 2020.pdf

.........................................................................................................................................................................................................

OBWIESZCZENIE STAROSTY SOCHACZEWSKIEGO z dn. 3.01.2010 r. w/s decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji: rozbudowa obiektu mostowego na rzece Bzurze.

Obwieszczenie Starosty Sochaczewskiego z dn. 3.01.20 r..pdf

...........................................................................................................................................................................................................

Ogłoszenie

W dniu 8.01.2020 r. (środa) o godz.16.30

w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie ul.  1 Maja 21, (Kramnice, sala konferencyjna II piętro)

odbędzie się spotkanie członków Sochaczewskiej Rady Sportu V kadencji.

 .........................................................................................................................................................................................................

 

OGŁOSZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 27.11.2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego.

Ogłoszenie PGW.pdf

...........................................................................................................................................................................................................

Ogłoszenie

W dniu 25.11.2019 r. (poniedziałek) o godz. 1700,

w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie ul.  1 Maja 21, (Kramnice, sala konferencyjna II piętro)

odbędzie się inauguracyjne spotkanie członków Sochaczewskiej Rady Sportu V kadencji.

............................................................................................................................................................................................................

 Ogłoszenie

W dniu 20.11.2019 r. (środa) o godz. 1615, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

..............................................................................................................................................................................................................

Obwieszczenie Starosty Sochaczewskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Zarząd Powiatu w Sochaczewie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji: rozbudowa obiektu mostowego na rzece Bzurze w ciągu drogi powiatowej nr 3815W ul. Mostowej w Sochaczewie wraz z dojazdami.

BIP Obwieszczenie Starosty Sochaczewskiego.pdf

.............................................................................................................................................................................................................

Wyniki Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020

Wyniki SBO na 2020

................................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 196.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 10 września 2019 r.

 w sprawie ogłoszenia naboru na członków Sochaczewskiej Rady Sportu

Zarządzenie 196.2019.pdf

Załącznik Nr 1
 
Załącznik Nr 2

  _________________________________________________________________________________________________________________

 

Ogłoszenie

W dniu 11.09.2019 r. (środa) o godz. 1615, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

............................................................................................................................................................................................................

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości z d. 30.07.2019 r..pdf

.....................................................................................................................................................................................................

Ogłoszenie

W dniu 03.07.2019 r. (środa) o godz. 1615, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

................................................................................................................................................................................................................

Zawiadomienie Wojewody Lubelskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. o wydaniu decyzji administracyjnej.

Zawiadomienie WL 19.06.19 r. .pdf

.........................................................................................................................................................................................................

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA – POWIAT SOCHACZEWSKI

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa działającego na obszarze Powiatu Sochaczewskiego.pdf 

 

Sprawozdanie

z realizacji Programu Współpracy Miasta Sochaczewa za rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Sprawozdanie z Rocznego Programu za 2018 r.

 .........................................................................................................................................................................................................

Ogłoszenie

W dniu 24.04.2019 r. (środa) o godz. 1615, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

..............................................................................................................................................................................................................

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEWA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ ORAZ PRAWA WŁASNOŚCI UDZIAŁU W GRUNCIE NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE NR IV/19/19 Z DNIA 22.01.2019 R.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sochaczewa.pdf 

.......................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 54.2019

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

  z dnia 19 marca 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Miasta Sochaczew z zakresu:

  1. Programu Współpracy Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi.
  2. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  3. Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
  4. Pomocy Społecznej.

Zarzadzenie NR 54.2019

..............................................................................................................................................

Obwieszczenie Starosty Sochaczewskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji: rozbudowa ul. Dewajtis w Sochaczewie.

Obwieszczenie Starosty Sochaczewskiego.pdf

...........................................................................................................................................

Ogłoszenie

W dniu 27.02.2019 r. (środa) o godz. 1615, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 

................................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR  42.2019

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 19 lutego 2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie 42.2019

 

..............................................................................................................................................................................................................

Kurs na przewodnika po
Kampinoskim Parku Narodowym

kurs_przewodnik KPN plakat luty 2019.pdf

 .............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 17.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do komisji konkursowej

Zarządzenie nr 17.2019

Ogłoszenie wyników naboru kandydatów do komisji konkursowej

 

............................................................................................................................................................................................................

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawego z dnia 15 stycznia 2019 r.pdf

.........................................................................................................................................................................................................

Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2019

https://wszwwarszawa.wp.mil.pl/u/OBWIESZCZENIE.pdf

...........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 2.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 8 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia terminu naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miasto Sochaczew

 dotacja - zarządzenie burmistrza

dotacja - treść uchwały rady miasta

dotacja - treść wniosku

......................................................................................................................................

Ogłoszenie

Wydział  Sportu i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Sochaczewie

zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 15 stycznia 2019 r, o godz. 17.00

w Kramnicach Miejskich (sala konferencyjna).

Temat spotkania to: zasady prawidłowego „wypełniania ofert”.

Szkolenie poprowadzi specjalista w dziedzinie organizacji pozarządowych - Pan Andrzej Rubus - Tołłoczko.

 

......................................................................................................................................

Ogłoszenie

 

W dniu 4.12.2018 r. (wtorek) o godz. 1630, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna
II piętro), odbędzie się I posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.

......................................................................................................................................

Ogłoszenie

Wydział  Sportu i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Sochaczewie

zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 7 grudnia 2018r, o godz. 17.00

w Kramnicach Miejskich (sala – patio na parterze).

Temat spotkania to: zasady prawidłowego rozliczania dotacji (przygotowanie sprawozdań).

Szkolenie poprowadzi specjalista w dziedzinie organizacji pozarządowych - Pan Andrzej Rubus - Tołłoczko.

...............................................................................................................................................

Ogłoszenie

W dniu 03.10.2018 r. (środa) o godz. 1630, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.
 

...............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 200.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 10 września 2018 r.

 w sprawie ogłoszenia naboru na członków Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarzadzenie nr 200.2018
Załącznik Nr 2 - do Zarządzenia Nr 200.2018

...............................................................................................................................................

Obwieszczenie Wójta Gminy Sochaczew z dnia 6.09.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim dla przedsięwzięcia p.n. "Rozbudowa sekcji napraw i eksploatacji taboru w Sochaczewie".

Obwieszczenie Wójta Gminy Sochaczew z dn. 6.09.2018.pdf

............................................................................................................................................

Ogłoszenie

W dniu 12.09.2018 r. (środa) o godz. 1630, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.
 

...............................................................................................................................................................................................................

BURMISTRZ MIASTA SOCHACZEW

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Sochaczewie, ul.Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2, 96-500 Sochaczew

  Pełna treść ogłoszenia w załączniku poniżej

Zarządzenie 180.2018 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 21 sierpnia 2018r..pdf

 ............................................................................................................................................................................................................

