Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Skład Rady

A A A
Rada Miejska jest organem stanowiącym (uchwałodawczym) i kontrolnym w mieście. Pełni więc rolę organu przedstawicielskiego w mieście, podobnie jak Sejm RP na poziomie ogólnokrajowym. Rada wybierana jest na pięcioletnią kadencję. Obecnie rada liczy 21 osób.
  
 
Sylwester Kaczmarek - przewodniczący Rady Miejskiej
- wybrany z listy Prawa i Sprawiedliwości
- praca w komisjach:
  komisja Statutowo-Regulaminowa
- przynależność klubowa: PiS
- kontakt z wyborcami/dyżury: Urząd Miejski, I piętro, pok. 218,
  w środy od godz. 15:00
 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Edward Stasiak - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
- wybrany z listy Sochaczewskiego Forum Samorządowego
- praca w komisjach:
  Komisja Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji (Przewodniczący),
  Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw społecznych
- przynależność klubowa: SFS
- kontakt z wyborcami/dyżury: Urząd Miejski, I piętro, pok. 218,
  termin ustalany jest telefonicznie - nr 46 862-28-34; 
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. 600-lecia 90,
  pierwszy czwartek miesiąca godz. 17:00 -18:00
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Arkadiusz Karaś - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
- wybrany z listy Prawa i Sprawiedliwości
- praca w komisjach:
  Komisja Oświaty i Wychowania (Przewodniczący),
  Komisja Kultury, Sportu, Turystyki, Organizacji Pozarządowych i Promocji Miasta,
  Komisja Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
- przynależność klubowa: PiS
- kontakt z wyborcami/dyżury:  
  Urząd Miejski, I piętro, pok. 218,
  termin ustalany jest telefonicznie - nr 46 862-28-34
 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Janusz Bąbała
- wybrany z listy Koalicji Obywatelskiej
- praca w komisjach:
  Komisja Kultury, Sportu, Turystyki Organizacji Pozarządowych i Promocji Miasta,
  Komisja Statutowo-Regulaminowa
- przynależność klubowa: KO
- kontakt z wyborcami/dyżury:
  Urząd Miejski, I piętro, pok. 219,
  termin ustalany jest telefonicznie - nr 46 862-28-34
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Robert Błaszczyk
- wybrany z listy Bezpartyjnych Samorządowców
- praca w komisjach:
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego,
  Komisja Komisja Kultury, Sportu, Turystyki, Organizacji Pozarządowych i Promocji Miasta
- przynależność klubowa: BS
- kontakt z wyborcami/dyżury: tel. 664-700-850
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Marcin Cichocki 
- wybrany z listy Sochaczewskiego Forum Samorządowego
- praca w komisjach:
  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (Przewodniczący)
  Komisja Budżetu i Finansów
- przynależność klubowa: SFS
- kontakt z wyborcami/dyżury: tel. 600-641-111
  
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Zofia Denisiewicz 
- wybrana z listy Bezpartyjnych Samorządowców
- praca w komisjach:
  Komisja Oświaty i Wychowania,
  Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych
- przynależność klubowa: BS
- kontakt z wyborcami/dyżury:
  Urząd Miejski, I piętro, pok. 219,
  termin ustalany jest telefonicznie - nr 46 862-28-34
 
 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Sławomir Dorywalski 
- wybrany z listy Prawa i Sprawiedliwości
- praca w komisjach:
  Komisja Kultury, Sportu, Turystyki, Organizacji Pozarządowych i Promocji Miasta (Przewodniczący),
  Komisja Oświaty i Wychowania,
  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
- przynależność klubowa: PiS
- kontakt z wyborcami/dyżury:
  Urząd Miejski, I piętro, pok. 219,
  termin ustalany jest telefonicznie - nr 46 862-28-34 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Krystyna Dybiec 
- wybrana z listy Sochaczewskiego Forum Samorządowego
- praca w komisjach:
  Komisja Rewizyjna (Przewodnicząca),
  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
- przynależność klubowa: SFS
- kontakt z wyborcami/dyżury: 
  Urząd Miejski, I piętro, pok. 219,
  termin ustalany jest telefonicznie - nr 46 862-28-34
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Kamila Gołaszewska-Kotlarz
- wybrana z listy Sochaczewskiego Forum Samorządowego
- praca w komisjach:
  Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych (Przewodnicząca)
  Komisja Rewizyjna
- przynależność klubowa: SFS
- kontakt z wyborcami/dyżury: 
  Urząd Miejski, I piętro, pok. 219,
  termin ustalany jest telefonicznie - nr 46 862-28-34
 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Adam Kloch
- wybrany z listy Bezpartyjnych Samorządowców
- praca w komisjach:
  Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Rewizyjna,
  Komisja Statutowo-Regulaminowa
- przynależność klubowa: BS
- kontakt z wyborcami/dyżury:
  w domu przy ul. Armii Krajowej 11,
  w każdą pierwszą środę miesiąca od godz. 18:00 do godz. 20:00
 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Alicja Korkosz
- wybrana z listy Koalicji Obywatelskiej
- praca w komisjach:
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego,
  Komisja Rewizyjna
- przynależność klubowa: KO
- kontakt z wyborcami/dyżury:
  Urząd Miejski, I piętro, pok. 219,
  termin ustalany jest telefonicznie - nr 46 862-28-34 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Jacek Krzemiński
- wybrany z listy Koalicji Obywatelskiej
- praca w komisjach:
  Komisja Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji,
  Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych
- przynależność klubowa: wystąpił z klubu KO
- kontakt z wyborcami/dyżury:
  Urząd Miejski, I piętro, pok. 219,
  termin ustalany jest telefonicznie - nr 46 862-28-34
  
