Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Strona główna BIP

A A A
Gmina Miasto Sochaczew
ul. 1 Maja 16,96-500 Sochaczew
Telefon: (+48 46) 862-27-30
Faks: (0+48 46) 862-26-02
skrytka epuap:/r2w6cn9y9w/skrytka
http://www.sochaczew.pl
e-mail: sekretariat@sochaczew.pl  
NIP 837-16-91-451
REGON 750148644
 

 
Mapa serwisu BIP           Instrukcja obsługi BIP     
 

 
Podstawa prawna
 
Ustawa z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2018, poz.1330 z późn. zm.) w myśl art. 4 nakłada na określone podmioty, m.in. organy władzy publicznej oraz organy samorządów gospodarczych i zawodowych, obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).
Przepisy wykonawcze zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r.(Dz.U. z 2007 r. Nr 10, poz.68 ) określają strukturę, zakres publikowanych informacji oraz funkcjonalnosć biuletynu.
 
 Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Andrzej Wierzbicki – Sekretarz Miasta
Data wytworzenia: 06.05.2020
Opublikował: Katarzyna Radzymińska
Data publikacji: 30.03.2012 16:55


  rejestr zmian
 
do pobrania