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2018 r.pdf

.............................................................................................................................................................................................................

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja 2018 r. 

Zarządzenie Nr 91 Wojewody Mazowieckiego.pdf

.............................................................................................................................................................................................................

BURMISTRZ MIASTA SOCHACZEW

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3  im. Jana Brzechwy w Sochaczewie, ul.Poprzeczna 9, 96-500 Sochaczew

  Pełna treść ogłoszenia w załączniku poniżej

Zarządzenie Nr 116.2018 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 5 czerwca 2018r..pdf

                                                                                                                                 

Ogłoszenie

W dniu 06.06.2018 r. (środa) o godz. 1630, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.
ćSprawozdanie

z realizacji Programu Współpracy Miasta Sochaczewa za rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Sprawozdanie z  realizacji Programu Współpracy Miasta Sochaczew za 2017 rok

 

                                                                                                                                                                                          

BURMISTRZ MIASTA SOCHACZEW

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7  im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie, ul.Fryderyka Chopina 99, 96-500 Sochaczew

  Pełna treść ogłoszenia w załączniku poniżej

Zarządzenie Nr 96-2018 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 8 maja 2018r..pdf

                                                                                                                                                                                             

BURMISTRZ MIASTA SOCHACZEW

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3  im. Bolesława Krzywoustego w Sochaczewie, ul.Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5, 96-500 Sochaczew

  Pełna treść ogłoszenia w załączniku poniżej

Zarządzenie Nr 95-2018 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 8 maja 2018 .pdf

                                                                                                                                                                                                               

BURMISTRZ MIASTA SOCHACZEW

Zarządzenie Nr 79.2018

Burmistrza Miasta Sochaczew

z dnia 10 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu oceny kompozycji w yłonienia zwycięzcy konkursu na hejnał Sochaczewa

Zarzadzenie 79.2018.pdf

 ...............................................................................................................................................

Ogłoszenie

W dniu 04.04.2018 r. (środa) o godz. 1630, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

 

................................................................................................................................................

Ogłoszenie

W dniu 14.03.2018 r. (środa) o godz. 1630, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

 

.....................................................................................................................................................................

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 09 stycznia 2018 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2018 r. - http://wszwwarszawa.wp.mil.pl/plik/file/0_%20OBWIESZCZENIE.pdf

.............................................................................................................................................

Ogłoszenie

W dniu 28.02.2018 r. (środa) o godz. 1630, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

 

................................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 48.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu na hejnał Sochaczewa

ZARZĄDZENIE NR 48.2018 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 13.02.2018r.

karta uczestnictwa.pdf 

regulamin.pdf

..............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 40.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 6 lutego 2018 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Angielski za darmo dla mieszkańców Sochaczewa”

ZARZĄDZENIE NR 40.2018

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ REKRUTACJI DO PROJEKTU

 

                                                                                                                                                                                                                              

ZARZĄDZENIE NR 33.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 30 stycznia 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia terminu naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miasto Sochaczew

 

Zarządzenie 33.2018.pdf

wniosek o udzielenie dotacji.doc

 

..............................................................................................................................................................................................................

Ogłoszenie

W dniu 24.01.2018 r. (środa) o godz. 1630, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

 

..............................................................................................................................................................................................................

Obwieszczenie wojewody mazowieckiego 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej na działce w dzielnicy Boryszew

skan Sime Boryszew.pdf 

  

...................................................................................................................................................................................................

 

ZARZĄDZENIE NR 279.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 4 grudnia 2017 r.

 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do komisji konkursowej

 Zarządzenie 279.2017

Ogłoszenie wyników naboru kandydatów do komisji konkursowej

 

Ogłoszenie

W dniu 11.12.2017 r. (poniedziałek) o godz. 1700, w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie ul.  1 Maja 21, (Kramnice, sala konferencyjna II piętro) odbędzie się spotkanie członków Sochaczewskiej Rady Sportu IV kadencji.

 

Ogłoszenie

W dniu 06.12.2017 r. (środa) o godz. 1630, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

 

Ogłoszenie

Ostatnie spotkanie członków Sochaczewskiej Rady Sportu III kadencji  odbędzie się 16 listopada 2017 roku o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 21 (Kramnice). Podczas posiedzenia zostanie podsumowana działalność SRS III kadencji oraz wręczone zostaną podziękowania za dotychczasową pracę członków.

Inauguracyjne spotkanie członków Sochaczewskiej Rady Sportu IV kadencji, powołanych Zarządzeniem Nr 240.2017 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 30.10.2017 roku odbędzie się 16 listopada 2017 roku o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, Kramnice Miejskie, ul. 1 Maja 21. Podczas spotkania zostaną wręczone nominacje członkom nowej kadencji, zostanie przedstawiony Przewodniczący Rady Sportu oraz członkowie dokonają wyboru Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.

 

..............................................................................................................................................................................................................

Ogłoszenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sochaczewie:

WTORKI Z JPK.docx

.........................................................................................................................................................................................................

Wyniki głosowania w Sochaczewskim Budżecie Obywatelskim na 2018

 

1

REMONT ULIC OGRODOWA I GRUNWALDZKA

1167

2

PLAC ZABAW I SIŁOWNIA NA OSIEDLU POLNA

1158

3

BULWARY NAD BZURĄ

826

4

MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ

598

5

MODERNIZACJA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH I PARKINGU PRZY SCK I KINIE MAZOWSZE W CHODAKOWIE

274

6

WIATY REKREACYJNO - PIKNIKOWE NA BULWARACH NAD BZURĄ

257

7

PARK KULTURA" W BORYSZEWIE"

242

8

ANGIELSKI ZA DARMO DLA MIESZKAŃCÓW SOCHACZEWA

226

9

BUDOWA PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH 

219

10

ROWEROWY TOR PRZESZKÓD

192

11

REMONT ŁAZIENKI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - BASEN ORKA""

188

12

STREFA KIBICA NA MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ 2018

167

13

DOPOSAŻENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH

96

14

CYKL PIKNIKÓW INTEGRACYJNYCH DLA MIESZKAŃCÓW SOCHACZEWA

73

15

STUDIO NAGRAŃ

69

16

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO SOCHACZEWIE NA SMARTFONA

51

17

KONCERT ZEPOŁU ARKA NOEGO" PODCZAS DNI SOCHACZEWA"

43

 

................................................................................................................................................................................................................

Decyzja Nr 597.2017 Starosty Sochaczewskiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbiórkę.

Decyzja nr 597.2017.pdf

............................................................................................................................................

Ogłoszenie

W dniu 25.10.2017 r. (środa) o godz. 1630, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.
 

..............................................................................................................................................................................................................