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Jolanta Kulpa-Szczepaniak 
- wybrana z listy Koalicji Obywatelskiej
- praca w komisjach:
  Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
- przynależność klubowa: KO
- kontakt z wyborcami/dyżury: 
  Urząd Miejski, I piętro, pok. 219,
  termin ustalany jest telefonicznie- nr 46 862-28-34
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Andrzej Kuśmirek 
- wybrany z listy Bezpartyjnych Samorządowców
- praca w komisjach:
  Komisja Rewizyjna,
  Komisja Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
- przynależność klubowa: BS
- kontakt z wyborcami/dyżury:
  Urząd Miejski, I piętro, pok. 219,
  termin ustalany jest telefonicznie  - nr 46 862-28-34
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Teresa Lutyńska 
- wybrana z listy Bezpartyjnych Samorządowców
- praca w komisjach:
  Komisja Oświaty i Wychowania,
  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
- przynależność klubowa: BS
- kontakt z wyborcami/dyżury:
  Urząd Miejski, I piętro, pok. 219,
  termin ustalany jest telefonicznie - nr 46 862-28-34
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Selena Majcher 
- wybrana z listy Prawa i Sprawiedliwości
- praca w komisjach:
  Komisja Budżetu i Finansów (Przewodnicząca)
  Komisja Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji,
  Komisja Rewizyjna
- przynależność klubowa: PiS
- kontakt z wyborcami/dyżury: 
  Urząd Miejski, I piętro, pok. 219,
  termin ustalany jest telefonicznie - nr 46 862-28-34
 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Piotr Pętlak
- wybrany z listy Prawa i Sprawiedliwości
- praca w komisjach:
  Komisja Statutowo-Regulaminowa,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego,
  Komisja rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych
- przynależność klubowa: PiS
- kontakt z wyborcami/dyżury:
  Urząd Miejski, I piętro, pok. 219,
  termin ustalany jest telefonicznie- nr 46 862-28-34;
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. 600-lecia 90,
  pierwszy czwartek miesiąca godz. 17:00 -18:00
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Renata Sokołowska 
- wybrana z listy Prawa i Sprawiedliwości
- praca w komisjach:
  Komisja Statutowo-Regulaminowa (Przewodnicząca),
  Komisja Oświaty i Wychowania
- przynależność klubowa: PiS
- kontakt z wyborcami/dyżury:
  Urząd Miejski, I piętro, pok. 219,
  termin ustalany jest telefonicznie - nr 46 862-28-34
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Magdalena Zborowska
- wybrana z listy Sochaczewskiego Forum Samorządowego
- praca w komisjach:
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego (Przewodnicząca)
  Komisja Kultury, Sportu, Turystyki, Organizacji Pozarządowych i Promocji Miasta,
  Komisja Budżetu i Finansów
- przynależność klubowa: SFS
- kontakt z wyborcami/dyżury: w 2019 roku dyżury radnej odbywają się we wtorki
  w kramnicach miejskich (ul. 1 Maja 21), sala konferencyjna, II piętro, w godzinach
  od 18.00 do 19.00, w następujących terminach: 8 stycznia, 5 lutego, 5 marca,
  2 kwietnia, 7 maja, 4 czerwca, 2 lipca, 6 sierpnia, 3 września, 1 października,
  5 listopada, 3 grudnia. Radna zaprasza także do kontaktu mailowego:
  magdalenazborowska5@gmail.com lub za pośrednictwem strony
  facebooka Magdalena Zborowska - radna Sochaczew.
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Sylwester Zdzieszyński
- wybrany z listy Sochaczewskiego Forum Samorządowego
- praca w komisjach:
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego,
  Komisja Rewizyjna
- przynależność klubowa: SFS
- kontakt z wyborcami/dyżury:
  Urząd Miejski, I piętro, pok. 219,
  termin ustalany jest telefonicznie- nr 46 862-28-34
 
  
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Magdalena Jamka - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 03.03.2020
Opublikował: Marcin Rosiński
Data publikacji: 23.03.2012 13:14


  rejestr zmian
 
do pobrania