Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A A A

PORTAL MAPOWY MODUŁ SDI MIASTO SOCHACZEW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SOCHACZEW

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - znaczenie symboli terenów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - numery planów

 

 

Legenda wyszukiwarki obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp):

Nr - numer planu
Data - data publikacji mpzp
Tytuł - uchwała Rady Miejskiej zatwierdzająca mpzp

Opis - orientacyjne połozenie terenu objętego mpzp
Plik - treść uchwały Rady Miejskiej


Fraza w tytule: 
Fraza w opisie: 
Numer dokumentu: 
Od dnia: 
Do dnia: 
Numer Data Tytuł Opis Plik
56 18-07-2019 Uchwała Rady Miejskiej w Sochaczewie nr X/91/19 z dnia 11 lipca 2019 r. teren położony przy ul. Żeromskiego PDF
29A 03-07-2017 Uchwała Rady Miejskiej w Sochaczewie nr XXVII/296/17 z dnia 23 czerwca 2017 r. teren położony przy ul. Olimpijskiej PDF
54 17-07-2015 Uchwała Rady Miejskiej w Sochaczewie nr IX/64/15 z dn. 23 czerwca 2015 r. teren usług sportu i rekreacji przy ul.Warszawskiej PDF
55 28-04-2015 Uchwała Rady Miejskiej w Sochaczewie nr VII/45/15 z dn. 28 kwietnia 2015 r. rejon ul.Kochanowskiego PDF
37A 17-10-2014 Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/501/14 z dn. 23 września 2014 r. teren położony w narożniku Alei 600-Lecia i torów kolejki wąskotorowej PDF
51 09-07-2014 Uchwała Rady Miejskiej w Sochaczewie nr XLIII/486/14 z dn.24 czerwca 2014 r. Południowa pierzeja rynku - etap I (rejon ul. Warszawskiej) PDF
48 08-11-2013 Uchwała Rady Miejskiej w Sochaczewie nr XXXVI/380/13 z dn. 25 października 2013 r. teren byłego "Chemitexu" PDF
49 08-11-2013 Uchwała Rady Miejskiej w Sochaczewie nr XXXVI/381/13 z dn. 25 października 2013 r. rejon ul. Żyrardowskiej PDF
50 A 08-08-2013 Uchwała Rady Miejskiej w Sochaczewie nr XXXII/355/13 z dn. 28 maja 2013 r. rejon ul. Traugutta PDF
50 08-08-2011 Uchwała Rady Miejskiej w Sochaczewie nr X/74/11 z dn. 28 czerwca 2011 r. rejon ul. Traugutta (teren byłej mleczarni) PDF
46 26-04-2010 Uchwała Rady Miejskiej w Sochaczewie nr LIV/510/10 z dn. 23 marca 2010 r. rejon ul. Rozlazłowskiej, ul. Rybnej, ul. Brukowej, ul. Sikorskiego, ul. Pięknej PDF
43 26-04-2010 Uchwała Rady Miejskiej w Sochaczewie nr LIV/509/10 z dn. 23 marca 2010 r. rejon ul. Płockiej PDF
41 15-03-2010 Uchwała Rady Miejskiej w Sochaczewie nr LII/481/10 z dn. 26 stycznia 2010 r. rejon ul. Spacerowej PDF
44 15-03-2010 Uchwała Rady Miejskiej w Sochaczewie nr LII/482/10 z dn. 26 stycznia 2010 r. rejon ul. 15-go Sierpnia, ul. Wierzbowej PDF
39 27-11-2009 Uchwała Rady Miejskiej w Sochaczewie nr XLVIII/447/09 z dn. 27 października 2009 r. rejon ul. Chopina, ul. Jasnej, ul. Rejtana PDF
37 30-05-2007 Uchwała Rady Miejskiej w Sochaczewie nr VII/69/07 z dn. 20 marca 2007 r. rejon ul. Staszica, Al.600-Lecia, ul. Granicznej, ul. Podgórnej, ul. Trojanowskiej (cmentarz), ul. Świerkowej, ul. Długiej, ul. Nowej, ul. Tuwima, ulica Polna, rejon ul. Fabrycznej, ul. 15-go Sierpnia, ul. Inżynierskiej, ul. Kośnińskiego, ul. Sobieskiego, ul. Boryszewskiej, ul. Żyrardowskiej, ul. Rumiankowej, ul. Tęczowej, ul. Radiowej, ul. Malinowej, ul. Chabrowej, ul. Grzybowej, ul. Brzozowej, ul. Lazurowej, ul. Gawłowskiej PDF
36 31-03-2006 Uchwała Rady Miejskiej w Sochaczewie nr LV/490/06 z dn. 21 lutego 2006 r. przebicie od ul. Wyszogrodzkiej do terenu przy ul. Wodociągowej, rejon ul. Jagiellońskiej, ul. Przylasek, ul. Partyzantów, ul. Olimpijskiej, ul. 15-go Sierpnia, ul. Gawłowskiej PDF
29 14-03-2006 Uchwała Rady Miejskiej w Sochaczewie nr LV/489/06 z dn. 21 lutego 2006 r. rejon ul. Olimpijskiej, ul. Głowackiego (Pola Czerwonkowskie) PDF
35 10-10-2005 Uchwała Rady Miejskiej w Sochaczewie nr XLIX/416/05 z dn. 27 września 2005 r. rejon ul. Konopnickiej, ul. Trojanowskiej, ul. Polnej PDF
32 05-10-2005 Uchwała Rady Miejskiej w Sochaczewie nr XLVIII/390/05 z dn. 20 września 2005 r. droga Północ - Południe (odcinek od ul. Trojanowskiej do mostu na rz.Utracie PDF
1  2  3 


Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Tadeusz Krysiak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Data wytworzenia: 31.03.2021
Opublikował: Marek Fergiński
Data publikacji: 28.03.2012 09:51


  rejestr zmian