Stanowisko Nr 7/2017 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 września 2017 r. w sprawie projektowanych zmian w zakresie reorganizacji nadzoru budowlanego

Stanowisko Rady Powiatu w Otwocku z dn. 28.09.2017 r..pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE NR 212.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 26 września 2017 r.

 w sprawie ogłoszenia naboru na członków Sochaczewskiej Rady Sportu

Zarządzenie 212.2017 Burmistrza Miasta Sochaczew

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 212.2017

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 212.2017

 

ZARZĄDZENIE NR 211.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 26 września 2017 r.

 w sprawie wprowadzenia zmiany Zarządzenia Nr 220/2015 z dnia 06.10.2015 r.
określającego zasady powoływania Sochaczewskiej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania

Zarządzenie 211.2017 Burmistrza Miasta Sochaczew

 

BURMISTRZ MIASTA SOCHACZEW

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, im. Janusza Korczaka w Sochaczewie, ul.        Stanisława Staszica 25, 96-500 Sochaczew

  Pełna treść ogłoszenia w załączniku poniżej

Zarządzenie. 206.2017 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 19 września 2017r..pdf 

                                                                                                                                                                                                                   

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania. Ogłoszenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf

                                                                                                                                                                                                                  

BURMISTRZ MIASTA SOCHACZEW

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, im. Janusza Korczaka w Sochaczewie, ul.        Stanisława Staszica 25, 96-500 Sochaczew

  Pełna treść ogłoszenia w załączniku poniżej

Zarządzenie Nr 152.2017 Burmistrza Miasta Sochaczew.pdf

                                                                                                                                                                                                             

BURMISTRZ MIASTA SOCHACZEW

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 6 im. Juliana Tuwima w Sochaczewie, ul. Chodakowska 4, 96-500 Sochaczew

  Pełna treść ogłoszenia w załączniku poniżej

Zarządzenie 142.2017 Burmistrza Miasta Sochaczew.pdf

                                                                                                                                                                                                                           

BURMISTRZ MIASTA SOCHACZEW

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 7 im. Marii Montessori w Sochaczewie, ul. Żwirki i Wigury 15, 96-500 Sochaczew

  Pełna treść ogłoszenia w załączniku poniżej

Zarządzenie Nr 143.2017 Burmistrza Miasta Sochaczew.pdf

                                                                                                                                                                                                                           

 Ogłoszenie

 
Posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III Kadencji odbędzie się w trybie obiegowym zgodnie z § 9 Uchwały Nr XIII/122/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 stycznia 2016 r., dotyczyć ono będzie analizy projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy "Hanki Sawiskiej na ulicę Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego". Konsultacje obiegowe do dnia 12.06.2017 r.

 

Sprawozdanie

z realizacji Programu Współpracy Miasta Sochaczewa na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 
 
Ogłoszenie
 
Posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III Kadencji odbędzie się w trybie obiegowym zgodnie z § 9 Uchwały Nr XIII/122/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 stycznia 2016 r., dotyczyć ono będzie analizy projektu uchwały w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew. Konsultacje obiegowe do dnia 5.06.2017 r.

                                                                                                                                                                                                                          

 

BURMISTRZ MIASTA SOCHACZEW

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Sochaczewie, ul. Stanisława Staszica 106, 96-500 Sochaczew

  Pełna treść ogłoszenia w załączniku poniżej

Zarządzenie 112.2017 Burmistrza Miasta Sochaczew

 

                                                                                                                                                                                                                          

 

BURMISTRZ MIASTA SOCHACZEW

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sochaczewie, ul. 15-go Sierpnia 44, 96-500 Sochaczew

  Pełna treść ogłoszenia w załączniku poniżej

Zarządzenie 111.2017 Burmistrza Miasta Sochaczew

 

                                                                                                                                                                                                                           

 

BURMISTRZ MIASTA SOCHACZEW

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sochaczewie, ul. Hanki Sawickiej 7, 96-500 Sochaczew

  Pełna treść ogłoszenia w załączniku poniżej

Zarzadzenie 110.2017 Burmistrza Miasta Sochaczew

 

                                                                                                                                                                                                                            

 

BURMISTRZ MIASTA SOCHACZEW

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 7 im. Marii Montessori w Sochaczewie, ul. Żwirki i Wigury 15, 96-500 Sochaczew

  Pełna treść ogłoszenia w załączniku poniżej

Zarządzenie 109.2017 Burmistrza Miasta Sochaczew

 

                                                                                                                                                                                                                           

 

BURMISTRZ MIASTA SOCHACZEW

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 6 im. Juliana Tuwima w Sochaczewie, ul. Chodakowska 4, 96-500 Sochaczew

  Pełna treść ogłoszenia w załączniku poniżej

Zarzadzenie 108.2017 Burmistrza Miasta Sochaczew 

                                                                                                                                                   

Ogłoszenie

W dniu 10.05.2017 r. (środa) o godz. 1630, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (Patio), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.
 
Ogłoszenie
 
Posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III Kadencji odbędzie się w trybie obiegowym zgodnie z § 9 Uchwały Nr XIII/122/16 Rady Miejskie w Sochaczewie z dnia 29 stycznia 2016 r. dotyczyć ono będzie analizy projektu uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy zbywaniu na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Sochaczew

Ogłoszenie

W dniu 29.03.2017 r. (środa) o godz. 1630, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.
 
Ogłoszenie

W dniu 23.03.2017 r. (czwartek) o godz. 1700, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Sportu.

Ogłoszenie
 
Posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III Kadencji odbędzie się w trybie obiegowym zgodnie z § 9 Uchwały Nr XIII/122/16 Rady Miejskie w Sochaczewie z dnia 29 stycznia 2016 r. dotyczyć ono będzie analizy projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Sochaczew, a także wyznaczenia operatora publicznego transportu zbiorowego realizującego przewozy na terenie miasta Sochaczew

 

Ogłoszenie

W dniu 01.03.2017 r. (środa) o godz. 1630, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.
 
 
 
 
Ogłoszenie
 
Posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III Kadencji odbędzie się w trybie obiegowym zgodnie z § 9 Uchwały Nr XIII/122/16 Rady Miejskie w Sochaczewie z dnia 29 stycznia 2016 r. dotyczyć ono będzie analizy projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecnych na terenie miasta Sochaczew w sprawie budżetu Gminy Miasto Sochaczew na rok 2018

 

Ogłoszenie

W dniu 25.01.2017 r. (środa) o godz. 1630, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.
 
 
 Ogłoszenie

W dniu 25.01.2017 r. (środa) o godz. 1600, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Sportu.

 

ZARZĄDZENIE NR 6.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 17 stycznia 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru na członka Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzenie 6.2017

 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 6.2017

  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 6.2017

 

ZARZĄDZENIE NR 4.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 10 stycznia 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do komisji konkursowej

Treść Zarządzenia Nr 4.2017

Ogłosznie wyboru osób do komisji konkursowej.pdf

 
 
Ogłoszenie
 
W dniu 9.01.2017 r. (poniedziałek) o godz. 1700, w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie ul. 1 Maja 16, (sala konferencyjna I piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Sportu. 
 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dn. 15.12.2016 r.

BIP Obwieszczenie Wojewody Maz. z dn. 15.12.2016 r..pdf

 
         
Ogłoszenie
 
15 posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III Kadencji odbędzie się w trybie obiegowym zgodnie z § 9 Uchwały Nr XIII/122/16 Rady Miejskie w Sochaczewie z dnia 29 stycznia 2016 r. dotyczyć ono będzie analizy projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 
 
Ogłoszenie
W dniu 7.12.2016 r. (środa) o godz. 1630, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

Ogłoszenie
W dniu 17.11.2016 r. (czwartek) o godz. 1730, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Sportu.

Ogłoszenie
W dniu 26.10.2016 r. (środa) o godz. 1630, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
 
w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. 
"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 22+445 do km 22+610 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego  w ramach zamierzenia  pn.  "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 705 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego nad rzeką Pisią w miejscowości Sochaczew w km 22+535 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie"
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

ZARZĄDZENIE NR 287/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 19 grudnia 2016 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia terminu naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miasto Sochaczew

 

 Giełda Pracy w Sochaczewie w dniu 11.10.2016 r.
Agencja Pracy Tymczasowej RANDSTAD

Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos
o naborze kandydatów na stanowisko
Kierownika Referatu ds. gospodarki komunalnej
z dnia 27.09.2016 r.

Ogłoszenie
W dniu 12.10.2016 r. (środa) o godz. 1630, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

Ogłoszenie
W dniu 28.09.2016 r. (środa) o godz. 17 00, w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie ul. 1 Maja 16, (sala konferencyjna I piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Sportu.
 

 


OBWIESZCZENIE

 

STAROSTY SOCHACZEWSKIEGO

o wydaniu decyzji nr 1.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji: rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W - ulicy Trojanowskiej w Sochaczewie od Al. 600-lecia do granicy miasta Sochaczew.

BIP - Obwieszczenie Starosty Sochaczewskiego - decyzja z dn. 14.09.2016 r..PDF

 

 


 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

o wyłożeniu do publicznego wglądu opracowania pod nazwą „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Sochaczew”.


Ogłoszenie
9 posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji odbędzie się w trybie obiegowym zgodnie z § 9 Uchwały Nr XIII/122/16 Rady Miejskie w Sochaczewie z dnia 29 stycznia 2016 r. dotyczyć ono będzie analizy projektu uchwały w sprawie  przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia” na lata 2016- 2020

Ogłoszenie
W dniu 27.07.2016 r. (środa) o godz. 17 00, w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie ul. 1 Maja 16, (sala konferencyjna I piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Sportu.

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Sucha
z dnia 27 czerwca 2016 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę sieci gazowej w obrębie geodezyjnym Malesin w mieście Sochaczew i w obrębie geodezyjnym Kozłów Biskupi w gminie Nowa Sucha.
 

Ogłoszenie
 
W dniu 14.06.2016 r. (wtorek) o godz. 1630, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

Informacja Urzędu Statystycznego w Warszawie dot. badania struktury gospodarstw rolnych (R-SGR).
 

Ogłoszenie
 
7 posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji odbędzie się w trybie obiegowym zgodnie z § 9 Uchwały Nr XIII/122/16 Rady Miejskie w Sochaczewie z dnia 29 stycznia 2016 r. dotyczyć ono będzie analizy projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z przystanków, których właścicielem lub zarządzajacym jest Gmina Miasto Sochaczew, a także wyznaczenia operatora publicznego transportu zbiorowego realizującego przewozy na terenie miasta Sochaczew

 


Sprawozdanie

 

z realizacji Programu Współpracy Miasta Sochaczewa na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2015

 


 

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Sucha o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmujacego budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 17,6 w obrębie geodezyjnym "Malesin" w mieście Sochaczew.

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Sucha z dn. 12.05.2016 r..PDF

 

 


 

ZARZĄDZENIE  NR 117/2016

BURMISTRZA  MIASTA SOCHACZEW

z dnia 17 maja 2016 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Sochaczewie, ul. Hanki Sawickiej 2, 96-500 Sochaczew

Zarządzenie 117/2016.pdf

 

 


 

ZARZĄDZENIE  NR 118/2016

BURMISTRZA  MIASTA SOCHACZEW

z dnia 17 maja 2016 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 im. Jana Brzechwy w Sochaczewie, ul. Poprzeczna 9, 96-500 Sochaczew

Zarządzenie 118/2016.pdf

 

 


 

ZARZĄDZENIE  NR 119/2016

BURMISTRZA  MIASTA SOCHACZEW

z dnia 17 maja 2016 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie, ul. 15 -go sierpnia 50, 96-500 Sochaczew

Zarządzenie 119/2016 .pdf

 


Ogłoszenie
 
W dniu 18.05.2016 r. (środa) o godz. 1630, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

ZARZĄDZENIE NR 101/16
BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW
z dnia 18.04.2016
w sprawie

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej i ogłoszenia naboru dodatkowego beneficjentów końcowych  w ramach projektu „R@CK – rodziny cyfrowych kompetencji”


ZARZĄDZENIE NR 100/16
BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW
z dnia 18.04.2016
w sprawie

w sprawie nadania Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa (nabór dodatkowy) Beneficjentów Końcowych w okresie utrzymania trwałości projektu

„R@CK - RODZINY CYFROWYCH KOMPETENCJI”

zarzadzenie Nr 100/2016

regulamin rekrutacji.PDF


Ogłoszenie
 
W dniu 27.04.2016 r. (środa) o godz. 1630, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

Stanowisko Rady Gminy Sanniki z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego, podjęte podczas XXIII sesji Rady Gminy.

ZARZĄDZENIE Nr 68/16

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 15 marca 2016

w sprawie: powołania Zespołu Roboczego ds. opracowania Regulaminu Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017


Ogłoszenie
W dniu 2.03.2016 r. (środa) o godz. 1630, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

Informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
 

Ogłoszenie

W dniu 17.02.2016 r. (środa) o godz. 1630, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.


ZARZĄDZENIE NR 36/16
BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW
z dnia 1 lutego 2016 r.
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w plebiscycie "Sochaczewski Sportowiec Roku 2015" i Sochaczewski Trener Roku 2015"

ZARZĄDZENIE Nr 25/16

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 26 stycznia 2016

w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

ZARZĄDZENIE NR 25/16

 


ZARZĄDZENIE Nr 24/16

 

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 26 stycznia 2016

w sprawie powołania Komisji ds. Nagród za Działalnoć Sportową

ZARZĄDZENIE NR 24/16 

 


 

Ogłoszenie

W dniu 01.02.2016 r. (poniedziałek) o godz. 17 00, w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie ul. 1 Maja 16, (sala konferencyjna I piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Sportu III kadencji. Głównym tematem spotkania będzie wytypowanie przez członków Sochaczewskiej Rady Sportu, zawodników, trenerów i działaczy sportowych do kolejnej edycji plebiscytu na Sportowca, Trenera i Sochaczewskiego Działacza Sportowego roku 2015.

 

 


 

ZARZĄDZENIE NR 13.2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12.01.2016 r.

 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do komisji konkursowej

Treść Zarządzenia nr 13.2016.

Ogłoszenie wyników naboru kandudatów do komisji konkursowej

 


 

Ogłoszenie

Dnia 19.01.2016 r. (wtorek) o godz. 1700, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

Zapraszamy również organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W powyższym terminie odbędą się konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

 


 

Ogłoszenie

W dniu 4.01.2016 r. (poniedziałek) o godz. 1600, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

 

 


 

ZARZĄDZENIE NR 287/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 19 grudnia 2016 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia terminu naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miasto Sochaczew

 

  

Ogłoszenie

W dniu 13.11.2015 r. (piątek) o godz. 1600, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się ostatnie posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji.

 

 


 

OGŁOSZENIE

 W dniu 4.11.2015 r. (środa) o godz. 1600, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji, podczas którego odbędą się konsultacje projektów uchwał m.in.:

1)   „w sprawie metody wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty”,

2) „w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”,

3) „w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016”,

4) „w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok”,

5) „w sprawie opłaty targowej”,

6) „w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych”,

7) „w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmiot inny niż Gmina Miasto Sochaczew oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania”

 

 


 

Zarządzenie Nr 300.2015  Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 22.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia terminu naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miasto Sochaczew. PDF

ałącznik Nr 1 - Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Miasta Sochaczew

 


 

 

ZARZĄDZENIE NR 246/2015

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 22.10.2015 r.

w sprawie ogłoszenia terminu naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych d rejestru zabytków,
położonych na obszarze Gminy Miasto Sochaczew

 

Zarządzenie nr 246.2015 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 22.10.2015 roku w sprawie ogłoszenia terminu naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miasto Sochaczew.

 

Załącznik Nr 1 - Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Miasta Sochaczew

 

UCHWAŁA NR XI/99/15

RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE

z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie: Udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miasto Sochaczew

Uchwała XI-99-15.pdf

 


OGŁOSZENIE

 

W dniu 23.10.2015 r. (piątek) o godz. 1600, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji. W programie posiedzenia przewidziano m.in. konsultacje „Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 


 

PROJEKT UCHWAŁY

RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE

 

w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2016
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 

Projekt Uchwały Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2016

Uzasadnienie do Projektu Uchwały dotyczącej Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2016

Projekt Załącznika nr 1 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej dotyczącej Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2016

 


 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 221/2015

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 06.10.2015 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na członków Sochaczewskiej Rady Sportu

 

Zarządzenie nr 221/15 w sprawie ogłoszenia naboru na członków Sochaczewskiej Rady Sportu.jpg

Załącznik Nr 1 - do Zarządzenia SRS.doc

Załącznik Nr 2 - do Zarządzenia SRS.doc

 

 

 


 

 

ZARZĄDZENIE NR 220/2015

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 06.10.2015 r.

 w sprawie zasady powoływania Sochaczewskiej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania

 

Zarządzenie nr 220/2015 w sprawie zasad powoływania Sochaczewskiej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania.jpg

Regulamin działania Sochaczewskiej Rady Sportu cz.1.jpg

 

  

 

ZARZĄDZENIE NR 209/2015

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 14.09.2015 r.

 w sprawie konsultacji społecznych projektu Zarządzenia Burmistrza Miasta Sochaczew w sprawie zasady powoływania Sochaczewskiej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania

Zarządzenie nr 209.2015.pdf

a Załącznik Nr 1 do Zarzadzenia nr 209 formularz konsultacji docx.doc

Projekt Zarządzenia Burmistrza Miasta Sochaczew w sprawie zasady powoływania Sochaczewskiej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania.pdf

 

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

z dnia 01.10.2015 r.

w sprawie zasady powoływania Sochaczewskiej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania

 

protokół cz.1.jpg

protokół cz.2.jpg

protokół cz.3.jpg

 

 

 


 

ZARZĄDZENIE NR 208/2015

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 14.09.2015 r.

w sprawie utraty mocy obowiązującej Zarządzenia Nr 133/2011 z dnia 05.07.2011 r.
w sprawie zasady powoływania Sochaczewskiej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania

Zarządzenie nr 208.2015.pdf

 

 


 

ZARZĄDZENIE NR 207/2015

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia  14.09.2015 r.

w sprawie utraty mocy obowiązującej Zarządzenia Nr 197/2015 z dnia 31.08.2015 r.
w sprawie powołania Sochaczewskiej Rady Sportu

Zarządzenie nr 207.2015.pdf

 

 


ZARZĄDZENIE NR 197/15

 

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 31.08.2015 r.

w sprawie powołania Sochaczewskiej Rady Sportu

Zarządzenie 197 - 1.jpg

Zarządzenie 197 - 2.jpg

III Kadencja Sochaczewskiej Rady Sportu


 

  

ZARZĄDZENIE NR 198/2015

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 31.08.2015 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na członków Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

Zarządzenie 198 - nabór członków SRDPP.jpg

Załącznik Nr 1 - do Zarządzenia 198.doc

Załącznik Nr 2 - do Zarządzenia 198.doc

 

W niniejszej sprawie należy kontaktować się z Panią Agatą Kalińską – Naczelnik Wydziału Kultury, Sporu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych (tel. 862 22 35 wew. 380, lub 721-661-888).

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Sochaczewie nie później niż do dnia 16 października 2015 roku.

  

Konsultacje społeczne

Zarządzenie Nr 193 konsultacje społeczne biblioteka.pdf

193 - Formularz konsultacji społecznych biblioteka.doc

Projekt - Uchwala UM - likwidacjia Zamkowej.pdf

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji MPP.PDF

 


 

Zarządzenie Nr 194 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie.pdf

Projekt uchwały o zabytkach - po naniesionych uwagach UOKIK - 1.pdf

Uzasadnienie - dotacje celowe zabytki.pdf

Załącznik Nr 1 (1).pdf

194 - Formularz konsultacji społecznych.doc

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji - określenie zasad udzielania dotacji.PDF

 

 


 

 

Konsultacje społeczne w zakresie oświaty

Projekt uchwały- program stypendialny.pdf

Formularz konsultacji programu stypendialnego.docx

Sprawozdanie MZEA.jpeg

 

Konsultacje społeczne w zakresie polityki społecznej :

Zarządzenie Nr 128.2015 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 30.06.2015 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Programu "Sochaczew Honorowym Dawcom Krwi".PDF

Formularz konsultacji Programu Sochaczew Honorowym Dawcom Krwi.pdf

Program Sochaczew Honorowym Dawcom Krwi - Projekt Uchwały.pdf

Protokół z konsultacji społecznych dotyczących Programu "Sochaczew Honorowym Dawcom Krwi".PDF

 

Zarządzenie Nr 129.2015 Burmistrza Miasta Soachaczew z dnia 30.06.2015 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia Programu "Sochaczewska Karta Mieszkańca".PDF

Formularz konsultacji Programu Sochaczewska Karta Mieszkańca.pdf

Program Sochaczewska Karta Mieszkańca - Projekt Uchwały.pdf

Protokół z konultacji społecznych dotyczących Programu Sochaczewska Karta Mieszkańca.PDF

 

Zarządzenie Nr 155.2015 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 21.07.2015 r. w sparwie konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia Programu "Sochaczewska Karta Rodziny" .PDF

Formularz konsultacji Programu Sochaczewska Karta Rodziny.pdf

Program Sochaczewska Karta Rodziny - Projekt Uchwały.pdf

Protokół z konsultacji społecznych dotyczacych Programu Sochaczewska Karta Rodziny.PDF

 

Zarządzenie Nr 156.2015 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 21.07.2015 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia Programu "Karta Seniora".PDF

Formularz konsultacji Programu Sochaczewska Karta Seniora.pdf

Program Sochaczewska Karta Seniora - Projekt Uchwały.pdf

Protokół z konsultacji społecznych dotyczących Programu Sochaczewska Karta Senira.PDF

 

Zarządzenie Nr 157.2015 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 21.07.2015 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia programu "Sochaczew Weteranom".PDF

Formularz konsultacji Programu Sochaczew Weteranom.pdf

Program Sochaczew Weteranom - Projekt Uchwały.pdf

Protokół z konsultacji społecznych dotyczących Programu Sochaczew Weteranom.PDF

 

Zarządzenie Nr 225 2015.pdf

Formularz konsultacji Narkomania.doc

Projekt uchwały - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii.pdf

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - 2016 r.pdf

 

Zarządzenie Nr 226 2015.pdf

Formularz konsultacji Alkohol.doc

Projekt Uchwały -Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych-2016.pdf

 

Zarządzenie Nr 233.2015.pdf

Formularz konsultacji -dożywianie.pdf

Projekt Uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania obiętego wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.pdf

 

 

 

 

 


 

Zawiadamienie Burmistrza Miasta o zamiarze zlikwidowania z dniem 1 października 2015 r. Filii Bibliotecznej Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Zamkowej 4A.

 

ZAWIADOMIENIE

 


 

Zawiadamienie Burmistrza Miasta o zamiarze połączenia instytucji kultury działających na terenie miasta Sochaczew tj. Miejskiego Ośrodka Kultury w Sochaczewie i Klubu Nauczyciela w Sochaczewie w jedną instytucję kultury o nazwie – Sochaczewskie Centrum Kultury.

 

ZAWIADOMIENIE

 


 

Roczny Program Współpracy miasta Sochaczewa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Uchwała nr XLVI/512/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 października 2014r.

 


 

Centrum Kultury, Promocji, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych zaprasza podmioty do składania ofert na wyłączność prowadzenia podczas Dni Sochaczewa

USŁUGI GASTRONOMICZNEJ I SPRZEDAŻY PIWA 

w dniach od 14 do 15 czerwca 2014 roku 

gastronomia 2014a

gastronomia 2014b

 


 

Centrum Kultury, Promocji, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych zaprasza podmioty do składania ofert na wyłączność prowadzenia podczas Dni Sochaczewa

 

KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI URZĄDZEŃ REKREACYJNO – ROZRYWKOWYCH DLA
DZIECI I DOROSŁYCH tj. WESOŁE MIASTECZKO
w dniach od 14 do 15 czerwca 2014 roku 
 

 

 


 

Przewodniczący Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w piątek 10.01.2014 r. o godz. 1630, w Kramnicach Miejskich ul. 1-go Maja 21, sala konferencyjna (II piętro).

 

 


 

 

Inauguracyjne posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji odbędzie się dnia 22.11.2013r. o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej w Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. 

 

 


 

Roczny Program Współpracy miasta Sochaczewa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

UCHWAŁA NR XXXVI/400/13 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 25 października 2013 r.

Roczny Program współpracy po konsultacja ostateczna wersja 2014

 

 


 

ZARZĄDZENIE NR 215/13

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 24 września 2013 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na członków Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

 
W niniejszej sprawie należy kontaktować się z Panią Agatą Kalińską - Dyrektorem Centrum Kultury, Promocji, Sporu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych (tel. 862 22 35 wew. 380, lub 721-661-888).

 Uprzejmnie informujemy, że w dniu 26 lipca 2013 roku kończy się kadencja obecnej Sochaczewskiej Rady Sportu. W związku z powyższym prosimy o wyznaczenie nowego kandydata do Sochaczewskiej Rady Sportu oraz dostarczenie zgłoszenia do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Sochaczewie ul. 1 Maja 16, nie później niż do dnia 31 lipca 2013 roku.
 
W niniejszej sprawie należy kontaktować się z Panią Agatą Kalińską - Dyrektorem Centrum Kultury, Promocji, Sporu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych (tel. 862 22 35 wew. 380, lub 721-661-888).
 

BURMISTRZ MIASTA SOCHACZEW OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ     W SOCHACZEWIE
 
 

Organizatorzy zapraszają podmioty do składania ofert na wyłączność prowadzenia
w dniach od 8 do 9 czerwca 2013 roku i zapewnienie
KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI URZĄDZEŃ REKREACYJNO – ROZRYWKOWYCH DLA
DZIECI I DOROSŁYCH tj. WESOŁE MIASTECZKO
 
 

 
 
Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu „SOCHACZEWSKA KARTA SENIORA”
 
 

 
Roczny Program Współpracy miasta Sochaczewa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
 

Zawiadomienie o zamiarze likwidacji Filii nr 5 i 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie.
 
 
 
 
 
 

 
 
Ogłoszenia różne:
 
"Kampania informacyjna dla płatników" prowadzona przez Urząd Skarbowy w Sochaczewie mająca na celu poinformowanie płatników podatku dochodowego od osób fizycznych o nowych zasadach składania urzędom skarbowym informacji: PIT-8C, PIT-11, PIT-R, PIT-40, a także deklaracji PIT-4R oraz PIT-8AR za 2014 rok.
 
Nowy wzór dowodu osobistego :
 
 
 
Zawiadomienie Wójta Gminy Brochów z dnia 23.01.2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Ubezpieczenie prawego brzegu rzeki Bzury w m. Plecewice".
Postanowienie Wójta Gminy Brochów z dnia 31.12.2014 r. w spr. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Ubezpieczenie prawego brzegu rzeki Bzury w . Plecewice".
Zawiadomienie Wójta Gminy Brochów z dnia 31.12.2014 r. informujące o otrzymanym postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.
Zawiadomienie Wójta Gminy Brochów z dnia 31.12.2014 r. informujące o wydanym postanowieniu.
 
W dniu 28.09.2012 r. o godzinie 1800, w Urzędzie Miejskim, w pok. 221, (I piętro) odbędzie się spotkanie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Spotkanie dotyczyć będzie spraw bieżących, oraz projektu „Rocznego Programu Współpracy miasta Sochaczewa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Sochaczew o wszczęciu postępowania administarcyjnego
 
Obwieszczenie z dnia 09.08.2013 r. Wójta Gminy Brochów informujące o wydanym postanowieniu stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia
 
Obwieszczenie z dnia 09.08.2013 r. Wójta Gminy Brochów informujące o otrzymanym postanowieniu i otrzymanej opinii sanitarnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie Wójta Gminy Brochów 2.pdf
 
 
Obwieszczenie z dnia 13.09.2013 r. Wójta Gminy Brochów informujące o zwróceniu się z prośbą o uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia i wydanie opinii co do warunków realizacji przedsięwzięcia
 
Obwieszczenie z dnia 13.09.2013 r. Wójta Gminy Brochów informujące o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko
 
Obwieszczenie z dnia 3.12.2013 r. Wójta Gminy Brochów informujące o wydaniu decyzji
Zawiadomienie Wójta Gminy Brochów z dnia 6.11.2014 r informujące o otrzymanej opinii sanitarnej
Zawiadomienie Wójta Gminy Brochów z dn. 19.11.2014 r. informujące o nizałatwieniu sprawy w terminie.
Zawiadomienie Wójta Gminy Brochów z dn. 19.11.2014 r. informujące o uzupełnieniu informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji
 
 
 
 
 
 
 Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Joanna Niewiadomska- Kocik - Sekretarz Miasta
Data wytworzenia: 17.11.2022
Opublikował: konto systemowe
Data publikacji: 10.04.2012 15:41


  rejestr zmian
 
do pobrania
Plik zalacznik.JPG
Plik Agencja Pracy Tymczasowej RANDSTAD.pdf
Plik BIP Ogłoszenie Wójta Gm. Kampinos o naborze z dn. 27.09.16 r..pdf
Plik BIP - Obwieszczenie Starosty Sochaczewskiego - decyzja z dn. 14.09.2016 r..PDF
Plik Ogłoszenie o wyłożeniu.PDF
Plik Aktualizacja projektu_.pdf
Plik 11111111111Kierownik Referatu ds. Gospodarki Komunalnej.PDF
Plik 111111111Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej - Kampinos.PDF
Plik 1111111111obwieszczenie wojewody mazowieckiego o wszczęciu postępowania.PDF
Plik 11111111Obwieszczenie Starosty Sochaczewskiego.PDF
Plik BIP Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Sucha z dn. 27.06.16 r..PDF
Plik BIP US informacja.docx
Plik - Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.docx
Plik Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Sucha z dn. 12.05.2016 r..PDF
Plik .Zarządzenie 117-2016 - Przedszkole nr 1.pdf
Plik .Zarządzenie 118-2016 - Przedszkole nr 3.pdf
Plik .Zarządzenie 119-2016 - Przedszkole nr 4.pdf
Plik zarzadzenie 101-2016.PDF
Plik zarzadzenie 100-2016.PDF
Plik regulamin rekrutacji.PDF
Plik Stanowisko Rady Gminy Sanniki.PDF
Plik skan 229.jpg
Plik Informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.PDF
Plik - Zarzadzenie 36.2016.pdf
Plik - ZB nr 25.16.PDF
Plik - ZB 24.16.PDF
Plik - Zarządzenie nr 13.2016.PDF
Plik Ogłoszenie.jpg
Plik 111111 ZB 300.2015.PDF
Plik 11111 X.84.15 - Załącznik Nr 1.doc
Plik AAA1 . 246.2015 zabytki CCF20151022_0001.pdf
Plik 11111 X.84.15 - Załącznik Nr 1.doc
Plik Uchwała XI-99-15.pdf
Plik 000 Uchwała Roczny Program Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2016.jpg
Plik 000a Uchwała Roczny Program Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2016.jpg
Plik Projekt Załącznika nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej dotyczący Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2016.pdf
Plik 1111 aaaa marta.jpg
Plik 000111 Załącznik Nr 1 - do Zarządzenia SRS (2).doc
Plik 0001111 Załącznik Nr 2 - do Zarządzenia SRS.doc
Plik a1 Zarządzenie Sochaczewska Rada Sportu.jpg
Plik a2 Regulamin sochaczewska Rada Sportu.jpg
Plik a2 Regulamin sochaczewska Rada Sportu.jpg
Plik a3 Regulamin sochaczewska Rada Sportu.jpg
Plik a4 Regulamin sochaczewska Rada Sportu.jpg
Plik a5 Regulamin sochaczewska Rada Sportu.jpg
Plik Zarządzenie nr 209.2015.pdf
Plik a Załącznik Nr 1 do Zarzadzenia nr 209 formularz konsultacji docx.doc
Plik Projekt Zarządzenia Burmistrza Miasta Sochaczew w sprawie zasady powoływania Sochaczewskiej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania.pdf
Plik protokół cz.1.jpg
Plik protokół cz.2.jpg
Plik protokół cz.3.jpg
Plik Zarządzenie nr 208.2015.pdf
Plik Zarządzenie nr 207.2015.pdf
Plik Zarządzenie 197 - 1.jpg
Plik Zarządzenie 197 - 2.jpg
Plik Zarządzenie 198 - nabór członków SRDPP.jpg
Plik Załącznik Nr 1 - do Zarządzenia 198.doc
Plik Załącznik Nr 2 - do Zarządzenia 198.doc
Plik Zarządzenie Nr 193 konsultacje społeczne biblioteka.pdf
Plik 193 - Formularz konsultacji społecznych biblioteka.doc
Plik Projekt - Uchwala UM - likwidacjia Zamkowej.pdf
Plik Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji MPP.PDF
Plik Zarządzenie Nr 194 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie.pdf
Plik Projekt uchwały o zabytkach - po naniesionych uwagach UOKIK.pdf
Plik Uzasadnienie dotacje celowe zabytki.pdf
Plik Załącznik Nr 1 (1).pdf
Plik 194 - Formularz konsultacji społecznych.doc
Plik Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji - określenie zasad udzielania dotacji.PDF
Plik Projekt uchwały- program stypendialny.pdf
Plik Formularz konsultacji programu stypendialnego.docx
Plik Sprawozdanie MZEA.jpeg
Plik ZB 128.2015 HDK.PDF
Plik Formularz konsultacji Programu Sochaczew Honorowym Dawcom Krwi.pdf
Plik Program Sochaczew Honorowym Dawcom Krwi - Projekt Uchwały.pdf
Plik Sochaczew Honorowym Dawcom Krwi.PDF
Plik ZB 129.2015 SKM.PDF
Plik Formularz konsultacji Programu Sochaczewska Karta Mieszkańca.pdf
Plik Program Sochaczewska Karta Mieszkańca - Projekt Uchwały.pdf
Plik Protokół z konultacji społecznych Sochaczewska Karta Mieszkańca.PDF
Plik ZB 155.2015 KR.PDF
Plik Formularz konsultacji Programu Sochaczewska Karta Rodziny.pdf
Plik Program Sochaczewska Karta Rodziny - Projekt Uchwały.pdf
Plik Sochaczewska Karta Rodziny.PDF
Plik ZB 156.2015 KS.PDF
Plik Formularz konsultacji Programu Sochaczewska Karta Seniora.pdf
Plik Program Sochaczewska Karta Seniora - Projekt Uchwały.pdf
Plik Sochaczewska Karta Senira.PDF
Plik ZB 157.2015 SW.PDF
Plik Formularz konsultacji Programu Sochaczew Weteranom.pdf
Plik Program Sochaczew Weteranom - Projekt Uchwały.pdf
Plik Sochaczew Weteranom.PDF
Plik ZB Nr 225 2015.pdf
Plik Formularz konsultacji Narko.doc
Plik Projekt uchwały - Miejski Progr Przeciwdziałania Narkomanii.pdf
Plik Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - 2016 r.pdf
Plik ZB Nr 226 2015.pdf
Plik Formularz konsultacji Alko.doc
Plik Projekt Uchwały -Miejski Progr Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf
Plik Miejski Progr Profilaktyki i Rozw probl Alkoholowych-2016.pdf
Plik ZB 233 2015.pdf
Plik Formularz konsultacji-dożyw .pdf
Plik Projekt Uchwały konsultacje dożywianie.pdf
Plik 2214.jpg
Plik 2215.jpg
Plik gastronomia 2014a.jpg
Plik gastronomia 2014b.jpg
Plik wesołe miasteczko 2014.jpg
Plik Uchwała nr XXXVI 400 13.pdf
Plik Roczny Program współpracy po konsultacja ostateczna wersja 2014.pdf
Plik Zarzadzenie 215.pdf
Plik Załącznik Nr 1.doc
Plik załącznik nr 2.doc
Plik rada sportu kandydat .pdf
Plik konkurs.pdf
Plik Zarządzenie Nr 46 2013.pdf
Plik Uchwała wraz z uzasadnieniem.pdf
Plik Zał. do Uchwały - Program SKS.pdf
Plik Regulamin SKS-Sochaczew zał. nr 1.pdf
Plik SKS 65.pdf
Plik SKS 75.pdf
Plik Wniosek SKS-Sochaczew zał nr 4.pdf
Plik Formularz konsultacji.doc
Plik Uchwała nr XXVI 265 z 2012 r..doc
Plik Zalacznik 1 do uchwaly XXVI 265 z 2012 r.doc
Plik zawaiadomienie o likwidacji.doc
Plik KOMUNIKAT.odt
Plik KOMUNIKAT2.odt
Plik KOMUNIKAT III.odt
Plik KOMUNIKAT IV.odt
Plik płatnik,tablica.odt
Plik Plakat.pdf
Plik platnik_finan2.gif
Plik Platnik-www-mf.png
Plik dowód 1.jpg
Plik dowód 2 (5).jpg
Plik zawiadomienie z dn. 307.15 r. Wójta Gminy Brochów informujące o wydaniu decyzji.PDF
Plik zawiadomienie z dn. 3.07.15 r. Wójta Gminy Brochów informujące o wydaniu decyzji.PDF
Plik Decyzja Wójta Gminy Brochów o sroowiskowych uwarunkowaniach.PDF
Plik zawiadomienie Wójta Gminy Brochów z dnia 20.02.2015 r. informującej o niezałatwieniu sprawy w terminie.PDF
Plik zawiadomienie Wójta Gminy Brochów z dnia 20.02.2015 r. informujące o otrzymaniu opinii sanitarnej i uzupełnieniu informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji.PDF
Plik Zawiadomienie Wójta Gminy Brochów z dnia 23.01.2015 r.PDF
Plik postanowienie Wójta Gminy Brochów z dn. 31.12.2014.PDF
Plik Zawiadomienie Wójta Gminy Brochów z dn. 20.10.14 r. informujące o wszczęciu postępowania.PDF
Plik Zawiadomienie Wójta Gminy Brochów z dn. 31.12.2014.PDF
Plik konkurs 01.06.12.pdf
Plik Zawiadomienie Wójta Gminy Brochów z dnia 28.05.15 r. informujące o zgormadzeniu pełnego materiału dowodowego dot. Ubezpieczenia prawego brzegu rzeki Bzury w m. Plecewice.PDF
Plik Zawiadomienie Wójta Gminy Brochów z dn. 20.10.14 r. informujące o wszczęciu postępowania.PDF
Plik pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.PDF
Plik pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.PDF
Plik Obwieszczenie Wójta GS.pdf
Plik obwieszczenie Wójta Gminy Sochaczew.pdf
Plik Obwieszczenie Wójta Gminy Brochów 1.pdf
Plik Obwieszczenie Wójta Gminy Brochów 2.pdf
Plik obwieszczenie z dnia 13.09.2013 r..pdf
Plik obwieszczenie 13.09.2013 r..pdf
Plik Obwieszczenie z dnia 3.12.2013 Wójta Gminy Brochów.pdf
Plik Zawiadomienie Wójta Gminy Brochów z dn. 6.11.2014 inform. o otrzymanej opinii sanitarnej.PDF
Plik Zawiadomienie Wójta Gminy Brochów 1 z dn. 19.11 2014.PDF
Plik Zawiadomienie Wójta Gminy Brochów 2 z dn. 19.11.2014.PDF
Plik Postanowienie Wójta Gminy Brchów stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia - Ubezpieczenie prawego brzegu Bzury w m. Plecewice .PDF
Plik Zawiadomienie Wójta Gminy Brochó z dnia 20.04.2015 r. informujące o wydanym postanowieniu.PDF
Plik zawiadomienie Wójta Gminy Brochów z dnia 20.04.2015 r. informacje o otrzymanym postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie.PDF
Plik Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 16.12.2015 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania P.pdf